kirtan-woorden sanskriet

Een aantal veel voorkomende (Sanskriet) woorden uit de Kirtan-Mantra Happenings / Ecstatic Chant , met een vertaling of betekenis erbij. Het is niet nodig dat je weet wat de Kirtan-Mantra’s betekenen om ze hun werk te laten doen. Maar het kan geen kwaad.

Weet jij andere veelvoorkomende kirtan-woorden met betekenis, of een betere vertaling van woorden die hier al staan: stuur ze mij!

kirtan-woorden sanskriet A-G

Achala = onverstoorbaar; onbeweeglijk; berg.
Aruna = ochtendschemering, rode kleur.
Arunachala = naam van een berg in Zuid-India. Deze berg is het symbool van Shiva als degene die bij het aanbreken van de dag de stralen van de zon in ons hart doet binnendringen om het te verwarmen.

Amba / Ambe = moeder; een naam voor Shakti, de goddelijke moeder.

Ananda = zegen, zegening.

Bhajan(a)
= devotioneel lied, lofzang.

Bhagavan = de verhevene, de Heer, naam voor God of een Avatar. Letterlijk betekent het: glans of verhevenheid bezittend. Naam voor Vishnu / Krishna
Bhagavate = behorende bij Bhagavan,

Bhaja, Bhajare, Bhaje, Bhajo, Bhajore = zing!, roep!, God loven (door het zingen van zijn namen); loof God.
Bhajamana, Bhajomana = vererend, aanbiddend; God loven met eerbied, met respect (door het zingen van zijn namen).
Bolo / Bol / Bole = zeggen, zingen; zeg, zing.

Devaki = de moeder van Krishna.
Devaki-nandana = Naam van Krishna, letterlijk: zoon van Devaki, de moeder van Krishna
Devi = Godin; goddelijke moeder.
Durga / Durge = een naam van Parvati (metgezellin van Shiva), die betekent: de ondoorgrondelijke, de ongenaakbare. Zij helpt ons het ego te vernietigen, opdat ons ware Zelf stralend tevoorschijn kan komen.

Ganapati = een naam van Ganesha, die betekent: Heer van de Gana’s (Shiva’s leger van halfgoden), of Heer van de veelheid.
Ganesh(a) = Heer van de Gana’s (Shiva’s leger van halfgoden). Hij is de eerste zoon van Shiva en Parvati en heeft het gezicht van een olifant. Hij is de God van de wijsheid en degene, die obstakels uit de weg ruimt.
Ganga : de rivier Ganges is heilig en de Godin Ganga is de personificatie ervan. Het is de enige Godin waar je een bad in kunt nemen :-).

Gopal(a), Gopalana = een naam van Krishna, die betekent: de hoeder van koeien of de beschermer van Jiva’s (individuele zielen), de beschermer van de aarde. Ook: de Heer die de zintuigen beheerst, die onze zintuigen in goede banen leidt.
Govinda = een naam van Krishna, die betekent: de Heer die de koeien, de Jiva’s (individuele zielen), de aarde en de zintuigen vreugde schenkt. Speelt Krishna op zijn fluit, dan huilen de koeien van geluk; ziet een moeder de jonge Krishna, dan raakt zij vervuld van moederliefde; zien de gopi’s Krishna, dan raken zij in extase; enz.

sanskriet-woorden-letters
sanskriet letters


kirtan-woorden sanskriet H-N

Hara = een naam van Shiva, die betekent: vernietiger.
Hare = woord waarmee men zich tot God richt; gegroet Heer.
Hari = een naam van God in het algemeen en van Vishnu en Krishna in het bijzonder, die betekent: de Heer die onze harten steelt.
Hari-bol = zing/ zeg (bol) de naam van God / Krishna

Jagat(a), Jagad(a), Jagan = universum, heelal, de veranderlijke wereld, de schepping.
Jagatambe / Jagadambe = (Jaga(t)+Ambe) = Moeder van het Universum

Jai(a), Jay(a), Jaye / Djai(a), Djay(a), Djaye = glorie, eer, overwinning; glorie zij U; veroveren.

Janaki : naam van Sita, betekent dochter van Janaka

Kali (Ma) = een naam van Parvati (metgezellin van Shiva) of Shakti, die betekent: de donkere, de zwarte (moeder). Zij is de Godin van de tijd en dus de vernietigster van onwetendheid, illusie en dood en de schenkster van wijsheid en bevrijding.
Kali Kapalini = de Godin Kali, die een slinger van schedels (symbool van vernietiging) om haar hals draagt. Het gaat hier om de schedels van de demonen (symbool van de ego-verlangens) die zij doodde.

Kirtan(a) = het zingen van de namen van God. Vocale muziek.

Krishna = de naam van Krishna betekent oorspronkelijk zwart in het Sanskriet.

Mahadev(a) = een naam van Shiva, die betekent: grote God, allerhoogste God.

Mahadevi : de allerhoogste Godin, een allesomvattende vrouwelijk godheid, die alle Devi’s omvat. Vrouw van Mahadeva Shiva.

Mantra
1: heilig woord of groep woorden waarvan geloofd wordt dat ze psychische en spirituele krachten bezitten
2: herhaling van heilig(e) woord(en) die het midden houdt tussen een spreuk met magisch effect en een gebed
3 Vedische Hymne

Ma = moeder; mij.
Mata = moeder.

Mil(a) = te zamen, samen.
Namah(a) / Namo = (vol overgave) buigen; knielen, ik buig voor U

Nandana = zoon.

Narayan(a) =  naam van Vishnu, die betekent: de Heer die in alle wezens woont.

Natha = heer


kirtan-woorden sanskriet O-Z

Om, Aum = scheppingsklank; het geluid, dat ontstond bij de oerbeweging, de trilling, die werd veroorzaakt doordat de Ene zich omhulde met Maya, de Schepping. (en eerst was er het Woord – Bijbel)
Om namah = overgeven aan

Parvati = metgezellin van Shiva. Zij is de dochter van Himavat en haar naam betekent: toebehorend aan het gebergte (Himalaya). Bergen zijn het symbool van standvastigheid. Zij is de Godin van dapperheid en moed en de moeder van het universum. (Zie ook: Shakti).

Pataye = voor de Heer. (naamval van Pati).
Pati / Pate = Heer, meester; echtgenoot.

Radha /Radhe = de grootste toegewijde van Krishna. Zij is de meest bekende van de gopi’s en zij is de belichaming van de extase die het gevolg is van totale overgave aan God. Ook wel de geliefde van Krishna genoemd.
Radha-Ramana = naam van Krishna, letterlijk: degene die van Radha houdt (=Krishna)

Ram(a) = hoofdpersoon uit de Ramayana, de incarnatie van Vishnu in de Tretayuga (het Treta-tijdperk). Hij was de belichaming van Sathya (waarheid) en Dharma (gerechtigheid). Zijn naam betekent letterlijk: verrukking, bron van alle vreugde.
Ramana = betoverend; God die ons in vervoering brengt; God, Heer. Ook schoonheid.
Ramesh : samentrekking van Rama en Ish (van Ishwar – God). Betekent ook beschermer en “degene die redt van gevaar”.

Sab(a) = alle, alles, allen, iedereen.

Shakti : betekent letterlijk kracht, macht, energie. Het is de kosmische  levensenergie die door ons allen stroomt. Het is ook de grote goddelijke moeder, de personificatie van creatieve vrouwelijke kracht.
Wikipedia over Shakti.

Shambo = een naam van Shiva (en Brahma en Vishnu), die betekent: schenker van vreugde, geluk en voorspoed.
Shankar(a) = een naam van Shiva, die betekent: de Heer die geluk en voorspoed schenkt.

Sharana(m) = bescherming, hulp, toevlucht; toevluchtsoord, schuilplaats, heiligdom, (overgave).

Shyam : andere naam voor Krishna die donkerblauw of zwart betekent. Krishna wordt vaak met een donkerblauwe of zwarte huid afgebeeld.

Sita / Seeta : de partner van Ram. Godin van deugdzaamheid, vrouwelijkheid en vruchtbaarheid.
Om het Indiaas-ingewikkeld te maken: ze is ook de incarnatie van Lakshmi (de partner van Vishnu) of van Shakti, én een vorm van Kali.
SitaRam: samentrekking van Sita en Ram ( ik zie dit als een soort Hinduïstische yin en yang)

Sri /Shri = woord, dat vóór een Naam van een God wordt geplaatst en dat respect en eerbied uitdrukt; rijkdom, overvloed; majesteit, schoonheid, glans; genade.

Svaha = offering in het vuur, (aan de goden) ontvang alstublieft deze offering
Vasudeva = de vader van Krishna.
Vasudevaya = een naam van Krishna, die betekent: de zoon van Vasudeva, en: de Heer die in allen en alles aanwezig is.
Vishvesh = naam van Vishnu

Einde van de lijst van kirtan-woorden in Sanskriet.


Interne links

Wat is Ecstatic Chant / Kirtan-Mantra Happening?

Agenda van Ecstatic Chants / Kirtan-Mantra Happenings

externe links Sanskriet

Wikipedia over Sanskriet in het Nederlands en in het Engels (uitgebreider).

terug naar boven