Kirtan-Yoga

Ecstatic Chant / Kirtan-Mantra zingen is een onderdeel van Bhakti-Yoga, je zou het Kirtan-Yoga kunnen noemen.

Kirtan-Yoga / Ecstatic Chant

Ecstatic Chant / Kirtan-Yoga begint vanuit de Stilte. Dan ontstaat er geluid, eerst rustig & langzaam. Later versnelt de muziek en het zingen geleidelijk aan, wordt uitbundiger, meeklappen en bewegen. Naar het einde toe vertraagt het zingen, om uiteindelijk weer in de Stilte te verdwijnen.

In deze diepe en wonderbaarlijke Stilte heb je even de mogelijkheid om te ervaren wat er in je leeft. Dat kan zijn rust of onrust, of blijdschap of verdriet, verbondenheid of eenzaamheid (Yin& Yang). Alles wil ervaren worden. Het gaat vanzelf weer voorbij als jijzelf er maar niet iets mee doet.
Dan komt vanuit de Stilte de volgende Kirtan.


Yoga is een methode om kennis te vergaren door directe ervaring.

Jij bent Stilte! Vanzelf en moeiteloos

Deze Stilte kun je echter doorgaans niet ervaren door alles wat er in je gebeurt, en alles om je heen waar jouw aandacht heengaat. Kirtan-Yoga / Ecstatic Chant creëert een ontvankelijke sfeer waarin al jouw emoties en ervaringen een plaatsje kunnen krijgen binnen jou. Deze emoties en ervaringen kunnen voor jouzelf (jouw-zelf=ego) zowel als fijn of als minder-fijn ervaren worden. Het gaat erom dat je kunt laten zijn wat er is, binnen en buiten jeZelf, ongeacht wat jij daarvan vindt. Alles wat zich aandient wil gezien en ervaren worden.

Daarná kun je tussen het zingen door de verbinding met de Stilte (oftewel de Ruimte) ervaren, die er altijd al is, die jij bent, die wij allemaal Zijn, waar wij allemaal vandaan komen.


Bhakti & Kirtan-Yoga / Ecstatic Chant houdt in “verliefd worden op Liefde”.
Het vinden van een manier om je eigen hart “aan te zetten”.

Kirtan-Yoga voor Mijzelf

KirtanZingen

KirtanZingen gaat voor mij over eenheid en verbinding, zowel met anderen, de groep, als met mezelf. Als met het Hogere, de Bron, het Licht, als met het Lagere. Als alles verbonden is, dan is alles Één.
Dat is het natuurlijk al, alleen kan ik het dan ook als dusdanig ervaren :-).

KirtanZingen gaat over overgave, aan mezelf-zoals-ik-ben, de situatie-zoals-die-is.

KirtanZingen gaat ook over acceptatie van alles wat er is, in mijzelf, en om mij heen. Ook over acceptatie van eventuele weerstand in mij hiertegen (paradox):. Complete acceptatie van alles wat er is.
En om daar niet voor weg te lopen, te vluchten, maar om erbij te blijven. Het te ervaren en te beleven. Dan kan het een plaats krijgen

Dave Stringer over Kirtan-Yoga

De bedoeling van kirtan is bewustzijn-transformatief, om de zangers te laten verdwijnen in het lied, zoals druppels opgaan in de oceaan. De muzikanten en het publiek smelten samen in een wolk van bewustzijn, bewegen samen als een zwerm vogels, totdat het lied zelf verdwijnt in de blauwe hemel van de stilte.

Krishna Das over Kirtan-Yoga

“Kirtan heeft niets te maken met het tijdelijk creëren van een staat van geluk of plezier. We herhalen de namen, zodat die namen hun werk kunnen doen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: mijn oefening is niet zingen! Mijn oefening is proberen in het hier en nu te zijn, en zingen helpt mij daarbij.
Kirtan-Yoga is geen muzikale oefening.  Muziek is de siroop waar het medicijn van de Namen in verborgen is. We zijn kinderen, en we hebben de siroop nodig om het medicijn te slikken.”

Krishna Das in een interview

“Zoals ik het zie komen deze kirtan-gezangen uit een “plaats van zijn” binnenin ons, die dieper is dan waar we de meeste tijd doorbrengen. Dus als we onze aandacht naar deze gezangen keren, brengt ons dat dieper in onszelf. Met deze beweging van naar-binnen-keren kunnen er een heleboel verschillende ervaringen meekomen, bv blijdschap, plezier of geluk, maar eigenlijk zijn dit alleen maar bijproducten van het dieper-in-onszelf-afdalen. Deze gezangen zijn “onthulde” namen. Deze Namen komen van een diepere realiteit. Er wordt ook gezegd dat de Naam en degene die met die Naam bedoeld wordt hetzelfde zijn. Dat betekent dat wanneer je de naam Ram herhaalt, je werkelijk in Ram bent. We ervaren dat vaak niet zo, omdat we zo gehecht zijn aan onze emoties, onze gevoelens en onze zintuigen. Maar de waarheid is dat de Naam en God hetzelfde zijn. Johannes van het Kruis heeft gezegd: “ In het begin sprak de Vader 1 woord, en dat woord was zijn zoon, en hij spreekt hem voor eeuwig uit in eeuwigdurende stilte.”
De stille naam die voort klinkt zonder einde, dat is de ware Naam. Dat is overal en altijd, dus we zijn een weg aan het zoeken om dieper in die plaats te duiken.”


God, de Bron, of het Universum heeft vele Namen, en iedere Naam heeft de kracht om de slapende Liefde in ons Hart wakker te maken.

Jai Uttal: Kirtan is voor alle mensen

Kirtan-Yoga is voor alle mensen. Er zijn geen meesters in kirtan, geen experts, geen leraren, geen gevorderde studenten, geen beginners. Het beoefenen (zingen) zelf is de leraar, het leidt ons naar onszelf. Kirtan leert zichzelf door ons te latend binnengaan in een mysterie-wereld – een wereld waarin alle logica van onze geest, alle conditionering en leren niet aanwezig zijn – en we onszelf toestaan ​​om in het mysterie binnen te gaan.

En in dit mysterie, komen we in de tempel binnen in ons hart, een toevluchtsoord, een plaats van liefde, een plaats van Zijn, een plaats van Heiligheid … wat we nodig hebben.

Er is geen juiste of verkeerde manier om kirtan te zingen. Kirtan kan adembenemend mooi zijn, de muziek is prachtig en meesterlijke, en het kan kakofonie, dissonantie, en bijna pijnlijk voor de oren zijn. Esthetiek doet er niet toe. Het enige dat telt is de ziel, het gevoel. Maak je geen zorgen over hoe je klinkt, voelen gewoon wat je ook voelt, heb geen verwachtingen, geen remmingen.

kirtan-yoga hanuman chalisa zingen

Kirtan-Yoga is graven naar de Bron, dieper en dieper in het hart. Een krachtige toegang tot liefde en verlangen. Een trein die ons naar huis brengt. Maak van deze kirtans je eigen gebeden en gebruik hun kracht om je eigen ziel in vuur en vlam te zetten.

We zingen samen en elke persoon heeft een unieke, persoonlijke ervaring. Maar door het samen-zingen geven we kracht, veiligheid en passie aan elkaar geven, en we geven onszelf toestemming om vrijelijk te zingen en te dansen, om zo door middel van onze stem en ons lichaam de emoties die stevig opgesloten zijn in onze harten, los te laten en uit te drukken. De pijn van de scheiding is één met de gelukzaligheid van de vereniging.

En tenslotte is Kirtan-Yoga een offer, een geschenk aan de grote Ene die ons alles heeft gegeven, en aan wie wij niets anders terug kunnen geven dan onze liefdevolle herinnering.

Vrij vertaald vanuit een tekst van Jai Uttal op jaiuttal.com

Links

Voor meer informatie over Kirtan-Yoga / Ecstatic Chant lees je verder op de pagina Wat is Kirtan?