Ecstatic Chant / Kirtan-Mantra Happening Tips voor Zingen

Tips voor zingen bij de Ecstatic Chant / Kirtan-Mantra Happenings. Het is een afwisseling van naar binnen gericht “meditatief zingen”en meer uitbundig “naar-buiten” zingen, waarbij de mogelijkheid bestaat in contact te komen met dieper lagen in jeZelf. Dit kan echter zowel bij het zachtere, als soms ook juist bij het hardere zingen, of juist bij de periodes tussen het zingen waarin het stil is.

Deelnemen

De Ecstatic Chant / Kirtan-Mantra Happening is wel vooral bedoeld om aan deel te nemen (op welke manier dan ook, dus niet alleen zingen), er zijn geen “toeschouwers”. Eigenlijk vormen we samen een “ad-hoc muziekgroepje”, waar alle aanwezigen deel van uit maken. In het begin, en soms bij iedere mantra weer, kan er soms even gezocht  worden naar hoe te zingen en te zijn. We bewegen ons zowel individueel als samen (als bandje) als het ware van een voorzichtige repetitie naar een (min of meer) uitbundige uitvoering :-). En daar hebben we iedereen bij nodig, ook jou ;-).

Geen regels

Het belangrijkste is dat jij niet een precies beeld moet hebben van “hoe het moet zijn”, of van “hoe JIJ moet zijn”, of hoe de anderen moeten zijn
Er is wat er is, er gebeurt wat er gebeurt, en het is allemaal goed, zowel bij jezelf als bij de ander, en Kirtan-zingen is een mooie oefening daarvoor.

Er is dan ook niet iets wat je specifiek zou moeten ervaren. Alles kan voorbijkomen: je ervaring kan soms bijvoorbeeld blij of gelukzalig zijn, soms helemaal niet, eerder verdrietig. Dat kan allemaal, en alles is goed. Kijk ernaar zonder oordeel. Alles gaat vanzelf weer voorbij als jij er niets mee doet.

Tussendoor is het stil, dat is de enige regel. Keer naar binnen en neem waar en ervaar wat er in je gebeurt of aanwezig is.

Zingen zoals jij wilt

Bij Ecstatic Chant / Kirtan-Mantra Happening mag je zingen zoals jij wilt, hard of zacht (ook als de anderen iets anders doen). Zing ook gerust een 2e, 3e, of niet bestaande 7e stem. Voel je vrij om te doen waar jij je goed bij voelt. Neuriën kan bv ook. En als er even helemaal niets komt dan luister je een tijdje. Er zijn ook delen waar meegeklapt wordt, dat zou ik dan weer wel doen als je even niet meezingt. Voel je vooral tot niets verplicht :-)
En er zijn momenten dat je uitgenodigd wordt tot staan of bewegen (en indien je wilt: dansen).

Richtingaanwijzers Ecstatic Chant / Kirtan-Mantra Happening

Na de constatering dat alles goed is, hier tóch een aantal “Richtingaanwijzers voor Ecstatic Chant / Kirtan-Mantra Happening” ;-)

-Het is geen koor en we zijn niet in de kerk.
Ik bedoel daarmee: zing zoals jij het voelt. Als dat anders is dan de anderen dan is dat zo. Wat er bij jou uit moet moet eruit! Ga vooral niet doen wat “anderen doen”. Het hoeft allemaal helemaal niet mooi en zuiver.  Als anderen daar last van hebben is dat een goede oefening voor hen!
Ik bedoel er ook mee: ga niet “heilig zitten doen”. Dan wordt het zo’n gespannen bedoening.

-Er zijn geen teksten op papier meer. Ik laat de woorden die gezongen worden steeds vooraf zien en indien nodig laat ik ze jullie nazeggen. Verder kun je gewoon ongeveer nazingen wat je hoort voorgezongen worden :-).

-Luisteren is eigenlijk net zo belangrijk als zingen: zing zo dat je ook anderen kunt horen terwijl je zelf zingt, en niet alleen maar jezelf.

-Een tijdje niet meezingen is niet erg. Probeer alleen niet al te lang helemaal niet mee te doen, ook op andere manieren niet (klappen of bewegen bv) Dat onderbreekt de energiestroming.

-De Stilte na het zingen is net zo belangrijk (zo niet belangrijker) dan het zingen zelf. de Stilte benadrukt wat je tijdens het zingen ervaren hebt. Het is dus fijner om tijdens de Stilte gewoon niets te doen (niet rondkijken bv :-)
De ogen sluiten kan helpen bij het naar binnen keren bij de Stiltes
Deze stilte kan variëren van een halve minuut tot een paar minuten. Je hoort vanzelf aan de gitaar wanneer de volgende kirtan-mantra gaat beginnen.

-Wil je even iets doen (verzitten, deken of kussentje halen, drinken, plassen etc) doe dat dan tijdens het zingen. Tijdens de stilte wordt het een hoorspel voor de anderen, en de Stilte is weg.


Kijk ook op de verzamelpagina Tips-voor-Ecstatic Chant / Kirtan-Mantra Happening