Evangelie van Thomas

De mystiek van de wederzijdse inwoning

In het evangelie van Thomas staan uitspraken van Jezus, die niet in de normale evangeliën voorkomen.
Het evangelie van Thomas is waarschijnlijk door de kerkelijke macht weg gecensureerd, omdat de uitspraken verwijzen naar het vermogen van de mens om Zelf (zonder hulp van de kerk) in contact te komen met God / De bron / De Oorsprong / het Licht.
De uitspraken klinken erg Oosters, en zouden ook uit bv. de Bhagvad Gita kunnen komen.
Iedere uitspraak is eigenlijk een meditatie op zich.

“Evangelie van Thomas” verder lezen

Om, Aum, A-u-m

Diverse beschrijvingen en omschrijvingen van het woord Om – Aum – A-u-m.
Vertalingen volgen. Om of Aum heeft dezelfde oorsprong als de woorden Amen en I Am. I am zijn de woorden die God in de bijbel aan Mozes sprak als brandende struik: Ik ben die ik ben. “Om, Aum, A-u-m” verder lezen

Jai Uttal – Kirtan is voor alle mensen – Kirtan is for all people

Kirtan is voor alle mensen. Er zijn geen meesters in kirtan, geen experts, geen leraren, geen gevorderde studenten, geen beginners. Het beoefenen (zingen) zelf is de leraar, het leidt ons naar onszelf. Kirtan leert zichzelf door ons te latend binnengaan in een mysterie-wereld – een wereld waarin alle logica van onze geest, alle conditionering en leren niet aanwezig zijn – en we onszelf toestaan ​​om in het mysterie binnen te gaan. “Jai Uttal – Kirtan is voor alle mensen – Kirtan is for all people” verder lezen

Het Aramese Jezus gebed

Aramees was de taal die Jezus sprak. God, als bron van alle zijn, is bij dit Aramese Jezus gebed niet in de hemel, zoals in het kerkelijke ‘Onze Vader’, maar in het hart van ieder mens. Dit is het kenmerk bij uitstek van de gnostische christendom uit de eerste eeuwen.
Interessant is ook dat de Aramese aanhef ‘Abwoon’ eerder  blijkt te vertalen als “Geliefde’ (Beloved) in plaats van “Vader”.

“Het Aramese Jezus gebed” verder lezen