Kirtan, wat is dat nu precies?

Kirtan-zingen lijkt op mantra-zingen, maar dan eenvoudiger qua tekst (melodie kan wel veranderen). Bij kirtan-zingen gaat het vaak om enkele eenvoudige woorden (bv SitaRam) die steeds voorgezongen worden door 1 iemand, waarna de hele groep ze nazingt.

Kijk voor alle data en informatie over bijeenkomsten met Kirtan op de Agenda.

Inhoud

de naam Kirtan

De naam Kirtan komt uit de Indiase/Hinduïstiese traditie.  Het betekent het zingen van “de Naam”, gezamenlijk met een groep mensen. In Kirtan gaat het om het herhalend zingen van de verschillende benamingen van de diverse Indiase Goden (die uiteindelijk allemaal weer 1 zijn). Deze Namen staan de voor verschillende aspecten en vormen waarin het Ene, de Bron, de Stilte, het Onbenoembare zich uitdrukt. Kirtan is een onderdeel van Bhakti-Yoga. De yoga van devotie en overgave, de weg van het Hart.
“Kirtanyoga” is het verbinden van het uiterlijke zingen met de innerlijke Stilte / Ruimte. Daardoor kun je naar binnen keren zonder dat er nog “gedacht” wordt (meditatie). Je kunt dan in contact komen met het Ene, de Bron, het Onbenoembare.

kirtan

Eknath Aeswaran, The Mantram Handbook

Kirtanzingen is niet gericht aan iemand of aan een kracht buiten ons. Het is gericht aan ons diepste Zelf. Aan de kracht van Liefde, die zich in het hart van ieder van ons bevindt. Als we de Naam herhalen vragen we niet om iets specifieks, zoals een goede gezondheid, oplossing van problemen, of rijkere persoonlijke relaties. We vragen simpelweg om dichterbij te komen bij de Bron van alle kracht, van alle vreugde en van alle Liefde.

Krishna Das over Kirtan op de dvd “One life at a time”

Deze namen, deze woorden, deze zinnen, deze mantra’s, komen van een plaats binnen in ons, in ieder van ons. Een plaats die dieper is dan gedachten, dieper dan emoties.
Dus wanneer we deze herhalen, met een open hart en wat intentie, dan trekken ze ons in onszelf, en het onthullen dingen aan ons, waarvan we gewoon niet wisten dat ze in ons waren.
Het laat ons zien dat we niet getraind zijn om te zien, opgegroeid in het Westen, waar alles wordt geacht buiten ons te zijn. Hou dit vast, pak dat.
Onze eigen schoonheid is hier binnen.

Connecting Through Kirtan / Verbinding maken door Kirtan-Zingen

Stukjes uit een werkelijk prachtig artikel uit layogamagazine.com , over wat Kirtan teweeg kan brengen: verbinding in alle betekenissen van het woord.
Het hele artikel vind je hier

Verbinding maken door Kirtan: een nieuwe ervaring van Gemeenschap.

Ik voelde zo’n gevoel van vreugde, mijn hart wilde openbarsten. Ik keek om me heen en zag mijn emoties weerspiegeld in de uitdrukkingen van de mensen om me heen. En plotseling was er geen afstand tussen de persoon naast mij en mij. We werden zo diep met elkaar verbonden door de gedeelde ervaring, dat er een intimiteit gecreëerd werd die niet te beschrijven is. Ik kende geen van deze mensen voordat we aankwamen bij dit kirtan evenement, maar we vertrokken als familie.
Deze ervaring van diepe verbondenheid en gemeenschap wordt genoemd door mensen over de hele wereld die deelnamen aan kirtan bijeenkomsten en concerten . Voor velen is kirtan hun favoriete praktijk van toewijding, maar voor sommige, is kirtan een compleet nieuwe ervaring. Het idee van zingen in een groep is volledig vreemd voor hen.

Kirtan is een nieuw soort concert-ervaring hier in het Westen. Het is niet zozeer een optreden als wel een reis naar het zelf, door de praktijk van het luisteren en zingen.

Er is een thema dat loopt door de unieke verhalen die ik hoor van mensen die bij kirtan-evenementen zijn van al deze verschillende muzikanten . Mensen voelen zich alsof ze een deel van iets groters dan zijzelf.

Mahan Rishi, die al vele kirtan concerten heeft georganiseerd in de afgelopen jaren in Philadelphia: “De echte reden waarom ik deze concerten organiseer is voor Philadelphia: om te helpen te bouwen aan de gemeenschap het bewustzijn. De kirtan-bijeenkomsten verbinden de Yoga centra en de Yoga studenten en creëren gemeenschap op een manier zoals niets anders kan. Grenzen lossen op,  die niet op andere manieren kunnen worden opgelost. Het zingen vermengt de verschillende Yoga tradities ook,  en een heleboel mensen voorbij de afgescheidenheid gebracht, in een veel grotere staat van harmonie. ”

Kirtan in India is een zeer oud spiritueel fenomeen. Het was bekend als manier voor een leek (niet-geestelijke) om zich te verbinden met het goddelijke. Niet iedereen heeft gestudeerd, of de kans heeft gehad om een spiritueel pad te bewandelen, dus de eenvoudige mannen en vrouwen hadden kirtan als een instrument om op te lossen en samen te vallen met het goddelijke. Mijn leraar, Osho, zei dat kirtan één van de eenvoudigste en meest krachtige technieken van meditatie is. Het is zo moeiteloos en vreugdevol tegelijkertijd, dat de kirtan deelnemers alleen maar hoeven toe te laten dat de muziek en het ritme het overneemt, en eenvoudigweg mee te stromen. Wat daarna gebeurt is een enorme draaikolk van energie opgewekt het samen zingen en dansen van de groep. En in een groep lost de afgescheidenheid van de anderen op. In die ruimte, is men eindelijk EEN, al is het maar voor een paar momenten. We gebruiken zo veel methoden en technieken om deze vereniging te vinden, en door middel van kirtan, is het moeiteloos toegankelijk. ”

“Zingen kan zijn als een licht in de duisternis. Je kunt zingen voor je pijn, voor jouw verdriet, en het kan je transformeren. Zingen en samen muziek maken is een manier van subtiele communicatie voorbij de woorden. Je deelt die liedjes van verlangen met iedereen om je heen,  en samen breek je door naar een nieuwe plek. ”

Kirtan opent gewoon je hart wijd open. En dan alles wat je bent is Liefde. En in een kamer vol met mensen, heeft die Liefde volop plekken om te landen.

Kirtan van de Sikhs

LET OP: Kirtan uit de traditie van de Sikhs en Kundalini-yoga is iets anders. Dat is het reciteren (op muziek) van hymnen uit het Heilige Schrift van de Sikshs, de Guru Granth Sahib.
Klik hier voor meer informatie over Kirtan van de Sikhs.

Links

Klik hier voor het verschil tussen Mantra-zingen, Kirtna-zingen en Bhajan’s

Bewaren