Oriah Mountain Dreamer – De Uitnodiging

Eigen vertaling van dit prachtig gedicht, over wat er in het het leven nu eigenlijk echt belangrijk is.

De uitnodiging: het maakt me niet uit – het interesseert me niet

Het is geschreven door iemand die zichzelf Oriah Mountain Dreamer noemt, en het heet The Invitation, of De Uitnodiging. Het is ook bekend onder de titel ‘Het maakt me niet uit’ of ‘Het interesseert me niet’.

Inleiding

Het gedicht is een uitnodiging aan ieder van ons om je ware zelf te voorschijn te laten komen, om te herinneren wie je werkelijk bent of kunt zijn.
Het is een uitnodiging om jezelf te laten zien, zonder alle toneelstukjes, façades en verhalen om je onzekerheden, verdriet en pijn te verbergen.

Voor mij is het goed om dit af en toe weer even door te lezen en mezelf te herinneren wat er nu eigenlijk echt belangrijk is in het leven. Ik merk dat het bij mij steeds wegzakt en ikzelf afdwaal. Iedere keer dat ik het lees raakt iets anders me weer.
Het leven is voor mij afdwalen, beseffen dat ik afgedwaald ben, en dan de weg weer terugvinden.
Zowel letterlijk als figuurlijk.
Zowel in de wereld, als in mijn lichaam.
Mijn hart weer terugvinden en voelen.
Dit is ook wat ik ervaar bij de Ecstatic Chants / Kirtan-Mantra Happenings.

De Uitnodiging – The Invitation

Hieronder de volledige vertaalde tekst van de Uitnodiging van Oriah Mountain Dreamer, vertaald uit het Engels naar het Nederlands.

Het interesseert me niet
wat voor werk je doet.
Ik wil weten
waar je naar snakt,
en of je durft te dromen
om de diepste verlangens van je hart te ontmoeten.

Het interesseert me niet
hoe oud je bent.
Ik wil weten
of je het risico wilt nemen
om er als een dwaas uit te zien
voor Liefde,
voor je droom,
voor het avontuur om het Leven te leven.

Oriah Mountain Dreamer, the invitation, de uitnodiging, het maakt me niet uit, ik ben niet geïnteresseerd

Het interesseert me niet
welke planeten er
tegenover je maan staan.
Ik wil weten
of je de kern van je eigen verdriet hebt aangeraakt.
Of je bent geopend
door de teleurstellingen van het leven,
of dat je verwelkt en afgesloten bent geworden
uit angst voor nog meer pijn.

Ik wil weten of je in stilte kunt Zijn met Pijn,
van mij of van jou zelf,
zonder hem te veranderen om de pijn te verbergen,
of te verzachten,
of op te lossen (fixen).

Ik wil weten
of je kunt Zijn (zitten) met Vreugde
van mij of van jou zelf,
of je kan dansen met wildheid
en je kan laten vullen met extase ,
van je vingertoppen tot aan je tenen,
zonder ons te waarschuwen,
om voorzichtig te zijn,
om realistisch te zijn,
om te denken aan de beperkingen
van het mens-zijn.

Het interesseert me niet uit
of het verhaal wat je me vertelt
waar is.
Ik wil weten of je
een ander teleur kunt stellen
om trouw aan jeZelf te zijn.
Of je de beschuldiging van verraad
kunt verdragen,
en niet je eigen ziel verraadt,
of je ontrouw kunt zijn,
en daarom betrouwbaar.

Ik wil weten of je Schoonheid kunt herkennen,
ook als die er niet mooi uit ziet
iedere dag.
En of je je eigen leven kunt “voeden”
vanuit diens aanwezigheid.

Ik wil weten
of je kunt leven met mislukkingen,
de jouwe en de mijne,
en dan nog steeds aan de rand van het meer kunt staan
en “Ja” schreeuwen
naar de zilveren gloed van de volle maan.

Het interesseert me niet
om te weten waar je woont,
of hoeveel geld je hebt.
Ik wil weten of je overeind kunt komen
na een nacht van rouw en wanhoop,
vermoeid en tot op het bot gekrenkt,
en doen wat er gedaan moet worden
om de kinderen te voeden.

Het interesseert me niet
wie je kent,
of hoe je hier terecht bent gekomen.
Ik wil weten of je zult staan
met mij
in het midden van het vuur
en niet terug schrikt.

Het interesseert me niet
waar of wat of bij wie
je hebt gestudeerd.
Ik wil weten
wat je overeind houdt
van binnen uit,
als al het andere wegvalt.

Ik wil weten
of je alleen kunt zijn
met jezelf,
en of je werkelijk houdt
van je eigen gezelschap
in de lege momenten.

Oriah Mountain Dreamer

Vertalingen van The invitation – de Uitnodiging

The invitation of de Uitnodiging is oorspronkelijk in het Engels geschreven. er zijn veel vertalingen in het Nederlands gemaakt. Vaak wordt de tekst van the Invitation wat ‘liever’ of ‘zachter’ vertaald dan de originele tekst. ‘It doesn’t interest me’ wordt bijvoorbeeld doorgaans vertaald met het vriendelijkere ‘het doet er niet toe’. Ik vind zelf dat ‘het interesseert me niet’ de originele tekst meer recht aan doet.

Ze heeft het gedicht ‘the Invitation’ namelijk geschreven toen ze thuiskwam na een feestje. Normaal ging ze niet naar feestjes, maar ze probeerde het weer eens een keer omdat ze zichzelf kwalijk nam dat ze anti-sociaal was. Ze nam zich voor om te gaan en vriendelijk te zijn, maar was achteraf gefrustreerd en ontevreden over de oppervlakkigheid van de sociale interactie op het feestje. Ze verlangde naar iets anders.
“It doesn’t interest me that ……., I want to know.”
“Het interesdeert me niet……. ik wil weten.”

Omdat de bestaande vertalingen van de Uitnodiging voor mij de essentie van de originele Engelse tekst dus niet helemaal goed weergeven, heb ik zelf een aangepaste vertaling gemaakt. Deze is overigens nog steeds in ontwikkeling.

YouTube video van The Invitation – Oriah Mountain Dreamer

De voorgelezen Engelse tekst van the Inviation – de Uitnodiging door Oriah Mountain Dreamer. De Engelse tekst zelf staat ook in beeld.

Hieronder de Nederlandse tekst in beeld gebracht op mooie muziek.

De auteur Oriah Mountain Dreamer

Oriah Mountain Dreamer is geen Indiaanse schrijver, zoals de naam doet vermoeden, maar een Canadese schrijfster en afkomstig uit Ontario. Ze is een echte liefhebster van woorden, symbolen en verhalen die onze ziel en geest opheffen. Woorden en beelden die ons hart open maken, en manieren aanreiken om patronen te herkennen en zingeving aan ons leven te geven.

Over zichzelf zegt ze: “Ik ben een Canadese vrouw, en geen ‘Indian Elder / Indiaans stamhoofd’ zoals soms geschreven wordt. Ik ben niet oud of wijs genoeg om te claimen ‘ouderling’ of ‘stamhoofd’ van welke groep mensen dan ook te zijn.

Hieronder vind je een lijstje met de boeken geschreven door Oriah Mountain Dreamer.

  • The invitation
  • The Dance.
  • The Call: Discovering Why You Are Here.
  • What We Ache For: Creativity and the Unfolding of Your Soul.
  • Opening the invitation.
  • Deams of Desire
  • Your Heart’s Praye (CD).

Engelse tekst – The Invitation

The Invitation door Oriah:

It doesn’t interest me
what you do for a living.
I want to know
what you ache for
and if you dare to dream
of meeting your heart’s longing.

It doesn’t interest me
how old you are.
I want to know
if you will risk
looking like a fool
for love
for your dream
for the adventure of being alive.

It doesn’t interest me
what planets are
squaring your moon…
I want to know
if you have touched
the centre of your own sorrow
if you have been opened
by life’s betrayals
or have become shrivelled and closed
from fear of further pain.

I want to know
if you can sit with pain
mine or your own
without moving to hide it
or fade it
or fix it.

I want to know
if you can be with joy
mine or your own
if you can dance with wildness
and let the ecstasy fill you
to the tips of your fingers and toes
without cautioning us
to be careful
to be realistic
to remember the limitations
of being human.

It doesn’t interest me
if the story you are telling me
is true.
I want to know
if you can disappoint another
to be true to yourself.
If you can bear
the accusation of betrayal
and not betray your own soul.
If you can be faithless
and therefore trustworthy.

I want to know if you can see Beauty
even when it is not pretty
every day.
And if you can source your own life
from its presence.

I want to know
if you can live with failure
yours and mine
and still stand at the edge of the lake
and shout to the silver of the full moon,
“Yes.”

It doesn’t interest me
to know where you live
or how much money you have.
I want to know if you can get up
after the night of grief and despair
weary and bruised to the bone
and do what needs to be done
to feed the children.

It doesn’t interest me
who you know
or how you came to be here.
I want to know if you will stand
in the centre of the fire
with me
and not shrink back.

It doesn’t interest me
where or what or with whom
you have studied.
I want to know
what sustains you
from the inside
when all else falls away.

I want to know
if you can be alone
with yourself
and if you truly like
the company you keep
in the empty moments.

Oriah Mountain Dreamer,
uit het boek The Invitation.

website van Oriah Mountain Dreamer zelf oriahmountaindreamer.com

2 antwoorden op “Oriah Mountain Dreamer – De Uitnodiging”

  1. Wat een diep gewortelde waarheid. Het helpt mij bij het lezen ervan, door heel veel lagen van mijn bewustzijn te gaan, te voelen wat mij raakt. Ik neem dit mee op mijn pad die ik aan het afleggen ben. Dank je uit de grond van mijn hart. Ada

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.