Laatste nieuwsbrieven 2024 Christina von Dreien (Nederlands vertaald)

De laatste nieuwsbrieven en Instagram-berichten van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hans(uman Kirtan) voor Facebook-groep en het Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Voor eerdere nieuwsbrieven van Christina uit het jaar2023, 2022 en de jaren 2020-2021 klik op de link.

Nieuwsbrieven en boodschappen van Christina 2024

Klik hier door voor eerdere nieuwsbrieven van Christina uit 2023, 2022 en 2020-2021 .

Jullie zijn Machtig 4-7-2024

Als alles wat er nu in de wereld gebeurt niet zo tragisch was, zouden we erom kunnen lachen. Er is een heel kleine groep wezens die ongelooflijk bang voor jullie zijn. Deze mensen sregiseren dit hele verhaal, omdat ze niet willen dat jullie wakker worden. Dat is waanzin!

Daaraan kun je zien hoe machtig jullie zijn. We zijn multidimensionale wezens en er is niets sterker dan mensen die liefhebben en die de wil hebben om van iets te houden. Want de liefde is de hoogst-trillende energie… en precies daarvoor zijn de verhalenvertellers bang. Daarom verzinnen ze verhalen, om ons in angst te houden: “Wat als ik mijn huur, mijn eten niet kan betalen?” Enzovoort.

Dit gebeurt bewust, zodat jullie niet de tijd en de mogelijkheid hebben om wakker te worden. En zodat jullie niet merken dat wat er in de wereld gebeurt, van jullie afhangt. Maar als jullie je wil en liefde afstemmen op een wereld die heel is, en als veel mensen dat doen, dan zal deze gemeenschappelijke afstemming vroeg of laat werkelijkheid worden.

Het kan niet anders, omdat jullie dan een kosmische wet activeren, en hoe meer mensen dit doen, hoe beter het is.

(Christina op het dagseminar in Bern, 2020)

Het is allemaal een wonder 16-06-2024

Lieve Jullie,

dat de aarde nog leeft is niet vanzelfsprekend, en dat wij mensen nog leven ook niet; dat is allemaal een wonder! De aarde, het voedsel, het water, de lucht… alles is vergiftigd en we leven nog steeds!

Mens zijn betekent op dit moment zoiets als de ziekte van Alzheimer hebben. We hebben zo diep vergeten. dat we zelfs vergeten zijn dat we dingen vergeten zijn. Wij zijn het vergeten, en weten niet eens meer wat!

Maar mens zijn betekent ook dat we bewust of onbewust de wens hebben om hier te zijn. De aarde en wij mensen leven in relatief vreemde omstandigheden – maar we leven!
Jouw bestaan ​​heeft zoveel waarde, dat kun je je helemaal niet voorstellen!

Al zo vaak heeft de mensheid op de rand van uitsterven gestaan. Er waren steeds weer mensen en wezens die ervoor gezorgd hebben, dat dat niet gebeurde. Er is altijd zoveel ondersteuning geweest vanuit de fijnstoffelijk werelden – we kunnen dat ons helemaal niet voorstellen. Ze hebben zoveel geduld nodig, en ze zijn nog steeds daar.

Het universum verspilt geen energie. Als het denkt dat het de moeite waard is om zoveel energie in de mensheid te steken, dan betekent dat iets. Het belang en het unieke karakter van de mensheid kunnen wij helemaal niet bevatten. Wij zijn meer dan alleen zielen die lijden aan de ziekte van Alzheimer! Wij waren eigenlijk de hoeders van de aarde en we hebben ons een beetje verslapen – maar we worden net op tijd wakker!

(Christina in Erding, oktober 2018)

Waterbewustzijn 04-06-2024

Lieve Jullie,

alles wat bestaat heeft zijn eigen bewustzijn. Ook water heeft zoiets dergelijks. Het neemt bijzonder gemakkelijk informatie op, en slaat die op. In veel testen heeft men gevonden, dat water zijn structuur verandert, afhankelijk van welke frequenties in de vorm van woorden, muziek of emoties ingegeven worden in het water worden.
(De eerste die dit deed was Masaru Emoto. Hij fotografeerde de ontstane waterkristalstructuren).

Omdat ons lichaam voor ongeveer 70% uit water bestaat, is het zo belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat alles wat we zeggen, doen, waarmee we omgaan, wat we horen, zien of met wie we samen zijn, in ogenblikkelijke invloed heeft op het water in ons lichaam.

Één van de belangrijkste dingen die we kunnen doen om gezond en in ons midden te blijven, is ons bewust te zijn van deze dingen

Jullie Christina

Onze verbinding 13-4 2024

Lieve jullie,

het belangrijkste wat je in deze vreemde tijden kunt doen, is de verbinding met je hart, met je ziel te verzorgen. Dit is je grootste houvast bij alles wat er in de buitenwereld gebeurt. Zet dit bovenaan je prioriteitenlijst. Voor wat je helemaal bovenaan deze lijst hebt staan, zul je altijd voldoende tijd vinden in jouw dagelijkse leven .

Jullie Christina

-Citaat van Christina- 10-4-2024
Iedere ziel heeft haar uiteindelijke oorsprong in de Goddelijke Bron en daarom heeft ​​iedere ziel in de kern altijd onvoorwaardelijke liefde in zich.
Ons hart is de toegangspoort naar onze ziel.

Reiniging van de Ziel 28-3-2024

Lieve jullie,

er zijn veel dingen die we uit dit of uit vorige levens energetisch bij ons hebben, maar wat niet altijd voor ons hoogste goddelijke goed is.

Hier zou ik graag een kleine lijst met jullie willen delen, waarin jullie kunnen zien, wat er allemaal is, wat energetisch bij ons aanwezig kan zijn en wat kan worden opgelost, als het niet langer voor het hoogste goddelijke goed is. Deze lijst is niet compleet, het is slechts een globale opsomming:

  • Geloften, beloften, eden en contracten
  • Energieën en bezetting van buitenaf
  • Inwijdingen
  • Energetische verzegelingen
  • Vloeken
  • Projecties
  • energetische implantaten

Als je iets van dit alles ontbindt, is het belangrijk om te zeggen, dat alleen dat moet worden ontbonden, wat niet voor iemands hoogste goddelijke goed is, .
Je moet er ook voor zorgen dat alle opslag- en backup-programma’s die er kunnen zijn, worden ontbonden en dat eventuele gaten die zijn ontstaan, met liefde worden opgevuld. ❤️

Het ontbinden gebeurt doordat je verbinding maakt met de goddelijke bron en van daaruit de oplossing doet.
Ieder mens heeft in zichzelf een verbinding met de bron – dus iedereen kan zich met de bron verbinden. Toch weten sommige mensen in eerste instantie niet precies, hoe ze bewust in deze verbinding kunnen gaan.

In mijn verdiepingsgroep laat ik een techniek zien, hoe je je met de bron verbinden kan, en hoe je van daaruit iets op kan ontbinden.
Wanneer je zo’n ontbinding doet, kan het zijn, dat je vanaf het begin een effect in je dagelijkse bewustzijn voelen, en soms gebeurt dit in eerste instantie alleen op onbewust niveau, maar in het energiesysteem heeft een ontbinding altijd onmiddellijk effect.

Opmerking: er worden steeds weer in mijn naam helings- en ontbindings-technieken, meditaties en dergelijke aangeboden. Deze mensen hebben geen toestemming van mij hiervoor, en ik heb niets met hen te maken. Ik train niemand, om namens mij zoiets aan te bieden.

Jullie Christina

Trilling van het Hart 8-3-2024

Lieve Jullie,

Jouw licht kan de negativiteit van duizenden mensen compenseren, die in een lager bewustzijn vastzitten.

Een onderzoek, uitgevoerd door Duitse onderzoekers aan de Universiteit van Kassel heeft aangetoond dat, terwijl borstgebied van de gemiddelde persoon slechts 20 fotonen licht per seconde uitzendt, iemand die op zijn hartcentrum mediteert en liefde en licht naar anderen uitzendt, een verbazingwekkende 100.000 fotonen per seconde uitstraal. .

Dat is 5000 keer meer dan een gemiddeld persoon.

En talloze onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer deze fotonen met een liefdevolle en helende intentie zijn doordrenkt, hun frequentie en trilling zoveel toenemen, dat ze letterlijk materie kunnen veranderen, ziektes kunnen helen en negatieve gebeurtenissen kunnen transformeren.

Jullie Christina

Hogere trillingen 1-3-2024

Lieve Jullie,

Er zijn verschillende hoger trillende energieën die naar ons mensen komen. Je kunt er bewust voor kiezen om je voor de nieuwe, hoger trillende energieën open te stellen en ervoor kiezen dat je cellen deze ook kunnen opnemen.

Er zijn bijvoorbeeld energieën, die energetisch door de zon naar ons toe komen, en de aarde zelf verhoogt ook haar trilling.

Niet iedereen gaat op dezelfde manier met hogere trillingen om, niet iedereen staat daarvoor open. Het kan ook zijn dat door deze hogere trillingen oude patronen en blokkades zich versterkt laten zien, of dat er fysieke symptomen optreden.

Soms is er daarom ook een reiniging van blokkades nodig, voordat de cellen en het energiesysteem de hogere trillingen en het licht kunnen opnemen.

Jullie Christina

Innerlijke leiding 23-2-2024

Lieve Jullie,

We hebben in ons een innerlijke leiding. Het is de verbinding met onze intuïtie en onze ziel. Daar voelen we, wat goed voor ons is.

Als je geen echte verbinding met je eigen innerlijke leiding hebt, zoek je bewust of onbewust heel de leiding in de buitenwereld. Je neemt bijvoorbeeld verwachtingen en ideeën uit de maatschappij over, zonder te voelen of deze ook werkelijk waar en goed zijn voor jouzelf.

We hebben vaak meningen, ideeën, enz. die van buitenaf naar ons toe komen. Wanneer de verbinding met onze innerlijke leiding helder is, kunnen we voelen of deze informatie voor ons klopt of niet. We nemen dan dingen niet meer blindelings aan, maar onderzoeken voor ons zelf.

Jullie Christina

De ware verandering – transformatie 10-2-2024

Lieve Jullie,

welk systeem er nu ook in de buitenwereld bestaat: als mensen niet met zichzelf en met elkaar kunnen omgaan, zal er altijd iets missen.
Daarom is het werkelijk zo, dat het altijd bij onszelf begint. Want hoe we met andere mensen omgaan heeft heel veel te maken met wat we zelf aan gedachten, gevoelens en patronen in onszelf hebben. Velen zouden graag een verandering willen in het systeem dat we momenteel hebben. Maar de ware verandering-transformatie moet in onszelf plaatsvinden.

Jullie Christina

Trilling van de aarde 3-2-2024

Lieve jullie,

als je buiten in de natuur bent, kun je je op de trilling van de aarde concentreren.

De Aarde heeft besloten dat zij haar trilling verhoogt.

Als ik de huidige trilling van de Aarde vergelijk met een paar jaar geleden, kan ik voelen dat de trilling in die periode is hoger is geworden, en dat de Aarde energetisch subtieler/fijner is geworden.

Desondanks is er een verschil tussen het proces van de aarde en van de mens.

Of iemand met deze trillingsverhoging meegaat en zijn bewustzijn verandert, hangt van ieder van ons afzonderlijk af.

Daarom zijn er mensen die bewuster worden, maar er zijn ook mensen die niet de geestelijke kracht hebben om hun bewustzijn te veranderen.

Jullie Christina

Batterijen opladen 30-01-2024

“Op dit moment gaat het erom dat we zoveel mogelijk positieve herinneringen in ons opslaan.

Het is alsof je een batterij oplaadt.
Het gaat erom dat je goede dingen voor jezelf doet. Dat je zoiets als een buffer van positieve dingen aanlegt, waarmee je jezelf kunt opladen. Al was het maar dat jullie je herinneren, dat jullie zo talrijk zijn en zo moedig geweest zijn, om nu hier te zijn. Zo een dag kan als een batterij zijn voor latere tijden, waarmee je jezelf dan kunt opladen.”

(Christina in Bern, augustus 2020)

Paranormale gaven 24-1-2024

Lieve Jullie,

er zijn vaardigheden waarvan wordt gezegd dat ze bovennatuurlijk zijn. In werkelijkheid zijn ze iets wat bij ons mensen hoort. Of het nu om telepathie, helderziendheid of telekinese gaat – onbewust heeft ieder mens
deze vaardigheden in zich, ook al zijn ze niet bij iedereen actief.

Soms staan ​​kinderen daar nog meer voor open, omdat ze meestal nog minder geblokkeerd worden door vooroordelen die zeggen dat dit niet mogelijk is. Als ze ouder worden, nemen ze deze echter over van hun ouders en van anderen, die hen vertellen dat dit niet mogelijk is.

Het DNA en ook bepaalde hersenverbindingen zijn bij mensen niet meer volledig actief, daarom zijn bij de meeste mensen dergelijke vaardigheden niet geactiveerd, maar het ligt in het DNA opgeslagen, dat deze vaardigheden erbij horen. Ze kunnen daarom onder andere door ons bewustzijn en door nieuwe opvattingen opnieuw worden geactiveerd.

Jullie Christina

Spiritualiteit 20-1-2024

Spiritualiteit houdt in, ons bewustzijn te openen en onszelf te herinneren wie we zijn.

Bij het woord ‘spiritualiteit’ denken we altijd aan ontwikkeling. Wij zijn hier en willen daar naartoe, en daartussen zit een kloof. Ik ben van mening dat dat niet klopt: dat we daar al zijn en dat dat, wat we willen worden, uiteindelijk niets anders is dat wat we werkelijk zijn. Het is gewoon een kwestie van het je opnieuw herinneren. Je bent al alles wat je wilt worden. Maar we mogen nooit het vermogen verliezen om te leren. Het doel van de bewustzijns-herinnering is niet dat we uiteindelijk niet meer leergierig zijn.

(Christina in het dagseminar Leipzig 2020)

Herstellen 16-1-2024

Lieve Jullie,

terwijl we slapen verlaten we ons lichaam. Voordat je in slaap valt, kun je bewust de beslissing nemen, dat je de`e nacht met je ziel naar de ‘plaats’ wilt reizen, waar je het beste kunt ontspannen – vooral als je misschien moe bent van wat er buiten gebeurt, of eenvoudigweg dan wanneer je het gevoel hebt dat je meer energie kunt gebruiken.
We reizen hoe dan ook terwijl we slapen, maar het is daadwerkelijk mogelijk om met ons bewustzijn overdag een bepaalde invloed te hebben, op waar we heen reizen.

Dit kun je ook doen door je mentaal en in je hart met de bron te verbinden, en helder vast te stellen dat je ’s nachts de voor jou best mogelijke plek wilt vinden om je te herstellen, en dat je dit herstel zo goed als het kan in je fysieke lichaam mee wilt nemen.

Jullie Christina

P.s. Van tijd tot tijd zal ik dit soort oefeningen met je delen in mijn nieuwe verdiepingsgroep die momenteel wordt gecreëerd… en nog veel meer. Laat je verrassen! Je kunt dan vragen over de teksten stellen en we bespreken dit en meer in de maandelijkse Zoom call van 90 minuten.

Ik verheug me enorm, dat hier een hele bijzondere groep mag ontstaan😊

Hierover binnenkort meer. Ons IT-team werkt op de achtergrond hard eraan om alles wat dit project nodig heeft. voor te bereiden

Sturing van buitenaf 12-1-2024

Lieve jullie,

als we niet zelf ervoor kiezen, waar onze scheppingskracht heen moet stromen, wordt deze van buitenaf gestuurd en gebruikt. Pas als we ons daarvan bewust worden, dat deze manipulatie van buitenaf bestaat en we zelf kiezen waarvoor we onze creatieve kracht willen benutten, kunnen we onze scheppingskracht terugnemen naar onszelf, en zelf beslissen waar die naartoe gaat.

Er is in de buitenwereld veel, wat ervoor gebruikt wordt, om ons aller bewustzijn en scheppingskracht in een bepaalde richting te sturen. Daarbij horen ook dingen die je dagelijks ziet. Dat kunnen bijvoorbeeld nieuwsberichten zijn. Maar er zijn ook hele andere dingen, zoals onhoorbare frequenties, die een invloed kunnen hebben.

Hoe minder we zelf beslissen en sturen, hoe groter is de kans dat we van buitenaf worden gestuurd en het niet eens bemerken.Hierom is het belangrijk om hierover te reflecteren, om te kijken wát er van buiten komt, en waaraan jij zelf jouw scheppingskracht wilt geven.

Jullie Christina

Iets nieuws 7-1-2024

Lieve Jullie

Als we besluiten iets nieuws te gaan doen, kan het zijn dat we deze beslissing wel willen, maar dat er tegelijkertijd ook twijfel in ons is.

Als we besluiten iets te doen, is het goed om in onszelf te zoeken en voelen, of deze beslissing ook in overeenstemming is met ons eigen hart. Dit kunnen we herkennen aan een gevoel van innerlijke ruimte en vreugde.

Als we voelen, dat het werkelijk de juiste weg voor ons is, kunnen we de twijfels en de angsten, die er misschien zijn, desondanks waarnemen, want ze een aanwijzing van waar we iets in onszelf kunnen helen. Onze focus gaat echter naar onze beslissing – daar waar we deze innerlijke ruimte en vreugde kunnen voelen.

Jullie Christina

====

….En we hebben ook tot iets nieuws beslist !

Christina is zich met veel plezier aan het voorbereiden… en wij willen ons enthousiasme alvast met jullie delen!❤️
Binnenkort staat deze behalve de (online) shop er ook “Christina’s verdiepingsgroep” zijn. (beiden gepland voor eind januari of begin februari)

Daardoor zijn er een aantal veranderingen:
Er zullen slechts 2 openbare nieuwsbrieven per maand zijn, en de Lovestreams zullen alleen nog maar met onregelmatige tussenpozen plaatsvinden – maar maar daarvoor zal Christina je in de verdiepingsgroep, waar je voor slechts 15 euro lid van kunt worden per maand, regelmatig onderstaande wonderbaarlijke, diepgaande aanbiedingen verstrekken :

❤️Elke maand twee verdiepende teksten over verschillende onderwerpen die ze nergens anders publiceert

❤️Zowel praktische oefeningen en/of gedachte-impulsen voor het dagelijks leven

❤️een maandelijkse, gezamenlijke zoom call van 90 minuten met Christina en Nicola, waarin je Christina direct je vragen kunt stellen, vooral over deze thema’s.

❤️Daarnaast zullen we ook af en toe ongepubliceerde fragmenten van de dag-seminar-opnamen uploaden, of

❤️Artikelen die Christina relevant vindt en nog veel meer.

❤️en ook een netwerkmoment voor jullie gepland…

Wij verheugen ons nu al heel erg op deze vernieuwing en hopen zeer velen van jullie te ontmoeten in deze nieuwe community!

Daar wordt bij ons innerlijk het ruim, en we zijn vol vreugde!

Jullie Christina en Nicola

Overvloed 1-1-2024

Lieve jullie,

Voor het nieuwe jaar vragen veel mensen zich af, of ze voor zichzelf iets nieuws wensen en willen voornemen.

Misschien wens je voor jezelf bijvoorbeeld meer overvloed.

Wanneer je daaraan denkt, wat komt dan als eerste in je op?

Veel mensen denken bij overvloed eerst aan fysieke dingen. Het hoort ook bij overvloed, dat je op het fysieke vlak alles hebt wat je nodig hebt, maar overvloed is nog veel meer.

Overvloed betekent onder andere ook dat je kunt doen wat jou vreugde geeft, dat je de liefde in jezelf kunt voelen, en dat je tijd hebt voor dat, wat voor jou belangrijk is. Want alleen zonder tijdsdruk kun je de verbinding met je innerlijke zelf en je ziel voelen.

Jouw ziel IS overvloed, liefde, vrede.

Overvloed begint niet buiten onszelf, maar in onszelf. Het is een gevoel.
En dit is wat ik jou en ons allemaal wens in het nieuwe jaar.

Jullie Christina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.