Nieuwsbrieven Christina von Dreien in het Nederlands vertaald

Nieuwsbrieven van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en het Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”

Voorgelezen nieuwsbrieven Christina in het Nederlands

Youtube playlist van vertalingen door Hansuman Kiran van de nieuwsbrieven van Christina von Dreien, voorgelezen door Tamara Tahalele.

Nieuwsbrieven Christina vertaald in het Nederlands

Wij zijn hier om het Licht vast te houden 16-11-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Mijn geliefden,

Het is belangrijk dat we liefst zo vaak mogelijk ervoor zorgen, dat het ons goed gaat. Dit kunnen we bijvoorbeeld ook doen door te netwerken met mensen die er net zo over denken als wij. Want dan voelen we, dat we helemaal niet alleen zijn. Er zijn velen van ons. Veel mensen die ontwaken, die vragen stellen, en blijven geloven in het goede en iets goeds willen. Er zijn veel mensen die het licht vasthouden. Over de hele wereld. We kennen ze niet, maar toch zijn ze er.

En precies deze mensen verspreiden hoop, vertrouwen en zoeken naar oplossingen. Zelfs als de druk groter wordt en het op bepaalde niveaus donkerder voor ons wordt, zijn er overal mensen die het licht vasthouden. Ze verankeren het licht. En zolang mensen het licht vasthouden, zal aan het einde van deze fase waarin we ons nu bevinden het licht winnen. Je kunt liefde niet stoppen.

Tot die tijd hebben we hoop en doorzettingsvermogen nodig. En die krijgen we ook doordat we weten dat we niet alleen zijn. In werkelijkheid zijn we met velen, met zeer velen.

Mensen die het licht vasthouden zijn als brandende kaarsen. Hun licht wordt niet kleiner, alleen maar omdat het donkerder wordt in de ruimte waarin ze zijn. De duisternis van een hele kamer kan het licht van een kaars niet doven. En zo is het ook bij ons mensen.

Natuurlijk is het begrijpelijk, als we ons soms overweldigd voelen, of zelfs Angst voelen. We moeten onszelf daar niet om veroordelen, maar begrip voor onszelf hebben. Juist op zulke momenten zouden we iets moeten hebben dat ons stabiliteit geeft, bijvoorbeeld een innerlijk beeld dat ons zegt: wij kunnen dit, wij zijn met velen. Aan het einde zal alles goed zijn, want op een bepaald fijnstoffelijk niveau is het al opgelost.

Ook al lijkt het er fysiek nu niet op. Omdat de onlichte structuren die op deze aarde zijn en hun controle niet willen opgeven, er alles aan doen om te blijven. Maar niets, dat niet op liefde is gebaseerd, blijft eeuwig bestaan.

En fijnstoffelijk is het op een bepaald niveau al helder, dat het licht wint.

We moeten onszelf hier altijd aan herinneren als we twijfels krijgen. Zolang we nog in deze vreemde fase zitten, mogen we de moed niet verliezen. Omdat we met velen zijn – en we zijn hier niet zomaar bij toeval hier op dit moment. We zijn hier om het licht vast te houden

Jullie Christina

Wij hebben zoveel Kracht 8-11-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Liefste Jullie,

De druk op het fysieke vlak neemt toe en energetisch is er ook veel in het veld aan de hand. Als we momenten hebben, waarop we ons onzeker voelen, angstig zijn, of overweldigd voelen, is dat begrijpelijk en we moeten onszelf daar niet om veroordelen.
Maar we mogen niet vergeten, hoeveel Kracht en Licht er in ieder van ons is. Ook als we ons misschien vaak overweldigd voelen, en geen oplossing zien of bang zijn.

We hebben op aarde veel mensen, die diep slapen.

En hoewel we ons in zo’n veld bevinden, is het ons gelukt om wakker te worden. En elke dag slagen stereds meer mensen erin, ondanks of dankzij al deze omstandigheden, om wakker / bewust te worden.

We hebben momenteel ook met zeer zware energieën te maken. We hebben op Aarde veel lijden en angst, en desondanks lukt het ons nog steeds, om onszelf aan de Liefde en onze Ziel te herinneren. Ook wanneer we dat niet altijd voelen.

En dat kan alleen maar zijn, omdat iedere lichtwerker zoveel Kracht in zich heeft.

Deze kracht komt uit onze kern die Heel is, uit onze ziel, uit Dat wat we werkelijk zijn. Dus wat er ook op dit moment in jouw leven gebeurt – vergeet nooit hoeveel Licht en Kracht ieder van ons heeft.

We moeten iedere keer weer tijd voor onszelf alleen nemen, waarin we niets doen. Als we rust hebben, kunnen we ons vaak beter weer op onszelf concentreren.

Wanneer in de fysieke wereld alles op zijn kop staat, is het enige dat werkelijk altijd stabiel en veilig is, dat wat we in onze kern zijn. Daarom is het belangrijk, dat we ons steeds weer opnieuw met onsZelf verbinden.

Ieder van ons is Licht en heeft een kern die Heel is, ongeacht hoe we ons nu voelen. En uit deze kern in ons die Heel is, kunnen we Kracht en stabiliteit putten.

Julie Christina

Troost en steun, 1-11-2021

Lieve Jullie,

men heeft ons niet bijgebracht om zelf te denken, maar ik geloof dat het werkelijk belangrijk is, om verantwoordelijkheid te nemen voor de aard en de manier, waarop we onszelf informeren. Want de manier waarop we de wereld zien beïnvloedt ons bewustzijn. En ons bewustzijn is de het enige houvast, wanneer dingen die we als vanzelfsprekend beschouwd hebben, er plotseling niet meer zijn. Het is onze opdracht, om ons bewustzijn open en niet in angst te houden.

Geen angst hebben en ervoor zorgen dat het goed met ons gaat, is het belangrijkste wat we nu kunnen doen.

Als ik iets waarneem, wat me dwars zit, en waarvan ik ook het nut niet van kan zien, dan vraag ik me af of alles wat misschien nu door het Onlicht wordt misbruikt, ook deel van een goddelijk plan is. Ook al voelt het nu niet goed aan.

Vervolgens richt ik dan een deel van mijn bewustzijn op het niveau, waar de lichtwezens ons begeleiden en, in de mate die voor hen mogelijk is, ons hulp bieden wanneer ze door ons daarom gevraagd worden. Dat geeft me dan troost en steun, en ik weet dan weer dat alles goed komt.

(Christina 29-08-2020)

Goed voor jezelf zijn 30-10-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jullie,

als we van onszelf houden, dan betekent dat, dat we onszelf ook ondersteunen. Ook daar, waar het voor ons nu moeilijk is.

Wanneer we ons in moeilijke situaties bevinden, en we onszelf daarbij steun geven, zorgt dit ervoor, dat we een innerlijke steun in onszelf vinden. En dit verhoogt onze trilling.

Zelfs als we merken, dat het voor ons moeilijk is, om van onszelf te houden en onszelf te ondersteunen, moeten we het toch eenvoudigweg proberen. Dat alleen al doet ons goed.

Niet alleen wat we doen heeft namelijk een trilling, maar ook de intentie waarmee we iets doen.

Dus zelfs wanneer we proberen van onszelf te houden en we dan merken, dat we het nog niet echt kunnen voelen, is het zo, dat alleen al het proberen ons goed doet, omdat onze intentie altijd deel uitmaakt van de daden.

Of het nu om zelfliefde of een ander onderwerp gaat: als we merken dat het een proces is, totdat we er zijn, loont het zich, om te beginnen en vol te houden, ook wanneer geduld en doorzettingsvermogen nodig zijn. Als we onze weg verdergaan, dan ontvangen we ook hulp van onze helpers in de geestelijke wereld.

En hoe kunnen we ons dan zelf ondersteuning geven?

Eigenliefde betekent ook, dat we steeds weer iets goeds voor onszelf doen. Want alleen al het feit dat we goddelijke wezens zijn, dat we in onze diepste kern de goddelijke vonk hebben, en dat we in ons diepste binnenste Liefde zij, is al reden genoeg om van onszelf te houden.
En reden genoeg om goed voor onszelf te zijn.

Alles wat goed ons goed doet, is een ondersteuning voor onszelf, en verhoogt onze trillng. En zo kunnen we ook weer meer licht in de wereld brengen.

Jullie Christina

Lichtsporen 20-10-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Er zijn situaties die we niet meteen kunnen veranderen, ook al zouden we ze graag willen veranderen. Het enige wat we dan kunnen doen, is onze instelling er tegenover veranderen. Soms verandert er alleen daardoor al veel, en we kunnen dan eenvoudig beter met de situatie omgaan, ook als die er nog steeds is.

Hoe meer we met dát verbonden zijn, wat we werkelijk zijn – hoe meer we met ons innerlijke licht en onze ziel verbonden zijn – des te meer kunnen we houvast in onszelf vinden, en niet in fysieke dingen in de buitenwereld. De fysieke wereld om ons heen kan zich altijd veranderen, en als we dáár onze houvast hebben, verliezen we die, wanneer deze fysieke wereld zich verandert.

Daarom kunnen veel mensen niet ontwaken. Ze missen deze verbinding met hun ziel, ze hebben hun houvast volledig op het fysieke vlak, bij zaken zoals het huidige systeem. Dan kunnen ze het systeem van onze samenleving natuurlijk ook niet in twijfel trekken, want als zo gauw ze dat zouden doen, zouden ze daarmee alles in twijfel trekken, waarvan ze geloven, dat het de énige realiteit is, waar ze zich aan kunnen vasthouden.

Als we ons houvast ín onszelf vinden, kunnen we ook de komende tijd beter door komen. En we kunnen ons dan ook er op concentreren, dat we een geheelde wereld willen en zullen scheppen. Een wereld, waarin het alle wezens goed gaat, waarin ze vrij en gelukkig zijn en en de mensen vanuit hun hart handelen.

De geheelde, mooie wereld begint bij onszelf, en wij kunnen die dan manifesteren.

Als we dan een keer bang zijn, kunnen we ons het beste even in de Stilte terug te trekken en stil worden, om onszelf te herinneren en ons bewust te verbinden met dát wat we werkelijk zijn, omdat er daar eenvoudigweg geen angst bestaat. Wij zijn Licht.

Dit kun je fijnstoffelijk ook zien:
Wanneer bewustere mensen ergens zijn, laten ze Lichtsporen achter. Op alle plekken waar bewustere mensen langslopen, laten ze Lichtsporen achter. Ongeacht waar we dus ook werken of wonen, we laten daar Lichtsporen achter. Hoe vaker we ons met ons bewustzijn verbinden met dát, wat we in ons diepste binnenste zijn, des te sterker straalt dit licht.

Dát is onze opdracht. Licht verspreiden, ieder op de manier en wijze, hoe en waar het voor hem/haar klopt. Ieder van ons heeft een andere rol in dit geheel, waar zijn ziel voor gekozen heeft.
Daarom is het zo belangrijk, dat jullie je steeds opnieuw weer met jullie innerlijk licht verbinden.

Jullie Christina

Wij zijn ankers van licht 9-10-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Wanneer we ons in situaties bevinden, die moeilijk voor ons zijn, en we niet weten hoe lang deze situaties nog zullen duren, kan het op een gegeven moment gebeuren, dat we de hoop verliezen en moe worden. Omdat we het goede einde, de oplossing, nog niet kunnen zien.

Ik weet, dat steeds meer mensen zich daarvan bewust zijn en zien, wat er in werkelijkheid achter de actuele gebeurtenissen zit en wat het doel daarvan is. Ze gaan elke dag naar hun werk en worden daar omringd door een omgeving waarin ze niet begrepen worden en onder druk worden gezet.

Ondanks deze druk zijn er veel mensen die vertrouwen, hoop en liefde verspreiden, en anderen kunnen ondersteunen. Mensen die het Licht bewaren, op heel verschillende plaatsen. Ieder mens die zoiets doet, is een zeer moedig mens.

Het is goed om ons hier bewust van te zijn, ook wanneer we ons misschien helemaal niet dapper voelen. Soms lijkt het erop dat het niet veel gaat bewerkstelligen. Het lijkt er nu gewoon op, dat op het fysieke vlak alles slechter zal gaan . Maar die mensen, die het Licht bewaren, zijn een anker voor een mooie toekomst. Ze houden het Licht op de aarde. En zolang er Licht op aarde is, zal aan het einde alles goed zijn. Wat voor turbulentie er ook nog gaat komen.

In het geval dat we ons soms afvragen, of het het allemaal waard is, kunnen we onszelf eraan herinneren, dat er nooit iets gratis is geweest. Het zal uiteindelijk altijd de moeite waard zijn. We zullen aan het einde altijd iets positiefs ontvangen. Zelfs als we tussendoor zorgen hebben. Het is alsof we voelen dat we in ons hart ja zeggen tegen iets, en ons denken tien redenen heeft, waarom het geen goed idee is. Als we het ondanks dat toch doen, kan het voor ons onzeker aanvoelen, en het kan angst opwekken. Maar uiteindelijk zijn we gelukkig, omdat we ons hart gevolgd hebben.

Daarom mogen we nooit opgeven. En in onze ziel weten we allemaal, dat het uiteindelijk allemaal de moeite waard zal zijn. We zijn niet bij toeval precies in deze tijd hier op aarde. Er zijn nu mensen nodig, die het Licht bewaren.
Bedankt, dat jullie dat doen.

Jullie Christina

De Zachte Dingen, 2-10-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve Jullie,

wij mensen zijn vergeten naar de zachte dingen te luisteren.
We zijn eraan gewend geraakt, dat als iets belangrijk is, dat groot en luid is. We zijn alleen vergeten dat het ook om het kleine en fijne gaat. Het grote en het luide, dat hebben we heel uitgesproken in deze wereld, omdat die momenteel door de mannelijke energie gedomineerd wordt.
De vrouwelijke energie wordt nog steeds onderdrukt. Dat heeft met onze huidige tijd te maken.

Maar de verschuiving die nu plaatsvindt, heeft met de balans tussen deze twee energieën te maken. De mannelijke energie is niet slecht, evenmin als de vrouwelijke.

De mensheid is bewust naar een punt gebracht, waarop ze de vrouwelijke energie niet meer hoort. Maar we hebben het kleine en het fijne, deze zachtheid ,nodig voor de overgang, zodat die veel gemakkelijker verloopt. We hebben beide energieën nodig. De vrouwelijke energie is een energie die ontvangt, en wanneer we met ontvangen beginnen, zijn ​​we ook veel meer open voor het fijnstoffelijke. Maar de meeste mensen beseffen niet dat er zoiets bestaat, omdat deze dingen niet spectaculair zijn. Heel veel mensen vervelen zich, wanneer dingen niet spectaculair zijn.

Ze zijn eraan gewend dat als iets belangrijk is, het krachtig en luid is. We hebben allemaal beide energieën in ons, maar bij de meesten van ons is de ene energie sterker aanwezig dan de andere. En welke het is, hangt er niet van af of je nu een man of een vrouw bent – het heeft met je ziel en met je taak te maken. We kunnen ook beiden hebben. Wat zeker is, is dat we allebei de energieën nodig hebben, zodat de weegschaal weer in evenwicht komt.

Alles wat we hier op dit fysieke vlak hebben, is eigenlijk alleen maar verdichtte energie.
Het zachte en subtiele is ook energie, en energie transporteert altijd bepaalde informatie.
Ook muziek is energie.

De muziek van Bach en Mozart, en ook de muziek van Alexander Aandersan, die ik zo graag hoor, brengen ook heel specifieke informatie over. Deze mensen hebben als kanaal gediend, om bepaalde dingen in een muzikale vorm op aarde te brengen. Dat is heilige geometrie, die zit in deze muziek. Niet alle muziek die er tegenwoordig is, is echter zo. Maar de “echte” muziek, die van deze grote componisten en musici komt, wel. Het zachte, fijne is ook ons ​​geestelijke thuis. En elke keer, wanneer we naar mooie muziek luisteren en daar open voor zijn, ontvangen we dat, wat er energetisch in is gestopt, en dat verandert iets in het veld.

Zo kunnen we dan onze eigen trilling en die in onze omgeving verhogen.

(Christina in Leipzig, 15.02.2020)

Omdat wij met velen zijn 23-09-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

“Lieve jullie,
Uiteindelijk komt alles goed
Maar dat is pas aan het einde. En omdat we nog niet aan het einde van dit verhaal zijn, en er verhalenvertellers zijn die ons niet mogen, moeten we ervan uitgaan, dat het nog vreemder gaat worden.
Ontspannen te zijn helpt ons, om niet in de angst te vervallen die zoveel mensen hebben. De meeste mensen hopen dat de wereld weer wordt als voorheen. Ik geloof dat niet. Ik denk wel dat aan het beter wordt, maar tussen nu en aan het einde willen de vertellers nog steeds hun verhalen verkopen. En als je denkt dat wat ik zeg gek is, vergeet het dan maar weer gewoon.
Maar als het erger wordt, kunnen we onszelf er altijd aan herinneren dat we niet de enigen zijn die een geheelde wereld willen. We zijn met ongelooflijk velen! En precies dat zal erbij helpen, dat het goed komt.”
Christina in Salzburg 29.08.2020

De liefde is er altijd, 03-09-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jullie,

Wanneer we ons in een situatie bevinden, die voor ons uitdagend is, is het belangrijk dat we steeds weer de tijd nemen, al is het maar 10 minuten, waarin we onszelf er bewust aan herinneren, dat onze Werkelijkheid uit meer bestaat dan alleen de fysieke omstandigheden om ons heen.

Natuurlijk leven we in deze omstandigheden, maar er zijn ook nog andere dingen in de Werkelijkheid, die we op zulke momenten vaak niet kunnen waarnemen, maar die tóch aanwezig zijn en ons kracht geven, alleen al doordat we er aan denken.

We kunnen ons visueel voorstellen, hoe onze Engelen om ons heen zijn en ons ondersteunen, wanneer we hen daarom vragen. Alleen deze gedachte helpt ons al.

Wanneer we op materieel niveau in moeilijke situaties zitten, kunnen we soms alleen maar kracht en hoop voelen, als we onze gedachten op dingen richten die zich “buiten” de huidige moeilijke situatie bevinden: ons hogere zelf, onze beschermengelen, ons licht. En de Liefde.

Want de Liefde is er altijd, ook als we ze nu niet kunnen zien.

Jullie Christina

Zielekracht 29-08-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve Jullie,

de druk op de fysieke nivo’s neemt toe, en ook energetisch is er heel veel in het veld.

Als we momenten hebben, waarop we ons onzeker voelen, angst hebben of overweldigd zijn, is dat begrijpelijk, en moeten we onszelf daar niet om veroordelen. Het is eenvoudigweg belangrijk dat we innerlijk een beeld of gevoel bewaren, dat ons hoop en vertrouwen geeft, en dat we voelen dat uiteindelijk alles goed komt.

We moeten niet vergeten, hoeveel kracht en licht er in ieder van ons is. Ook als we ons misschien soms overweldigd voelen en geen oplossing zien, of als we angstig zijn..

We hebben hier op aarde veel mensen die slapen. En toch zijn wij wakker geworden. We hebben op dit moment energetisch ook zeer zware energieën. We hebben op de aarde veel leed en angst, en toch slagen we er nog steeds in om onszelf aan de Liefde en onze Ziel te herinneren. Ook als we dat niet altijd voelen.
En dat gaat alleen maar, omdat iedere lichtwerker zoveel kracht in zich heeft.
Deze kracht komt uit onze geheelde kern, uit onze ziel – uit dat wat we werkelijk zijn.

Dus wat er ook in jullie leven gebeurt – vergeet nooit, hoeveel licht en kracht ieder van ons heeft.

Jullie Christina


Gemeenschappelijke afstemming 16-08-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Als wij als collectief afgestemd zijn op oorlog, dan kunnen de lichtwezens ons veel minder helpen, dan wanneer we afgestemd zijn op vrede.
En ze kunnen ons ook niet helpen, als we het niet willen of als we er niet om vragen. En als het om de aarde gaat en als het om iets groters gaat dan één persoon of een huis waarin je woont, dan is er ook meer nodig dan één persoon die een bepaalde afstemming aanneemt of toestemming krijgt om te helpen.
Er zijn dus meer dan alleen 10 of 100 mensen nodig, die zeggen dat we geen oorlog meer willen. De collectieve afstemming zal ook niet veranderen, als wij zelf niet veranderen, want we zijn allemaal vertegenwoordigers van een collectief. Ieder mens vertegenwoordigt op kleine schaal een deel van de mensheid. En elke ziel die hier incarneert en andere mensen ertoe inspireert, om weer te worden wat ze werkelijk zijn, betekent niets anders, dan dat de goddelijke nivo’s hulp hebben gestuurd die zich manifesteert. Dat is dus de gemanifesteerde goddelijke hulp.
(Christina in Leipzig, 15 februari 2020)

Jullie zijn jullie ziel 06-06-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

“Als we ontwaken en ontdekken waar het om gaat, zullen we het overal, naar elke plaats, heen brengen. Nergens is er zo’n complete narcose als hier op deze planeet. De narcose bestaat er eigenlijk uit, dat wij denken dat wij van het Goddelijke gescheiden zijn. En het gaat er eigenlijk om, om ons weer te verbinden. Dus niet echt verbinden, het is meer een kabel ontdekken, die eigenlijk al gelegd is.

Je bent nooit afgescheiden geweest.

Jullie zijn allemaal één Ziel, die voor de Oertijd uit de Bron ontsprongen is. Deze ziel heeft nu de leiding over ons leven. Jullie zijn jullie ziel, dus zijn jullie goddelijke wezens.
Bij dit goddelijke hoort, dat onze gedachten ons leven creëren, dat we fijnstoffelijke begeleiding hebben, of chakra’s. En al deze dingen verdwijnen niet – alleen maar omdat jullie zeggen “ik zie het niet”.

We zijn al zo lang hier – en de mensheid bestaat nog steeds! We hebben zulke slechte dingen beleefd. De mensheid heeft zoveel dingen achter de rug, wereldoorlogen, honger, atoombommen, dus zullen we de toekomst ook overleven.
Ik ben er nog namelijk ondanks alles nog steeds zeker van, dat de wereld beter zal worden. Zolang de mensheid de wens in zich draagt dat de wereld beter wordt, zal de wereld ook beter worden.
Er is niets sterker dan een wens, die uit het hart komt. En als veel mensen samenwerken, die hetzelfde wensen en doen, zal er iets veranderen.”

Jullie Christina


Herinnering 09–07-2021

Christina von Dreien bloem nieuwsbrief

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Mensen die andere mensen inspireren, werden als kanaal gestuurd, zodat de goddelijke niveaus die je bent vergeten de mogelijkheid krijgen, om weer terug in je waarneming / bewustzijn te komen. Zodat ook jij je kunt herinneren, dat jij de goddelijke vonk in je draagt. Als je weet, hoeveel er gedurende de gehele menselijke geschiedenis is verdraaid, en daardoor vergeten is, dan begrijp je dat de mensen een opstart-hulpje in nodig hebben. Zodat de mensen weer meer eraan herinnerd worden, wat ze vergeten zijn.

(Christina in Leipzig, 15 februari 2020)


Resonantie – Trilling 05–07-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jij,

Er zijn verschillende wetten in het universum. Één daarvan is de wet van resonantie.

In veel situaties vragen we ons af, waarom ons iets specifieks overkomt. Velen denken dan meteen, dat het zeker iets met jouzelf te maken moet hebben. Dat je een resonantie/trilling in je hebt, die je dat laat ervaren. In sommige situaties is dit ook daadwerkelijk het geval. Maar niet alles wat er in ons leven gebeurt, is alleen van onze resonantie/trilling afhankelijk.

Momenteel bevindt de hele mensheid zich bijvoorbeeld in een situatie, waarin ze nog nooit eerder is geweest. Waarin veel dingen zicht toespitsen, en veel mensen vanwege deze situatie zorgen en problemen hebben, die ze nog niet eerder gehad hebben. Ik heb overwogen of het nu zo is, dat iedere mens op aarde meetrilt met deze actuele wereldsituatie. Ik heb natuurlijk lang niet zicht op alles, laat staan ​​een overzicht over alles. Dus ik kan alleen maar zeggen wat ik persoonlijk denk, ook al is het misschien niet helemaal correct. Daarvoor is dat de huidige situatie te complex, denk ik.

christina nieuwsbrief trilling reonantie

In de huidige situatie zit heel veel collectieve angst, onbewustheid, beperkingen en het verder afgeven ​​van verantwoordelijkheid en macht. En als je naar de huidige meerderheid van de mensheid kijkt, merk je, dat deze dingen precies zijn wat de meeste mensen al hun helle leven lang gehad hebben. Hun handelingen worden vaak (on)bewust gestuurd door angst en zorgen, er is veel onbewustheid. De meesten zijn beperkt in hun bewustzijn en leven als in een gevangenis, en de meesten geven hun verantwoordelijkheid voor een betere wereld en om een eigen, echt beter leven te hebben, af aan andere mensen of organisaties, in de hoop dat zij hun problemen zullen oplossen.
Daarmee kun je dus zeggen, dat een deel van de huidige mondiale situatie gebaseerd is op resonantie. Want als er meer collectief bewustzijn zou zijn, zou de mensheid zich tegen het verspreiden van angst keren, en dan zou de mensheid in plaats van angst voor liefde kiezen. Op dat moment zou de mensheid niet meer manipuleerbaar zijn, want als we met dat verbonden zijn wat we werkelijk zijn, kunnen zo ons niet meer zomaar manipuleren. Maar als we bang zijn, is dat wél mogelijk en wel heel gemakkelijk. Daarom wordt dit nu juist in ieder land bewust gedaan, zodat er zoveel mogelijk mensen gemanipuleerd kunnen worden.

Ook als dus de meerderheid meetrilt met de huidige situatie, betekent dit niet dat ook alle mensen meetrillen. Daardoor kan het dus komen, dat sommige mensen nu problemen en zorgen hebben, maar niet omdat ze meetrillen met de huidige situatie, maar omdat bepaalde omstandigheden gewoon zijn zoals ze zijn. Dit komt, omdat de meerderheid in het menselijk collectief dit onbewust mogelijk heeft gemaakt. En als we zo’n wereldwijde situatie hebben, wordt iedereen erin getrokken, zelfs als ze daarop niet meetrillen. Het is alsof je op een snelweg rijdt, en je door een ongeval ineens in de file staat. Zelf heb je n niets met het ongeval te maken, maar aangezien je op dezelfde weg rijdt, sta jij nu ook mee in de file. Zonder mee te trillen.

Ongeacht of we ergens op meetrillen of niet, we kunnen ons in elke situatie afvragen wat we ervan kunnen leren, wat het positieve is in de situatie ,en we kunnen altijd onze spirituele helpers om steun en hulp vragen. Als we niet zeker weten of we wel of niet met iets meetrillen, kunnen we aan zelfreflectie doen. Resonantie kan iets moois zijn, maar ook iets onaangenaams. Resonantie betekent immers dat, als het echt om zo’n situatie gaat, we in de buitenwereld gespiegeld zien, wat we zelf in ons hebben. Maar dat is een breed en divers veld, want niet alles wat we in ons leven tegenkomen is gebaseerd op resonantie.

In het geval van resonantie zijn er nog een paar kenmerken, waarmee je kunt bepalen of je met iets meetrilt. Onze omgeving kan ons weerspiegelen wat we zelf hebben, en dat is dan onze trilling. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe je deze reflectie kunt herkennen, vooral als het iets is, dat ons blokkeert:

  • Als we een bepaald patroon steeds weer tegenkomen. Dat je bijvoorbeeld steeds in situaties terechtkomt waarin je iets verliest of verlaten wordt etc., en je vraagt ​​je af, waarom je steeds hetzelfde tegenkomt.
  • Als andere mensen een eigenschap hebben, waar we ons aan storen. Als we bijvoorbeeld een probleem hebben met dat andere mensen ons bepaalde emoties of gevoelens tonen, betekent dit vaak dat we die emotie of dat gevoel zelf niet echt kunnen doorleven.
  • Ook de manier waarop anderen ons behandelen, kan iets over onszelf zeggen. In de regel is het zo, dat als we onszelf bijvoorbeeld niet serieus nemen, anderen dat ook niet kunnen. En als we onszelf niet waarderen, voelen we ons vaak ook niet gewaardeerd door andere mensen. Dan moeten we naar onze eigen houding tot onszelf kijken.

Dit is een zeer complex thema.

Zoals altijd is het belangrijk dat we van onszelf houden, ook als we soms uitkomen bij een deel van onszelf, waar we nog niet naar wilden kijken. Want al deze dingen zijn slechts programma’s, die onze persoonlijkheid vormen. Ons ware zelf is echter altijd onze kern. En die is en blijft licht en liefde.

Jullie Christina

Voorgelezen Nederlandse vertaling van deze nieuwsbrief Resonantie – Trilling op YouTube.


Reinigen en Gratis webinar Lovestream 4 kinderen en jongeren op 12 juli. 26-6-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jij,
met alles wat er op dit moment op aarde gebeurt, is het energetisch vaak werkelijk niet makkelijk. Daarom is het belangrijk dat we onszelf steeds weer reinigen.Het kan bijvoorbeeld zijn dat we ineens gevoelens, gedachten etc. hebben die helemaal niet van ons zijn. Die we zogezegd uit het collectieve veld opgepakt hebben.
We kunnen ons spirituele team vragen, om alle gedachten, emoties en energieën die niet van ons zijn, en niet voor ons hoogste goddelijke goed zijn, volledig uit ons lichaam, onze geest en onze ziel te verwijderen. Zodat ons hele energieveld daarvan gereinigd wordt

Jullie Christina

En omdat het zo belangrijk is om je altijd weer te bezinnen op het Goede en te voelen, dat we niet alleen zijn, vindt als snel Christina’s Love Stream 5 plaats.Samen bouwen we een hartsveld op en deze verbinding zal ook nog lang na deze avond blijven bestaan en ons kracht geven.
CHRISTINAS FREE LOVE STREAM 5 VOOR KINDEREN EN TIENERS💗
(natuurlijk ook voor alle volwassenen 😊)
Maandag 12 juli van 18-20.30 uur.

Christina zal dan de vragen kiezen, die haar het meest geschikt lijken en daarop antwoorden. We kijken erg uit naar jullie allemaal en naar het feit dat we samen het gevoel zullen ervaren, helemaal niet alleen te zijn, maar juist met velen. En om samen een groot veld van vreugde, vertrouwen en moed op te bouwen.De feedback op de webinars is zo positief – het helpt blijkbaar ongelooflijk veel mensen om in deze moeilijke tijd de moed niet te verliezen en de trilling hoog te houden.

Een opname van deze Lovestream 5 is te bekijken op YouTube


De Batterij opladen 16-06-2

Nieuwsbrief van Christina von Dreien 16-06-2021, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en het Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”

Lieve Jij,
op dit moment gaat het erom, dat we zo vaak mogelijk onze batterijen opladen.

Het gaat erom, dat we tevreden zijn, en dat we zoiets als een tapijt van positieve dingen creëren, waaraan we ons kunnen opladen.

Want het is echt niet gemakkelijk om je op dit moment niet naar beneden te laten halen.

Het is nu belangrijk, dat we weten, dat we als collectief en zelfs als ieder persoon apart meebeslissen, wat er voorbestemd is. Daarom moeten we wat er nu gebeurt, ook niet al te serieus nemen. Niet dat we wat echt erg is of nog kan worden niet serieus nemen, maar dat we ons daardoor niet naar beneden laten halen.

We noemen het een crisis, maar het is ook tegelijkertijd een enorme kans.

Hoe meer mensen zich kunnen voorstellen, dat er in deze situaties altijd iets goeds is, des te makkelijker wordt het voor iedereen. Daarom moeten we, om verder te komen, ons gezichtspunt veranderen, onze gerichtheid op het goede in het collectief sturen. En hoe meer mensen dit doen, des te groter wordt het informatieveld en des te gemakkelijker wordt het voor andere mensen ,om later ook toegang daartoe krijgen.

Het belangrijkste is daarom ons bewustzijn, waar alles om draait. Als we wakker worden, opent het zich. Dat willen de “verhalenvertellers” voorkomen. Ze willen onze trilling verlagen.

Het gaat erom, dat we erop vertrouwen dat alles goed komt, anders waren we nu allemaal niet hier. Dit kunnen we ook tegen alle andere mensen zeggen. Want wanneer je ze dingen vertelt, die jou goed doen, steek je ze ermee aan. Dit is bij wijze van spreken gezond besmettelijk.

Nog voor onze incarnatie wisten we, dat we hier zouden zijn en dat het waanzin zou worden.

We kunnen fysiek worden beperkt, maar nooit mentaal – tenzij we dat zelf doen. We kunnen met onze gedachten altijd daarheen gaan, waar we willen, en we kunnen ons de goede dingen herinneren, die ons hoop geven.

En als we weten dat het uiteindelijk altijd om Liefde gaat, is het voldoende, om met Liefde aan iemand te denken, om het gevoel van Liefde in ons op te roepen.

Jullie Christina

Voorgelezen Nederlandse vertaling van deze nieuwsbrief De Batterij opladen op YouTube.


Goed zijn voor jezelf 11-06-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien van 11-06-2021, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en het Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”

Lieve Jij,

we praten veel over liefde. Liefde voor andere mensen, voor dieren, voor de aarde. Maar vandaag wil ik spreken over de liefde voor onszelf.
Als we van onszelf houden, onszelf accepteren en waarderen, betekent dat, dat we er op letten, dat het goed met ons gaat.

Maar steeds weer, en juist vooral in de huidige tijd, zijn onze levensomstandigheden niet zo als we graag zouden willen. Ze zijn niet perfect en zorgen ervoor dat we niet al hetgene hebben (of gewoon helemaal niet hebben) wat nodig zou zijn, om het met ons overal goed te kunnen laten gaan

Ik wil graag een inzicht met jullie delen:
Soms is het zo, dat je je niet op alle gebieden goed voelt, ook al doe je je best ervoor om je goed te voelen. Daarvoor zijn de levensomstandigheden soms te vreemd. In dit geval betekent “op jezelf letten” en goed voor jezelf zijn, dat je zorgt dat het je, naar gelang de omstandigheden, zo goed mogelijk gaat. Dat je zo goed mogelijk naar je eigen behoeftes luistert.

Zelfs als de omstandigheden niet perfect zijn, moeten we altijd het beste ervan maken.

Alleen al deze instelling en de intentie, om goed voor onszelf te willen zijn, zet iets heel belangrijks en positiefs in het collectieve veld. En we herinneren ons eraan, dat onze Liefde niet alleen voor onze omgeving bedoeld is, maar ook voor onszelf.

Jullie Christina


Onze bewuste keuze 04–06-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jij,

De reden waarom er opzettelijk zoveel angst in de wereld wordt gecreëerd, is omdat de instanties die slechte plannen nastreven heel goed weten, dat ze hun doelen alleen kunnen bereiken, als de meerderheid van de mensen meegaat. Want de ware macht ligt niet bij de krachten van het onlicht. De echte macht hier op het aardoppervlak ligt bij de mensen.
En precies daarom wordt er bewust angst gecreëerd, want alleen door de mensen kunnen plannen werkelijkheid worden. Plannen van het licht, en plannen van het onlicht. Als we dus willen dat er een vredige en liefdevolle toekomst ontstaat, moeten we daar bewust voor kiezen, en ook bereid zijn om dit te ondersteunen, ieder op zijn eigen manier.

We hebben hulp van de lichtwezens, maar niemand zal ons gemakkelijk komen redden. Omdat de macht bij ons mensen ligt.
We kunnen onszelf als het ware zien als grondpersoneel voor de lichtkrachten.
Met onze beslissingen en intenties, onze gedachten, woorden, gevoelens en daden, creëren we voortdurend samen met elkaar deze werkelijkheid.

Jullie Christina


Onze Positieve gevoelens, 26-5-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve jij,

op dit moment wordt onze focus door de meeste media gestuurd op wat er momenteel niet goed is in de wereld. Het is 1 grote hypnose.
Het is zo belangrijk, dat we onze aandacht op precies het tegenovergestelde richten. Want waar onze aandacht naartoe gaat, daarheen stroomt onze energie.
Het tegenovergestelde van angst en slecht nieuws is het Goede, Liefde en Vreugde …

Daarom moeten we onszelf er des te meer aan herinneren, dat er heel veel Goeds in de wereld is, en dat uiteindelijk ook alles goed komt.
Maar vaak denken wij bewust of onbewust dat als dat zo zou zijn, dat het dan ook in de media zou moeten staan. Wij geloven, dat bepaalde dingen alleen bestaan, ​​als daarover bericht wordt. Er zijn zoveel goede dingen, maar je hoort er gewoon heel weinig over.

Het is onze taak om zoveel mogelijk positiefs in het collectieve veld en onze omgeving brengen. Dat we zo vaak mogelijk vertrouwen, vertrouwen, geloof, Liefde en vreugde voelen. Als we dat doen, helpen we al mee, om de hele situatie te verbeteren. Omdat we dan iets aan de positieve kant van de weegschaal leggen.

Zelfs als er veel slechte dingen zijn, zijn werken er hier ook heel, heel veel zielen met hun Licht en Liefde samen voor het goede. Anders zou onze huidige situatie nog erger zijn dan ie nu is.

Daarom zijn onze positieve gevoelens zo belangrijk. Want zij vergroten het Licht op aarde, en alleen dankzij het Licht op aarde, is het nu niet al nog slechter geworden. Veel mensen vragen zich af, wat ze kunnen doen om nu te helpen. En iets, wat iedereen keer op keer weer kan doen, is Licht verspreiden, positieve emoties en gevoelens te hebben, en aan andere mensen en dieren hoop en vertrouwen te geven. We mogen nooit onze menselijkheid verliezen, wat er ook gebeurt. Want dankzij onze menselijkheid hebben we mededogen/compassie met andere wezens, en verspreiden we Licht .

En het Licht en de Liefde zullen uiteindelijk alles genezen, wat er nu ook aan de hand is.

Jullie Christina


Kinderen zijn onze toekomst, 14-5-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Lieve Jij,

Kinderen zijn onze toekomst. Daarom moeten we ons er altijd bewust van zijn, wat we aan de kinderen meegeven. Juist in de huidige tijd.

Kinderen nemen niet alleen op wat volwassenen zeggen, maar ze letten ook op wat volwassenen doen, hoe ze op omstandigheden reageren etc, en nemen juist dat dan vaak over.

Ook daarom hebben volwassenen een bijzondere verantwoordelijkheid tegenover kinderen. Zeker nu is het belangrijk dat we de kinderen vertrouwen meegeven, en hen in ieder geval thuis een veilige en liefdevolle oase bieden, als dat bijvoorbeeld op school niet het geval is.

Maar volwassenen kunnen hun kinderen alleen echt meegeven, wat ze zelf al geïntegreerd hebben. Wanneer ze het zelf voelen.

Want kinderen voelen bewust of onbewust aan, of volwassenen echt menen en voelen wat ze zeggen, of dat het slechts een concept in hun hoofd is.
Daarom is het belangrijk dat volwassenen zich er bewust worden, wat ze kinderen meegeven.

Het is nooit alleen voor onszelf alleen, wanneer we werken aan onze blokkerende overtuigingen. Want alle blokkades die volwassenen in zichzelf hebben opgelost, kunnen ze niet meer doorgeven aan hun kinderen. En alles wat volwassenen met liefde, vertrouwen en vreugde doen, zorgt ervoor, dat ook de kinderen meer contact krijgen met liefde, hun vertrouwen en hun vreugde.
Wij wensen een geheelde wereld, en deze geheelde wereld begint in ons eigen leven. Want als we meer van de liefde worden die we werkelijk zijn, geven we dit ook aan onze kinderen door, zodat zij de liefde beter kunnen voelen.

En liefde is uiteindelijk het enige dat heelt.

Op het moment dat we geheelde kinderen op aarde hebben, hebben we ook een geheelde samenleving.

Jullie Christina


Waar Licht en Liefde is, verdwijnt de Angst, 29-04-2021

Nieuwsbrief van Christina von Dreien vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en het Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”

Lieve Jij,

Onze ziel is dat, wat we werkelijk zijn. Onze ziel is Liefde, Licht en onsterfelijk. Onze ziel heeft vertrouwen omdat ze rechtstreeks uit de goddelijke bron is voortgekomen.

Als we ons steeds weer op ons licht concentreren, op dat wat we werkelijk zijn, dan worden onze zorgen en angsten minder. Als we onze aandacht volledig richten op wat we werkelijk zijn, kunnen we niet bang zijn en kunnen we ons geen zorgen maken.
In het dagelijks leven lukt dar natuurlijk niet altijd. En het betekent ook niet, dat de situaties die ons zorgen baarden, gewoon weg zijn. Maar we kunnen er vanuit een andere houding naar kijken. En alleen zonder angst kunnen we helder denken en onze innerlijke leiding waarnemen.
Daarom zouden we nooit moeten vergeten, onszelf eraan te herinneren, war we werkelijk zijn. We kunnen aan ons lichtlichaam denken. We kunnen ons voorstellen, hoe elke cel in ons lichaam en ons hele energieveld uit puur licht bestaat. Als we dat doen, verbinden we ons met ons lichtlichaam en dat betekent, met dat wat we werkelijk zijn.
Daarom moeten we steeds weer de tijd nemen om in de Stilte te gaan en helemaal op onszelf te zijn. Dat kan thuis zijn of buiten in de natuur.
En hoe meer we dit in de Stilte geoefend hebben, hoe gemakkelijker het voor ons gaandeweg zal zijn, om dit bewustzijn vast te houden of om onszelf er steeds weer aan te herinneren, wanneer we ons in dagelijks leven begeven.

En zolang we met ons bewustzijn volledig daar zijn, zullen we niet bang zijn. Want we zijn dan verbonden met de diepste kern van onszelf, die is Liefde, Licht en onsterfelijk is.

Jullie Christina


Onze gedachtes op het positieve richten, 7-2-2021

(vertaald uit het Duits, orginele nieuwsbrief op haar website)

Lieve Jij,

Op dit moment lijkt het voor velen van ons alsof het alleen maar erger wordt. Velen van ons verliezen soms de moed. Ik hoor vaak dat mensen dan ontevreden zijn over zichzelf, omdat dit hen is overkomen.

Maar het is helemaal OK om een ​​of meer moeilijke dagen te hebben.

Omdat ‘spiritueel’ zijn niet betekent dat je altijd een goed humeur hebt en dat alles alleen maar zonneschijn is. Dus: neem het jezelf niet kwalijk als dit jou overkomt.
Met de hele overvloed aan negatieve berichten en moeilijke omstandigheden is het ook een grote uitdaging om in het Midden te blijven.

Maar dit is nu precies waar de grote kans voor onze innerlijke groei ligt.

Het is van cruciaal belang waar de focus van onze gedachten naar toe gaat. Het is zo belangrijk om jezelf hieraan te blijven herinneren, daarom schrijf ik je dit.

Onze energie stroomt heen waar onze focus hoofdzakelijk is en daar is onze persoonlijke realiteit. Aan de buitenkant gebeuren er dingen, die we op dit moment niet kunnen veranderen, maar we kunnen proberen onze focus te richten op het feit dat er in elke situatie iets goeds is, ook al kunnen we het nog niet herkennen.

Momenteel leven de meeste mensen op aarde in een realiteit, die bestaat uit angst en zorgen. En veel mensen kunnen zich momenteel niet voorstellen, dat het goed met hen kan gaan. Ze zijn bang om hun baan te verliezen, om hun algemene situatie, vanwege de vaccinatie enz. En het is erg moeilijk voor hen om uit deze angst en zorgen te komen.

Het is des te belangrijker, dat die mensen mentaal deze realiteit verlaten, die op basis van hun persoonlijke omstandigheden en hun bewustzijn de mogelijkheid daartoe hebben . Om dat te kunnen doen, moeten we onze focus naar andere dingen gaan verleggen. Het is nu zo belangrijk, om ons bezig te houden met dingen die ons plezier geven, ons te omringen met positieve mensen, ons eraan te herinneren dat er ook veel licht op aarde is en dat er ook veranderingen vol licht zijn. En om daar te kijken, waar deze heldere veranderingen vol van licht zijn. Dat we ons herinneren dat we met heel, heel velen zijn, die zich steeds meer en meer herinneren waar het werkelijk om gaat.

Dan verbreden we onze horizon weer en realiseren ons, dat er veel is, dan alleen dat wat we dagelijks in de media zien en horen.

Ons bewustzijn wordt automatisch beperkt, als we ons alleen omringen met de informatie, die de meeste media ons geven over de huidige situatie. Je zou kunnen zeggen dat het een soort collectieve hypnose is.

We moeten onze focus houden op wat er nog meer bestaat, zelfs als we daar meer naar moeten zoeken. Namelijk op de vreugde, de liefde, het vertrouwen, en alle stralende dingen die er op aarde zijn. Op de kleine dingen in het dagelijks leven die zo simpel en mooi kunnen zijn, al is het “maar” een glimlach, of een bloem, of een steen.

En het is ook belangrijk dat we onszelf eraan blijven herinneren om onze spirituele helpers om hulp te vragen, en dat alles uiteindelijk goed komt. En dat we tot dan toe er op letten, dat we onze focus op het goede niet verliezen en niet vergeten, dat het licht nog steeds op aarde is, zelfs als het verborgen moet worden – onder een Angst-reliteit.

Ieder van ons is licht. Soms voelen we dat en soms niet. Ons licht is als de hemel. Soms schijnt de zon, dan voelen we ons licht. En soms is het bewolkt of regent het, en dan voelen we ons licht niet. Maar boven de wolken zijn de blauwe lucht en de zon – ons licht – er nog steeds.

Jullie Christina


Mijn Droom, 6-1-2021

(vertaald uit het Duits, originele nieuwsbrief op haar website )

Lieve Jij,

Een paar dagen geleden had ik een droom die me aan de huidige situatie deed denken en ik wil je over die droom vertellen.

Het begon met dat ik verschillende steden zag. Massa’s mensen trokken door deze steden rond, staken gebouwen in brand en creëerden chaos. Het werd zo erg dat veel inwoners van de steden naar het platteland begonnen te vluchten.

Toen zag ik hoe mensen over de hele wereld samen kleine eilandjes van licht vormden. Over de hele wereld verspreid waren er lichtbollen, die waren opgewekt door de ontwaakte mensen. Gewoon door te doen wat goed was voor hun hart, om licht op aarde te brengen. Deze vele lichtbollen bestonden enkele ogenblikken parallel aan alle chaos die er was. Plots voelde ik dat er iets in het veld veranderde, alsof er iets “klik” gedaan had. En van de ene seconde op de andere, zonder waarschuwing, explodeerden alle lichtballen in de wereld, en samen met het licht, dat ook uit de spirituele wereld kwam, ging er een golf van licht over de aarde. Deze golf veranderde de aarde, en op de een of andere manier begon de chaos op te houden. De wereld zag er hetzelfde uit als vóór deze golf, maar alle kleuren waren intenser, helderder. Het zag eruit als een nieuwe aarde. Alsof ze een nieuwe jurk had aangetrokken.
Dat was mijn droom

En dat is ongeveer hoe ik het me in werkelijkheid voorstel. Ik geloof dat we ons in een tijd bevinden waarin dingen nog gekker kunnen worden. En dat het onze taak is, ondanks alle angst, zorgen en onzekerheid, ons licht vast te houden. En dat mensen dit over de hele wereld doen. En door het licht op aarde te houden, zal er een moment komen waarop het licht zich als een “golf” over de aarde zal verspreiden, zodat we achteraf zullen zeggen dat het snel is gebeurd. En wie weet, misschien zelfs zonder grote waarschuwing.

Daarom is het zo belangrijk dat we ons niet door angst en zorgen laten meeslepen.
En voor het geval we daar toch in belanden, dat we een manier kunnen vinden om daar uit te komen.
Want in angst kunnen we ons licht, onze liefde, ons vertrouwen niet vasthouden. Maar dat is precies wat er nu nodig is.
We moeten onszelf eraan blijven herinneren dat alles uiteindelijk goed komt.
En we zouden moeten proberen, in alles het positieve te vinden.
En als we het niet kunnen zien, dat we in iedere geval geloven dat het er is.
Het is er zeker, het heeft zich misschien alleen maar even verstopt.

Jullie Christina


Realiteiten worden gecreëerd, 28-10-2020

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Een oudere nieuwsbrief uit 2020, maar nog steeds (of weer) actueel

Lieve jullie,

nu is het zover, dat we op het fysieke vlak weer meer beperkt worden. Het is belangrijk dat we daarbij niet vergeten, dat men ons fysiek kan beperken, maar niet mentaal. Tenzij we dat natuurlijk toestaan. Geestelijk zijn we altijd vrij. We zijn vrij om te beslissen, waar we ons geestelijk mee verbinden en wat we daarbij voelen.
Om precies te zijn, zijn we theoretisch vrij. In de praktijk hebben we veel invloeden om ons heen die ons een bepaalde richting heen willen sturen.

We weten, dat we door herhaling leren. We worden daardoor geprogrammeerd. We hebben door herhaling geleerd te lopen. Spreken en schrijven. Alles wat we op deze manier trainen wordt op een gegeven moment een programma dat volledig automatisch draait. Of, hoe het nu genoemd wordt, wordt tot een “nieuw normaal”.
Ook door wereldwijde nieuwsbedrijven en in reclames wordt deze kennis ingezet:

Herhaling en gevoelens creëren realiteiten.
Door de constante, monotone herhaling van dezelfde inhoud worden deze realiteiten gecreëerd . Zowel in het positieve als in het negatieve.

Als we bijvoorbeeld altijd hetzelfde, negatieve nieuws lezen en horen, wij daardoor bang worden, en niet bewust tegengas geven, dan worden we een speelbal van deze invloeden. Daarom hebben we in theorie een geestelijke vrijheid, maar we moeten er wel praktisch iets voor ‘doen’. We moeten naar onszelf en naar onze gedachtes kijken, en naar de gevoelens die daardoor worden opgeroepen. Daarmee kunnen we bepalen, of de geestelijke plek waar we ons nu bevinden, ons goed doet, of we daar echt willen zijn.

Er is een oud verhaal, wat ik jullie wil vertellen:
De Dood zit voor de stadsmuur en wacht. Een geleerde komt voorbij, en gaat naast hem zitten en vraagt: “Wat doe jij hier?” De Dood antwoord: “ Ik ga zo meteen de stad in om 100 mensen op te halen”. De geleerde rent de stad in en schreeuwt in paniek:”De Dood komt eraan en gaat 100 mensen meenemen.” Daarna vluchten alle mensen in paniek hun huizen in en sluiten zich wekenlang op. 5000 mensen sterven. Als de geleerde de stad weer verlaat zit de Dood nog steeds voor de stadsmuur, en de geleerde zegt boos: “Je zou toch 100 mensen meenemen? Het waren er wel 5000.” De Dood antwoordde: “ Ik heb er 100 gehaald, zieken en ouderen, net als altijd. De rest heeft de Angst gehaald, die jij veroorzaakt hebt.”

(…)

Het belangrijkste is onze trilling – we moeten misschien ook echt trucjes bedenken wat we kunnen doen, om ons vertrouwen te behouden. Omdat we dat nodig hebben. Zo houden we samen een veld in stand: dat aan het einde alles goed zal zijn.
We staan ​​nog maar aan het begin van een geboortekanaal. Het is daar donker en smal.
Het mooie is, dat zoiets altijd maar een fase is.

Zoals in de voorlaatste nieuwsbrief al gezegd: de Liefde is niet te stoppen, ze kan alleen maar worden uitgesteld. Omdat de aarde voor liefde heeft gekozen, en zo kan het uiteindelijk alleen maar naar Liefde gaan.

Jullie Christina


Wat is ware intelligentie?, 25-06-2020

Nieuwsbrief van Christina von Dreien, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.


Nieuwsbrief van alweer een jaar geleden, maar nog steeds even actueel

Lieve Jij,

De laatste tijd hoor ik vaak dat mensen zeggen, dat dankzij Corona mensen “ontwaakt” zijn, wanneer ze meer opmerken, wat er werkelijk op de achtergrond op aarde, en ook in het Universum gebeurt.

Op televisie en in de meeste kranten wordt ons niet dat getoond, wat op de achtergrond het gebeuren beïnvloedt En het klopt dat er een zekere wakkerheid voor nodig is om op te merken, wat er zich werkelijk op de achtergrond afspeelt.

Toch zie ik het niet zo, dat iemand die de achtergronden ziet. ook werkelijk ontwaakt is. Hij is deels ontwaakt, in een deel dat met “kennis” te maken heeft. Maar het grootste deel van het ontwaken bestaat uit het inzien dat we multidimensionale wezens zijn. Dat we onder alle lagen en programma’s, die we in onze incarnaties verworven hebben, Liefde zijn. Dat we beseffen dat we een onsterfelijke ziel hebben.

Veel mensen denken dat ze wakker zijn, als ze de achtergronden meer doorzien hebben, maar ze vergeten dat het ware, volledige ontwaken inhoudt dat we ons weer herinneren, wie we werkelijk zijn en waarom we hier heen gekomen zijn.

Iemand die steeds meer ontwaakt, beseft ook steeds meer wat hij eigenlijk is. Tegelijkertijd kan hij de dingen ook in twijfel trekken omdat hij weet dat we in dit spel alleen maar toneelstukken zien. Iemand die ontwaakt, begint op een bepaald moment ook te beseffen dat intelligentie veel meer is, als dat wat de meeste mensen onder dit woord verstaan.

Wij associëren Intelligentie vaak met mensen, die met hun hoofd ideeën ontwikkelen, waar niet iedereen zo eenvoudig op komt. Dat zijn echter niet altijd alleen maar goede ideeën. Er zijn mensen, die in hun hoofd heel intelligent zijn, en wapens creëren die “out-of-the-box kunnen denken”. Anderen maken plannen, hoe je het beste oorlogen creëert.
Maar iemand die met zijn hoofd iets creëert dat de natuur en/of haar schepsels schaadt, is niet intelligent, maar juist dom.

Ik las net een artikel dat op dit moment, waarin nu iedereen zich op Corona blindstaart, op de achtergrond in nog veel grotere omvang en in een razend tempo overal de regenwouden en andere bossen gekapt worden. In Zuid-Amerika, in Azië, in Europa … wereldwijd. Elke 6 minuten een stukje bos ter grootte van een voetbalveld.
Iets dommers dan de vernietiging van de eigen levensvereisten is er waarschijnlijk niet.

Intelligentie betekent dus niet simpelweg dat iemand veel ideeën of uitvindingen doet, maar echte intelligentie is met het hart verbonden en gebruikt de ideeën om het leven te beschermen om het leven te onderhouden.

Kijken we naar de wereld, dan moeten we dus vaststellen, dat heel veel mensen die invloed hebben, heftige tekenen van domheid vertonen. Deze mensen verwarren dit echter met intelligentie. Maar het is ook zo, dat wij als collectief aan al deze ontwikkelingen hebben bijgedragen. Anders had het niet zover kunnen komen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de komende tijd nogmaals dingen naar ont toe zullen komen, die uitdagend voor ons zullen zijn, en die we nog nooit meegemaakt hebben. Uiteindelijk komt alles goed, dat weet ik. Maar tot die tijd zal het een achtbaan zijn, want het oude systeem wil niet zelf weggaan, en er wordt alles aan gedaan, om grip op de mensheid te krijgen.

Maar liefde zal blijven en al het andere zal weggaan, omdat de aarde haar trilling / frequentie verder verhoogy, ondanks alles wat er op dit moment met de mensen gebeurt.

We hebben nu en in de toekomst mensen nodig, die niet alleen in het weten wakker worden, maar juist in hun hart en daarmee int hun GEweten. Die hun intelligentie, die uit hun hart groeit, gebruiken voor het welzijn van allen. Want alleen dat is de ware intelligentie, vernietiging is domheid.

Jezelf verbinden met andere mensen die ook een liefdevol, oprecht, en intelligent samenwerken in deze wereld nastreven, is belangrijker dan ooit.

Jullie Christina

Korte vertaalde citaten

De oplossing van een bepaald probleem ligt altijd op een hogere frequentie dan het probleem.

Vanuit het Duits aangepast (actueel) stukje vertaling van Bewustzijn schept Vrede blz 22

Je zou kunnen zeggen dat er tegenwoordig twee verschillende groepen mensen op Aarde zijn.
De eerste groep zijn degenen die geloven dat geweld alleen met geweld kan worden beëindigd, en dat er oorlogen nodig zijn om vrede te bewerkstelligen. De tweede groep zijn degenen die al hebben ingezien dat dit niet werkt.

Want als je geweld, woede, haat en veroordeling met tegengeweld, nog meer boosheid, haat en veroordeling te lijf gaat, versterk je deze lage energieën, zodat ze nooit zullen ophouden.

De oplossing bestaat eruit om op geweld en oorlog met een andere energie te reageren, met een energie die een hogere trilling heeft dan het probleem: met Liefde!

Want elke oorlog die er op Aarde is, is door een gebrek aan Liefde ontstaan. En het is een wetmatigheid dat een probleem en de oplossing voor dat probleem nooit op dezelfde trillingsfrequentie ligt. De oplossing van een bepaald probleem ligt altijd op een hogere frequentie dan het probleem.

Christina von Dreien

Eén antwoord op “Nieuwsbrieven Christina von Dreien in het Nederlands vertaald”

  1. Hartelijk dank voor de vertalingen
    Christina haar boeken en van haar moeder ,geven me veel kracht en bevestiging van wat mijn zielsbewustijn me in de loop der jaren wou meedelen .
    DANK ,NAMASTÉ

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.