Nieuwsbrieven Christina von Dreien in het Nederlands vertaald

Nieuwsbrieven en Instagram-berichten van Christina von Dreien uit 2020, 2021 en 2022, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en het Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Inhoud

Voorgelezen nieuwsbrieven Christina in het Nederlands

Youtube playlist van vertalingen door Hansuman Kiran van de nieuwsbrieven van Christina von Dreien, voorgelezen door Tamara Tahalele.

Nieuwsbrieven + Instagram 2022 Christina vertaald in het Nederlands

nieuwsbrieven en Telegram / Instagram berichten van Christina von Dreien,vertaald uit het Duits door Hans(uman Kirtan) voor de Telegram- en FB-groep “Christina von Dreien Nederlands”, en voor de website kirtan.nu / zingendmediteren.nl .

Hoe belangrijk is het aangeven van grenzen? 14-05-2022

Lieve jullie,

niet alles wat er in deze wereld is, is goed voor ons. Soms moeten we onze grenzen aangeven, omdat we merken dat iets ons geen goed doet.
Dan kunnen en moeten we tegen zoiets ook ‘nee’ zeggen. We hoeven niet altijd tegen alles ja te zeggen.

Veel mensen zeggen niet graag ‘nee’. Toch kan er in dit woord kracht zitten, omdat we duidelijk kunnen zeggen, dat iets voor ons niet klopt. Zo kunnen we onze grens aangeven..

Onze grens aangeven voor dingen die niet goed voor ons zijn, dat is zelfliefde.

We kunnen ons echter alleen onze grenen aangeven voor dingen, die we ook waarnemen. Daarom heb ik een aantal trefwoorden uitgekozen, over wat er door het World Economic Forum tot 2030 gepland is. Je kunt al deze doelen ook zelf vinden, als je zelf onderzoek doet.

Deze inhoud is heel mooi verpakt en klinkt op het 1e gezicht goed, maar bij nadere bestudering zul je beseffen dat hiermee naar totale controle over de gehele mensheid en ieder mens gestreefd wordt.

Ik schrijf jullie dit, zodat jullie kunnen zien, wat de onlichte krachten aan het voorbereiden zijn. Want als we dat niet weten, kunnen we er ook niet onze grenzen hierin bewaken.

Enkele van de doelen zijn:

 • 1 enkele wereldregering
 • Een wereldwijde, gecontroleerde valuta, zonder contant geld
 • Einde van alle nationale soevereiniteit
 • Einde van alle privé-eigendom,
 • Een wereldwijd social krediet-systeem
 • Ontvolking
 • Controle van de bevolkingsgroei
 • Gechipte mensen
 • Digitale ID
 • Opvoeding van de kinderen door de staat
 • Afschaffing van particuliere bedrijven en eigen vervoer
 • Verbod op alle natuurlijke, niet-synthetische medicijnen, enz.

Zoek dit alsjeblieft zelf op op internet.

Het gaat erom om innerlijk en uiterlijk afstand te nemen van deze plannen, en tegelijkertijd te beginnen met gelijkgestemden te verbinden en de visies voor een lichtvolle toekomst veel kracht mee te geven. Opdat jullie je richten op vrede en goede, opbouwende dingen, en deze in jezelf en in jullie omgeving tot bloei brengen.

Jullie Christina.

Alleen of Eenzaam 8-5-2022

Instagram Christina

Lieve allemaal,

er zijn veel mensen die zeggen, dat ze zich alleen of eenzaam voelen

Er is een verschil tussen “alleen zijn” en “eenzaam zijn”.
“Alleen zijn” is eenvoudigweg een omstandigheid. We kunnen bijvoorbeeld alleen in een ruimte zijn.

“Eenzaam zijn” is een gevoel. We kunnen het hebben, als we alleen zijn, maar ook als we juist omringd zijn door 10 mensen.

Het gevoel van eenzaamheid heeft altijd met een afscheiding te maken. Als we de eenzaamheid in ons willen helen, moeten we deze afscheiding helen.
Het is afscheiding van onszelf. Want we kunnen ons alleen eenzaam kunnen voelen als we te veel van onszelf gescheiden zijn.

Als we echt goed met onszelf verbonden zijn, zijn we niet eenzaam. We kunnen dan wel alleen zijn, maar nooit eenzaam.

Want in onszelf vinden we alles. Veel mensen zoeken hun hele leven en hebben pas na lange tijd door, dat ze in werkelijkheid altijd naar zichzelf gezocht hebben. En dat is onze diepste, goddelijke kern, die puur licht en liefde is

Waar komt ons verlangen vandaan? 7-5-2022

Vraag: We willen gelukkig zijn. Dat hebben alle mensen gemeenchappelijk. Waar komt dit verlangen vandaan?

Christina: Dat is het, wat we werkelijk zijn: liefde. En liefde is gelukkig zijn.

En daar willen we weer naartoe, want we voelen: dat waren we al een keer en dat zijn we eigenlijk ook.

Daarom willen we dat de aarde er zo uitziet. Dat ze het paradijs is.

Want we weten dat de vreemde toestand, waarin we ons nu bevinden, niets te maken heeft met degene die we werkelijk zijn.

We hebben de wens in ons, om in een vrije en vredige wereld te leven die geheeld is.

Maar wij allen, die hier op de aarde leven – bijna iedereen van ons – hebben dat in deze incarnatie nog niet ervaren, en toch dragen we deze wens in ons.

We kunnen ons alleen dat wensen, wat we op 1 of andere manier al weten of ergens ervaren hebben.
Deze herinnering aan een wereld die geheeld is, moet dus uit vroeger tijden stammen.

De aarde was ooit een paradijs, ze was niet altijd zo vreemd.
Ook oorlogen passen niet bij de menselijke natuur.
De aarde was ooit een paradijs en zij zelf herinnert zich dat.
En ook wij hebben deze informatie altijd nog ergens in ons.

Want het enige, dat voor altijd blijft, is liefde

(Christina in Love-stream 12)

Aan het einde is alles goed 1-05-2022

Vraag aan Christina: Hoe kun je er zo zeker van zijn dat aan het einde alles goed is?

“Er zijn verschillende dingen: het einde is de opstijging van de aarde.
Ook waneer de dingen op het aardoppervlak op dit moment vreemd zijn, weerhoudt dat de aarde er niet van haar trilling te verhogen. Want de aarde heeft haar eigen trilling en wij mensen hebben onze eigen trilling.

Op het aardoppervlak komt het erop aan, wat we doen, en dat heeft een uitwerking op het collectieve veld.

Ook de aarde zelf als wezen kan haar trilling verhogen, ook als op haar oppervlakte nu alles zo vreemd is.
Dat is de ene kant

De andere kant: op een subtiel niveau heeft het Licht al gewonnen.
Maar voordat dit op het fysieke niveau aankomt, zal het voor ons in principe nog vervelender worden.

Er kunnen oases zijn, maar over het algemeen wordt het eerst erger.

Maar dat betekent niet dat het fout zal gaan.
Het hele proces is alleen zo moeilijk en duurt zo lang, omdat de onlichte wezens nog gedeeltelijk hier zijn, en totaal andere plannen hebben, die niet goed voor de mensen zijn.

Als je echter vanaf een heel veel hoger niveau kijkt, dan kun je echter zien, dat aan het einde alles goed is.
En precies daarom zijn we hier.

We zijn ook voor de tijd na de slechte tijden hier. In het bijzonder dén kunnen we iets moois en nieuws opbouwen.
Uiteindelijk loont het om door te gaan, ook on deze tijd, waarin het hier zo vreemd is.

Laten we ons dus in onze voornemens en in onze focus niet van de wijs laten brengen.

(Christina in Love-stream 12)

Nieuwe boek Christina

Het nieuwe boek van Christina is echt geweldig. Alles op een rijtje wat je wou weten (of bewust of onbewust al wel wist) 🙂

Thema’s uit het boek:
-De mens is van nature een goed en liefdevol wezen.
-Geweld en oorlog, manipulatie en onderdrukking, leugens en bedrog, behoren van nature niet tot de eigenschappen van de mens. Deze dingen kwamen pas door de invloed van vreemde, onlichte wezens op de aarde, en de mensen hebben deze in de loop van de tijd zozeer overgenomen, dat de mensen zich helemaal niet meer herinneren, dat zulk gedrag niets met hun ware natuur van doen heeft.
-De geschiedenis van de aardemensen was en is totaal anders, dan wat er ons op school geleerd wordt.
-We zijn niet alleen in het universum, maar omgeven door een veelheid van buitenaardse beschavingen – zowel lichtvolle als onlichte.
-Er bestaan al duizenden jaren contacten tussen de mensen en de buitenaardsen.
-De nu heersende politieke, wetenschappelijke en religieuze systemen staan voor hun complete ineenstorting, die door niemand meer tegengehouden kan worden.
-De wereld zal niet ten onder gaan, want na de ineenstorting van de heersende onlichte systemen zal de mensheid een nieuwe samenleving van vrede, vrijheid en wederzijds respect opbouwen.
-Iedere mens, die aan deze nieuwe samenleving van de toekomst wil meebouwen is van harte uitgenodigd, zijn bijdrage in te brengen. De enige voorwaarde daarvoor is, nu te ontwaken en constructief met de positieve Lichtkrachten samen te werken.

Derde blz van de inleiding van “der Ungehorsam der Liebe” van Christina, vertaald uit het Duits door Hans(uman Kirtan) voor de FB- en Telegram-groep “Christina von Dreien Nederlands

Doorbraak 27-4-2022

(gezien door Christina voor haar incarnatie)
“Ik zag dat er overal op aarde lichtpunten waren.
Deze lichtpunten waren de mensen die onwaakten, en op een gegeven moment waren het er zo veel, dat ze zich met elkaar verbonden.”

Dat er een soort van licht-doorbraak kwam door de matrix.
Het waren niet de meerderheid van de, mensen die zulke lichtpunten waren.

Het waren er geen 51%, het waren er minder.

Als we hier iets positiefs willen bereiken, hoeft het niet de meerderheid te zijn, maar in het collectief, in het veld, moet het goede groter zijn, meer “gewicht” hebben.

Eén persoon met een hoge trilling kan ongeveer 1000, of nog veel – veel meer mensen met een lagere trilling compenseren. Afhankelijk van zijn bewustzijnsnivo.

In ieder geval compenseert elke persoon met een hoge trilling een bepaald aantal mensen met een lagere trilling.

Daarom hoeft niet de meerderheid van de mensheid te ontwaken, maar de ontwaakten moeten tegelijkertijd het goede in het collectieve veld inbrengen, en dan kan het zich keren.

Uit Love-stream 12

Vertrouwen 22-4-2022

Lieve allemaal,

de situatie, die we nu op aarde hebben, is echt merkwaardig.
Het lijkt vaak zo vreemd dat we ons niet kunnen voorstellen hoe het nog goed gaat komen.

Dat is geen wonder, want omdat we hier als mensen zijn geïncarneerd, kunnen we gewoon niet alles zien.

Omdat ons bewustzijn begrensd is. En daarom kunnen we bepaalde dingen en verbanden helemaal niet zien.
Het ontbreekt ons informatie en daardoor kan het zijn, dat we beginnen te twijfelen.

Als we deze beperkingen in bewustzijn niet hadden. en een hoger perspectief konden innemen, dan zouden we zien, dat aan het einde alles goed komt.

Vaak hoeven we niet te weten, en kunnen we ook niet weten HOE alles goed zal komen. Hoe de oplossing eruit zal zien.

Dan kunnen we alleen de beste volgende stap zetten.

Dit kan soms moeilijk voor ons zijn, omdat we het onbekende betreden.

Ons denken vindt dat beangstigend.
Omdat ons denken dingen wil snappen.
Als we niet in ons hart en in vertrouwen zijn, dan willen we dingen te veel controleren.

Daarom is het belangrijk, dat we ons elke keer weer met ons hart verbinden .

Want alleen daar vinden we vertrouwen.

Onze ziel kijkt naar de toekomst. Niet miljoenen jaren, maar naar de toekomst.

Ons spirituele team kan dat ook.
Er zijn verschillende tijdlijnen.

We zitten op een van deze routes.
Door de keuzes die we maken, of de manier waarop we op dingen reageren, wisselen we van tijdlijn of blijven we waar we zijn.

Ons spirituele team en ook andere lichtwezens kunnen vanuit hun bewustzijn zien hoe de toekomst eruit zal zien, als een persoon “zo en zo” reageert.

Omdat ze een groter overzicht hebben.

Dan weten ze dus ook, of het uiteindelijk wel of niet goed komt.
De situatie waarin we ons nu hier op aarde bevinden, en alle vreemde dingen die gaande zijn, dat alles zal an het einde allemaal goed zijn.

We weten alleen niet ,wanneer dat zal zijn.
Dat hangt ook van ons allen af.

Jullie Christina

Moed 14/4/2022

Telegram en Instagram van Christina

Voor onze geboorte, hebben we besloten dat we naar de aarde wilden komen.
We hebben die beslissing genomen en vervolgens gerealiseerd – we zijn tenslotte nu hier.

Voor zoiets te kiezen vergt moed.
Indien we in het leven situaties tegenkomen, waarin de moed ons ontbreekt, kunnen we onszelf eraan herinneren, dat de moed die we hadden om überhaupt te incarneren, nog steeds in ons zit. We voelen deze moed misschien niet altijd, maar ze is er wel.

Denk eraan, dat de moed die we nodig gehad hebben om hier te incarneren groter was, dan de moed die we nodig hebben om door, wat ons wellicht nog te wachten staat, heen te gaan

Onlichte krachten willen de wereld hervormen 12/4/2022

Lieve allemaal,

Ik heb al vaak erop gewezen dat de onlichte krachten met plannen zoals de “Great Reset” de hele wereld willen hervormen. En niet omdat ze het beste met de mensen voor hebben.
Als je je afvraagt ​​waarom er mensen zijn die zoiets kunnen, kun je bijvoorbeeld deze korte video kijken. Dan begrijp je, dat er daadwerkelijk een zelfbenoemde “elite” is die andere mensen als “onbetekenend” en “nutteloos” beschouwt, en daarom gelooft, dat ze het recht hebben om alles te controleren en te hervormen volgens hun krankzinnige opvattingen.
Deze mensen hebben geen geweten omdat ze een keuze hebben gemaakt tegen hun ziel en hart hebben.
Als je dat begrijpt, kun je beter volgen, waarom bepaalde dingen momenteel in de wereld gebeuren. En precies daarom zijn ons Hart en onze Liefde zo, zo belangrijk!❤️
Video van Dr. Harari

De verdeeldheid overwinnen 6/4/2022

nieuwsbrief Christina

Lieve allemaal

er zijn veel mensen die al wakker zijn – niet slechts een paar duizend maar beslist vele miljoenen over de hele wereld.
Wanneer er genoeg mensen ontwaakt zijn, zal er iets in positieve zin veranderen.

De reden waarom dit nog niet is gebeurd, ligt er vanuit mijn visie aan dat veel mensen al wel wakker zijn, maar zich niet in dezelfde richting bewegen.

We zijn niet verenigd, we zijn verdeeld.

Zelfs de mensen die beweren ontwaakt te zijn, bestrijden elkaar nog steeds.

Ze zijn het niet eens en daarom kunnen ze niet dezelfde kant op gaan. Omdat ze niet dezelfde mening hebben. Maar niemand van ons kan 100% van de waarheid zien.

Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen dat de aarde rond is, en anderen zeggen dat de aarde plat is en weer anderen zeggen dat de aarde een kubus is. En er zijn mensen die zeggen: aan deze en deze omstandigheden hebben die en die schuld.

Maar er zijn momenten, dat het geen rol speelt of mijn buurman denkt dat de aarde plat of rond is. Of wie iets wel of niet gedaan zou hebben. Er zijn dingen, die belangrijker zijn dan deze manier van denken.

Bijvoorbeeld dat we in vrede met elkaar kunnen samenleven, en dat we elkaar met respect behandelen.

Als er echt veel mensen ontwaken, samenwerken en iets nieuws creëren, dan zullen er dingen gaan veranderen.

Vaak komen we echter niet op dat punt, omdat we het niet dezelfde mening hebben en het dus niet met elkaar eens zijn. Natuurlijk zijn er dingen die met elkaar moeten overeenstemmen, als we gezamenlijk iets willen ondernemen.

De vraag is: wat zijn die dingen?

Naar mijn mening gaat het niet om de vorm van de aarde, of wie zogenaamd “schuldig” is.

Dat is in zo’n geval vanuit mijn visie niet echt belangrijk.

We moeten weten dat er heel veel verdeeldheid is, die opzettelijk wordt veroorzaakt door de onlichte krachten – alleen weten de mensen dat niet.

De mensen zijn dan zozeer bezig met wat hen scheidt, dat ze niet in staat zijn om samen iets nieuws te laten ontstaan. En dat is precies wat de bedoeling is.

Maar op kleine schaal kunnen we beginnen om dingen te veranderen.

Als we in het klein een oase creëren en het licht vasthouden, is dat al heel veel waard.

En als veel mensen over de hele wereld dit doen, zal dat veel bewerkstelligen.

We moeten dus niet langer toestaan, ​​dat “iets” onze liefde en saamhorigheid kan ondersneeuwen. Daarom is het zo belangrijk dat we de verdeeldheid, waar we op allerlei manieren ingezogen worden, niet toelaten. Zonder dit zullen de onlichte krachten hun doelen niet kunnen bereiken.

Het is onze liefde en ons licht en onze eenheid, die hen uiteindelijk ten val zal brengen.

Jullie Christina

Voelen wat je wilt aantrekken 6/4/2022

Instagram en Telegram van Christina

Lieve allemaal

Onze persoonlijke realiteit, ons eigen leven, is vaak een spiegel van ons persoonlijke bewustzijn. Deze spiegel toont ons niet alleen dat, wat we in ons dagbewustzijn weten. Het toont ons ook, wat we zelf nog aan blinde vlekken en onopgeloste thema’s hebben.

Ontwaken betekent, zich eraan te herinneren dat we goddelijke, liefdevolle wezens zijn. Het betekent echter ook, dat we bereid moeten zijn, om over onszelf te reflecteren, om te herkennen waar we zelf thema’s en blokkades hebben, die ons van dat scheiden wat we werkelijk zijn.

Men zegt dat onze gedachtes ons leven creëren. Dat is maar ten dele waar. Het zijn de gevoelens en emoties die bepalen wat we in ons leven aantrekken. Als we steeds tegen onszelf zeggen: “Ik ben in vertrouwen“, maar op emotioneel vlak ben je bang, dan trek je angst in je leven aan, en niet vertrouwen.

Daarom moet je jezelf steeds weer afvragen: Hoe kan ik dat, wat ik in mijn leven wil aantrekken, ook werkelijk voelen?

Geleid worden door onze ziel 1/4/2022

Instagram en Telegram van Christina

We worden door onze ziel geleid. Ook wanneer niet ieder mens bewust met zijn ziel kan praten, heeft onze ziel mogelijkheden om ons te leiden zonder dat we het bewust merken. Deze leiding kan zich op veel verschillende manieren in ons leven tonen, bijvoorbeeld:

🌸 Het kan zijn dat we iets lezen of horen, dat ons op iets opmerkzaam maakt.

🌸Het kan een idee zijn, dat in ons opkomt, waarvan we denken dat het van onszelf komt, maar in werkelijkheid is het idee ons door onze ziel ingegeven.

🌸 Het kan zijn dat we een gevoel in ons hebben, dat ons bijvoorbeeld vertelt of een bepaalde beslissing goed voor ons is of niet.

Of we naar onze ziel luisteren, hangt van onszelf af. Niet ieder mens doet dat. Sommige mensen kiezen ook tegen hun ziel.
Maar hoe meer we met ons hart verbonden zijn – ook al is het onbewust – hoe eenvoudiger en natuurlijker gebeurt het, dat we onze ziel volgen.

NIEUW BOEK VAN CHRISTINA 26/3/2022

“De ongehoorzaamheid van de Liefde”
Het positieve dat we van de huidige wereldsituatie kunnen leren

Verschijnt op 19 april 2022 in het Duits en 18 mei 2022 in het Nederlands.

Focussen op de Liefde laat een mens steeds op zo’n mier handelen, dat hij noch zichzelf noch andere levende wezens schade toebrengt. Want Liefde ondersteunt en beschermt altijd het leven. Wanneer van een liefhebbend persoon wordt verwacht of vereist dat hij anderen schade toebrengt, dan kan hij niet gehoorzamen. Deze houding kan de “ongehoorzaamheid van de liefde'” worden genoemd.

de ongehoorzaamheid van de liefde, Christina von Dreien
de ongehoorzaamheid van de liefde

Na de bestseller “Uiteindelijk komt alles goed” volgt nu het nieuwe boek van Christina over de actuele thema’s van deze tijd.

Na twee vermoeiende “Corona”-jaren vol met wereldwijde angst en verwarring, maakt ze de balans op van de situatie voor 2022 en schetst ze vanuit haar standpunt de volgende stappen in de wereldwijde ontwikkeling: De mensheid is bezig steeds meer licht op aarde te verankeren van en daarmee het einde van negatieve systemen in te luiden.

We leven in vreemde tijden, die schijnbaar elk jaar nog vreemder worden. Veel mensen vragen zich af: hoe heeft dit alles kunnen gebeuren, wat in het bijzonder de afgelopen jaren hier op aarde en met de mensheid is gebeurd? Waarom zijn er überhaupt zoveel onaangename dingen in onze wereld? En hoe gaat dit allemaal eindigen?

“De ongehoorzaamheid van de liefde” beantwoordt deze vragen met verhelderende en soms verrassende verklaringen van de huidige wereldsituatie. Het boek roept op tot meer moed en menselijkheid en tot geweldloos verzet tegen een sociaal systeem dat zo ver verwijderd is van liefde, dat het gewetenloos de natuur vernietigt en leugens, manipulatie, geweld en oorlogen voor normaal verklaart.

Maar ondanks alle eigenaardigheden schetst Christina een heel positief beeld van de toekomst van onze planeet. Op fascinerende wijze legt ze uit, dat de mens van nature uit een vriendelijk en liefdevol wezen is, en dat het daarom slechts een kwestie van tijd is, voordat het huidige systeem van het negatieve uiteenvalt en zal worden vervangen door een nieuwe vorm van samenleven gebaseerd op vrede, vrijheid en wederzijds respect. Want steeds meer mensen zullen weldra wakker worden, zich verenigen en een lichtvolle impuls van verandering creeeren. De stille revolutie van de ongehoorzaamheid van de liefde is niet meer te stoppen.

Waar stop je je energie in? 22-3-2022

Christina von Dreien op Instagram en Telegram

Lieve Jullie,
juist als er ongelooflijk veel gebeurt in zo’n korte tijd, is het belangrijk dat je je er van bewust wordt, waar je je energie in stopt.
Er zijn omstandigheden, die we veranderen kunnen. Maar er zijn ook omstandigheden die we in het heden niet meteen kunnen veranderen.Als we te veel tijd besteden aan omstandigheden die we nu in het heden niet kunnen veranderen, eet dat onze energie op. Als we ons echter vooral bezighouden met de dingen, die we nu in het heden wél kunnen veranderen, helpt dat ons om onze trilling te behouden.

Loslaten wat je niet kunt veranderen, je vooral focussen op wat je wel kunt veranderen, en altijd om goddelijke inspiratie vragen bij alles.

Alles begint met ons bewustzijn 1-3-2022

Lieve Jullie,

de mensen die het lukt, om ondanks alle omstandigheden uit de angst te blijven, kunnen het licht vasthouden. Dit doen we automatisch wanneer we ons goed voelen en iets goeds voor anderen doen. Wanneer we iets met een hoge trilling doen.

Alles wat we doen heeft een trilling. De frequentie en kwaliteit van deze trilling hangt af van de intentie waarmee we iets doen.

Alles begint dus met ons bewustzijn.

Alleen, wanneer we naar onszelf te kijken en reflecteren, kunnen we vaststellen, met welke energie we iets doen. Ofwel dat wat we dan waarnemen bevalt ons, ofwel we kunnen het veranderen.

We kunnen ons bewustzijn ten goede veranderen en dat maakt deel uit van het proces van ontwaken, en hoe meer we ontwaken, des te meer zijn we ons bewust zijn van wie we werkelijk zijn.

Wat we werkelijk zijn kan niet verdwijnen. Deze essentie is er altijd al geweest en zal eeuwig blijven. Maar de lagen van overtuigingen en geloof die we hebben, kunnen ertoe leiden, dat we het niet meer voelen.

Ontwaken is een proces. In de regel (er zijn ook uitzonderingen) gebeurt dit niet van de ene op de andere dag. Het gebeurt stap voor stap. En dat is goed zo, want als ons bewustzijn zich uitbreidt, verandert ook onze energie, en ons fysieke lichaam moet in staat zijn om de toegenomen energie vast te kunnen houden.

Als we dus stap voor stap wakker worden, kan ons lichaam zich daar beter op instellen. Ook ons fysieke lichaam heeft zijn eigen bewustzijn, en merkt wanneer we ons bewustzijn veranderen.

En ons fysieke lichaam kan ook telepathisch communiceren met bijvoorbeeld ons fijnstoffelijke/spirituele team. Het feit dat er een fysiek lichaam is, betekent niet dat dit alleen maar tot fysieke waarneming beperkt is.

Als we ons bewustzijn uitbreiden en onze trilling verhogen, dan houden we het licht op aarde vast. Dit licht behouden is iets, wat we als fysieke mensen hier op aarde moeten doen.

We hebben natuurlijk ook hulp van ons spirituele team, van andere lichtwezens en van de positieve buitenaardsen; en het Christusbewustzijn, dat al onvoorwaardelijke liefde is, is zeer nauw met ons allemaal verbonden en in het energieveld van de aarde. Het kan ons echter alleen bereiken, als we ons ervoor openstellen.

Als we al deze wezens om hulp vragen, kunnen ze ons zelfs nog meer helpen. Ze kunnen ons echter niet zomaar alle moeilijk dingen vóór ons oplossen. Alles is ons eigen proces en zij kunnen ons in dit proces ondersteunen.

Ze kunnen ook positieve energieën uitzenden, die ons helpen.
Maar de manier waarop we het licht op een fysieke manier kunnen verankeren, is iets dat alleen wij kunnen doen, omdat we een fysiek lichaam hebben en hier zijn. Er zijn dus dingen, die we alleen op een bepaalde manier kunnen doen, als we een fysiek lichaam hebben.

Dit zou niet mogelijk zijn als we bijvoorbeeld als fijnstoffelijke energie op aarde zouden zijn. En precies ook daarom is het geen toeval, dat we nu hier fysiek geïncarneerd zijn.

Daar zijn veel redenen voor, niet slechts één. Voor iedereen zijn deze redenen anders, want iedereen heeft zijn eigen doel, waarom hij hier geïncarneerd is.

En ook degenen die hier zijn geïncarneerd, de mensen, de dieren, de aarde, die willen helpen om het bewustzijn te verhogen, ze hebben allemaal verschillende manieren, hoe ze dat in deze incarnatie doen. Overal op aarde zijn er van deze lichtpunten.

Natuurlijk weet niemand van ons precies wat er gaat gebeuren en hoe het zal allemaal verlopen. En toch is het belangrijk, dat we het beste maken van deze en iedere situatie, waar we in terechtkomen.

En dat we eenvoudigweg niet het vertrouwen verliezen. Want naast de Liefde en Hartenergie mogen we de ongelooflijke kracht van onze gedachten en gevoelens niet vergeten.

Jullie Christina

Wanneer we ontwaken 23-2-2022

Lieve Jullie,

wanneer we ontwaken, is het eigenlijk alleen maar een zich-herinneren, we ontwikkelen ons niet verder.

Voor mij betekent ontwikkeling, dat we op één punt zijn en dan naar een ander punt gaan, en daartussenin word je iets dat je voorheen niet was.

Maar dat is niet zo, wanneer we wakker worden.
Dan worden we niet iets, wat we voorheen niet waren.
We herinneren het ons alleen maar.
Want wat we werkelijk zijn, dat zijn we al.
Dat moeten we helemaal niet worden.

Het enige wat ons ervan scheidt, zijn de lagen, die we in dit leven en in onze vorige levens om verschillende redenen ons eigen hebben gemaakt.

Als we deze lagen oplossen, naderen we wat werkelijk zijn, ook in ons dagbewustzijn steeds meer.
We herinneren het ons gewoon.

Er is een verschil tussen je iets herinneren en iets worden wat je voorheen niet was.

Jullie Christina

Dat is onze opdracht 19-2-2022

Lieve Julie,

Er zijn veel mensen op aarde die in hun angst gevangen zitten.
Als gevolg van het bewustzijn dat ze nu hebben, kunnen ze hun angst niet overwinnen.

Maar we kunnen door onze angst heen breken, als we in ons dagbewustzijn weten dat er een mogelijkheid is om dit te doen. Veel mensen weten dat niet en kunnen het zich niet voorstellen. Er zijn dus heel velen die het eenvoudigweg niet lukt.

Maar veel mensen die ontwaakt zijn, kunnen uit de angst komen. Daarin ligt onze verantwoordelijkheid, want als wij aan de angst kunnen ontkomen, vertrouwen hebben, mooie dingen doen, anderen helpen – mensen en dieren – dan verspreiden we Licht.

We zijn ook hier, om het licht te behouden, ongeacht wat er in de wereld gebeurt.

Natuurlijk is het makkelijker om dat te doen als alles goed en vreedzaam is, maar dat is nu juist niet zo. Het is daarom des te belangrijker dat we het licht ondanks alles behouden.
Dat is makkelijker als we weten dat we niet alleen zijn. Over de hele wereld zijn er mensen die ontwaakt zijn en het licht behouden. Zij zijn geïncarneerd, zodat er meer bewustzijn op aarde is. Want alles begint bij het bewustzijn.
Maar we kunnen niemand dwingen om te ontwaken.
We kunnen met anderen praten en onze inzichten/visies met hen delen.
Sommige mensen kunnen daar iets mee, anderen begrijpen het gewoon niet. En dat kunnen ze niet veranderen omdat ze eenvoudigweg een ander bewustzijn hebben en bepaalde dingen daar niet in passen.
Maar er zijn veel mensen die ontwaken en het licht dragen. Iedere dag meer.
En dat is onze opdracht.

Jullie Christina

Wij zijn Liefde 13-2-2022

Lieve Jullie,

In deze tijden kan het een uitdaging zijn om van alles, wat ons aan onaangename zaken tegemoetkomt, innerlijk afstand te nemen
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen.

Het hebben van innerlijke afstand, kan via ons bewustzijn gebeuren. Alles begint met ons bewustzijn. Bij wat we doen en hoe we het doen.

Ons bewustzijn helpt ons, zodat we de innerlijk afstand kunnen houden tot dingen, die in de buitenwereld gebeuren, die we op dit moment niet kunnen beïnvloeden en die niet aangenaam voor ons zijn.

Wanneer we geen innerlijke afstand door ons bewustzijn kunnen nemen, moeten we vaak ons ​​emotionele lichaam afsluiten. Velen doen dit, om zichzelf te beschermen.

Maar dat is niet de oplossing, want wij mensen zijn voelende wezens. En als we ons gevoelslichaam lichaam uitschakelen, worden we robots.

Om dit niet te laten gebeuren, moeten we ons bewustzijn verhogen.
Als ons bewustzijn verandert, dan verandert ook ons ​​perspectief en daarmee ook, hoe we de dingen waarnemen. We kunnen een beter begrip over bepaalde dingen ontwikkelen en dat kan ons helpen.

In essentie is er maar één enkele waarheid.

Maar met ons bewustzijn kunnen we altijd maar een klein deel van deze waarheid bevatten. Wat we waarnemen hangt van de aard van ons bewustzijn af. Hoe hoger die is, hoe meer van deze waarheid we kunnen herkennen.

Iedereen heeft dus zijn eigen perceptie en daarom zijn er veel verschillende opvattingen en meningen over iets. Meningen en opvattingen hoeven echter niet noodzakelijk met de werkelijke waarheid overeen te komen.

Hoe meer we onze lagen, die we naar deze incarnatie meegenomen hebben – of opgebouwd hebben in deze incarnatie – oplossen, hoe meer we tot dat worden, wat we werkelijk zijn, en tot onze kern komen.

Omdat wij mensen zijn gebaseerd op liefde. Vaak realiseren we ons dit niet, maar van nature zijn we gebaseerd op liefde.

Als we die liefde niet meer kunnen voelen, als we het gevoel hebben dat we geen toegang meer hebben tot liefde, betekent dat niet, dat we geen liefde meer zijn, maar dat we zoveel lagen hebben, waardoor we geen liefde meer kunnen voelen.
Maar wie we werkelijk zijn, dat zijn we altijd, dat gaat niet weg. Het komt erop aan of we het kunnen voelen of niet.

Wanneer deze lagen ontstaan, is dat omdat we in bepaalde ideeën/gedachten/percepties beginnen te geloven, ook al komen ze niet overeen met de goddelijke waarheid. We hebben dan overtuigingen, die we voor waar houden en waarmee we ons identificeren. Dat laat ons geloven, dat we het ook echt zijn.

En daarmee wordt de verbinding met dat, wat we werkelijk zijn minder duidelijk.

Maar de liefde die we zijn, zijn we altijd.

Liefde is dat, wat uiteindelijk alles heelt, ook onze wereld.
Daarom is het zo belangrijk, om je met alles bezig te houden, wat ons weer dichter bij dat brengt, wat we werkelijk zijn, en om ervoor te zorgen, dat we goede gevoelens hebben.

Jullie Christina

Waarheid 14/2/2022

Er is maar één enkele waarheid. Hoe hoger ons bewustzijn is, des te meer kunnen we van deze waarheid waarnemen.

Er zijn veel mensen op aarde, met zeer geheel verschillende niveaus van bewustzijn. Daarom zijn er zoveel meningen en standpunten. Meningen en standpunten hoeven echter niet noodzakelijk de waarheid te zijn. Daarom kan het zijn, dat we in de loop van ons leven onze mening over iets veranderen, doordat we plotseling een nieuwe visie erop hebben, omdat ons bewustzijn veranderd is, en we beseffen dat de waarheid toch anders is als dat we eerst dachten.
Er zijn veel meningen en standpunten, maar slechts één enkele waarheid.

Hoe hoger ons bewustzijn, hoe meer van de waarheid we kunnen zien.

We weten niet, wat we niet weten.
Daarom weten we meestal ook niet, hoeveel van de waarheid we al kunnen herkennen. Paradoxaal genoeg kunnen we pas echt weten, hoeveel waarheid we zien, als we met ons bewustzijn 100% van de waarheid zien.

Zolang we dat nog niet kunnen, is ons leven een reis daar naartoe. En daarmee ook een reis naar onsZelf. Want de waarheid er altijd is, de vraag is alleen, of we die zelf kunnen waarnemen.

Christina von Dreien

Weten waar ons hart sneller van gaat slaan 29-01-2022

Lieve jullie,

We zijn niet allemaal gelijk. We hebben allemaal uiteenlopende talenten en gebieden waarop we anderen kunnen inspireren of velen ook verder kunnen helpen. Daarom is ieder van ons nodig. Als ieder op precies op zijn “plek” is, waar zijn hart wil zijn, dan zijn we allen als allemaal individuele puzzelstukjes die samen een groot plaatje vormen. Ieder past precies op die plaats, waar het de bedoeling is.
Ons levensplan leidt ons naar deze juiste “plaats”. Velen vragen zich af, of ze wel op hun levensplan zitten. Er zijn veel mensen, die al op hun levensplan zitten, zonder dat ze het weten.
Mochten we ooit merken, dat we een afslag hebben genomen, die niet goed aanvoelt, komen we altijd terugkomen bij ons levensplan, als we dat echt oprecht willen en dat voornemen hebben. We kunnen dan ons hogere zelf en ons spirituele team om leiding vragen.
Niets is in steen gebeiteld. We kunnen altijd een opnieuw een keuze maken. Daarom is het ook goed, om ons altijd weer af te vragen, wat we werkelijk willen. En dan bedenken, hoe we weer die richting heen kunnen gaan.
Zodra wij weten, waar wij werkelijk naar toe willen, waar ons hart sneller voor gaat slaan, zal ook de hulp van ons geestelijk team sterker worden. Vaak worden we geleid zonder dat we dat weten. Maar zodra we helder hebben waar we heen willen, komen de impulsen op de juiste plaats en op het juiste moment.

Jullie Christina

Zie het Goddelijke 18-1-2022

Lieve Jullie,

Als we verbonden zijn met ons hart en in Liefde zijn, dan is het voor ons vanzelfsprekend dat we anderen helpen, dat we medeleven hebben, en begrip hebben voor andere mensen en voor onszelf.

Wat momenteel door de maatregelen etc. geprobeerd wordt, is om ons nog meer van dit natuurlijke gedrag te vervreemden. Nog meer, omdat in mijn beleving veel mensen al voordat deze maatregelen genomen werden, tot op zekere hoogte van Liefde vervreemd moeten zijn geweest. Als dat niet zo was geweest, had het onmogelijk zover kunnen komen, dat dergelijke maatregelen überhaupt ingevoerd hadden kunnen worden. Want ze komen niet overeen met wat mensen van nature zijn.

Want van nature zijn mensen in hun kern Liefde .
Onze ziel is gebaseerd op liefde. Daarom zien zielen er ook zo mooi uit. Soms mag ik de ziel van mensen zien. Als ik dat mag, ben ik altijd gecharmeerd. Zielen zien er zo mooi uit. Dat kun je helemaal niet in woorden beschrijven.

We zouden moeten leren zien, om deze schoonheid opnieuw te zien. Want alles was bezield is, heeft deze schoonheid. Deze wetenschap en ons oog hiervoor moeten we bewaren, ook in de huidige tijd.

Het komt op ons aan, hoe we het Licht hier op aarde brengen. Wat daarvoor echter absoluut nodig is, is om ons naar het Goddelijke te richten.

Jullie Christina

nieuwsbrief Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor FB- en Telegram-groep “Christina von Dreien Nederlands”

De huidige periode, 18-01-2022

Wat er in de huidige periode hier op aarde gebeurt, beïnvloedt ons hele leven. Er zijn wezens, die mensen nog meer tot slaaf willen maken, en andere wezens die een vrije en mooie toekomst willen.

Het gaat overigens niet alleen om de toekomst van de aarde. Dit alles is veel groter. Dat wat hier op aarde gebeurt, heeft een uitwerking op ons sterrenstelsel. Daarom is de aarde zo belangrijk. Daarom zijn er zoveel gunstig gezinde buitenaardse rassen in ons zonnestelsel. Ook zij willen graag, dat onze toekomst vrij is. Enerzijds omdat ook de mensheid recht op vrijheid heeft, en anderzijds omdat ze weten, dat ook zij vrede zullen hebben, als de onlichte krachten hier op aarde geen succes hebben.

We zijn in deze periode dus niet alleen, maar we hebben ondersteuning. Toch moeten we hier op het aardoppervlak ook onze bijdrage leveren. Want wij zijn degenen zijn die hier op aarde leven, en ook wij nodig zijn voor een positieve verandering.

Bericht in de Telegramgroep en op Instagram van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor voor FB- en Telegram-groep “Christina von Dreien Nederlands

Over dieren. 10-1-2022

Lieve Julie,

dieren hebben, net als wij, een ziel. Ze hebben gevoelens en gedachten.Al het leed dat we dieren aandoen gaat naar het energieveld van de aarde, en heeft daar een uitwerking.

Hoe gezond een samenleving is, kun je op verschillende punten zien.
Eén van die punten is, hoe ze met de dieren omgaat.Want hoe wij mensen met onze jongere broers en zussen uit het dierenrijk omgaan, vertelt iets over ons eigen bewustzijn. Of we dieren eenvoudigweg zien als iets dat geen gevoelens heeft, of dat we weten dat ook zij een ziel hebben en goddelijke wezens zijn.
Als we liefdevol met dieren omgaan, leidt dit ook tot genezing in het collectieve veld van de mensen, van de dieren en in het energieveld van de aarde.
=========
Link naar Duits artikel over dat in Spanje dieren per wet bij het gezin horen

Bericht in de Telegramgroep en op Instagram van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor voor FB- en Telegram-groep “Christina von Dreien Nederlands

Nieuwjaarsboodschap 2022, 01-01-2022

Lieve jullie,

Het nieuwe jaar is begonnen. Het is weliswaar een door mensen bedachte datum, maar toch herinnert deze verandering ons er elke keer aan dat we iets ouds kunnen afsluiten, en daarmee ook ruimte maken voor iets nieuws.

Dat kunnen we wellis waar elke dag doen, maar rond de jaarwisseling is dit in het bewustzijn van bijzonder veel mensen.
Als we het nieuwe nog niet kennen of zien kunnen, dan gaan we het onbekende in, en dat kan ons ook onzeker maken.

Maar hoe meer we onze innerlijke steun in onszelf hebben, hoe beter we met veranderingen om kunnen gaan, hoe beter we eenvoudigweg kunnen vertrouwen, en niet altijd alles hoeven te weten of alles onder controle hoeven te hebben zodat we ons veilig te voelen. Dan is het voor ons ook makkelijker, wanneer we het onbekende in gaan.

Des te mooier en behulpzamer is het, als we de visie van hoe we het toekomstige leven op aarde wensen, steeds weer kunnen voeden, als beeld kunnen zien, en ook voelen. Want we willen allemaal eenvoudigweg gelukkig zijn. Dat zit in ons. We willen gelukkig zijn en dat voelen.

Maar soms is het moeilijk, om voor te stellen hoe we daar kunnen komen, vooral nu zoveel krachten precies dit proberen te verhinderen. Het Onlicht is bang voor liefde, omdat het die niet kan controleren, daarom worden afstand-houden en vervreemding nu zo gestimmuleerd .

Ons hogere zelf heeft meer inzicht in bepaalde dingen dan wij, die hier die op aarde zijn geïncarneerd. Daarom kunnen we in ons dagelijkse bewustzijn bepaalde dingen op dit moment niet herkennen, maar op ziels-niveau weten we ervan.

We hoeven en kunnen in ons dagelijkse bewustzijn de oplossing niet altijd zien. Dan is het voldoende als we de volgende beste stap zetten, die we in het moment kunnen zien. En daar ontstaat dan weer iets iets uit, van waaruit men weer verder kan.

Iedere beslissing die we maken zet iets in beweging. Wanneer we een beslissing nemen, hoe klein de beslissing ook is, gebruiken we onze creatieve kracht. Zelfs als we denken dat we geen beslissing nemen, nemen we er één. We kiezen voor dat wat er al is.

Als we beslissen dat we iets anders willen, beginnen we ons bewustzijn op iets nieuws te richten.

En dat gebeurt juist nu heel sterk. Het nieuwe, het goede, kan men al overal overal zien ontstaan. Het is zo sterk in het collectieve veld dat het niet tegengehouden kan worden. Alleen vertraagd.

Net zoals Liefde niet kan worden tegengehouden, maar alleen maar kan worden vertraagd. En daarom: wat er ook moge gebeuren, houd jullie moed en je vertrouwen.

Jullie Christina

Nieuwsbrieven 2021 Christina vertaald in het Nederlands

Christina’s Kerstboodschap en meer 23-12-2021

Lieve Jullie,

Christusbewustzijn is een naam voor een bewustzijns-toestand, waarin we in onvoorwaardelijke liefde zijn.

Ook wanneer het voor ons in het dagelijks leven moeilijk is om dit te voelen, hebben we toch allemaal deze mogelijkheid in ons DNA opgeslagen, zodat we tot de onvoorwaardelijke liefde weer toegang kunnen krijgen. Want in onze kern zijn wij mensen allemaal liefde. En liefde betekent licht.

We kunnen allemaal bakens van Licht zijn. En hoe bewuster we zijn, deste beter kunnen we dit licht op den duur waarnemen.

Juist in deze tijd is het Licht van ieder mens nodig. We zijn hier niet bij toeval.

Overal zijn er mensen op wereld, die het licht vasthouden. We zijn niet alleen. We zijn met velen. Dat moeten we ons steeds blijven herinneren. Want het geeft ons ook kracht, als we weten dat we niet alleen zijn.

Juist in deze tijd hebben we licht en begrip nodig, en dat we ons met gelijkgestemden verbinden. Onze menselijkheid en ons medeleven is nodig. En dat kan zich alleen ontwikkelen, omdat we in onze kern liefde zijn.

Ik wens jullie alle goeds en veel liefde in de komende dagen,

Jullie Christina

Ideeën voor moeilijke tijden 18-12-2021

Hier een kleine lijst met ideeën, hoe we beter door moeilijke tijden heen komen:
🌺 Wordt je bewust dat dit maar een fase is, ook al weet je niet hoe lang deze fase zal duren. Het zal niet eeuwig zo blijven.
🌺 Het positieve in de situatie zoeken. En als je het niet meteen vindt: weet dat er in elke situatie altijd iets goeds moet zijn.
🌺 Vertrouw erop dat er een oplossing is. Als je die niet weet, moet je eenvoudigweg de eerstvolgende beste stap doen, die je nu weet.
🌺 Niet in angst wegzakken, want dan kunnen we niet meer helder denken. We zouden technieken moeten hebben die ons uit angst halen, als we daar toch in terecht komen.
🌺 Problemen met mensen bespreken die je vertrouwt. En je spirituele team om hulp vragen.
🌺 Houdt afstand van mensen die je geen goed doen, voor zover dat in de situatie mogelijk is.
🌺 Reinig jezelf regelmatig energetisch.
🌺 Zoek iets, wat jou plezier geeft, waarbij je je ontspannen kunt, zodat je een tegenwicht hebt.

Bericht in de Telegramgroep en op Instagram van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor voor FB- en Telegram-groep “Christina von Dreien Nederlands

Liefde is het enige dat volledig geneest

Liefde is het enige dat volledig geneest. We hebben een heel groot tekort aan Liefde op de aarde, daarom hebben we zoveel nodig. De liefde is nodig, zodat de aarde en onze wereld weer heel kan worden.
Liefde is datgene, waar we allemaal naar op zoek zijn. We kunnen de Liefde waarnaar we zoeken alleen in onszelf vinden. Natuurlijk kunnen ook andere mensen van ons houden. Maar zolang wij niet van onszelf houden, hebben we nog steeds een innerlijke leegte.

Bericht op Instagram van Christina von Dreien dd 22-08-2021, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor voor FB- en Telegram-groep “Christina von Dreien Nederlands

Het juiste moment 24-12-2021

Lieve Jullie,

De maatschappij zegt altijd “hoe het moet”. Maar wees eenvoudigweg wie jij bent. Mensen die dat (aan jou) waarderen, blijven. En de anderen, die heb je niet nodig. Zoveel mensen hebben een masker op. Het is zo belangrijk, om dat te leven, wat de ziel wil en niet dat, wat de maatschappij wil.

Er is een gezegde: “Iedereen zou een eigen individu moeten zijn – maar wee degene die anders is!”

We hebben mensen nodig, die verschillend handelen. Er zijn maar weinig dingen in steen gebeiteld. Er zijn maar weinig dingen die echt vastgelegd zijn. En deze dingen we kunnen veranderen – met onze veranderde houding.

Op een gegeven moment treed iemand, die van een nieuw idee gehoord heeft, naar voren. In het begin zijn deze mensen nog alleen. Maar als het juiste moment daar is, komen er honderden en duizenden, en als ze daar vrijwillig zijn – dan kunnen er veranderingen plaatsvinden.
Veranderingen vinden plaats, wanneer veel mensen zich tegelijkertijd in dezelfde richting bewegen.

Willen we een goede toekomst, dan hebben we een benadering nodig, die op oplossingen gericht is. We moeten ook om onszelf kunnen lachen, met humor met dingen omgaan! Zulke ervaringen kunnen we alleen als mens opdoen. Dit is eenmalig, maak er gebruik van!

(Christina in Erding 28 oktober 2018)

Hoe we onze trilling kunnen verhogen, 4-12-2021

Lieve Jullie,

Een kleine lijst met ideeën, hoe we onze trilling kunnen verhogen. Zo kunnen we ook nu het Licht vasthouden.
🌸Je op je eigen lichtlichaam concentreren.
🌸Jezelf eraan herinneren, waarvoor je allemaal dankbaar kunt zijn in het leven
🌸 Mild voor jezelf zijn.
🌸 Andere mensen en dieren helpen.
🌸 Iets doen waarbij je je goed bij voelt. Een mooi boek lezen, naar mooie foto’s kijken, etc.
🌸 Netwerk met mensen die er hetzelfde over denken. Zo merken we ook dat we niet alleen zijn.
🌸Jezelf energetisch reinigen.
🌸Tijd voor jezelf nemen.
🌸De dingen loslaten die we niet controleren kunnen, en onze energie op dat richten, wat we werkelijk kunnen veranderen.

Christina von Dreien

Bericht in de Telegramgroep en Instagram van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor voor FB- en Telegram-groep “Christina von Dreien Nederlands”.

Liefde en Wil brengen ons naar het doel 30–11-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve Jullie,

Ook wanneer er op het fysieke vlak veel gebeurt, gaat het uiteindelijk om ons Bewustzijn. Om het Bewustzijn van alle mensen. Want dit Bewustzijn heeft een effect op wat er hier op aarde gebeurt. In principe maakt het niet, uit hoeveel decennia en eeuwen de Onlichte krachten aan bepaalde plannen hebben gewerkt – als we dit collectief erkennen, er niet in meegaan, en in plaats daarvan kiezen voor een wereld die heel en vrij is, en ook dienovereenkomstig handelen, kunnen zij hun plannen niet uitvoeren.

Want het Onlicht heeft de mensen nodig heeft voor zijn manifestatie. Dat is ook de reden waarom via veel media het bewustzijn van mensen wordt gemanipuleerd. Op deze manier worden mensen bang gemaakt, en ertoe gebracht om te denken dat bijvoorbeeld bepaalde groepen mensen gevaarlijk zijn. Veel mensen denken niet meer zelf na, maar nemen eenvoudigweg de beelden (en ideeën) over, die ze van veel televisiezenders en kranten krijgen.

Ze merken dan helemaal niet dat hun bewustzijn in een bepaalde richting gestuurd wordt. Ze denken dan, dat zij het zelf zijn, die geloven dat bijvoorbeeld deze bepaalde groep mensen gevaarlijk is.

Deze visie gaat het collectieve veld in. En wanneer dan veel mensen hetzelfde beginnen te denken, wordt de gerichtheid daarop binnen het collectief steeds groter.

Het Onlicht gebruikt dat en als het dan bijvoorbeeld maatregelen of oorlogen tegen deze bepaalde groep mensen invoert, keuren de meeste mensen dat goed, omdat ze van mening zijn, dat deze groep mensen gevaarlijk is en er wat tegen gedaan moet worden .

Deze mensen weten dan niet, dat zij het Onlicht de toestemming daarvoor gegeven hebben. Ze kennen de samenhang niet.

Maar hoe onze samenleving er op dit moment ook uitziet – we mogen niet vergeten dat er veel mensen zijn, die wakker worden en een wereld willen die heel en vrij is. Er zijn veel mensen die het licht hier op aarde vasthouden. En daarom zal uiteindelijk alles goed komen. Want we zijn met velen. En dat moeten we ons herinneren, als we twijfelen. Ik weet dat er veel druk is, en veel zwaarheid. Maar het is belangrijk dat we volhouden en het licht vasthouden. We zijn niet toevallig op dit moment in de geschiedenis hier op Aarde. Ons Licht is hier nodig. We hebben zoveel kracht in ons, ook al voelen we ons soms niet zo. Anders waren we toch helemaal niet tot hier gekomen.

Daarom mogen we nooit de moed verliezen. En als we naar de samenleving kijken en denken: “Er zijn er zoveel die slapen”, dan moeten we onszelf eraan herinneren: “Maar er zijn er ook veel die wakker worden”.

En niets is sterker dan een mens, die van iets houdt, en dat, waarvan hij van houdt, ook werkelijk wil.

Liefde en Wil samen is hetgene, wat ons naar ons doel zal brengen.

Jullie Christina

Wij zijn hier om het Licht vast te houden 16-11-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Mijn geliefden,

Het is belangrijk dat we liefst zo vaak mogelijk ervoor zorgen, dat het ons goed gaat. Dit kunnen we bijvoorbeeld ook doen door te netwerken met mensen die er net zo over denken als wij. Want dan voelen we, dat we helemaal niet alleen zijn. Er zijn velen van ons. Veel mensen die ontwaken, die vragen stellen, en blijven geloven in het goede en iets goeds willen. Er zijn veel mensen die het licht vasthouden. Over de hele wereld. We kennen ze niet, maar toch zijn ze er.

En precies deze mensen verspreiden hoop, vertrouwen en zoeken naar oplossingen. Zelfs als de druk groter wordt en het op bepaalde niveaus donkerder voor ons wordt, zijn er overal mensen die het licht vasthouden. Ze verankeren het licht. En zolang mensen het licht vasthouden, zal aan het einde van deze fase waarin we ons nu bevinden het licht winnen. Je kunt liefde niet stoppen.

Tot die tijd hebben we hoop en doorzettingsvermogen nodig. En die krijgen we ook doordat we weten dat we niet alleen zijn. In werkelijkheid zijn we met velen, met zeer velen.

Mensen die het licht vasthouden zijn als brandende kaarsen. Hun licht wordt niet kleiner, alleen maar omdat het donkerder wordt in de ruimte waarin ze zijn. De duisternis van een hele kamer kan het licht van een kaars niet doven. En zo is het ook bij ons mensen.

Natuurlijk is het begrijpelijk, als we ons soms overweldigd voelen, of zelfs Angst voelen. We moeten onszelf daar niet om veroordelen, maar begrip voor onszelf hebben. Juist op zulke momenten zouden we iets moeten hebben dat ons stabiliteit geeft, bijvoorbeeld een innerlijk beeld dat ons zegt: wij kunnen dit, wij zijn met velen. Aan het einde zal alles goed zijn, want op een bepaald fijnstoffelijk niveau is het al opgelost.

Ook al lijkt het er fysiek nu niet op. Omdat de onlichte structuren die op deze aarde zijn en hun controle niet willen opgeven, er alles aan doen om te blijven. Maar niets, dat niet op liefde is gebaseerd, blijft eeuwig bestaan.

En fijnstoffelijk is het op een bepaald niveau al helder, dat het licht wint.

We moeten onszelf hier altijd aan herinneren als we twijfels krijgen. Zolang we nog in deze vreemde fase zitten, mogen we de moed niet verliezen. Omdat we met velen zijn – en we zijn hier niet zomaar bij toeval hier op dit moment. We zijn hier om het licht vast te houden

Jullie Christina

Wij hebben zoveel Kracht 8-11-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Liefste Jullie,

De druk op het fysieke vlak neemt toe en energetisch is er ook veel in het veld aan de hand. Als we momenten hebben, waarop we ons onzeker voelen, angstig zijn, of overweldigd voelen, is dat begrijpelijk en we moeten onszelf daar niet om veroordelen.
Maar we mogen niet vergeten, hoeveel Kracht en Licht er in ieder van ons is. Ook als we ons misschien vaak overweldigd voelen, en geen oplossing zien of bang zijn.

We hebben op aarde veel mensen, die diep slapen.

En hoewel we ons in zo’n veld bevinden, is het ons gelukt om wakker te worden. En elke dag slagen stereds meer mensen erin, ondanks of dankzij al deze omstandigheden, om wakker / bewust te worden.

We hebben momenteel ook met zeer zware energieën te maken. We hebben op Aarde veel lijden en angst, en desondanks lukt het ons nog steeds, om onszelf aan de Liefde en onze Ziel te herinneren. Ook wanneer we dat niet altijd voelen.

En dat kan alleen maar zijn, omdat iedere lichtwerker zoveel Kracht in zich heeft.

Deze kracht komt uit onze kern die Heel is, uit onze ziel, uit Dat wat we werkelijk zijn. Dus wat er ook op dit moment in jouw leven gebeurt – vergeet nooit hoeveel Licht en Kracht ieder van ons heeft.

We moeten iedere keer weer tijd voor onszelf alleen nemen, waarin we niets doen. Als we rust hebben, kunnen we ons vaak beter weer op onszelf concentreren.

Wanneer in de fysieke wereld alles op zijn kop staat, is het enige dat werkelijk altijd stabiel en veilig is, dat wat we in onze kern zijn. Daarom is het belangrijk, dat we ons steeds weer opnieuw met onsZelf verbinden.

Ieder van ons is Licht en heeft een kern die Heel is, ongeacht hoe we ons nu voelen. En uit deze kern in ons die Heel is, kunnen we Kracht en stabiliteit putten.

Julie Christina

Troost en steun, 1-11-2021

Lieve Jullie,

men heeft ons niet bijgebracht om zelf te denken, maar ik geloof dat het werkelijk belangrijk is, om verantwoordelijkheid te nemen voor de aard en de manier, waarop we onszelf informeren. Want de manier waarop we de wereld zien beïnvloedt ons bewustzijn. En ons bewustzijn is de het enige houvast, wanneer dingen die we als vanzelfsprekend beschouwd hebben, er plotseling niet meer zijn. Het is onze opdracht, om ons bewustzijn open en niet in angst te houden.

Geen angst hebben en ervoor zorgen dat het goed met ons gaat, is het belangrijkste wat we nu kunnen doen.

Als ik iets waarneem, wat me dwars zit, en waarvan ik ook het nut niet van kan zien, dan vraag ik me af of alles wat misschien nu door het Onlicht wordt misbruikt, ook deel van een goddelijk plan is. Ook al voelt het nu niet goed aan.

Vervolgens richt ik dan een deel van mijn bewustzijn op het niveau, waar de lichtwezens ons begeleiden en, in de mate die voor hen mogelijk is, ons hulp bieden wanneer ze door ons daarom gevraagd worden. Dat geeft me dan troost en steun, en ik weet dan weer dat alles goed komt.

(Christina 29-08-2020)

Goed voor jezelf zijn 30-10-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jullie,

als we van onszelf houden, dan betekent dat, dat we onszelf ook ondersteunen. Ook daar, waar het voor ons nu moeilijk is.

Wanneer we ons in moeilijke situaties bevinden, en we onszelf daarbij steun geven, zorgt dit ervoor, dat we een innerlijke steun in onszelf vinden. En dit verhoogt onze trilling.

Zelfs als we merken, dat het voor ons moeilijk is, om van onszelf te houden en onszelf te ondersteunen, moeten we het toch eenvoudigweg proberen. Dat alleen al doet ons goed.

Niet alleen wat we doen heeft namelijk een trilling, maar ook de intentie waarmee we iets doen.

Dus zelfs wanneer we proberen van onszelf te houden en we dan merken, dat we het nog niet echt kunnen voelen, is het zo, dat alleen al het proberen ons goed doet, omdat onze intentie altijd deel uitmaakt van de daden.

Of het nu om zelfliefde of een ander onderwerp gaat: als we merken dat het een proces is, totdat we er zijn, loont het zich, om te beginnen en vol te houden, ook wanneer geduld en doorzettingsvermogen nodig zijn. Als we onze weg verdergaan, dan ontvangen we ook hulp van onze helpers in de geestelijke wereld.

En hoe kunnen we ons dan zelf ondersteuning geven?

Eigenliefde betekent ook, dat we steeds weer iets goeds voor onszelf doen. Want alleen al het feit dat we goddelijke wezens zijn, dat we in onze diepste kern de goddelijke vonk hebben, en dat we in ons diepste binnenste Liefde zij, is al reden genoeg om van onszelf te houden.
En reden genoeg om goed voor onszelf te zijn.

Alles wat goed ons goed doet, is een ondersteuning voor onszelf, en verhoogt onze trillng. En zo kunnen we ook weer meer licht in de wereld brengen.

Jullie Christina

Lichtsporen 20-10-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Er zijn situaties die we niet meteen kunnen veranderen, ook al zouden we ze graag willen veranderen. Het enige wat we dan kunnen doen, is onze instelling er tegenover veranderen. Soms verandert er alleen daardoor al veel, en we kunnen dan eenvoudig beter met de situatie omgaan, ook als die er nog steeds is.

Hoe meer we met dát verbonden zijn, wat we werkelijk zijn – hoe meer we met ons innerlijke licht en onze ziel verbonden zijn – des te meer kunnen we houvast in onszelf vinden, en niet in fysieke dingen in de buitenwereld. De fysieke wereld om ons heen kan zich altijd veranderen, en als we dáár onze houvast hebben, verliezen we die, wanneer deze fysieke wereld zich verandert.

Daarom kunnen veel mensen niet ontwaken. Ze missen deze verbinding met hun ziel, ze hebben hun houvast volledig op het fysieke vlak, bij zaken zoals het huidige systeem. Dan kunnen ze het systeem van onze samenleving natuurlijk ook niet in twijfel trekken, want als zo gauw ze dat zouden doen, zouden ze daarmee alles in twijfel trekken, waarvan ze geloven, dat het de énige realiteit is, waar ze zich aan kunnen vasthouden.

Als we ons houvast ín onszelf vinden, kunnen we ook de komende tijd beter door komen. En we kunnen ons dan ook er op concentreren, dat we een geheelde wereld willen en zullen scheppen. Een wereld, waarin het alle wezens goed gaat, waarin ze vrij en gelukkig zijn en en de mensen vanuit hun hart handelen.

De geheelde, mooie wereld begint bij onszelf, en wij kunnen die dan manifesteren.

Als we dan een keer bang zijn, kunnen we ons het beste even in de Stilte terug te trekken en stil worden, om onszelf te herinneren en ons bewust te verbinden met dát wat we werkelijk zijn, omdat er daar eenvoudigweg geen angst bestaat. Wij zijn Licht.

Dit kun je fijnstoffelijk ook zien:
Wanneer bewustere mensen ergens zijn, laten ze Lichtsporen achter. Op alle plekken waar bewustere mensen langslopen, laten ze Lichtsporen achter. Ongeacht waar we dus ook werken of wonen, we laten daar Lichtsporen achter. Hoe vaker we ons met ons bewustzijn verbinden met dát, wat we in ons diepste binnenste zijn, des te sterker straalt dit licht.

Dát is onze opdracht. Licht verspreiden, ieder op de manier en wijze, hoe en waar het voor hem/haar klopt. Ieder van ons heeft een andere rol in dit geheel, waar zijn ziel voor gekozen heeft.
Daarom is het zo belangrijk, dat jullie je steeds opnieuw weer met jullie innerlijk licht verbinden.

Jullie Christina

Wij zijn ankers van licht 9-10-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Wanneer we ons in situaties bevinden, die moeilijk voor ons zijn, en we niet weten hoe lang deze situaties nog zullen duren, kan het op een gegeven moment gebeuren, dat we de hoop verliezen en moe worden. Omdat we het goede einde, de oplossing, nog niet kunnen zien.

Ik weet, dat steeds meer mensen zich daarvan bewust zijn en zien, wat er in werkelijkheid achter de actuele gebeurtenissen zit en wat het doel daarvan is. Ze gaan elke dag naar hun werk en worden daar omringd door een omgeving waarin ze niet begrepen worden en onder druk worden gezet.

Ondanks deze druk zijn er veel mensen die vertrouwen, hoop en liefde verspreiden, en anderen kunnen ondersteunen. Mensen die het Licht bewaren, op heel verschillende plaatsen. Ieder mens die zoiets doet, is een zeer moedig mens.

Het is goed om ons hier bewust van te zijn, ook wanneer we ons misschien helemaal niet dapper voelen. Soms lijkt het erop dat het niet veel gaat bewerkstelligen. Het lijkt er nu gewoon op, dat op het fysieke vlak alles slechter zal gaan . Maar die mensen, die het Licht bewaren, zijn een anker voor een mooie toekomst. Ze houden het Licht op de aarde. En zolang er Licht op aarde is, zal aan het einde alles goed zijn. Wat voor turbulentie er ook nog gaat komen.

In het geval dat we ons soms afvragen, of het het allemaal waard is, kunnen we onszelf eraan herinneren, dat er nooit iets gratis is geweest. Het zal uiteindelijk altijd de moeite waard zijn. We zullen aan het einde altijd iets positiefs ontvangen. Zelfs als we tussendoor zorgen hebben. Het is alsof we voelen dat we in ons hart ja zeggen tegen iets, en ons denken tien redenen heeft, waarom het geen goed idee is. Als we het ondanks dat toch doen, kan het voor ons onzeker aanvoelen, en het kan angst opwekken. Maar uiteindelijk zijn we gelukkig, omdat we ons hart gevolgd hebben.

Daarom mogen we nooit opgeven. En in onze ziel weten we allemaal, dat het uiteindelijk allemaal de moeite waard zal zijn. We zijn niet bij toeval precies in deze tijd hier op aarde. Er zijn nu mensen nodig, die het Licht bewaren.
Bedankt, dat jullie dat doen.

Jullie Christina

De Zachte Dingen, 2-10-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve Jullie,

wij mensen zijn vergeten naar de zachte dingen te luisteren.
We zijn eraan gewend geraakt, dat als iets belangrijk is, dat groot en luid is. We zijn alleen vergeten dat het ook om het kleine en fijne gaat. Het grote en het luide, dat hebben we heel uitgesproken in deze wereld, omdat die momenteel door de mannelijke energie gedomineerd wordt.
De vrouwelijke energie wordt nog steeds onderdrukt. Dat heeft met onze huidige tijd te maken.

Maar de verschuiving die nu plaatsvindt, heeft met de balans tussen deze twee energieën te maken. De mannelijke energie is niet slecht, evenmin als de vrouwelijke.

De mensheid is bewust naar een punt gebracht, waarop ze de vrouwelijke energie niet meer hoort. Maar we hebben het kleine en het fijne, deze zachtheid ,nodig voor de overgang, zodat die veel gemakkelijker verloopt. We hebben beide energieën nodig. De vrouwelijke energie is een energie die ontvangt, en wanneer we met ontvangen beginnen, zijn ​​we ook veel meer open voor het fijnstoffelijke. Maar de meeste mensen beseffen niet dat er zoiets bestaat, omdat deze dingen niet spectaculair zijn. Heel veel mensen vervelen zich, wanneer dingen niet spectaculair zijn.

Ze zijn eraan gewend dat als iets belangrijk is, het krachtig en luid is. We hebben allemaal beide energieën in ons, maar bij de meesten van ons is de ene energie sterker aanwezig dan de andere. En welke het is, hangt er niet van af of je nu een man of een vrouw bent – het heeft met je ziel en met je taak te maken. We kunnen ook beiden hebben. Wat zeker is, is dat we allebei de energieën nodig hebben, zodat de weegschaal weer in evenwicht komt.

Alles wat we hier op dit fysieke vlak hebben, is eigenlijk alleen maar verdichtte energie.
Het zachte en subtiele is ook energie, en energie transporteert altijd bepaalde informatie.
Ook muziek is energie.

De muziek van Bach en Mozart, en ook de muziek van Alexander Aandersan, die ik zo graag hoor, brengen ook heel specifieke informatie over. Deze mensen hebben als kanaal gediend, om bepaalde dingen in een muzikale vorm op aarde te brengen. Dat is heilige geometrie, die zit in deze muziek. Niet alle muziek die er tegenwoordig is, is echter zo. Maar de “echte” muziek, die van deze grote componisten en musici komt, wel. Het zachte, fijne is ook ons ​​geestelijke thuis. En elke keer, wanneer we naar mooie muziek luisteren en daar open voor zijn, ontvangen we dat, wat er energetisch in is gestopt, en dat verandert iets in het veld.

Zo kunnen we dan onze eigen trilling en die in onze omgeving verhogen.

(Christina in Leipzig, 15.02.2020)

Omdat wij met velen zijn 23-09-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

“Lieve jullie,
Uiteindelijk komt alles goed
Maar dat is pas aan het einde. En omdat we nog niet aan het einde van dit verhaal zijn, en er verhalenvertellers zijn die ons niet mogen, moeten we ervan uitgaan, dat het nog vreemder gaat worden.
Ontspannen te zijn helpt ons, om niet in de angst te vervallen die zoveel mensen hebben. De meeste mensen hopen dat de wereld weer wordt als voorheen. Ik geloof dat niet. Ik denk wel dat aan het beter wordt, maar tussen nu en aan het einde willen de vertellers nog steeds hun verhalen verkopen. En als je denkt dat wat ik zeg gek is, vergeet het dan maar weer gewoon.
Maar als het erger wordt, kunnen we onszelf er altijd aan herinneren dat we niet de enigen zijn die een geheelde wereld willen. We zijn met ongelooflijk velen! En precies dat zal erbij helpen, dat het goed komt.”
Christina in Salzburg 29.08.2020

De liefde is er altijd, 03-09-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jullie,

Wanneer we ons in een situatie bevinden, die voor ons uitdagend is, is het belangrijk dat we steeds weer de tijd nemen, al is het maar 10 minuten, waarin we onszelf er bewust aan herinneren, dat onze Werkelijkheid uit meer bestaat dan alleen de fysieke omstandigheden om ons heen.

Natuurlijk leven we in deze omstandigheden, maar er zijn ook nog andere dingen in de Werkelijkheid, die we op zulke momenten vaak niet kunnen waarnemen, maar die tóch aanwezig zijn en ons kracht geven, alleen al doordat we er aan denken.

We kunnen ons visueel voorstellen, hoe onze Engelen om ons heen zijn en ons ondersteunen, wanneer we hen daarom vragen. Alleen deze gedachte helpt ons al.

Wanneer we op materieel niveau in moeilijke situaties zitten, kunnen we soms alleen maar kracht en hoop voelen, als we onze gedachten op dingen richten die zich “buiten” de huidige moeilijke situatie bevinden: ons hogere zelf, onze beschermengelen, ons licht. En de Liefde.

Want de Liefde is er altijd, ook als we ze nu niet kunnen zien.

Jullie Christina

Zielekracht 29-08-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve Jullie,

de druk op de fysieke nivo’s neemt toe, en ook energetisch is er heel veel in het veld.

Als we momenten hebben, waarop we ons onzeker voelen, angst hebben of overweldigd zijn, is dat begrijpelijk, en moeten we onszelf daar niet om veroordelen. Het is eenvoudigweg belangrijk dat we innerlijk een beeld of gevoel bewaren, dat ons hoop en vertrouwen geeft, en dat we voelen dat uiteindelijk alles goed komt.

We moeten niet vergeten, hoeveel kracht en licht er in ieder van ons is. Ook als we ons misschien soms overweldigd voelen en geen oplossing zien, of als we angstig zijn..

We hebben hier op aarde veel mensen die slapen. En toch zijn wij wakker geworden. We hebben op dit moment energetisch ook zeer zware energieën. We hebben op de aarde veel leed en angst, en toch slagen we er nog steeds in om onszelf aan de Liefde en onze Ziel te herinneren. Ook als we dat niet altijd voelen.
En dat gaat alleen maar, omdat iedere lichtwerker zoveel kracht in zich heeft.
Deze kracht komt uit onze geheelde kern, uit onze ziel – uit dat wat we werkelijk zijn.

Dus wat er ook in jullie leven gebeurt – vergeet nooit, hoeveel licht en kracht ieder van ons heeft.

Jullie Christina


Gemeenschappelijke afstemming 16-08-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Als wij als collectief afgestemd zijn op oorlog, dan kunnen de lichtwezens ons veel minder helpen, dan wanneer we afgestemd zijn op vrede.
En ze kunnen ons ook niet helpen, als we het niet willen of als we er niet om vragen. En als het om de aarde gaat en als het om iets groters gaat dan één persoon of een huis waarin je woont, dan is er ook meer nodig dan één persoon die een bepaalde afstemming aanneemt of toestemming krijgt om te helpen.
Er zijn dus meer dan alleen 10 of 100 mensen nodig, die zeggen dat we geen oorlog meer willen. De collectieve afstemming zal ook niet veranderen, als wij zelf niet veranderen, want we zijn allemaal vertegenwoordigers van een collectief. Ieder mens vertegenwoordigt op kleine schaal een deel van de mensheid. En elke ziel die hier incarneert en andere mensen ertoe inspireert, om weer te worden wat ze werkelijk zijn, betekent niets anders, dan dat de goddelijke nivo’s hulp hebben gestuurd die zich manifesteert. Dat is dus de gemanifesteerde goddelijke hulp.
(Christina in Leipzig, 15 februari 2020)

Jullie zijn jullie ziel 06-06-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

“Als we ontwaken en ontdekken waar het om gaat, zullen we het overal, naar elke plaats, heen brengen. Nergens is er zo’n complete narcose als hier op deze planeet. De narcose bestaat er eigenlijk uit, dat wij denken dat wij van het Goddelijke gescheiden zijn. En het gaat er eigenlijk om, om ons weer te verbinden. Dus niet echt verbinden, het is meer een kabel ontdekken, die eigenlijk al gelegd is.

Je bent nooit afgescheiden geweest.

Jullie zijn allemaal één Ziel, die voor de Oertijd uit de Bron ontsprongen is. Deze ziel heeft nu de leiding over ons leven. Jullie zijn jullie ziel, dus zijn jullie goddelijke wezens.
Bij dit goddelijke hoort, dat onze gedachten ons leven creëren, dat we fijnstoffelijke begeleiding hebben, of chakra’s. En al deze dingen verdwijnen niet – alleen maar omdat jullie zeggen “ik zie het niet”.

We zijn al zo lang hier – en de mensheid bestaat nog steeds! We hebben zulke slechte dingen beleefd. De mensheid heeft zoveel dingen achter de rug, wereldoorlogen, honger, atoombommen, dus zullen we de toekomst ook overleven.
Ik ben er nog namelijk ondanks alles nog steeds zeker van, dat de wereld beter zal worden. Zolang de mensheid de wens in zich draagt dat de wereld beter wordt, zal de wereld ook beter worden.
Er is niets sterker dan een wens, die uit het hart komt. En als veel mensen samenwerken, die hetzelfde wensen en doen, zal er iets veranderen.”

Jullie Christina


Herinnering 09–07-2021

Christina von Dreien bloem nieuwsbrief

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Mensen die andere mensen inspireren, werden als kanaal gestuurd, zodat de goddelijke niveaus die je bent vergeten de mogelijkheid krijgen, om weer terug in je waarneming / bewustzijn te komen. Zodat ook jij je kunt herinneren, dat jij de goddelijke vonk in je draagt. Als je weet, hoeveel er gedurende de gehele menselijke geschiedenis is verdraaid, en daardoor vergeten is, dan begrijp je dat de mensen een opstart-hulpje in nodig hebben. Zodat de mensen weer meer eraan herinnerd worden, wat ze vergeten zijn.

(Christina in Leipzig, 15 februari 2020)


Resonantie – Trilling 05–07-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jij,

Er zijn verschillende wetten in het universum. Één daarvan is de wet van resonantie.

In veel situaties vragen we ons af, waarom ons iets specifieks overkomt. Velen denken dan meteen, dat het zeker iets met jouzelf te maken moet hebben. Dat je een resonantie/trilling in je hebt, die je dat laat ervaren. In sommige situaties is dit ook daadwerkelijk het geval. Maar niet alles wat er in ons leven gebeurt, is alleen van onze resonantie/trilling afhankelijk.

Momenteel bevindt de hele mensheid zich bijvoorbeeld in een situatie, waarin ze nog nooit eerder is geweest. Waarin veel dingen zicht toespitsen, en veel mensen vanwege deze situatie zorgen en problemen hebben, die ze nog niet eerder gehad hebben. Ik heb overwogen of het nu zo is, dat iedere mens op aarde meetrilt met deze actuele wereldsituatie. Ik heb natuurlijk lang niet zicht op alles, laat staan ​​een overzicht over alles. Dus ik kan alleen maar zeggen wat ik persoonlijk denk, ook al is het misschien niet helemaal correct. Daarvoor is dat de huidige situatie te complex, denk ik.

christina nieuwsbrief trilling reonantie

In de huidige situatie zit heel veel collectieve angst, onbewustheid, beperkingen en het verder afgeven ​​van verantwoordelijkheid en macht. En als je naar de huidige meerderheid van de mensheid kijkt, merk je, dat deze dingen precies zijn wat de meeste mensen al hun helle leven lang gehad hebben. Hun handelingen worden vaak (on)bewust gestuurd door angst en zorgen, er is veel onbewustheid. De meesten zijn beperkt in hun bewustzijn en leven als in een gevangenis, en de meesten geven hun verantwoordelijkheid voor een betere wereld en om een eigen, echt beter leven te hebben, af aan andere mensen of organisaties, in de hoop dat zij hun problemen zullen oplossen.
Daarmee kun je dus zeggen, dat een deel van de huidige mondiale situatie gebaseerd is op resonantie. Want als er meer collectief bewustzijn zou zijn, zou de mensheid zich tegen het verspreiden van angst keren, en dan zou de mensheid in plaats van angst voor liefde kiezen. Op dat moment zou de mensheid niet meer manipuleerbaar zijn, want als we met dat verbonden zijn wat we werkelijk zijn, kunnen zo ons niet meer zomaar manipuleren. Maar als we bang zijn, is dat wél mogelijk en wel heel gemakkelijk. Daarom wordt dit nu juist in ieder land bewust gedaan, zodat er zoveel mogelijk mensen gemanipuleerd kunnen worden.

Ook als dus de meerderheid meetrilt met de huidige situatie, betekent dit niet dat ook alle mensen meetrillen. Daardoor kan het dus komen, dat sommige mensen nu problemen en zorgen hebben, maar niet omdat ze meetrillen met de huidige situatie, maar omdat bepaalde omstandigheden gewoon zijn zoals ze zijn. Dit komt, omdat de meerderheid in het menselijk collectief dit onbewust mogelijk heeft gemaakt. En als we zo’n wereldwijde situatie hebben, wordt iedereen erin getrokken, zelfs als ze daarop niet meetrillen. Het is alsof je op een snelweg rijdt, en je door een ongeval ineens in de file staat. Zelf heb je n niets met het ongeval te maken, maar aangezien je op dezelfde weg rijdt, sta jij nu ook mee in de file. Zonder mee te trillen.

Ongeacht of we ergens op meetrillen of niet, we kunnen ons in elke situatie afvragen wat we ervan kunnen leren, wat het positieve is in de situatie ,en we kunnen altijd onze spirituele helpers om steun en hulp vragen. Als we niet zeker weten of we wel of niet met iets meetrillen, kunnen we aan zelfreflectie doen. Resonantie kan iets moois zijn, maar ook iets onaangenaams. Resonantie betekent immers dat, als het echt om zo’n situatie gaat, we in de buitenwereld gespiegeld zien, wat we zelf in ons hebben. Maar dat is een breed en divers veld, want niet alles wat we in ons leven tegenkomen is gebaseerd op resonantie.

In het geval van resonantie zijn er nog een paar kenmerken, waarmee je kunt bepalen of je met iets meetrilt. Onze omgeving kan ons weerspiegelen wat we zelf hebben, en dat is dan onze trilling. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe je deze reflectie kunt herkennen, vooral als het iets is, dat ons blokkeert:

 • Als we een bepaald patroon steeds weer tegenkomen. Dat je bijvoorbeeld steeds in situaties terechtkomt waarin je iets verliest of verlaten wordt etc., en je vraagt ​​je af, waarom je steeds hetzelfde tegenkomt.
 • Als andere mensen een eigenschap hebben, waar we ons aan storen. Als we bijvoorbeeld een probleem hebben met dat andere mensen ons bepaalde emoties of gevoelens tonen, betekent dit vaak dat we die emotie of dat gevoel zelf niet echt kunnen doorleven.
 • Ook de manier waarop anderen ons behandelen, kan iets over onszelf zeggen. In de regel is het zo, dat als we onszelf bijvoorbeeld niet serieus nemen, anderen dat ook niet kunnen. En als we onszelf niet waarderen, voelen we ons vaak ook niet gewaardeerd door andere mensen. Dan moeten we naar onze eigen houding tot onszelf kijken.

Dit is een zeer complex thema.

Zoals altijd is het belangrijk dat we van onszelf houden, ook als we soms uitkomen bij een deel van onszelf, waar we nog niet naar wilden kijken. Want al deze dingen zijn slechts programma’s, die onze persoonlijkheid vormen. Ons ware zelf is echter altijd onze kern. En die is en blijft licht en liefde.

Jullie Christina

Voorgelezen Nederlandse vertaling van deze nieuwsbrief Resonantie – Trilling op YouTube.


Reinigen en Gratis webinar Lovestream 4 kinderen en jongeren op 12 juli. 26-6-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jij,
met alles wat er op dit moment op aarde gebeurt, is het energetisch vaak werkelijk niet makkelijk. Daarom is het belangrijk dat we onszelf steeds weer reinigen.Het kan bijvoorbeeld zijn dat we ineens gevoelens, gedachten etc. hebben die helemaal niet van ons zijn. Die we zogezegd uit het collectieve veld opgepakt hebben.
We kunnen ons spirituele team vragen, om alle gedachten, emoties en energieën die niet van ons zijn, en niet voor ons hoogste goddelijke goed zijn, volledig uit ons lichaam, onze geest en onze ziel te verwijderen. Zodat ons hele energieveld daarvan gereinigd wordt

Jullie Christina

En omdat het zo belangrijk is om je altijd weer te bezinnen op het Goede en te voelen, dat we niet alleen zijn, vindt als snel Christina’s Love Stream 5 plaats.Samen bouwen we een hartsveld op en deze verbinding zal ook nog lang na deze avond blijven bestaan en ons kracht geven.
CHRISTINAS FREE LOVE STREAM 5 VOOR KINDEREN EN TIENERS💗
(natuurlijk ook voor alle volwassenen 😊)
Maandag 12 juli van 18-20.30 uur.

Christina zal dan de vragen kiezen, die haar het meest geschikt lijken en daarop antwoorden. We kijken erg uit naar jullie allemaal en naar het feit dat we samen het gevoel zullen ervaren, helemaal niet alleen te zijn, maar juist met velen. En om samen een groot veld van vreugde, vertrouwen en moed op te bouwen.De feedback op de webinars is zo positief – het helpt blijkbaar ongelooflijk veel mensen om in deze moeilijke tijd de moed niet te verliezen en de trilling hoog te houden.

Een opname van deze Lovestream 5 is te bekijken op YouTube


De Batterij opladen 16-06-2

Nieuwsbrief van Christina von Dreien 16-06-2021, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en het Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”

Lieve Jij,
op dit moment gaat het erom, dat we zo vaak mogelijk onze batterijen opladen.

Het gaat erom, dat we tevreden zijn, en dat we zoiets als een tapijt van positieve dingen creëren, waaraan we ons kunnen opladen.

Want het is echt niet gemakkelijk om je op dit moment niet naar beneden te laten halen.

Het is nu belangrijk, dat we weten, dat we als collectief en zelfs als ieder persoon apart meebeslissen, wat er voorbestemd is. Daarom moeten we wat er nu gebeurt, ook niet al te serieus nemen. Niet dat we wat echt erg is of nog kan worden niet serieus nemen, maar dat we ons daardoor niet naar beneden laten halen.

We noemen het een crisis, maar het is ook tegelijkertijd een enorme kans.

Hoe meer mensen zich kunnen voorstellen, dat er in deze situaties altijd iets goeds is, des te makkelijker wordt het voor iedereen. Daarom moeten we, om verder te komen, ons gezichtspunt veranderen, onze gerichtheid op het goede in het collectief sturen. En hoe meer mensen dit doen, des te groter wordt het informatieveld en des te gemakkelijker wordt het voor andere mensen ,om later ook toegang daartoe krijgen.

Het belangrijkste is daarom ons bewustzijn, waar alles om draait. Als we wakker worden, opent het zich. Dat willen de “verhalenvertellers” voorkomen. Ze willen onze trilling verlagen.

Het gaat erom, dat we erop vertrouwen dat alles goed komt, anders waren we nu allemaal niet hier. Dit kunnen we ook tegen alle andere mensen zeggen. Want wanneer je ze dingen vertelt, die jou goed doen, steek je ze ermee aan. Dit is bij wijze van spreken gezond besmettelijk.

Nog voor onze incarnatie wisten we, dat we hier zouden zijn en dat het waanzin zou worden.

We kunnen fysiek worden beperkt, maar nooit mentaal – tenzij we dat zelf doen. We kunnen met onze gedachten altijd daarheen gaan, waar we willen, en we kunnen ons de goede dingen herinneren, die ons hoop geven.

En als we weten dat het uiteindelijk altijd om Liefde gaat, is het voldoende, om met Liefde aan iemand te denken, om het gevoel van Liefde in ons op te roepen.

Jullie Christina

Voorgelezen Nederlandse vertaling van deze nieuwsbrief De Batterij opladen op YouTube.


Goed zijn voor jezelf 11-06-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien van 11-06-2021, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en het Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”

Lieve Jij,

we praten veel over liefde. Liefde voor andere mensen, voor dieren, voor de aarde. Maar vandaag wil ik spreken over de liefde voor onszelf.
Als we van onszelf houden, onszelf accepteren en waarderen, betekent dat, dat we er op letten, dat het goed met ons gaat.

Maar steeds weer, en juist vooral in de huidige tijd, zijn onze levensomstandigheden niet zo als we graag zouden willen. Ze zijn niet perfect en zorgen ervoor dat we niet al hetgene hebben (of gewoon helemaal niet hebben) wat nodig zou zijn, om het met ons overal goed te kunnen laten gaan

Ik wil graag een inzicht met jullie delen:
Soms is het zo, dat je je niet op alle gebieden goed voelt, ook al doe je je best ervoor om je goed te voelen. Daarvoor zijn de levensomstandigheden soms te vreemd. In dit geval betekent “op jezelf letten” en goed voor jezelf zijn, dat je zorgt dat het je, naar gelang de omstandigheden, zo goed mogelijk gaat. Dat je zo goed mogelijk naar je eigen behoeftes luistert.

Zelfs als de omstandigheden niet perfect zijn, moeten we altijd het beste ervan maken.

Alleen al deze instelling en de intentie, om goed voor onszelf te willen zijn, zet iets heel belangrijks en positiefs in het collectieve veld. En we herinneren ons eraan, dat onze Liefde niet alleen voor onze omgeving bedoeld is, maar ook voor onszelf.

Jullie Christina


Onze bewuste keuze 04–06-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jij,

De reden waarom er opzettelijk zoveel angst in de wereld wordt gecreëerd, is omdat de instanties die slechte plannen nastreven heel goed weten, dat ze hun doelen alleen kunnen bereiken, als de meerderheid van de mensen meegaat. Want de ware macht ligt niet bij de krachten van het onlicht. De echte macht hier op het aardoppervlak ligt bij de mensen.
En precies daarom wordt er bewust angst gecreëerd, want alleen door de mensen kunnen plannen werkelijkheid worden. Plannen van het licht, en plannen van het onlicht. Als we dus willen dat er een vredige en liefdevolle toekomst ontstaat, moeten we daar bewust voor kiezen, en ook bereid zijn om dit te ondersteunen, ieder op zijn eigen manier.

We hebben hulp van de lichtwezens, maar niemand zal ons gemakkelijk komen redden. Omdat de macht bij ons mensen ligt.
We kunnen onszelf als het ware zien als grondpersoneel voor de lichtkrachten.
Met onze beslissingen en intenties, onze gedachten, woorden, gevoelens en daden, creëren we voortdurend samen met elkaar deze werkelijkheid.

Jullie Christina


Onze Positieve gevoelens, 26-5-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jij,

op dit moment wordt onze focus door de meeste media gestuurd op wat er momenteel niet goed is in de wereld. Het is 1 grote hypnose.
Het is zo belangrijk, dat we onze aandacht op precies het tegenovergestelde richten. Want waar onze aandacht naartoe gaat, daarheen stroomt onze energie.
Het tegenovergestelde van angst en slecht nieuws is het Goede, Liefde en Vreugde …

Daarom moeten we onszelf er des te meer aan herinneren, dat er heel veel Goeds in de wereld is, en dat uiteindelijk ook alles goed komt.
Maar vaak denken wij bewust of onbewust dat als dat zo zou zijn, dat het dan ook in de media zou moeten staan. Wij geloven, dat bepaalde dingen alleen bestaan, ​​als daarover bericht wordt. Er zijn zoveel goede dingen, maar je hoort er gewoon heel weinig over.

Het is onze taak om zoveel mogelijk positiefs in het collectieve veld en onze omgeving brengen. Dat we zo vaak mogelijk vertrouwen, vertrouwen, geloof, Liefde en vreugde voelen. Als we dat doen, helpen we al mee, om de hele situatie te verbeteren. Omdat we dan iets aan de positieve kant van de weegschaal leggen.

Zelfs als er veel slechte dingen zijn, zijn werken er hier ook heel, heel veel zielen met hun Licht en Liefde samen voor het goede. Anders zou onze huidige situatie nog erger zijn dan ie nu is.

Daarom zijn onze positieve gevoelens zo belangrijk. Want zij vergroten het Licht op aarde, en alleen dankzij het Licht op aarde, is het nu niet al nog slechter geworden. Veel mensen vragen zich af, wat ze kunnen doen om nu te helpen. En iets, wat iedereen keer op keer weer kan doen, is Licht verspreiden, positieve emoties en gevoelens te hebben, en aan andere mensen en dieren hoop en vertrouwen te geven. We mogen nooit onze menselijkheid verliezen, wat er ook gebeurt. Want dankzij onze menselijkheid hebben we mededogen/compassie met andere wezens, en verspreiden we Licht .

En het Licht en de Liefde zullen uiteindelijk alles genezen, wat er nu ook aan de hand is.

Jullie Christina


Kinderen zijn onze toekomst, 14-5-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve Jij,

Kinderen zijn onze toekomst. Daarom moeten we ons er altijd bewust van zijn, wat we aan de kinderen meegeven. Juist in de huidige tijd.

Kinderen nemen niet alleen op wat volwassenen zeggen, maar ze letten ook op wat volwassenen doen, hoe ze op omstandigheden reageren etc, en nemen juist dat dan vaak over.

Ook daarom hebben volwassenen een bijzondere verantwoordelijkheid tegenover kinderen. Zeker nu is het belangrijk dat we de kinderen vertrouwen meegeven, en hen in ieder geval thuis een veilige en liefdevolle oase bieden, als dat bijvoorbeeld op school niet het geval is.

Maar volwassenen kunnen hun kinderen alleen echt meegeven, wat ze zelf al geïntegreerd hebben. Wanneer ze het zelf voelen.

Want kinderen voelen bewust of onbewust aan, of volwassenen echt menen en voelen wat ze zeggen, of dat het slechts een concept in hun hoofd is.
Daarom is het belangrijk dat volwassenen zich er bewust worden, wat ze kinderen meegeven.

Het is nooit alleen voor onszelf alleen, wanneer we werken aan onze blokkerende overtuigingen. Want alle blokkades die volwassenen in zichzelf hebben opgelost, kunnen ze niet meer doorgeven aan hun kinderen. En alles wat volwassenen met liefde, vertrouwen en vreugde doen, zorgt ervoor, dat ook de kinderen meer contact krijgen met liefde, hun vertrouwen en hun vreugde.
Wij wensen een geheelde wereld, en deze geheelde wereld begint in ons eigen leven. Want als we meer van de liefde worden die we werkelijk zijn, geven we dit ook aan onze kinderen door, zodat zij de liefde beter kunnen voelen.

En liefde is uiteindelijk het enige dat heelt.

Op het moment dat we geheelde kinderen op aarde hebben, hebben we ook een geheelde samenleving.

Jullie Christina


Waar Licht en Liefde is, verdwijnt de Angst, 29-04-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en het Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”

Lieve Jij,

Onze ziel is dat, wat we werkelijk zijn. Onze ziel is Liefde, Licht en onsterfelijk. Onze ziel heeft vertrouwen omdat ze rechtstreeks uit de goddelijke bron is voortgekomen.

Als we ons steeds weer op ons licht concentreren, op dat wat we werkelijk zijn, dan worden onze zorgen en angsten minder. Als we onze aandacht volledig richten op wat we werkelijk zijn, kunnen we niet bang zijn en kunnen we ons geen zorgen maken.
In het dagelijks leven lukt dar natuurlijk niet altijd. En het betekent ook niet, dat de situaties die ons zorgen baarden, gewoon weg zijn. Maar we kunnen er vanuit een andere houding naar kijken. En alleen zonder angst kunnen we helder denken en onze innerlijke leiding waarnemen.
Daarom zouden we nooit moeten vergeten, onszelf eraan te herinneren, war we werkelijk zijn. We kunnen aan ons lichtlichaam denken. We kunnen ons voorstellen, hoe elke cel in ons lichaam en ons hele energieveld uit puur licht bestaat. Als we dat doen, verbinden we ons met ons lichtlichaam en dat betekent, met dat wat we werkelijk zijn.
Daarom moeten we steeds weer de tijd nemen om in de Stilte te gaan en helemaal op onszelf te zijn. Dat kan thuis zijn of buiten in de natuur.
En hoe meer we dit in de Stilte geoefend hebben, hoe gemakkelijker het voor ons gaandeweg zal zijn, om dit bewustzijn vast te houden of om onszelf er steeds weer aan te herinneren, wanneer we ons in dagelijks leven begeven.

En zolang we met ons bewustzijn volledig daar zijn, zullen we niet bang zijn. Want we zijn dan verbonden met de diepste kern van onszelf, die is Liefde, Licht en onsterfelijk is.

Jullie Christina


Onze gedachtes op het positieve richten, 7-2-2021

(vertaald uit het Duits, orginele nieuwsbrief op haar website)

Lieve Jij,

Op dit moment lijkt het voor velen van ons alsof het alleen maar erger wordt. Velen van ons verliezen soms de moed. Ik hoor vaak dat mensen dan ontevreden zijn over zichzelf, omdat dit hen is overkomen.

Maar het is helemaal OK om een ​​of meer moeilijke dagen te hebben.

Omdat ‘spiritueel’ zijn niet betekent dat je altijd een goed humeur hebt en dat alles alleen maar zonneschijn is. Dus: neem het jezelf niet kwalijk als dit jou overkomt.
Met de hele overvloed aan negatieve berichten en moeilijke omstandigheden is het ook een grote uitdaging om in het Midden te blijven.

Maar dit is nu precies waar de grote kans voor onze innerlijke groei ligt.

Het is van cruciaal belang waar de focus van onze gedachten naar toe gaat. Het is zo belangrijk om jezelf hieraan te blijven herinneren, daarom schrijf ik je dit.

Onze energie stroomt heen waar onze focus hoofdzakelijk is en daar is onze persoonlijke realiteit. Aan de buitenkant gebeuren er dingen, die we op dit moment niet kunnen veranderen, maar we kunnen proberen onze focus te richten op het feit dat er in elke situatie iets goeds is, ook al kunnen we het nog niet herkennen.

Momenteel leven de meeste mensen op aarde in een realiteit, die bestaat uit angst en zorgen. En veel mensen kunnen zich momenteel niet voorstellen, dat het goed met hen kan gaan. Ze zijn bang om hun baan te verliezen, om hun algemene situatie, vanwege de vaccinatie enz. En het is erg moeilijk voor hen om uit deze angst en zorgen te komen.

Het is des te belangrijker, dat die mensen mentaal deze realiteit verlaten, die op basis van hun persoonlijke omstandigheden en hun bewustzijn de mogelijkheid daartoe hebben . Om dat te kunnen doen, moeten we onze focus naar andere dingen gaan verleggen. Het is nu zo belangrijk, om ons bezig te houden met dingen die ons plezier geven, ons te omringen met positieve mensen, ons eraan te herinneren dat er ook veel licht op aarde is en dat er ook veranderingen vol licht zijn. En om daar te kijken, waar deze heldere veranderingen vol van licht zijn. Dat we ons herinneren dat we met heel, heel velen zijn, die zich steeds meer en meer herinneren waar het werkelijk om gaat.

Dan verbreden we onze horizon weer en realiseren ons, dat er veel is, dan alleen dat wat we dagelijks in de media zien en horen.

Ons bewustzijn wordt automatisch beperkt, als we ons alleen omringen met de informatie, die de meeste media ons geven over de huidige situatie. Je zou kunnen zeggen dat het een soort collectieve hypnose is.

We moeten onze focus houden op wat er nog meer bestaat, zelfs als we daar meer naar moeten zoeken. Namelijk op de vreugde, de liefde, het vertrouwen, en alle stralende dingen die er op aarde zijn. Op de kleine dingen in het dagelijks leven die zo simpel en mooi kunnen zijn, al is het “maar” een glimlach, of een bloem, of een steen.

En het is ook belangrijk dat we onszelf eraan blijven herinneren om onze spirituele helpers om hulp te vragen, en dat alles uiteindelijk goed komt. En dat we tot dan toe er op letten, dat we onze focus op het goede niet verliezen en niet vergeten, dat het licht nog steeds op aarde is, zelfs als het verborgen moet worden – onder een Angst-reliteit.

Ieder van ons is licht. Soms voelen we dat en soms niet. Ons licht is als de hemel. Soms schijnt de zon, dan voelen we ons licht. En soms is het bewolkt of regent het, en dan voelen we ons licht niet. Maar boven de wolken zijn de blauwe lucht en de zon – ons licht – er nog steeds.

Jullie Christina


Mijn Droom, 6-1-2021

(vertaald uit het Duits, originele nieuwsbrief op haar website )

Lieve Jij,

Een paar dagen geleden had ik een droom die me aan de huidige situatie deed denken en ik wil je over die droom vertellen.

Het begon met dat ik verschillende steden zag. Massa’s mensen trokken door deze steden rond, staken gebouwen in brand en creëerden chaos. Het werd zo erg dat veel inwoners van de steden naar het platteland begonnen te vluchten.

Toen zag ik hoe mensen over de hele wereld samen kleine eilandjes van licht vormden. Over de hele wereld verspreid waren er lichtbollen, die waren opgewekt door de ontwaakte mensen. Gewoon door te doen wat goed was voor hun hart, om licht op aarde te brengen. Deze vele lichtbollen bestonden enkele ogenblikken parallel aan alle chaos die er was. Plots voelde ik dat er iets in het veld veranderde, alsof er iets “klik” gedaan had. En van de ene seconde op de andere, zonder waarschuwing, explodeerden alle lichtballen in de wereld, en samen met het licht, dat ook uit de spirituele wereld kwam, ging er een golf van licht over de aarde. Deze golf veranderde de aarde, en op de een of andere manier begon de chaos op te houden. De wereld zag er hetzelfde uit als vóór deze golf, maar alle kleuren waren intenser, helderder. Het zag eruit als een nieuwe aarde. Alsof ze een nieuwe jurk had aangetrokken.
Dat was mijn droom

En dat is ongeveer hoe ik het me in werkelijkheid voorstel. Ik geloof dat we ons in een tijd bevinden waarin dingen nog gekker kunnen worden. En dat het onze taak is, ondanks alle angst, zorgen en onzekerheid, ons licht vast te houden. En dat mensen dit over de hele wereld doen. En door het licht op aarde te houden, zal er een moment komen waarop het licht zich als een “golf” over de aarde zal verspreiden, zodat we achteraf zullen zeggen dat het snel is gebeurd. En wie weet, misschien zelfs zonder grote waarschuwing.

Daarom is het zo belangrijk dat we ons niet door angst en zorgen laten meeslepen.
En voor het geval we daar toch in belanden, dat we een manier kunnen vinden om daar uit te komen.
Want in angst kunnen we ons licht, onze liefde, ons vertrouwen niet vasthouden. Maar dat is precies wat er nu nodig is.
We moeten onszelf eraan blijven herinneren dat alles uiteindelijk goed komt.
En we zouden moeten proberen, in alles het positieve te vinden.
En als we het niet kunnen zien, dat we in iedere geval geloven dat het er is.
Het is er zeker, het heeft zich misschien alleen maar even verstopt.

Jullie Christina


Nieuwsbrieven 2020 Christina vertaald in het Nederlands

Eiland van Licht 23-12-2020

Lieve Jullie,

Kerstmis zou een tijd moeten zijn, waarin het vooral om vrede en harmonie gaat. Waarin we onszelf er weer eraan herinneren, dat we Licht zijn.

En vooral juist nu, in deze ongelooflijk intense tijd, waarin het om de medewerking van ieder van ons afzonderlijk gaat. Waar elk beetje Licht, dat in deze wereld straalt, heel erg belangrijk is.

We kunnen ons voorstellen dat ieder mens, die zijn Harts-Licht laat schijnen en zo zijn omgeving verlicht, een eiland van Licht creëert. Of het nu thuis is, dus een stilstaand eiland, of dat we ergens heen gaan: we laten een spoor van Licht achter.

Wanneer we ons licht laten schijnen, is dat niet alleen helend en goed voor onszelf, maar kunnen ook andere mensen daardoor vertrouwen en hoop krijgen. Zij kunnen zich weer beter positieve dingen herinneren. Ze voelen zich beter. En dat is een geweldig geschenk, dat we andere mensen kunnen geven.

Misschien heb je ook al eens gemerkt, dat wanneer je een dag hebt die bijzonder goed voor je verloopt, dat je dan ook anderen helpt zich beter te voelen, wanneer ze een tijdje met je samen zijn. Ze zien er dan zowel grofstoffelijk als fijnstoffelijk totaal anders uit. Want je hebt ze zojuist geholpen, om weer meer verbinding met hun ziel te krijgen, gewoon doordat jij ze in positiviteit ondergedompeld hebt.

We kunnen dus allemaal eilanden van Licht creëren, waar we ook zijn. En we kunnen ons voorstellen dat dit niet alleen bij onszelf gebeurt, maar overal op de wereld. Dat er steeds meer Lichtpunten op de aarde komen en dat je die ook kunt zien, als je van bovenaf naar de aarde kijkt.

Wij verblijden daarmee ook onze fijnstoffelijke helpers en Lichtzusters, die ons altijd observeren.

Het netwerk van deze Lichteilanden wordt elke dag een beetje dichter, want wat we absoluut niet in de krant kunnen lezen of op televisie kunnen zien: elk moment worden er meer mensen wakkerder.

En als er op een gegeven moment een dag is waarop we ons een beetje ontmoedigd voelen: bij alles wat er gebeurt, mogen we niet vergeten, dat Licht ook in het donker kan bestaan. Overal waar Licht is, wordt het lLchter en gaat het Donkere weg. Het is alsof je een kaars aansteekt in een donkere kamer.

Er is een gezegde: “De nacht is het donkerst voor zonsopgang”.

We zijn nu in deze tijd van grote verandering om Lichter (meer Licht) te worden.

Dus laten we deze kersttijd gebruiken, om onszelf eraan te herinneren dat wij zelf in ons diepste wezen Licht zijn. En laten we dit Licht, overal waar we nu zijn, als een kaars verspreiden. Overal waar we geweest zijn, laten fijnstoffelijk onze sporen na.
Op deze manier kunnen we onszelf, de aarde en alle wezens een geschenk geven.

Ik wens jullie een fijne kersttijd,

jullie Christina

-21-12-2020, nieuwsbrief 14-12-2020

Dit jaar is er op 21 december een bijzonder astronomisch sterrenbeeld.

Zulke dingen hebben subtiele effecten op de aarde die erg krachtig zijn
kan. Het is eigenlijk een heel bijzonder sterrenbeeld en het heeft veel potentie
in deze. Energieportalen gaan open.
Veel mensen en groepen roepen om deze reden op tot activiteit.
Ik werd gevraagd om jullie te vertellen over de aanstaande massameditatie op 21 december om 19:22 uur
informeren.

Dat doe ik graag, omdat ik dat in de basis een goede en belangrijke zaak vind. ik
maar wil u graag een paar dingen vertellen die voor mij belangrijk zijn.

Wanneer meerdere mensen zich mentaal afstemmen op hetzelfde en hun gevoel daar
invoeren, het heeft altijd een bijzonder groot effect. En als we op een
focus op een ideale wereld, d.w.z. op de visie van een wereld waarin alle wezens goed zijn en
de aarde en alle planten zijn weer wonderbaarlijk hersteld, net zoals ze ooit waren
werden gedacht en onze liefde in deze visie stoppen, we kunnen veel positieve dingen doen
Dingen laten gebeuren. En hoe meer mensen meedoen, hoe sterker de energie. Dat ook
heeft een groot potentieel, vooral als het tegelijkertijd gebeurt.

Er zijn veel studies over deze dingen die duidelijk aantonen dat een groep
Mediteerders die zich regelmatig richten op goed en liefde tegelijk,
hebben bijvoorbeeld gezorgd voor een aanzienlijke daling van de criminaliteit in een bepaalde regio.

Dat bepaalde mensen waarschuwen voor dergelijke massameditaties
Ik kan het begrijpen om mee te doen.

Omdat we weten: waar veel licht is, kan veel donker er iets tegen proberen
Te doen.

Vanuit mijn oogpunt is het niet meditatie op zich dat een probleem is, maar dat het subtiel is
er zijn onverlichte wezens die de energie onderscheppen die mensen uitzenden en erin stoppen
draai iets tegenover. Ook als mensen dat zelf niet willen.
Als we alleen pure liefde uitzenden, is dat niet mogelijk. Maar bijna altijd daar ook
Er zijn andere emoties bij betrokken, het is mogelijk voor deze onverlichte wezens om te reageren op de
Uitzenden om toegang te krijgen.

Maar dat betekent niet dat we als groep onze gedachten en gevoelens niet ergens op richten
zou moeten uitlijnen.
Vanuit mijn oogpunt is het gewoon heel belangrijk dat we weten dat er bepaalde dingen zijn
noteer daar.

Ook autorijden bijvoorbeeld, wat op zich al een gevaarlijke activiteit is
moeten we bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen. Wij rijden ook niet
gewoon blind worden.

Ik denk dat het belangrijk is dat we, voordat we met meditatie beginnen, omgaan met de liefdevolle
Verbind de Bron van de Schepper en met ons hogere zelf en ons spirituele team
dient duidelijk de volgende bedoeling te vermelden:
Dat wijzelf en wat we uitzenden niet worden blootgesteld aan enige mate van duisternis
onderschept en gebruikt. Dat we licht zijn en dat de energie die
we zenden uit, uitsluitend dienend het licht en zodat het licht blijft.

Het maakt ook uit wie zoiets begon vanwege de bedoeling van die persoon
Mensen zorgen ook voor een richting waarin de energie stroomt. In goed als in
minpunten.

Je moet voor jezelf uitmaken of dat goed en juist voelt.
Je hoeft niet bang te zijn. Men moet gewoon weten wat er onder bepaalde omstandigheden kan zijn
reageer dienovereenkomstig en alles is goed.

Wat betreft meditatie, waarbij ook wit licht moet worden gebruikt, was er
reacties van de vorige keer ook. Er is gezegd dat wit licht negatief is.

Maar er zijn geen inherent positieve of negatieve kleuren. Je kunt alle kleuren voor alles gebruiken
gebruik. Bijvoorbeeld de kleur wit. Het kan iets positiefs betekenen, zoals helderheid, zuiverheid
enz. Maar het wordt ook gebruikt door onwaarschijnlijke krachten, bijvoorbeeld de Ku Klux-clan.

Wanneer we ons in een meditatie voorstellen dat we bestaan ​​uit energieën en/of kleuren
Bij het ontvangen van andere vliegtuigen is het in de eerste plaats belangrijk dat deze energieën van één komen
komen uit liefdevolle bron. Dan kan de energie wit of goudkleurig zijn en is alles goed.
Als de energie uit een donkere, gemanipuleerde bron komt, is het wit of
ook gouden licht niet goed.

En om over dit onderwerp af te sluiten, zou ik willen zeggen dat ik niet voor alles verantwoordelijk ben
zien en weten. Ik wilde je alleen vertellen wat ik ervan weet. ik vind het idee
massameditatie op zich erg goed en daarom vind je de link hier.
Uiteindelijk is het belangrijk dat je van binnen precies doet waar je ‘ja’ op zegt. Waarvoor
je hart voelt goed

Het is zo belangrijk nu we onze krachten bundelen dat onze innerlijke afstemming één is
vormt een uniform veld. Dat we ons niet verscheuren door kleine dingen
te laten.

En het visioen van een geheelde aarde met steeds weer gelukkige wezens
voeden en uitzenden – dat is zo goed voor ons en versterkt dit veld. Dat is iets
het beste wat we nu kunnen doen. We moeten dit niet alleen doen wanneer
er vindt een massameditatie plaats, maar denk er zo vaak mogelijk per dag over na en neem het aan
voelen.

En onthoud: uiteindelijk komt alles goed.

Jullie Christina

Realiteiten worden gecreëerd, 28-10-2020

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Een oudere nieuwsbrief uit 2020, maar nog steeds (of weer) actueel

Lieve jullie,

nu is het zover, dat we op het fysieke vlak weer meer beperkt worden. Het is belangrijk dat we daarbij niet vergeten, dat men ons fysiek kan beperken, maar niet mentaal. Tenzij we dat natuurlijk toestaan. Geestelijk zijn we altijd vrij. We zijn vrij om te beslissen, waar we ons geestelijk mee verbinden en wat we daarbij voelen.
Om precies te zijn, zijn we theoretisch vrij. In de praktijk hebben we veel invloeden om ons heen die ons een bepaalde richting heen willen sturen.

We weten, dat we door herhaling leren. We worden daardoor geprogrammeerd. We hebben door herhaling geleerd te lopen. Spreken en schrijven. Alles wat we op deze manier trainen wordt op een gegeven moment een programma dat volledig automatisch draait. Of, hoe het nu genoemd wordt, wordt tot een “nieuw normaal”.
Ook door wereldwijde nieuwsbedrijven en in reclames wordt deze kennis ingezet:

Herhaling en gevoelens creëren realiteiten.
Door de constante, monotone herhaling van dezelfde inhoud worden deze realiteiten gecreëerd . Zowel in het positieve als in het negatieve.

Als we bijvoorbeeld altijd hetzelfde, negatieve nieuws lezen en horen, wij daardoor bang worden, en niet bewust tegengas geven, dan worden we een speelbal van deze invloeden. Daarom hebben we in theorie een geestelijke vrijheid, maar we moeten er wel praktisch iets voor ‘doen’. We moeten naar onszelf en naar onze gedachtes kijken, en naar de gevoelens die daardoor worden opgeroepen. Daarmee kunnen we bepalen, of de geestelijke plek waar we ons nu bevinden, ons goed doet, of we daar echt willen zijn.

Er is een oud verhaal, wat ik jullie wil vertellen:
De Dood zit voor de stadsmuur en wacht. Een geleerde komt voorbij, en gaat naast hem zitten en vraagt: “Wat doe jij hier?” De Dood antwoord: “ Ik ga zo meteen de stad in om 100 mensen op te halen”. De geleerde rent de stad in en schreeuwt in paniek:”De Dood komt eraan en gaat 100 mensen meenemen.” Daarna vluchten alle mensen in paniek hun huizen in en sluiten zich wekenlang op. 5000 mensen sterven. Als de geleerde de stad weer verlaat zit de Dood nog steeds voor de stadsmuur, en de geleerde zegt boos: “Je zou toch 100 mensen meenemen? Het waren er wel 5000.” De Dood antwoordde: “ Ik heb er 100 gehaald, zieken en ouderen, net als altijd. De rest heeft de Angst gehaald, die jij veroorzaakt hebt.”

(…)

Het belangrijkste is onze trilling – we moeten misschien ook echt trucjes bedenken wat we kunnen doen, om ons vertrouwen te behouden. Omdat we dat nodig hebben. Zo houden we samen een veld in stand: dat aan het einde alles goed zal zijn.
We staan ​​nog maar aan het begin van een geboortekanaal. Het is daar donker en smal.
Het mooie is, dat zoiets altijd maar een fase is.

Zoals in de voorlaatste nieuwsbrief al gezegd: de Liefde is niet te stoppen, ze kan alleen maar worden uitgesteld. Omdat de aarde voor liefde heeft gekozen, en zo kan het uiteindelijk alleen maar naar Liefde gaan.

Jullie Christina


Donkere nacht van de ziel, 20-10-2020

Oudere nieuwsbrief van +1 jaar geleden, maar nog steeds actueel

Lieve jullie,
Als je in een “donkere nacht van de ziel” bent, voel je de verbinding met je eigen goddelijke kern niet meer. In de donkere nacht van de ziel komen die delen aan de oppervlakte, waarin we emoties hebben die we laag trillend noemen, zoals angst, woede, verdriet, wanhoop etc., en die we tot nu toe verdrongen hadden.

Maar in de donkere nacht van de ziel komt dit alles aan de oppervlakte, zodat het kan worden genezen. En dat betekent dat je gedurende deze tijd vaak in emotionele toestanden zit die allesbehalve gelukkig zijn. Er komen angsten omhoog enz., en zo’n donkere nacht van de ziel kan maanden dan wel verschillende tijdsduren aanhouden.

Het doel daarvan is, dat onze “schaduwdelen” geïntegreerd en geheeld worden. Maar wanneer je door deze tijd heen bent, dan ben je nog meer in jouw Licht.

Als ik de situatie aanschouw, die we nu op aarde hebben, bevinden we ons volgens mij collectief in zo’n donkere nacht van de ziel. Er worden oerangsten bij mensen gewekt, de schaduwdelen van deze wereld worden nog zichtbaarder etc.

En als we er zo naar kijken, dan weten we ook dat deze fase voorbij zal gaan, want een donkere nacht van de ziel duurt niet eeuwig.

In ons geval zal deze nacht nog voortduren – we zien allemaal dat de regeringen niet van plan zijn, om hun landen terug te brengen naar de situatie, zoals die vóór het hele verhaal was.
Maar aan het einde komt alles goed en zal de Liefde zich op aarde verspreiden. Het is alleen maar een poging om de Liefde tegen te houden – maar Liefde kan je niet je niet tegenhouden, je kunt Liefde alleen maar vertragen.

Dus het beste wat we nu kunnen doen is om ons op de positieve dingen te concentreren, vertrouwen voelen en een keuze te maken voor Liefde en Licht.

Wat we denken kunnen we veranderen, als we er de nodige zelfreflectie daarvoor hebben. Dat is wat we beïnvloeden kunnen, bij een aantal andere dingen in de wereld kunnen we dat minder.
Laten we dus ervoor zorgen dat we de moed niet verliezen, en een keuze maken voor Liefde voor onszelf, voor alle andere mensen, voor dieren en de natuur. Ook indien er nog zeer hobbelige maanden op ons af kunnen komen, en we niet zeker weten hoe lang het zal duren, voordat de Liefde het begint over te nemen.

Jouw Christina

nieuwsbrief Christina von Dreien,vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor FB- en Telegram-groep “Christina von Dreien Nederlands”

Wat is ware intelligentie?, 25-06-2020

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.


Nieuwsbrief van alweer een jaar geleden, maar nog steeds even actueel

Lieve Jij,

De laatste tijd hoor ik vaak dat mensen zeggen, dat dankzij Corona mensen “ontwaakt” zijn, wanneer ze meer opmerken, wat er werkelijk op de achtergrond op aarde, en ook in het Universum gebeurt.

Op televisie en in de meeste kranten wordt ons niet dat getoond, wat op de achtergrond het gebeuren beïnvloedt En het klopt dat er een zekere wakkerheid voor nodig is om op te merken, wat er zich werkelijk op de achtergrond afspeelt.

Toch zie ik het niet zo, dat iemand die de achtergronden ziet. ook werkelijk ontwaakt is. Hij is deels ontwaakt, in een deel dat met “kennis” te maken heeft. Maar het grootste deel van het ontwaken bestaat uit het inzien dat we multidimensionale wezens zijn. Dat we onder alle lagen en programma’s, die we in onze incarnaties verworven hebben, Liefde zijn. Dat we beseffen dat we een onsterfelijke ziel hebben.

Veel mensen denken dat ze wakker zijn, als ze de achtergronden meer doorzien hebben, maar ze vergeten dat het ware, volledige ontwaken inhoudt dat we ons weer herinneren, wie we werkelijk zijn en waarom we hier heen gekomen zijn.

Iemand die steeds meer ontwaakt, beseft ook steeds meer wat hij eigenlijk is. Tegelijkertijd kan hij de dingen ook in twijfel trekken omdat hij weet dat we in dit spel alleen maar toneelstukken zien. Iemand die ontwaakt, begint op een bepaald moment ook te beseffen dat intelligentie veel meer is, als dat wat de meeste mensen onder dit woord verstaan.

Wij associëren Intelligentie vaak met mensen, die met hun hoofd ideeën ontwikkelen, waar niet iedereen zo eenvoudig op komt. Dat zijn echter niet altijd alleen maar goede ideeën. Er zijn mensen, die in hun hoofd heel intelligent zijn, en wapens creëren die “out-of-the-box kunnen denken”. Anderen maken plannen, hoe je het beste oorlogen creëert.
Maar iemand die met zijn hoofd iets creëert dat de natuur en/of haar schepsels schaadt, is niet intelligent, maar juist dom.

Ik las net een artikel dat op dit moment, waarin nu iedereen zich op Corona blindstaart, op de achtergrond in nog veel grotere omvang en in een razend tempo overal de regenwouden en andere bossen gekapt worden. In Zuid-Amerika, in Azië, in Europa … wereldwijd. Elke 6 minuten een stukje bos ter grootte van een voetbalveld.
Iets dommers dan de vernietiging van de eigen levensvereisten is er waarschijnlijk niet.

Intelligentie betekent dus niet simpelweg dat iemand veel ideeën of uitvindingen doet, maar echte intelligentie is met het hart verbonden en gebruikt de ideeën om het leven te beschermen om het leven te onderhouden.

Kijken we naar de wereld, dan moeten we dus vaststellen, dat heel veel mensen die invloed hebben, heftige tekenen van domheid vertonen. Deze mensen verwarren dit echter met intelligentie. Maar het is ook zo, dat wij als collectief aan al deze ontwikkelingen hebben bijgedragen. Anders had het niet zover kunnen komen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de komende tijd nogmaals dingen naar ont toe zullen komen, die uitdagend voor ons zullen zijn, en die we nog nooit meegemaakt hebben. Uiteindelijk komt alles goed, dat weet ik. Maar tot die tijd zal het een achtbaan zijn, want het oude systeem wil niet zelf weggaan, en er wordt alles aan gedaan, om grip op de mensheid te krijgen.

Maar liefde zal blijven en al het andere zal weggaan, omdat de aarde haar trilling / frequentie verder verhoogy, ondanks alles wat er op dit moment met de mensen gebeurt.

We hebben nu en in de toekomst mensen nodig, die niet alleen in het weten wakker worden, maar juist in hun hart en daarmee int hun GEweten. Die hun intelligentie, die uit hun hart groeit, gebruiken voor het welzijn van allen. Want alleen dat is de ware intelligentie, vernietiging is domheid.

Jezelf verbinden met andere mensen die ook een liefdevol, oprecht, en intelligent samenwerken in deze wereld nastreven, is belangrijker dan ooit.

Jullie Christina

Corona als kans, 16-03-2020

Nieuwsbrief van Christina van tijdens het begin van het Corona-verhaal.
Veel dingen zijn nu nog steeds actueel.

Lieve Jullie,

we leven momenteel in zeer verontrustende tijden. Het nieuws van het coronavirus heeft vrijwel zeker iedereen al bereikt, hoe kan ook anders. En daarmee ook alle krantenartikelen en de daarbij behorende vrijheidsbeperkende maatregelen. Ik weet dat veel mensen angstig zijn. Niet alleen vanwege de gevolgen van de maatregelen, maar ook vanwege het coronavirus zelf.

Ik wil graag mijn visie met jullie delen:

Ik denk niet dat het coronavirus zo gevaarlijk is als nu wordt voorgedaan. Ja, er sterven mensen aan, en elk geval is triest. Maar alleen al tijdens de griepepidemie in 2017/18 stierven volgens het Robert Koch Instituut al 25.100 mensen in Duitsland. Jaarlijks sterven (afhankelijk van de bron) tussen de 15.000 en 40.000 mensen aan zogenaamde multiresistente ziektekiemen die in het ziekenhuis opgelopen worden.

Dat het coronavirus als zo gevaarlijk wordt neergezet, heeft naar mijn mening te maken met dat ze mensen in de angst willen krijgen. Zo daalt overal de trilling, en het is bekend dat angst je manipuleerbaar maakt. En zo gaan we dus akkoord met alle maatregelen die onze vrijheid beperken, omdat we denken dat ze nodig zijn.

Die mensen die het op de aarde voor het zeggen hebben, die aan de touwtjes trekken en deze macht niet willen opgeven, hebben dit virus op de wereld gebracht om hun plannen verder te kunnen uitvoeren. Corona betekent niets anders dan kroon. De kroon op het plan, het sluitstuk.

Het virus is echter niet zo gevaarlijk als deze mensen graag hadden gewild. De mensheid heeft, bij alles wat er gebeurt, een zekere basisbescherming. Jullie moeten niet bang te zijn voor het virus. Natuurlijk kun je ziek worden, en als het echt erg wordt kun je sterven. Er zijn echter 100 andere ziektes waaraan je net zo goed zou kunnen sterven. Het kan zijn dat je sterft, die mogelijkheid bestaat, maar dat is zo bij iedere ziekte. Bovendien kan ook alleen je angst je ziek maken! En dat wordt door de media enorm aangewakkerd, en precies deze angst is het plan.

Of je nu hoort bij degenen die nog steeds geloven dat je bang moet zijn voor het virus, of dat je hebt ingezien dat het slechts een media-dramatisering is – voor velen is het leven nu al veranderd. De kinderen zijn thuis en niet meer zoals anders op school – in ieder geval hier in heel Zwitserland. Jullie zijn ook thuis en niet druk met je werk, zoals anders bijna altijd. En sommige mensen zullen waarschijnlijk hun baan verliezen, omdat het bedrijf waarvoor ze werken moet sluiten. Mensen blijven weg bij restaurants en andere voorzieningen, als ze al niet gesloten zijn. Voor veel mensen betekent dit een hele grote verandering. Ze moeten zich opnieuw organiseren en oplossingen vinden. Ik kan begrijpen dat dat heel vermoeiend is en dat sommigen ook ten einde raad zijn.

Probeer desondanks te onthouden dat alles een verborgen zegen heeft. En dat we alles kunnen creëren – als we dat willen. En als we niet vergeten om hulp te vragen, dan heeft de spirituele wereld veel meer mogelijkheden, om met hulp terzijde te staan. het merendeel van de mensen is vergeten waar dit over gaat. Ze zitten vast in angst. Daarom is het ook zo belangrijk, dat alle mensen die wél weten dat het er om gaat, dat we in de Liefde blijven, dat nu ook leven. Het is belangrijk dat je je herinnert, waar je dankbaar voor bent, wat de schoonheid van het leven is, en waarom de mensheid kostbaar is.

Hoe meer de mensheid in angst is, hoe meer die mensen nodig zijn, die zich niet daardoor mee laten slepen, en juist iets positiefs in het veld zetten. Bijna alle mensen op deze planeet worden momenteel door deze situatie beïnvloed. Hoe meer mensen zich concentreren op wat het Goede is in deze situatie in plaats van op wat bedreigend of moeilijk is, hoe meer we de uitkomst van deze situatie ten goede kunnen beïnvloeden. We kunnen de huidige situatie gebruiken als een kans, om anderen te helpen, om tijd voor onszelf en onze familie te nemen, en om onszelf te oefenen om zelfverzekerd te zijn.

Want uiteindelijk is er altijd een oplossing.

-Christina-

Korte informatie over het coronavirus 08-03-2020

Omdat er heel veel nerveuze vragen over dit onderwerp komen, wat korte informatie over het coronavirus.
Het is niet in de eerste plaats het virus zelf, dat uiteindelijk echt bedreigend is. Ter vergelijking: in het griepseizoen 2017/2018 stierven in Duitsland volgens het Robert Koch Instituut (artikel van 5 oktober 2019), niet minder dan 25.100 mensen!

Het zijn echter de maatregelen, die wereldwijd moeten worden ingevoerd, dankzij dit onderwerp dat in de media op een zeer gecoördineerde manier wordt behandeld. Het gaat hierbij over een intensieve controle op alle vlakken, om nieuwe beknottingen van (bewegings- en samenkomst-) vrijheid, en absoluut willekeurige maatregelen mogelijk te maken.

De wereldeconomie zal er heel heftig onder lijden en er zal tot veel onnodig lijden en angst komen.

Mensen die in angst zijn, zijn manipuleerbaar en makkelijk aan te sturen . Zij zullen gewillig maatregelen aanvaarden.

Daarom: laat je niet bang maken. Maar het is zeker goed, als je voorzorgsmaatregelen neemt en je gezonde verstand gebruikt.

Ondanks alles een prachtige tijd,
Wenst jullie,
Christina en team

CategorieënNiet gecategoriseerd

3 antwoorden op “Nieuwsbrieven Christina von Dreien in het Nederlands vertaald”

 1. Hartelijk dank voor de vertalingen
  Christina haar boeken en van haar moeder ,geven me veel kracht en bevestiging van wat mijn zielsbewustijn me in de loop der jaren wou meedelen .
  DANK ,NAMASTÉ

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.