Jai Uttal – Kirtan is voor alle mensen – Kirtan is for all people

Kirtan is voor alle mensen. Er zijn geen meesters in kirtan, geen experts, geen leraren, geen gevorderde studenten, geen beginners. Het beoefenen (zingen) zelf is de leraar, het leidt ons naar onszelf. Kirtan leert zichzelf door ons te latend binnengaan in een mysterie-wereld – een wereld waarin alle logica van onze geest, alle conditionering en leren niet aanwezig zijn – en we onszelf toestaan ​​om in het mysterie binnen te gaan.

En in dit mysterie, komen we in de tempel binnen in ons hart, een toevluchtsoord, een plaats van liefde, een plaats van Zijn, een plaats van Heiligheid … wat we nodig hebben.

Er is geen juiste of verkeerde manier om kirtan te zingen. Kirtan kan adembenemend mooi zijn, de muziek is prachtig en meesterlijke, en het kan kakofonie, dissonantie, en bijna pijnlijk voor de oren zijn. Esthetiek doet er niet toe. Het enige dat telt is de ziel, het gevoel. Maak je geen zorgen over hoe je klinkt, voelen gewoon wat je ook voelt, heb geen verwachtingen, geen remmingen.

Kirtan is graven naar de Bron, dieper en dieper in het hart. Een krachtige toegang tot liefde en verlangen. Een trein die ons naar huis brengt. Maak van deze kirtans je eigen gebeden en gebruik hun kracht om je eigen ziel in vuur en vlam te zetten.

We zingen samen en elke persoon heeft een unieke, persoonlijke ervaring. Maar door het samen-zingen geven we kracht, veiligheid en passie aan elkaar geven, en we geven onszelf toestemming om vrijelijk te zingen en te dansen, om zo door middel van onze stem en ons lichaam de emoties die stevig opgesloten zijn in onze harten, los te laten en uit te drukken. De pijn van de scheiding is één met de gelukzaligheid van de vereniging.

En tenslotte is Kirtan een offer, een geschenk aan de grote Ene die ons alles heeft gegeven, en aan wie wij niets anders terug kunnen geven dan onze liefdevolle herinnering.

vrij vertaald vanuit onderstaande tekst van Jai Uttal op jaiuttal.com
========
Kirtan is for all people. There are no masters of kirtan, no experts, no teachers, no advanced students, no beginners. The practice itself is the teacher, guiding us to ourselves. Kirtan teaches itself by allowing us to enter into a mystery world — a world where all the logic of our minds, all the conditioning and learning are left outside — and we allow ourselves to expand into the mystery.

And in this mystery, we create a temple inside of our hearts, a place of refuge, a place of love, a place of being, a place of sanctity… whatever we need.

There is no right or wrong way to sing kirtan. Kirtan can be breathtakingly beautiful, the music can be stunning and masterful; and it can be cacophonous, dissonant, and almost painful to the ears. Aesthetics don’t matter. All that matters is the spirit, the feeling. Don’t worry about what you sound like, feel whatever you feel, have no expectations, no inhibitions. Kirtan is an oil well digging deeper and deeper into the heart. A power tool of love and longing. A train carrying us home. Make these kirtans your own prayers and use their power to set fire to your own soul. We sing together and each person has a totally unique, individual experience. Yet by singing together we give strength, safety and passion to each other, and give ourselves permission to sing and dance freely, releasing and expressing through our voices and bodies, the emotions tightly locked in our hearts. The pain of separation is one with the bliss of union.
And finally kirtan is an offering, a gift to the great One who has given us everything, and to whom we can give nothing in return but our loving remembrance.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.