Betekenis van mantras door KD – Krishna Das

Krishna Das antwoordt op de vraag hoe belangrijk het is om de betekenis van mantras bij kirtanzingen te weten. Weer eens een keer traantjes weggepinkt bij mooie en wijze no-nonsense woorden van Krishna Das.
Leest en verwondert U!

“Het zal hen geen kwaad doen! Maar het belangrijkste is dat ze moeten weten dat ze zingen voor deze liefdevolle Aanwezigheid die altijd aanwezig is, binnenin en buiten, en die wordt aangeroepen door al deze Namen. Dit zijn allemaal Namen van God, dit zijn allemaal Namen van die plaats.

Voor mij Zijn (dragen met zich mee) deze Namen de ziel van God. Ze dragen de essentie van Liefde in zich. Deze mantra’s zijn afkomstig uit een diepere plek dan de geest. Het zijn geen begrippen, ze hebben geen letterlijke beteknis Ze hebben een betekenis die wordt geopenbaard van binnenuit. Terwijl je ze herhaalt, telkens en telkens weer….

Maharajji zei: ‘door de herhaling van de Naam, wordt alles tot voltooiing gebracht’. Deze mantra’s laten ons uitrijpen. Ze brengen ons tot voltooiing … Ze ontrafelen en onthullen jouw eigen Essentie. Ze laten je zien wie je werkelijk bent. De muziek is gewoon de siroop waarin het medicijn verborgen is, dat is alles. En dit (de Mantra’s, de Namen) is het medicijn!

Mensen vragen me: ‘waarom zing je? hoe zing je?’ Ik zeg: ‘Luister, ik ben een drenkeling en dit is mijn touw. Ik denk aan helemaal niets anders dan aan het vasthouden aan dit touw. ”

originele Engelse tekst betekenis van mantras

“It won’t hurt them! But the most important thing is that they should know that they’re singing to this loving presence that is always present, within and without, called by all these names. These are all names of God, these are all names of that place.

These names, to me, are – they are, they carry – the soul of God. They carry the essence of love. These mantras come from a deeper place than the mind. They’re not conceptual. They have a meaning that’s revealed from within. As you repeat them, over and over.

Maharajji said, through the repetition of the name, everything is brought to completion. These mantras ripen us. They bring us to completion… They unravel and reveal your own essence. They show you who you are. The music is just the syrup that the medicine is hidden in, that’s all. And this (the mantras, the names) is the medicine!

People ask me ‘why do you sing, how do you sing,’ I say Listen, I’m a drowning man and this is my rope. I’m not thinking about nothing except holding onto this rope.”  ~ Krishna Das

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.