over Hanuman, Hanuman-Ji, Hanumaan

Hanuman, de trouwe dienaar , metgezel en devotee van Ram – Rama, is een incarnatie van Shiva, en een symbool van fysieke kracht, doorzettingsvermogen, dienstbaarheid  en toewijding.

Over Hanuman

Hanuman is de hindoe aap-mens godheid die (zoals alle hinduistische Goden) een bepaald aspect van de goddelijke energie belichaamt (die ook in ons aanwezig is): pure liefde en onbaatzuchtige dienstbaarheid, die geen grenzen kent. Hanuman is de essentie van Bhakti-Yoga: toewijding naar die Universele Geest die in ons allen is en in alles.Deze Universele Geest staat ook bekend als de Bron, het Licht, God, Allah, de Oorsprong, en vele andere namen (the Wise call thé One by various Names).

De kleur van Hanuman is rood (Hanuman heeft vaak een rode vlag bij zich), de planeet Mars, de dag die bij hem hoort is dinsdag (Mardi in het Frans). In India is dinsdag Hanuman-dag en wordt er daarom op de dag vaak kirtan gezongen.

Hanuman wordt genoemd “Sankata Mochana”- de verdrijver van verdriet
Hij is het inspirerende voorbeeld van volmaakte Sadhana, de combinatie van kracht, intelligentie, en devotie, en voorbeeld-gedrag.
Hoewel Hanuman is begiftigd met vele buitengewone mogelijkheden, maakt een vloek hem hier niet bewust van, tenzij hij daaraan herinnerd wordt door iemand anders.
Als we de Chalisa zingen herinneren we Hanuman aan zijn capaciteiten, en hij op zijn beurt herinnert ons aan de onze.
Prachtig toch?

Toen Ram van onze wereld weer terugging naar de Goden-wereld, beloofde Hanuman plechtig dat hij op aarde zou blijven, zolang de bewoners ervan de Naam van Ram blijven zingen.

Van Wikipedia vertaald in het Nederlands.
Hanuman is één van de vele hindoeïstische Godheden, die een fervent volger / aanhanger van Rama was volgens de Hindoe legendes. Hij is een centrale figuur in de Indiase epos Ramayana in al zijn verschillende versies. Je treeft hem ook aan in diverse andere teksten, waaronder de Mahabharata, verschillende Purana’s, en enkele Jain teksten. Als Vanara (aapachtige mens), nam Hanuman deel aan de oorlog Rama tegen de demon koning Ravana. Hij is de zoon van Vayu en een incarnatie van Shiva.

Krishna Das over Hanuman

-“He has no ego. He does all he can to serve Ram, but never sees himself as the doer. He lives only to serve love. Imagine that. We spend nearly all of our time thinking. Yet here is Hanuman with no thoughts. Just guided by his love for Ram. He knows sometimes they appear separate, but he also knows they are one. Maharaj-ji would sometimes just look at us and hold up one finger to remind us.”
-Maharaj-ji called Hanuman “the breath of Ram”—so close was Hanuman to God. Symbolically he represents our eternal companion and helper along the spiritual path.”
-“Hanuman is the flow that takes us into our true self.
-“Hanuman is a symbol for that sacred place inside of us.”
-Maharaj-ji once said, “Hanuman was always present in all time in the universe.” He said over and over that Hanuman and Christ were the same.

Meer plaatjes van Hanuman op deze pagina.

Ramayana

Het meest bekende verhaal waar Hanuman een hoofdrol in speelt is de Ramayana, het verhaal over Ram. Het verhaal van de Ramayana in het kort, van de website arsfloreat.nl

Om een zoon te krijgen, organiseert Koning Dasaratha een enorm offerfeest. Zijn drie voornaamste vrouwen baren daarop vier zonen: Rama, Lakshmana, Bharata, en Satrughna. Rama breekt aan het hof van koning Janaka de grote boog van Siva en wint daarmee Janaka’s dochter Sita als echtgenote. De derde vrouw van koning Dasaratha verzet zich echter tegen Rama’s installatie als troonopvolger. Rama wordt verbannen en haar zoon Bharata zal in zijn plaats regeren. De oude koning sterft van verdriet. Bharata vraagt zijn broer Rama toch koning te worden, wat Rama weigert. Rama trekt met Sita en Lakshmana door het woud. Op een dag komt een vrouwelijke demon bij het drietal en tracht Rama te verleiden. Lakshmana verwondt haar. Een van haar broers wordt gedood en de andere broer, Ravana, zint op wraak. Met een list ontvoert hij Sita. Rama en Lakshmana krijgen de raad naar Sugriva, de apenprins, te gaan. Rama sluit een verbond met Sugriva. Legers apen zoeken Sita overal. Na een tip springt Hanuman, Sugriva’s minister en raadsman, over de oceaan naar het eiland Lanka. Hanuman ziet Sita daar in een paleistuin en spreekt tot haar. Daarna doodt hij Ravana’s lijfwacht, wordt gevangen genomen, maar ziet kans te ontsnappen en Lanka in brand te steken. Sita blijft ongedeerd en Hanuman keert terug. Er wordt een brug aangelegd over de oceaan, Ravana wordt door Rama gedood en Sita wordt bevrijd. Ze keren terug naar Ayodhya en Rama wordt tot koning gekroond. Maar het volk heeft er ten onrechte geen vertrouwen in dat Sita onaangerand is gebleven tijdens haar verblijf bij Ravana, en verwijt Rama dat hij haar weer bij zich heeft genomen. Sita wordt verbannen naar de kluizenaarshut van Valmiki, waar haar zoons geboren worden. Vele jaren later reciteren zij het gehele Ramayana epos voor de koning. Uit het gedicht hoort Rama dat zij de zonen van Sita zijn. Sita wordt ontboden en geeft nogmaals bewijs van haar onschuld. Maar zij heeft teveel geleden en op haar bede wordt ze in de aarde opgenomen, waar ze vandaan kwam. Rama wordt door Brahma getroost en keert terug naar de hemel.

Een mogelijke duiding van de hoofdpersonen van de Ramayana door arsfloreat.nl:
Rama staat voor het ware zelf van de mens (ziel, de atman), Hanuman staat voor het onderscheidingsvermogen (de rede, ik zou zeggen “mens-zijn”) , Sita staat voor de vrede (of rust / balans ) en de demon Ravana staat voor het ego of het onware zelf. De mens verliest zijn vrede (rust/balans) door zijn ego. Met behulp van het onderscheidingsvermogen vindt hij die vrede weer terug.

links Ramayana

Wikipedia Engels over de Ramayana.

Hanuman Jayanti

Hanumans’ geboortedag wordt gevierd op Hanumaan Jayanti.

Hanuman Jayanti is de viering van de geboortedag van de apengod Hanuman, de trouwe dienaar en devotee van Ram uit het verhaal de Ramayana.
Dit wordt in India gevierd op de 15e dag van de lichte maanhelft van de maand Chaitra,  wanneer het volle maan is. Daardoor varieert de datum afhankelijk van de maanstand (net zoals Pasen) en valt het bv in 2016 op 21 april , en in 2017 op 10 april.

Bij de Hanuman Jayanti worden er rituelen gehouden en worden er kirtan’s en bhajans/lofzangen gezongen ter ere van Hanuman. En natuurlijk wordt de Hanuman Chalisa ook gezongen.
De geboortedag van Hanuman wordt gevierd, en mensen vragen om zijn bescherming en zegening. De vieringen beginnen met bij zonsopgang, omdat Hanuman toen is geboren.

Hanuman Jayanti Hanumaan

video deel 1 over de Haanuman Jayanti van Ohm.

video deel 2 over de Hanuman Jayantii van Ohm, met interview met Patrick van Svaha Yoga en Hanuman Chalisa in Amsterdam.

Links Hanuman Jayanti

Links Hanuman en Hanuman Chalisa