Krishna Das over oefening – practice

Krishna Das over oefening (practice) in de prachtige documentaire One track Heart over zijn leven, Kirtan en Neem Karoli Baba:

Elke dag, elke keer als ik ga zitten aan het harmonium, denk je dat ik gewoon rondzweef in extase? En dat ik kleine regendruppels laat vallen op het harmonium en ik dat ik zo prachtige klanken maak? En dat ik daarna onbezorgd naar huis ga en ontspannen ga slapen en ……?

Nee, onzin! Dat is niet de manier waarop het gaat! Elke keer als ik ga zitten is het oefening. Ik ga zitten, en ik doe mijn beoefening. Het feit dat ik het zo vaak doe, heeft dit vermogen zo ontwikkeld, dat terwijl ik het doe ik niet weet wat er om me heen gebeurt. De vaardigheid om iets volledig  te doen, dat is wat ik mee bezig ben. En omdat ik het zo vaak en met zo’n intensiteit doe, dat als ik ga zitten om het te doen, het net is alsof het lichaam een zetje krijgt  en hup!: oefening gebeurt.
Maar ik heb mijn dagen … Mijn knie doet pijn, mijn schouder doet zeer, ik heb hoofdpijn, brandend maagzuur en al het andere, maar ik móet zingen. Als ik zing schuift dat allemaal naar de achtergrond, terwijl ik in het zingen zak.

Mijn optredens gaan heel erg over ik die mijn beoefening doe, een manier om de donkere plaatsen in mijn hart op te ruimen. Ik ga zitten, ik begin mijn harmonium te pompen, ik sluit mijn ogen en ga zingen. Of er 10 mensen zijn of 1000 verandert niet echt wat ik doe.

Krishna Das over oefening - practice

========
originele Engelse tekst
Everyday, every time is sit down at the harmonium, you think that I am just floating around in extacy? And I drop like little raindrops on the harmonium and I make beautiful sounds, and I go home and go to sleep and… Bull…., no!!! It ain’t the way it is! Every time I sit down it is practice. I sit down, I’m doing my practice. The fact that I do it so often, has developed this ability to, when I am doing it I don’t know what is happening anywhere, you know…. The ability to do something completely, that’s what I’m working on. And so because I do it so often, and with such intensity, you know, that when I sit down to do it, it’s like the body gets pushed and boom!: practice is happening.
I have my days… My knee hurts, my shoulder hurts, I got a headache, heartburn and everything else, but I gotta sing. When I’m singing that stuff moves towards the background, as I move into the chant.My performances are very much about me doing my practice, a way of clearing out the dark places in my heart. I sit down, I start pumping my harmonium, and I close my eyes and sing. If there are 10 people there or 1,000, it doesn’t really change what I do.
==============

Kirtan

Een stukje uit zijn nieuwsbrief:
“Kirtan-zingen is een vraag en antwoord oefening, die komt uit de hindoeïstische traditie. Het is onderdeel van het pad van Bhakti (Devotionele) Yoga. Het gaat echter niet over een Hindoe zijn, of geloven in iets op voorhand. Het gaat gewoon over doen, en ervaren. Niets om je bij aan te sluiten, je gewoon zitten en zingen. Als we Kirtan zingen gedurende een paar uur, zijn we onze ‘verhalen’ aan het laten gaan, en bieden we ons aan in het moment , keer op keer. Een oefening zoals zingen schenkt ons geleidelijk aan het vermogen om de pijn in ons hart te laten gaan van .
“Het zingen raakt je gewoon in je Ziel, en je wilt er een onderdeel van zijn. Dat is het punt van dit hele ding. Dat is wat door alle ‘rotzooi’ heen snijdt. Je wordt opgelicht. Je hoeft niet te weten wat het betekent.”
========
originele Engelse tekst
 Kirtan (Chanting) is a call and response practice, stemming from the Hindu tradition. It is part of the path of Bhakti (Devotional) Yoga. However, it’s not about being a Hindu, or believing anything in advance. It’s just about doing it, and experiencing. Nothing to join, you just sit down and sing. When we do kirtan over the course of a few hours, we are letting go our ‘stories’, and offering ourselves into the moment over and over again. A practice like chanting gradually bestows on us the ability to let go of the pain in our hearts.
“Chanting just hits you and you want to be a part of it. That’s the point of this whole thing. That’s what cuts through all the ‘stuff’. You get lit up. You don’t have to know what it means.” – Krishna Das

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.