Christina von Dreien, een overzicht

Christina von Dreien leert mensen hoe ze zichzelf kunnen helen, en daarmee de hele wereld helpen helen. Ze geeft in haar laatste boek “Uiteindelijk is alles goed” ook tips over hoe je met de huidige situatie om kunt gaan. Christina spreekt veel over “het verhogen van je trilling”.

De mensheid is toe aan nieuwe informatie, informatie die direct aansluit op wat er nu op aarde gaande is. Christina von Dreien verspreid deze informatie. Christina is in 2001 geboren. Als 8 jarig meisje praatte zij al over het kwantumveld, andere dimensies, andere volkeren in het Universum en over hoe wij als zielen ‘tijdelijk wonen’ in ons aardse lichaam .

Christina von Dreien: Licht, Liefde, Vrijheid en Waarheid!

Christina von Dreien (2001) is op Aarde geïncarneerd om licht en vrede te verspreiden. Ze zegt zelf hierover: ‘Het licht is al overal op de wereld. Er is alleen nog iemand nodig die op de aan-knop drukt.’
Ze is vanuit haar diepste Innerlijk bereid om haar bestaan ​​in dienst te stellen van de wereldwijde verandering naar het positieve en constructieve. Doordat ze multidimensionaal kan waarnemen, is ze in staat om onvoorstelbaar veel informatie vanuit allerlei gebieden en invalshoeken tegelijk te verwerken en te overzien. Ze beschouwt haar gaven niet als uitzonderlijk, maar als een natuurlijk bijkomstigheid van haar ware Zijn.

Christina von Dreien over de 5e dimensie

Christina is geboren met een uitzonderlijk hoog trillingsniveau, een sterk verruimd (multidimensioneel) bewustzijn, paranormale vermogens, en toegang tot buitengewone kennis op alle gebieden.

Ze praat over wie wij als mens werkelijk zijn, waarom de omstandigheden op Aarde op dit moment zijn zoals ze zijn, en in welke positieve richting de wereld zich kan ontwikkelen.
Vrijheid, Waarheid en Liefde zijn de belangrijkste pijlers van haar visie en werk.

Doel is om ons een hoger perspectief te geven op alles dat ons op aarde bezighoudt. Ze komt daarbij met verrassende, veel diepgaandere informatie dan die we tot nu toe via bv. de wetenschap kennen.


“In ons diepste wezen zijn we allemaal gelijk. Niemand is verder dan een ander, geen licht is helderder dan een ander licht en geen enkele levenstaak is belangrijker dan een andere levenstaak. We zijn geen mensen die goddelijke wezens worden, maar goddelijke wezens die hier een ervaring als mens hebben.


“We zijn allemaal als Licht geboren,
en iedereen zal zich weer herinneren dat hij Licht is.
Dat zal onze toekomst zijn!

Er zal een groot Licht ontstaan
en dit Licht ben jij.
Alles zal Helen,

en deze Heling ben jij.
Er zal een ommekeer naar Liefde zijn,
En deze ommekeer naar Liefde ben jij.

Dan zal Liefde
de standaard van elk land zijn
en zal het visioen over het Goede
de toekomstige wet van elk land zijn.
Eén sprankje Licht zal zich
tot een hemels Licht ontwikkelen.”

Het zal Licht worden!


Naar een hogere trilling of frequentie: wat kun je zelf doen?

Christina praat veel over naar een hogere trilling of frequentie gaan. De mensheid gaat naar een hogere trilling en ook aarde zelf gaat naar een hogere frequentie. Als er voldoende mensen in deze hogere trilling zijn, kunnen de lagere frequenties (boosheid, angst, geweld, oorlog etc) niet “overleven”. Het is dus belangrijk dat jij jouzelf zoveel mogelijk in een hogere trilling houdt. Dit heeft een positief effect op jou, op de mensen om je heen, en zo uiteindelijk op de hele mensheid / wereld. De verandering begint IN jou!!!

`Het is juist in deze tijd onze verplichting en verantwoordelijkheid om gelukkig te zijn. 
Want als we gelukkig zijn,
kunnen we daarmee zowel onszelf als andere mensen,
en daarmee ook de hele wereld helpen.
Angst en ongelukkig zijn maken ons ziek.
Maar als het goed met ons gaat en we gelukkig zijn,
kunnen we andere mensen met onze gezondheid en ons geluk inspireren”.

Wat kun jij doen om zelf in een hogere trilling te komen, en zo ook het collectief in een hogere trilling te brengen? (uit het 2e boek: het visioen over het Goede).
NB: om sommige punten goed te begrijpen is het raadzaam de boeken (of in ieder geval 1 boek) van Christina te lezen…

Dingen die je op Geestelijk Vlak kunt doen:

 • Je eigen zielspad bewandelen en je roeping vinden en vervullen.
 • Jezelf als goddelijk schepsel erkennen, en zelfacceptatie, Zelfrespect en Zelfliefde tot bloei laten komen.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je lot.
 • Karmische inprentingen en stressvolle denk- en gedragspatronen opsporen en transformeren.
 • Je ware potentieel ontdekken en ten behoeve van de mensheid verwezenlijken.
 • Met humor en lichtheid in het leven staan en vreugdevol in het hier en nu leven.
 • Reïncarnatie, de wet van karma en de andere spirituele wetten in je wereldbeeld opnemen.
 • Het bestaan van geestelijke begeleiding in je wereldbeeld opnemen en bewust met je eigen geestelijke team communiceren.
 • Het verleden afsluiten door je los te maken van geloften, beloften, astrale constructies, trauma’s, dingen die je hebt gezworen en dergelijke.
 • Jezelf en en anderen vergeven.
 • Positief denken en positieve dingen wensen.
 • Positieve, verheffende karaktereigenschappen (deugden) ontwikkelen en zo minder positieve eigenschappen overwinnen.
 • Altijd de vrije wil van andere levende wezens respecteren.
 • Met je gedachten, woorden of daden geen schade toebrengen aan andere levende wezens.
 • Je dankbaar, behulpzaam en waarderend naar anderen opstellen.
 • Liefdevol omgaan met dieren, planten, stenen en in het algemeen met alles wat wordt gecreëerd.
 • Kritisch tegenover de massamedia staan en zelf nadenken.
 • Je innerlijk losmaken van het heersende systeem van onlicht.
 • Je concentreren op de essentie van het leven en jezelf van alle onnodige ballast bevrijden.
 • Jezelf omringen met goede, lichtvolle dingen.
 • Je bewuster worden van jezelf en de wereld om je heen.
 • Leefruimtes reinigen en energetiseren.
 • Het land en de lucht reinigen en harmoniseren.
 • Meditatie en mindfulness beoefenen.

Dingen die je op Lichamelijk / Fysiek vlak kunt doen:

 • Je lichaam ontgiften.
 • Bewust en gezond eten.
 • Voldoende bewegen.
 • Voor voldoende slaap en ontspanning zorgen.
 • Yoga, qi gong en dergelijke beoefenen.

Dingen die je samen met anderen kunt doen:

 • Contacten onderhouden met gelijkgestemden die ook voor de kant van het licht hebben gekozen.
 • Een wereldwijd netwerk van gelijkgestemden creëren en ervaringen met elkaar uitwisselen.
 • Elkaar ondersteunen bij het verhogen van je persoonlijke trilling.
 • De kinderen van de nieuwe tijd zien zoals ze zijn en hen in de samenleving ondersteunen.
 • Kritisch tegenover het systeem van het onlicht staan (zonder ertegen te vechten) en samen met anderen naar haalbare alternatieven zoeken.
 • Alternatieve leefmodellen in de praktijk brengen.
 • In groepen mediteren.

Boeken Christina von Dreien

Er zijn 2 boeken over de jeugd en het gedachtegoed van Christina die geschreven zijn vanuit het gezichtspunt van haar moeder Bernadette von Dreien. Moeder Bernadette schrijft over de uitzonderlijke ontwikkeling van Christina in eerste 16 jaren, met veel teksten, uitleg, anekdotes en uitspraken van Christina zelf. Je kunt deze 2 boeken zien als een soort inleiding tot het het behoorlijk volgepakte boek 3, wat alleen teksten van Christina zelf bevat.
De boeken lopen op in intensiteit van de inhoud. Deel 1 is een verhaal met informatie. Deel 2 is verhaal, informatie en tips. Deel 3 bevat heel veel informatie, tips en oefeningen.
Als je al bekend bent met deze materie kun je ook bij boek 2 of 3 beginnen. Ben je nog niet zo bekend ermee dan is deel 1 een toegankelijke binnenkomer.

Het dunnere deel 4 is op 27 november uitgekomen en gaat specifiek over het huidige corona-jaar. In dit boek geeft Christina veel handvatten en tips hoe hier mee om te gaan/ in te staan.
Je kunt dit boekje los lezen, maar enige voorkennis is wel handig.

Tweeling als Licht geboren (2019)

Dit boek gaat over de bijzondere geboorte, het opgroeien, en de jeugd van Christina. We volgen moeder Bernadette op haar pad naar nieuwe inzichten door alles dat Christina vertelt en beleeft. Christina went aan en leert omgaan met onze driedimensionale wereld en school, en bereidt zich voor op haar toekomstige leven na school.~
Dit boek is erg toegankelijk, en leest erg makkelijk.

“Ik ben hier om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een verruimd bewustzijn. Met een bredere horizon kunnen mensen zelf inzien wat er vandaag de dag niet goed gaat op deze planeet, Ze kunnen dan voor elk facet van het leven nieuwe oplossingen en perspectieven ontwikkelen die succesvol en duurzaam zijn. Echter, mensen hebben een vrije wil. Het hangt enkel af van de keuzes die ze maken.”

Tweeling als licht geboren, Christina von Dreien
Tweeling als licht geboren


Het Visioen over het Goede (2019)

Dit tweede boek gaat over de verdere ontwikkeling die Christina doormaakt. Het einde van haar schooltijd, het begin van haar werk in het openbaar, en haar visie op het leven op Aarde.
Dit boek bevat ook veel Filosofische en Wetenschappelijk beschouwingen van Christina uit de periode tussen 2015 en 2017, en vergt daarom wat meer aandacht om te lezen.

Ik kom mensen laten zien hoe ze met het ‘onlicht’ kunnen omgaan.

Het visioen van het goede - Christina von Dreien
Het visioen van het goede


Bewustzijn Schept Vrede (2020)

Dit boek bevat teksten van Christina zelf uit seminars en interviews uit 2018 en 2019. Het bevat heel veel onderwerpen, en ook veel aanwijzingen en oefeningen hoe jezelf te helen. Veel waardevolle informatie. Als je niet bekend bent met dit soort onderwerpen is het echt heel veel en intensief. Als inleiding kun je deel 1 en 2 lezen.

Je hoeft niet altijd een reden hebben om gelukkig te zijn.
Je kunt het ook gewoon Zijn.

Bewustzijn schept Vrede


Uiteindelijk komt alles goed (nov-2020) aanrader!

Praktisch boekje over hoe we in deze roerige tijd voor ons zelf bewust vrede en een gezonde, volmaakte wereld kunnen scheppen. Tips, handvatten en voorbeelden hoe we de verwarring en angstzaaierij rondom Corona constructief tegemoet kunnen treden.

27 November 2020 is een een dun boekje (95 blz) uitgekomen naar aanleiding van het afgelopen vreemde en gekke Corona/Covid-jaar 2020. Het bestaat uit teksten uit het seminar van 29 Aug 2020 in Salzburg, aangevuld met fragmenten uit andere seminars en nieuwsbrieven. Hier vind je een korte samenvatting van dit seminar in Salzburg, waarvan het grootste deel ook in het boek terecht gekomen is.

2020 was het jaar van maatregelen, protesten, wereldwijde crisis, angst, onveiligheid, nadenken over vijanden en elkaar de schuld geven.
Dit boek nodigt ons uit om anders naar de wereld om ons heen te kijken en de verantwoordelijkheid voor wat er allemaal in de wereld gebeurt te verplaatsen van de politieke arena naar onszelf. Wat kan ieder mens zelf concreet bijdragen, zodat ons huidige destructieve en zieke systeem uiteindelijk ten goede verandert?

 • In alles het positieve zien en dit bevorderen.
 • Onszelf openen voor nieuwe inzichten.
 • Jouw gedachten en gevoelens beïnvloeden jouw ervaringen, én de hele wereld.
 • Geen angst hebben, wat er ook gebeurt.
 • Erop vertrouwen dat aan het einde alles Goed zal zijn .
 • Onze spirituele helpers om ondersteuning vragen.
 • Tevredenheid, dankbaarheid en vergeving ontwikkelen, ook bij deze grote onrust en onzekerheden.

Angst is het enige echte probleem in het hele verhaal, omdat het onze heldere blik vertroebelt en onze trilling verlaagt.
Als je voortdurend bezig bent met overleven, interesseren ander dingen – bijvoorbeeld dat je een ziel of een hoger doel in het leven hebt – je minder, omdat je je dan met meer fundamentele dingen moet bezighouden. Om met filosofische of spirituele vraagstukken bezig te kunnen zijn, heb jeen omgeving nodig waar niet ales om overleven draait.

Het is belangrijk dat alle mensen die oprecht een volmaakte wereld willen, de handen ineenslaan als dat fysiek mogelijk is, en als dat niet mogelijk is, kunnen we het ook op energetisch niveau doen. 

“We kunnen elke dag visualiseren hoe een volmaakte wereld eruitziet, zolang we het ook maar blijven voelen. En met behulp van onze gevoelens kunnen we die volmaakte wereld ook manifesteren. We krijgen hulp vanuit de spirituele wereld, maar we moeten zelf ook iets doen. Iedereen is daarbij belangrijk. Iedereen kan visualiseren hoe een volmaakte wereld eruitziet, iedereen kan deze volmaakte wereld voelen en op die manier meehelpen aan de manifestatie ervan. Er is nog nooit iets nieuws ontstaan zonder dat er eerst een innerlijk beeld van werd gevormd. Alles moet eerst op fijnstoffelijk niveau bestaan voordat het in de materie kan worden gemanifesteerd. “

Wat mensen voelen zal worden gemanifesteerd. Als heel veel mensen bang zijn omdat ze verwachten dat er iets ergs gaat gebeuren, zal die angst zich steeds meer manifesteren, en dat gebeurt alleen maar door die angst.
Als we een betere wereld willen, moeten we het tegenovergestelde van angst voelen, vertrouwen, ongeacht wat er ons verteld wordt of de maatregelen, zodat deze betere wereld zich kan manifesteren.

Cristina’s aanwijzingen geven ons kracht en vertrouwen. We kunnen én zullen de prachtige genezen Wereld van Wereldvrede waar we allemaal naar uitkijken, zelf creëren, en wel NU.


De boeken van Christina von Dreien worden in Nederland uitgegeven door uitgeverij Akasha.

Video’s Christina von Dreien

Er zijn ook video’s en interviews van haar. Hieronder een uitgebreide YouTube playlist. Wel even doorzetten, want die zijn in het Duits, en alleen de eerste 2 zijn Engels ondertiteld. Bovendien praat Christina een beetje binnensmonds met een hoog stemmetje, en is dus niet supergoed verstaanbaar.

Uitspraken / Quotes Christina von Dreien

 • Ik ben niet op deze wereld om wonderen te verrichten. Ik wil Vrede en Goddelijk Bewustzijn in ieder mens terugbrengen. Dan zullen de mensen inzien dat ze zichzelf kunnen genezen.
 • Liefde is onbegrensd aanwezig in het universum, een oersubstantie die de basis vormt van al-wat-is.
 • De essentie van het leven voelt als Liefde, toont zich als Schoonheid, en klinkt als Waarheid.
 • Omdat ik mens ben leer ik te begrijpen wat het betekent om in Liefde te veranderen, om in Waarheid te leven , en om in Vrijheid te denken.
 • Veel mensen zijn vergeten dat ieder individu een Goddelijk wezen is. Ieder mens is een Licht, en met elkaar vormen we één groot Licht. Ieder levend wezen draagt de Goddelijke Vonk in zich, en ieder van ons is zogezegd een stukje van een heel groot Licht. De Schepping zou niet volmaakt zijn als er ook maar 1 van deze lichten zou ontbreken. Dat is wat ik mensen graag wil vertellen.
 • Vrede is geen toestand die opeens uit het niets verschijnt. Vrede is een keuze – gemaakt doe iedereen op zich, over de hele wereld.
 • De mensen op aarde gedragen zich alsof ze een spel spelen waarvan ze de regels al heel lang vergeten zijn.
 • De Waarheid van de wereld van vandaag vind je niet buiten, maar IN jeZelf.
 • Als we een Geheelde Nieuwe Wereld willen, moeten we ons die 2-3 minuten per dag voorstellen, en ook écht voelen. Wat we ons kunnen voorstellen, begint zich in ons leven te manifesteren. Er is geen andere manier. Het is een wet. Als we met heel veel andere mensen samen ons een Geheelde wereld kunnen voorstellen en ook hoe die aanvoelt, dan moet die wereld hier op aarde gemanifesteerd worden. Het is echter niet genoeg om alleen maar iets te wensen. Om iets in het veld te zetten, moeten we het écht willen.
  Liefde samen met de Wil schept dit veld, onze enige optie voor onze toekomst. De spirituele wereld kan ons hierbij helpen, maar wij aardbewoners moeten het doen. Daarom is het zo belangrijk om onze gedachten te richten op een geheelde wereld, zodat we in de komende tijd het vertrouwen niet verliezen.
 • Het ontwaken van de mensheid gebeurt in individuele fasen. De volgende fase is de revolutie van de liefde – de revolutie van levenskracht. Liefde is de kracht in alle mooie, creatieve en gelukkige dingen waaruit de wereld bestaat. Deze kwaliteiten kunnen in onze samenleving nog veel meer ontvouwd worden. Het zijn de energieën die onze planeten levend maken en waarvoor de duisternis zich terugtrekt. Als we allemaal de energie van Liefde in ons loslaten, dan zal de mensheid voor de tweede keer in haar geschiedenis vuur hebben ontdekt. We worden allemaal nu gevraagd om van de aarde een levende weerspiegeling van de hemel te maken. Een kleine lichtdraad zal zich tot een hemels licht ontwikkelen. Want we zijn allemaal als Licht geboren, en we zullen het ons allemaal weer herinneren.
 • Als je niet weet of je naar links of rechts moet gaan, luister dan naar je hart. Als je dan nog steeds geen beslissing kunt nemen, bedenk dan wat je zou doen als geld gen rol in je leven zou spelen. Durf je hart te volgen, want daar komt de stem van je ziel vandaan.
  (Bernadette von Dreien: je kunt alleen gelukkig en voldaan zijn als je een plekje binnen het grotere geheel hebt gevonden dat bij jou past en vanuit daar je volledige potentieel kunt benutten en in de praktijk brengen)
 • Zolang de mensheid meer angst dan Liefde in zich draagt, zal de democratie, ongeacht hoe fair en goed die ook lijkt, altijd alleen maar gebruikt worden om de massa te hypnotiseren.

Laatste Nieuwsbrief Christina von Dreien

6-1-2021: Mijn Droom (vertaald uit het Duits van Chrisina’s website)

Een paar dagen geleden had ik een droom die me aan de huidige situatie deed denken en ik wil je over die droom vertellen.

Het begon met dat ik verschillende steden zag. Massa’s mensen trokken door deze steden rond, staken gebouwen in brand en creëerden chaos. Het werd zo erg dat veel inwoners van de steden naar het platteland begonnen te vluchten.

Toen zag ik hoe mensen over de hele wereld samen kleine eilandjes van licht vormden. Over de hele wereld verspreid waren er lichtbollen, die waren opgewekt door de ontwaakte mensen. Gewoon door te doen wat goed was voor hun hart, om licht op aarde te brengen. Deze vele lichtbollen bestonden enkele ogenblikken parallel aan alle chaos die er was. Plots voelde ik dat er iets in het veld veranderde, alsof er iets “klik” gedaan had. En van de ene seconde op de andere, zonder waarschuwing, explodeerden alle lichtballen in de wereld, en samen met het licht, dat ook uit de spirituele wereld kwam, ging er een golf van licht over de aarde. Deze golf veranderde de aarde, en op de een of andere manier begon de chaos op te houden. De wereld zag er hetzelfde uit als vóór deze golf, maar alle kleuren waren intenser, helderder. Het zag eruit als een nieuwe aarde. Alsof ze een nieuwe jurk had aangetrokken.
Dat was mijn droom

En dat is ongeveer hoe ik het me in werkelijkheid voorstel. Ik geloof dat we ons in een tijd bevinden waarin dingen nog gekker kunnen worden. En dat het onze taak is, ondanks alle angst, zorgen en onzekerheid, ons licht vast te houden. En dat mensen dit over de hele wereld doen. En door het licht op aarde te houden, zal er een moment komen waarop het licht zich als een “golf” over de aarde zal verspreiden, zodat we achteraf zullen zeggen dat het snel is gebeurd. En wie weet, misschien zelfs zonder grote waarschuwing.

Daarom is het zo belangrijk dat we ons niet door angst en zorgen laten meeslepen.
En voor het geval we daar toch in belanden, dat we een manier kunnen vinden om daar uit te komen.
Want in angst kunnen we ons licht, onze liefde, ons vertrouwen niet vasthouden. Maar dat is precies wat er nu nodig is.
We moeten onszelf eraan blijven herinneren dat alles uiteindelijk goed komt.
En we zouden moeten proberen, in alles het positieve te vinden.
En als we het niet kunnen zien, dat we in iedere geval geloven dat het er is.
Het is er zeker, het heeft zich misschien alleen maar even verstopt.

Jullie Christina

We are Peace 2018

In dit Internationale project “Aanzet tot Vrede” uit November 2018 geeft Christina von Dreien geeft 24 tips om je eigen trilling te verhogen, en daarmee ook de wereldwijde trilling. Hierdoor kan er Vrede in de wereld komen, zowel in het klein als in het groot!

Als we echt vrede willen, moeten we ons realiseren dat innerlijke vrede een voorwaarde is voor uiterlijke vrede.
Het is tijd dat we het geweld op Aarde met liefde tegemoet treden en vanuit ons hart leven. Onze harten zijn niets anders dan Liefde die zich als waarheid uitspreekt, zich als mens belichaamt, als vreugde aanvoelt en als vrijheid leeft.
Niet de politiek maar wij als wereldbevolking vormen de sleutel tot vrede. Op het moment dat de harten van een groep mensen in hetzelfde ritme kloppen en gericht zijn op vrede en het licht in de wereld, zal de poort naar vrede en vrijheid zich voor de gehele mensheid openen.

de 24 tips voor Vrede

Hieronder de 24 tips voor Vrede van Christina in een vertaling die enigszins gecorrigeerd is vanuit de originele Duitse versie.

 1. Zeg ja tegen jouw leven. Het is een eer om als mens hier te zijn.
 2. Zoek jouw waarheid niet in de buitenwereld, maar in je eigen binnenwereld.
 3. Besef dat elke vreedzame handeling, hoe klein ook, ingewoven wordt in een wereldwijd energetisch veld. Zo draag je direct bij aan de wereldvrede.
 4. Laat liefde in elke vorm toe je leven binnen te komen, bijvoorbeeld in de vorm van dankbaarheid, vreugde, acceptatie, vergeving en eerlijkheid.
 5. Wees dankbaar en erken de waarde van elke seconde van jouw verleden en huidige aanwezigheid.
 6. Voel je hart en leef het, volg de impuls van je hart. Je hart leidt je met de waarheid van het moment daar heen, waar het nu voor jou goed is.
 7. Geef jezelf het recht, om in contact te mogen komen met de Bron van de schepping.
 8. Treed kinderen op ooghoogte tegemoet.
 9. Ga niet in resonantie met activiteiten die niet op Licht gebaseerd zijn.
 10. Wees je ervan bewust dat alles wat je uitzendt,naar jeZelf zal terugkomen.
 11. Vergeef alle mensen die nu in je leven zijn, of in het verleden in je leven waren.
 12. Respecteer de vrije wil van al je medemensen, ongeacht hun nationaliteit of hoe ze eruitzien.
 13. Doe waar je plezier aan beleeft en waar je blij van wordt. Houd van jezelf.
 14. Leef je roeping.
 15. Leef de verandering die je graag in de wereld zou willen zien, in jezelf en in je leven .
 16. Een situatie die niet meer strookt met je goddelijke welzijn, kun je accepteren of veranderen – of je creëert een betere situatie.
 17. Waardeer de natuur en herken haar schoonheid.
 18. Keer je af van alle Media-kanalen die je naar beneden halen en houd je bezig met positieve dingen.
 19. Onderhoud contacten met mensen die je goed doen.
 20. Luister naar wat je lichaam je te zeggen heeft, en wees je ervan bewust dat alle fysieke ziekten altijd een oorsprong in je mentale en/of emotionele leven hebben.
 21. Zodra je in je hart bent, verhoogt jouw trilling zich meteen. Meer hoef je daar niet voor te doen.
 22. Breng noch in gedachten, noch in woorden of daden een levend wezen schade toe.
 23. Liefde is de meest transformerende kracht die er op de wereld bestaat. Benut die en treed alle geweld met liefde en mededogen tegemoet.
 24. Jouw stem verandert de wereld. Wij leven op de wereld en dragen daar met elkaar verantwoordelijkheid voor.

Video Peace Project Christina von Dreien

Quarantaine-tijd idee: viering van het leven!

Christina von Dreien stelt voor om tijdens de quarantaine het leven vieren, gewoon thuis, een “huiskamer-party”. Verandering heeft plaats als jij zelf verandert, niet (alleen) als je op de barricade staat :-).
Een viering van wat mensen tot nu toe wél goed gedaan hebben. Wij ZIJN de verandering. Wij en onze positieve energieën / trillingen zijn nodig voor de verandering die nu nodig is. Wij gaan Vreugde en Plezier in het veld zetten. Veel mensen zijn in deze tijd vergeten hoe plezier te maken.

 • Doe iedere avond om 21.00 iets waar jij blij van wordt (of waarom de mensheid mooi is).
 • Thuis , in je eigen huis, kamer, tuin etc
 • Alleen, met vrienden of met familie. Wat mogelijk is.
 • Dansen, zingen, tekenen, een gedicht schrijven, mediteren, als familie samen zitten, of iets anders doen van alle mooie dingen die mensen door de jaren heen gedaan, ontdekt en bedacht hebben.
 • 20 minuten, een half uur of een uur
 • Voor het hele menselijke collectief als positief “contrast-veld” tegen alle angst-trillingen / vibraties, of gewoon voor jezelf als “me-time”.

Je kunt het ook op je eigen tijd doen, maar als je het om 21.00 uur doet weet je dat er een heleboel mensen zijn die dat ook doet.

We weten niet hoelang deze situatie nog duurt, hoe het volgende week is, waar we nog door heen zullen gaan. Maar wij hebben er zelf voor gekozen om in deze tijd te incarneren. En wisten dat het tegen het einde van de verandering niet prettig meer zou zijn. Als we door deze turbulente tijd heen komen met een positieve instelling, dan wacht ons daarna iets heel moois, dat weten we diep van binnen.

Ze spreekt hierover op onderstaande (Duitstalige) video vanaf minuut 22 ongeveer.

Over de schrijver van dit artikel
Eigenaar en Creatief Directeur , ZIngend Mediteren / Kirtan-Mantra / Ecstatic Chant
Ik ben multi-instrumentalist zang, gitaar, toetsen en percussie. Ik ben afgestudeerd Hatha-Yoga docent en Stembevrijder, ben verschillende malen in India geweest, en organiseer Online Zingend Mediteren, Kirtan-Mantra-Happenings, Ecstatic Chant, en soms ook Stembevrijding.

Eén antwoord op “Christina von Dreien, een overzicht”

 1. Dankjewel voor deze informatie. Veel zo nuttig en direct toepasbaar. Ik weet niet of het idee van meerdere levens waar of ultiem escapisme is maar dat die niets af aan het feit dat vrijwel al het advies, het leven hier op aarde direct mooier maakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.