Love everybody, serve everybody, remember God

“Love everybody, Serve everybody, Remember God” is een uitspraak van Neem Karoli Baba (of “Maharaj-ji”), de “guru” van Krishna Das. Het was een van zijn antwoorden op de vraag: “Hoe kan ik verlicht worden?”

De Bahai zeggen: “Love everybody, Serve everybody” , zonder “Remember God”.

Sai Baba zegt: “Love all, serve all. The hands that serve are holier than the lips that pray.”

Apart dat alleen neem Karoli baba erbij zegt “Remember God”.
Misschien ligt het antwoord in de uitspraak van hem over God: “Het beste is om God te vereren in alle vormen. God is aanwezig in alles en iedereen.”

Lees meer over wat Ram Dass vertelt over Neem Karoli Baba op deze pagina.

Neem Karoli Baba Maharaj-ji , Love everybody, serve everybody, remember God

Om, Aum, A-u-m

Diverse beschrijvingen en omschrijvingen van het woord Om – Aum – A-u-m.
Vertalingen volgen. Om of Aum heeft dezelfde oorsprong als de woorden Amen en I Am. I am zijn de woorden die God in de bijbel aan Mozes sprak als brandende struik: Ik ben die ik ben. “Om, Aum, A-u-m” verder lezen

Jai Uttal – Kirtan is voor alle mensen – Kirtan is for all people

Kirtan is voor alle mensen. Er zijn geen meesters in kirtan, geen experts, geen leraren, geen gevorderde studenten, geen beginners. Het beoefenen (zingen) zelf is de leraar, het leidt ons naar onszelf. Kirtan leert zichzelf door ons te latend binnengaan in een mysterie-wereld – een wereld waarin alle logica van onze geest, alle conditionering en leren niet aanwezig zijn – en we onszelf toestaan ​​om in het mysterie binnen te gaan. “Jai Uttal – Kirtan is voor alle mensen – Kirtan is for all people” verder lezen