Het Aramese Jezus gebed – Aramese Onze Vader

Aramees was de taal die Jezus sprak. God, als bron van alle zijn, is bij dit Aramese Jezus gebed of het Aramese onze Vader niet in de hemel, zoals in het kerkelijke ‘Onze Vader’, maar in het hart van ieder mens. Dit is het kenmerk bij uitstek van de gnostische christendom uit de eerste eeuwen, ook bekend uit de Nag Hamadi geschriften

Inleiding

Interessant is dat de Aramese de aanhef ‘Abwoon’ eerder blijkt te vertalen als “Geliefde’ (Beloved) in plaats van “Vader”. Dus misschien “oh Geliefde” ipv “onze Vader”?

Er zijn vele vertalingen van het Aramese Jezus gebed of het Aramese onze Vader, allemaal net even anders. Zowel vanuit het Aramees kun je het anders vertalen, als uit het engels, omdat dat veel compactere talen zijnVerschillende vertalingen bekijken kan verhelderend zijn, het is niet eenduidig te vertalen. Ik heb zelf nummers gegeven aan de regels, om de vertalingen makkelijker te kunnen vergelijken.

het Aramese Jezus gebed / Aramese Onze Vader

1 Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,

2 Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

3 Vestig Uw rijk van eenheid nu,

4 Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

5 Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

6 Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven

7 Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

8 Uit U wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.


Dit Aramese Jezus gebed benadrukt vooral de oorspronkelijke eenheid tussen God en de mens. En het wil deze eenheid bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt (zoals ook bij Ecstatic Chant / Kirtan-Mantra zingen).
Als we in ons hart geraakt worden door wat ons in het hier en nu omringt, zowel de natuur, de kosmos als de medemens, dan is dat tegelijkertijd een intieme ontmoeting met het alomtegenwoordige Goddelijke.
De ontmoeting met de “Bron van Zijn”, het goddelijke in het hier en nu, is ook in overeenstemming met God als ‘de Aanwezige’ in het Oude Testament. De openingszin in de Latijnse versie ‘Onze vader die in de hemelen zijt’ past niet in de toenmalige joodse voorstellingswereld, maar is later ontstaan.  Onder invloed van de Griekse dualistische filosofie, die God transcendent, ‘gans anders’ gemaakt heeft, staat hij ver verheven boven de aardse werkelijkheid. Het is niet waarschijnlijk dat Jezus deze laatste opvatting kende, laat staan deelde.
Bovenstaande tekst en de door de Aramese versie geïnspireerde Nederlandse tekst is van Bram Moerland: www.brammoerland.com

aramese jezus gebed christus

Vergeleken met het traditionele”Onze Vader”.

Hieronder het “onze Vader” zoals ik het ken. Er zijn meerdere ‘versies’.

1  Onze Vader die in de hemel zijt,

2 Uw Naam worde geheiligd,

3 Uw Rijk kome.

4 Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

5 Geef ons heden ons dagelijks brood,

6 en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven.

7 En leidt ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

8 Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in de eeuwigheid.
Amen.

Klik hier voor andere Nederlandse versies van het onze Vader.

Engelse versies: Aramaic Lord prayer.

De bron van Nederlandse vertaling van het aramese jezus gebed bovenaan deze pagina komt uit de Prayers of the Cosmos: Meditations on the Aramaic Words of Jesus, door Dr. Neil Douglas-Klotz.

Vertaling van Dr. Neil Douglas-Klotz

1 O Birther! Father-Mother of the Cosmos/ you create all that moves in light.

2 Focus your light within us–make it useful: as the rays of a beacon show the way.

3 Create your reign of unity now–through our firey hearts and willing hands.

4 Your one desire then acts with ours, as in all light, so in all forms.

5 Grant what we need each day in bread and insight:
Subsistence for the call of growing life.

6 Loose the cords of mistakes binding us,
As we release the strands we hold of others’ guilt.

7 Don’t let us enter forgetfulness,
But free us from unripeness.

8 From you is born all ruling will, the power and the life to do,
The song that beautifies all, from age to age it renews.

Truly–power to these statements–may they be the source from which all my actions grow.
Sealed in trust & faith.
Amen.

Andere engelse vertaling

Een andere Engels vertaling van het aramese Jezus gebed of het Aramese onze Vader.

1 “Oh cosmic Birther, from whom the breath of life comes,
who fills all realms of sound, light and vibration.

2 May Your light be experienced in my utmost holiest.

3 Your Heavenly Domain approaches.

4 Let Your will come true – in the universe (all that vibrates)
just as on earth (that is material and dense).

5 Give us wisdom (understanding, assistance) for our daily need,

6 detach the fetters of faults that bind us, (karma)
like we let go the guilt of others.

7 Let us not be lost in superficial things (materialism, common temptations),
but let us be freed from that what keeps us off from our true purpose.

8 From You comes the all-working will, the lively strength to act, the song that beautifies all and renews itself from age to age.

Sealed in trust, faith and truth.
(I confirm with my entire being.)

Vertaling van visiocraft.org

Nog een andere vertaling het Aramese Jezus gebed of het Aramese onze Vader van visioncraft.org. Voor iedere regel zijn 2 mogelijke vertalingen gegeven.

1 “O Source of the Radiance, dancing in and about all-that-is” / “O creative breath, ebbing and flowing through all forms.”

2 ”Soften the ground of our being, and hallow a space for the planting of your presence” / “Free us from all constrictions, so that the current of your life may move in us without hindrance.”

3 ”Fill us with thy creativity, so that we may be empowered to bear the fruit of your vision” / “In our depths, sow your seed with its greening-power, so that we might be midwives to thy Reign.”

4 “Let each of our actions bear fruit in accordance with your desire.” / “Moving to the heartbeat of your purpose, make us the embodiment of your compassion.”

5 “Endow us with the wisdom to produce and share what each being needs to grow and flourish” / “With passion and soul, let us generate from within that which is needed to sustain life this day.”

6 “Untie the tangled threads of destiny which bind us, as we release others from the entanglement of past mistakes” / “Empty us of frustrated hopes and desires, as we restore others to a renewal of vision.”

7 “But let us not be captive to uncertainty, nor cling to fruitless pursuits” / “Do not let us be seduced by that which would divert us from our true purpose, but illuminate the opportunities of the present moment.”

8 “For you are the ground of the fruitful vision, the birthing-power, and the fulfilment, as all is gathered and made whole once again.”


Vertaling van healingtones.org

Nog een vertaling van het Aramese Jezusgebed of het Aramese onze Vader op healingtones.org

1 O Breathing Life,

2 Your Name (vibration) shines everywhere!

3 Release a space to plant your Presence here.

4 Envision your “I Can” now.
Embody your desire in every light and form.

5 Grow through me this moment’s bread and wisdom.

6 Untie the knots of failure binding me, as I release the strands I hold of others’ faults.

7 Help me to not forget my Source, yet free me from not being in the Present.

8 From you arises every vision, power, and song, from gathering to gathering.

Amen: may my future actions grow from here!


De Originele Aramese tekst

Abwoon d’bwashmaya
Nethqadash shmakh
Teytey malkuthakh
Nehwey tzevyanach aykanna d’bwashmaya aph b’arha
Hawvlan lachma d’sunqanan yaomana
Washboqlan khaubayn (wakhtahayn) aykana daph khnan shbwoqan l’khayyabayn
Wela tahlan l’nesyuna. Ela patzan min bisha
Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta l’ahlam almin.


Externe links

Kijk voor meer versies en uitleg in het Engels over het  “onze Vader” op thenazareneway.com.

CategorieënNiet gecategoriseerdTags

4 antwoorden op “Het Aramese Jezus gebed – Aramese Onze Vader”

  1. Ik zou ook graag eens de gewone letterlijke vertaling, woord per woord lezen, zonder interpretatievan de vertaler of zonder er een mooie tekst van te maken.

  2. zou graag een vertaling per woord willen.; dus: abwoon=geliefde , d’bwashmaya= ……………………….;nethqadash=……………………….enz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.