Mooie teksten over Kirtan

Losse korte Citaten

“The Wise call the One by various Names”
“zij die weten noemen de Ene met vele Namen”

“Als we de schoonheid van onszelf of een ander wezen zien, dan zien we de schoonheid van dat Ene waar we allemaal deel van uitmaken. En wanneer we onszelf naar de Ene keren, wanneer we onszelf tot dat Ene richten, is de natuurlijke reactie van het hart, Liefde.”

-“De klank of trilling van de Kirtan roept een bepaalde kwaliteit, een bepaalde ervaring op, die de naar buiten gaande neiging van de geest stopt, zodat je je niet langer vereenzelvigt met wat je nooit was, en realiseert wat je altijd geweest bent, en vindt wat je in feite nooit verloor”.

-“Kirtan is de gemakkelijkste, kortste, veiligste, snelste weg naar het ‘Goddelijk Bewustzijn’.”
Voor een uitgebreide “diepere” uitleg kun je op deze website kijken.

-Kirtan is one of the quickest ways to the center, it opens the heart and attunes the spine.

-Singing Kirtan can be a trancendental train to everywhere you ever wanted to go, all you have to do is sit there, surrender, and let your song rock.
-In the beginning there was sound.

-Rumi-

“During the day I was singing with You
At night we slept in the same bed
I wasn’t conscious day or night
I thought I knew who I was
But I was You.”

Deva Premal over “sacred songs and music”

De muziek en het zingen helpen om de stilte te verdiepen, dat gaat vanzelf. Eigenlijk benadruk je het samenzijn-in-Stilte met geluid. Zoals ik al zei, de muziek en het zingen dienen niet tot vermaak, maar om de Stilte tussendoor te verdiepen. Jouw stem is een deur naar Vrede en Rust.
Deze activiteiten komen voort uit, en verdwijnen in de Stilte, de Stilte waarvoor jij en je vrienden zijn samengekomen om van te genieten.

Jai Uttal over Kirtan

“Kirtan is food for the spirit, a life raft of song.”
Kirtan is the calling, the crying, the reaching across infinite space, digging into the heart’s deepest well to touch and be touched by the Divine Presence.
Kirtan is part of an ancient form of Yoga known as Bhakti, or the Yoga of Devotion. It is the practice of singing over and over the many names of God and the Goddess, the multi-colored manifestations of the One.
It is said that there is no difference between the name and that which is being named, and as the words roll off our lips in a song, the Infinite is invoked, invited, and made manifest in our hearts.
Kirtan is for all people. There are no experts, no beginners. The practice itself is the teacher, guiding us to ourselves. Kirtan allows us to enter into a mystery world — a world where all the logic of our minds, all the conditioning and learning are left outside. And in this mystery, we create a temple inside of our hearts, a place of refuge, a place of love, a place of just being.

Jai Uttal over Kirtan op zijn website.

“Kirtan is het hart van devotionele (bhakti) yoga. Het meditatieve aanroepen van de Goddelijke wezens creeert een brug tussen het individu en het Eeuwige, en opent het hart……
Deze eeuwenoude liedjes bevatten een transformerende kracht en helende energie.Door kirtan te zingen hebben we deel aan een eeuwenoude stroom van bewustzijn en devotie.
Ervaring is niet nodig: kirtan is een verkenning van het hart, onafhankelijk van vocale of muzikale techniek.”

Jai Uttal in een interview over Kirtan

‘Het is echt heel bijzonder. Iedereen ervaart het anders. En dat moet ook, want iedereen heeft een ander beeld van God. Maar als we in een groep zijn, helpen we elkaar allemaal en delen we onze kracht en onze shakti (goddelijke energie) met elkaar. Iedereen kan dieper in zijn eigen ruimte graven en tegelijkertijd als groep meer energie creëren. Het is ontzettend krachtig.’

Deva Premal over “sacred songs and music” en Kirtan in een stukje over “satsang-circles”

“Satsang, translated from Sanskrit means “Meeting (Sangha) in truth (Sat)” and it can be enjoyed in so many ways. We have found that a silent meditation which includes music and chanting is a blissful door into our own inner sanctuary. The music and chanting help to deepen the silence, no effort is needed, and Satsang happens by itself……..
Let the music be followed by long periods of silence… some minutes long. Basically, punctuate the silent sitting with sound. As I said, the music is there to deepen the silence, not to entertain…… Your voice………is a door into peace and tranquillity…….
These activities arise from, and disappear into, the silence which you and your friends have gathered to enjoy.”