Zingen met de doden

Kirtan-Mantra-zingen / Zingend mediteren voor de doden kan ook troost bieden bij een begrafenis, crematie, kerkdienst, stervensbegeleiding, sterfbed of anders-soortig afscheid of herinnerings-ritueel.

Treuren en rouwen om het verlies hoort bij sterven. In veel culturen hoort echter ook het vieren van het leven van de overledene er bij. De herinneringen aan de mooie momenten.
Samen zingen kan een enorme ondersteuning daarbij zijn.

Zingen voor de doden

Het zingen-voor ondersteunt het verwerken van het afscheid. Het kan de stervende of gestorvene zelfs helpen bij de overgang.
Vanuit zijn eigen ervaring met overleden ouders en familie kan Hans meehelpen een geschikte keuze te maken die past bij het afscheid.

Keuzemogelijkheden

  • muzikale begeleiding.
  • wel of niet meezingen van de aanwezigen.
  • soort mantra’s.
  • tijdens en/of voor de dienst
  • bij het afscheid nemen
  • tijdens de receptie
dood- zingen met de doden

Zingen bij afscheid

Het meezingen van iedereen, de muziek en de beleving hiervan doet de de aanwezigen verbinden. Zowel met elkaar als met de overledene – stervende – doden. De dagelijkse gedachtegang verdwijnt. Van binnenuit kan zonder storende factoren contact worden gemaakt met de eigen gevoelens (bv verdriet, dankbaarheid, liefde), en vervolgens met elkaar. Het zingen neemt de neiging tot praten weg.  Iedereen valt als vanzelf in een diepe Stilte, waarin iedereen de eigen persoonlijke emoties en gevoelens kan ervaren, en tegelijkertijd toch samen met de anderen kan zijn.

dood tunnel licht

Alleen treuren, of ook vreugde?

In Brabant is (was) het de gewoonte om na de begrafenis (of crematie) een koffietafel te houden met lekkere broodjes, soep en salades. Dat werd dan vaak heel gezellig, waarbij allerlei leuke verhalen over het leven van de overledene verteld werden, en er flink gelachen werd.

In new Orleans is het gewoonte om met een lopende dixieland band de kist naar het kerkhof te begeleiden vanaf de eigen woning van de overledene. Dit gebeurt dan met treurmuziek.
Na de begrafenis speelt de band vrolijke muziek, om het leven van de overledene te vieren.

Dood betekenissen

Het is altijd interessant de betekenis van een woord te onderzoeken, zeker als er een taboe op ligt of er  niet veel over gepraat wordt.
Zie hier voor uitleg over het woord ‘dood’ op Wikipedia, of in het Engels op Wikipedia.

dansen met de doden, de dood

Klinisch Dood, Biologisch Dood en Hersendood.

Juridisch Dood
De term “Juridisch Dood” staat in Nederland gelijk aan Hersendood,  maar wordt ook gebruikt bij langdurige vermissing van iemand.

Dansen met de Doden

Stilstaan bij de doden, het verdriet en respect voor het verlies een plaats geven met langzame muziek. Daarna het leven vieren (ook van de overleden) met snellere muziek en (voor wie wil) dansen. We zingen Mantra’s voor o.a. Shiva, Kali en Durga. De dansende Shiva symboliseert de kringloop van het leven; zonder dood geen geboorte , zonder afscheid geen vernieuwing.

Kali en Durga worden geassocieerd met begraafplaatsen, vanuit het idee dat het lichaam tijdelijk is, en dat de gehechtheid aan het lichaam, het Ego doet ontstaan. Het Ego vreest Kali (terecht), en van daaruit ziet Kali er monsterlijk uit. Kali kan hen die bezig zijn het eigen ego te doden helpen.

Want, ergens willen we helemaal niet loslaten,….. de Doden niet, de identificatie met het lichaam en het ego niet, het verleden niet, en ga zo maar door. Dat is de bron van veel pijn, verdriet, en lijden.

De dood omarmen zou daarom wel eens heel “vruchtbaar” kunnen zijn, en veel verdriet en lijden kunnen opruimen. Laten we daarvoor gaan , zodat het treuren tegelijkertijd ook vreugde brengt……..

Meer Informatie

Voor meer informatie of vragen over ‘Zingen met de doden’ : neem contact op met Hans, via het contact-formulier op de contactpagina.