Zingen met de doden – zingenmetdedoden.nl

Wil je een ander afscheid ritueel? Iets waar iedereen samen aan mee kan doen?
Kirtan-Mantrazingen / Zingend Mediteren voor de doden kan troost bieden bij een begrafenis, crematie, uitvaart, kerkdienst, stervensbegeleiding, sterfbed of anders-soortig afscheid of herinnerings-ritueel.

Samen treuren en rouwen om het verlies hoort bij sterven. In veel culturen hoort ook het samen vieren van het leven van de overledene er bij. De herinneringen aan de mooie momenten. Het samen zingen van eenvoudige mantra’s kan daarbij een enorme ondersteuning zijn.

Wat zijn Mantra’s

Kirtan-Mantra’s zijn een korte eenvoudige teksten in het Sanskriet, die een connectie hebben met een bepaald archetype, een bepaald chakra en een bepaalde energie, Ze bevatten een diepe, oude wijsheid . Deze teksten komen rechtstreeks uit de Bron, en brengen je daar ook weer in verbinding mee.

Mantra Zingen voor de doden

Het samen Kirtan-mantra zingen bij een uitvaart ondersteunt het verwerken van het afscheid. Het kan de stervende of gestorvene zelfs helpen bij de overgang.
Vanuit zijn eigen ervaring met overleden ouders en familie kan Hans meehelpen een geschikte keuze te maken die past bij jullie afscheid.

Keuzemogelijkheden

  • muzikale begeleiding van de uitvaart.
  • wel of niet meezingen van de aanwezigen.
  • soort mantra’s
  • tijdens en/of voor de dienst (binnenkomen)
  • bij het afscheid nemen
  • tijdens de receptie na afloop
dood- zingen met de doden

Samen Mantra’s zingen bij afscheid

Het samen zingen van mantra’s van iedereen, de muziek en de beleving hiervan laat de de aanwezigen met elkaar verbinden. Zowel met elkaar als met de overledene – gestorvene – doden. De dagelijkse gedachtegang verdwijnt, er wordt contact gemaakt met de ziel. Van binnenuit kan zonder storende factoren contact worden gemaakt met de eigen gevoelens (bv verdriet, dankbaarheid, liefde), en vervolgens met elkaar. Het zingen neemt de neiging tot denken en praten weg.  Iedereen valt als vanzelf in een diepe Stilte, waarin iedereen de eigen persoonlijke emoties en gevoelens kan ervaren, en tegelijkertijd toch samen met de andere aanwezigen kan zijn.

dood tunnel licht

Ook vreugde naast het treuren?

In Brabant is (was) het de gewoonte om na de begrafenis (of crematie) in een café of een hotel een koffietafel te houden met lekkere broodjes, soep en salades. Dat werd dan vaak heel gezellig, waarbij allerlei leuke, oude verhalen over het leven van de overledene verteld werden, en er flink gelachen werd.

In New Orleans is het gewoonte om met een lopende jazz-band de kist naar het kerkhof te begeleiden vanaf de eigen woning van de overledene. Dit gebeurt dan met treurige en langzame muziek.
Na de begrafenis bij het verlaten van het kerkhof op weg naar de stad speelt de band dan vrolijke muziek, om het leven van de overledene te vieren.
Hieronder een YouTube afspeellijst met verschillende New Orleans Jazz Funerals, begrafenis stoeten met een lopende Jazz-band. voorop loopt de Grand Marshal, vaak kleurrijk uitgedost met een sjerp om, Er lopen mensen met paraplu’s, en eromheen lopen mensen dansend mee (second-line).

De video’s geven een mooi beeld, dat een begrafenis naast rouwen om de dood, ook een viering van het leven kan zijn

Dood betekenissen

Het is altijd interessant de betekenis van een woord te onderzoeken, zeker als er een taboe op ligt of er  niet veel over gepraat wordt.
Zie hier voor uitleg over het woord ‘dood’ op Wikipedia, of in het Engels op Wikipedia.

dansen met de doden, de dood

Je hebt de termen Klinisch Dood, Biologisch Dood en Hersendood.

Juridisch Dood
De term “Juridisch Dood” staat in Nederland gelijk aan Hersendood,  maar wordt ook gebruikt bij langdurige vermissing van iemand.

Dansen met de Doden

Stilstaan bij de doden, het verdriet en respect voor het verlies een plaats geven met langzame muziek. Daarna het leven vieren (ook van de overleden) met snellere muziek en (voor wie wil) dansen. We zingen Mantra’s voor o.a. Shiva, Kali en Durga. De dansende Shiva symboliseert de kringloop van het leven; zonder dood geen geboorte , zonder afscheid geen vernieuwing.

Kali en Durga worden geassocieerd met begraafplaatsen, vanuit het idee dat het lichaam tijdelijk is, en dat de gehechtheid aan het lichaam, het Ego doet ontstaan. Het Ego vreest Kali (terecht), en van daaruit ziet Kali er monsterlijk uit. Kali kan hen die bezig zijn het eigen ego te doden helpen.

Want, ergens willen we helemaal niet loslaten,….. de Doden niet, de identificatie met het lichaam en het ego niet, het verleden niet, en ga zo maar door. Dat is de bron van veel pijn, verdriet, en lijden.

De dood omarmen zou daarom wel eens heel “vruchtbaar” kunnen zijn, en veel verdriet en lijden kunnen opruimen. Laten we daarvoor gaan , zodat het treuren tegelijkertijd ook vreugde brengt……..

Meer Informatie

Voor meer informatie, vragen over of boeken van ‘Zingen met de doden’ bij een begrafenis of crematie : neem contact op met Hans, via het contact-formulier op de contactpagina.