Zingen met de doden

Kirtan-Mantra-zingen / Ecstatic Chant voor de doden kan ook troost bieden bij een begrafenis, crematie, kerkdienst, stervensbegeleiding of anders-soortig afscheid of herinnerings-ritueel. Het zingen-voor ondersteunt het verwerken van het afscheid. Het kan de stervende of gestorvene zelfs helpen bij de overgang.
Vanuit zijn eigen ervaring met overleden ouders en familie kan Hans meehelpen een geschikte keuze te maken die past bij deze gelegenheid.

dood- zingen met de doden

Zingen voor de doden

Het meezingen van iedereen, de muziek en de beleving hiervan doet de de aanwezigen verbinden. Zowel met elkaar als met de overledene – stervende – doden. De dagelijkse gedachtegang verdwijnt. Van binnenuit kan zonder storende factoren contact worden gemaakt met de eigen gevoelens (bv verdriet, dankbaarheid, liefde), en vervolgens met elkaar. Het zingen neemt de neiging tot praten weg.  Iedereen valt als vanzelf in een diepe Stilte, waarin iedereen de eigen persoonlijke emoties en gevoelens kan ervaren, en tegelijkertijd toch samen met de anderen kan zijn.

dood tunnel licht

Dood betekenissen

Het is altijd interessant de betekenis van een woord te onderzoeken, zeker als er een taboe op ligt of er  niet veel over gepraat wordt.
Zie hier voor uitleg over het woord ‘dood’ op Wikipedia, of in het Engels op Wikipedia.

dansen met de doden, de dood

Klinisch Dood

Biologisch Dood

Hersendood

Juridisch Dood
De term “Juridisch Dood” staat in Nederland gelijk aan Hersendood,  maar wordt ook gebruikt bij langdurige vermissing van iemand.


Neem voor meer informatie of vragen over ‘Zingen met de doden’ contact op met Hansuman. Via het contact-formulier op de contactpagina.