Archief Nederlandse nieuwsbrieven Christina von Dreien

Nieuwsbrieven en Instagram-berichten van Christina von Dreien uit 2020-2023, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en het Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Voor nieuwsbrieven van Christina uit andere jaren: 2024 2022 en 2020-2021 (klik op de link).

Nieuwsbrieven Christina 2023

Kerstboodschap 23-12-2023

Lieve Jullie,

Kerstmis en de Heilige nachten (H: tussen kerst en Driekoningen, vroeger duurde kerstmis t/m Driekoningen) komen eraan.

In heel veel culturen wordt deze tijd beschouwd als een tijd voor stilte en inkeer.

Het is een mogelijkheid om deze tijd te benutten om meer in de rust te komen.

Veel mensen hebben het gevoel, dat ze altijd iets moeten doen. Onze samenleving is zo opgebouwd, dat dat eigenlijk ‘het Normaal’ is.

Het is goed als je bewust de tijd neemt, om je te ontspannen en niets te doen. Je mag er gewoon zijn, je hoeft niet altijd “iets te doen”.

Je kunt ook de tijd ervoor nemen om alleen met jezelf te zijn, zonder enige afleiding van buitenaf. Zo kom je makkelijker in verbinding met je Ziel.

Je kunt ook liefdevolle gedachten en dankbaarheid aan de aarde sturen. Alles wat we fysiek hebben, komt oorspronkelijk van de aarde. Zij schenkt ons deze overvloed.

Als we aan haar denken, voelt ze dat. Want ze is een levend wezen en heeft besloten haar trilling te verhogen en ons de de mogelijkheid gegeven, haar op deze reis te begeleiden.

In de hectiek van het dagelijkse leven vergeten we dit soort dingen zo vaak…
Zodra je deze dankbaarheid van binnen kunt voelen, stuur deze dan in gedachten naar al je broeders en zusters, die nu deze mogelijkheid niet hebben, of die momenteel in zeer moeilijke situaties leven.

Stuur dus jouw zegeningen, jouw goede wensen en jouw hartlicht naar de wereld. Het zal ook jezelf voeden. Doordat jij innerlijk zo gevoed bent, kun je ook voor jouw medemensen en de familieleden die je in deze tijd tegenkomt een geschenk zijn, eenvoudigweg door jouw bestaan.

Wij wensen jullie heel veel vredige dagen, zowel in stilte als samen met mensen die je liefhebt, en dat jullie rijkelijk gezegend worden door het leven.

Jullie Christina, Nicola en team

Symbolen 19-12-2023

Lieve Jullie,

In de laatste Lovestream 25 hadden we het door een vraag ook over het onderwerp symbolen.

Er zijn veel verdraaiingen in de wereld, en dat zie je ook aan symbolen.

Zo zijn er bijvoorbeeld symbolen die oorspronkelijk positief waren, maar ergens zijn veranderd en ook energetisch omgedraaid, waardoor ze energetisch niet meer deze positieve werking hebben.

In de Lovestream hadden we als voorbeeld het vredesteken, maar er zijn ook andere symbolen – als je geïnteresseerd bent, kun je zelf verder onderzoek doen.

De verbinding met het goddelijke, met de bron, kunnen in onszelf vinden, daarvoor zijn we niet afhankelijk van symbolen.

Wanneer je met symbolen werkt, stel je daarom altijd de vraag, met welke energie je dat doet, en wat er energetisch achter het symbool zit.

Jullie Christina

Woorden zijn… 16-12-2023

Lieve Jullie,

Onze woorden hebben een grote kracht. Je kunt met woorden mensen zegenen. Als je tegen iemand zegt: ‘Ik wens je veel geluk’, wordt er geluk naar diegene gestuurd. Woorden, letters – alles heeft een bewustzijn. Ook zij zijn wezens en ze veroorzaken iets. Vraag jezelf daarom altijd af: ‘Wat denk ik nu, wat voel ik, wat zeg ik?’ Jouw handelen is het resultaat van deze drie aspecten. We worden een vuurtoren, wanneer alle vier de aspecten – ons denken, voelen, spreken en handelen – op het goede afgestemd zijn.

Christina in Christina Deel 3 “Bewustzijn schept vrede” 2019
https://uitgeverijakasha.nl/boeken/christina-deel-3-bewustzijn-schept-vrede/

Onze organen 11-12-2023

Lieve Jullie,

Ons fysieke lichaam heeft zijn eigen bewustzijn.

De gedachten die we over ons lichaam hebben, komen bij onze cellen aan. Ons lichaam weet of we liefdevol over haar denken of dat we haar afwijzen.

We kunnen ook met onze cellen en organen praten.
We kunnen bijvoorbeeld onze organen vragen, welke energie ze op dit moment nodig hebben. Deze energie kan men vervolgens dan energetisch aan hen geven.

Afhankelijk van hoe je eigen subtiele waarneming is, voel je welke energie het orgaan op dit moment nodig heeft of misschien zie je het als een innerlijk beeld, bijvoorbeeld door een kleur etc., of is het gewoon een innerlijk weten.

In ieder geval kunnen onze organen energetisch opnemen wat we hen sturen. Dat begint bij de gedachten die we over hen hebben.

Als we liefdevol over hen denken, nemen ze deze liefde op.

Jullie Christina

Het licht van onze ziel, persoonlijke boodschap 5-12-2023

Lieve Jullie,

wanneer het licht van onze ziel meer in ons bewustzijn en lichaam komt, hoort daarbij, dat we ons bewust worden van gedachten, emoties en overtuigingen, die uit oude verwondingen en blokkades voortkomen, zodat ze geheeld kunnen worden. Dat hoort bij de verhoging van de trilling.

Ik zit zelf al heel lang in zulke processen. Lichtvolle wezens krijgen van kleins af aan aanvallen op alle niveaus, die je eerst moet verwerken – zo ook ik. Maar hiervan zul je niets in de Christina-boeken vinden.

Dit is ook de reden, waarom ik soms moe of ‘raar’ overkom. Wij krijgen steeds weer vragen hierover, en nu heb je dus het antwoord waarom dat zo is.

Onze innerlijke heling is één van de belangrijkste dingen die we zelf kunnen doen.

Het is een innerlijk werk, waarvoor tijd met jezelf, zonder afleiding, nodig is. Er kunnen ook mensen zijn, die jou bij bepaalde onderwerpen heel behulpzaam ter zijde kunnen staan, maar uiteindelijk heeft zo’n proces altijd met jouzelf te maken.

Dit innerlijke werk heeft niet alleen een uitwerking op jou zelf, maar de uitwerking en genezing gaan ook het collectieve veld in. Dit kan dan bewerkstelligen, dat anderen, die zich op hetzelfde pad bevinden, het eenvoudiger hebben.

Jullie Christina

Oordelen 30-11 2023

Lieve Jullie,

sommige mensen benadrukken, dat het belangrijk is om ‘niet te oordelen’.

Maar in ons dagelijks leven beoordelen we voortdurend situaties. Als we bijvoorbeeld beslissen welke mensen, plaatsen, voedsel, etc. ons goed doen en welke niet, dan vellen we daarmee al een oordeel.

Als we iets beoordelen, rangschikken we het voor onszelf. Het kom er altijd op aan, welke energie er achter onze beoordeling zit. Als we dit doen om te voelen, wat op dit moment het beste voor ons is, dan is beoordelen nuttig en hebben we het nodig in het dagelijks leven.

Er is ook veroordelen. Dit is niet hetzelfde als oordelen. Het heeft ermee te maken, dat men ergens denigrerend over doet of iets afwijst. Dit is iets dat we in onszelf kunnen helen. Hierbij moet je ook vaak onderscheid maken tussen een daad en de dader. Want het is wel belangrijk om tegen bepaalde daden een ​​helder ‘nee’ te hebben. Toch moet men proberen, met de dader compassie te hebben. In zeer extreme gevallen is dit uiteraard heel, heel moeilijk.

In de geestelijke wereld bestaat beoordelen op deze manier niet, maar hier op aarde hebben we het nodig.

Jullie Christina

We are peace 27-11-2023

Vrede is geen plotselinge toestand, die eenvoudigweg zomaar ontstaat. Vrede is een keuze – van ieder afzonderlijk mens – en zal zich over alle landen verspreiden. Want wij allemaal zijn de vrede.”
-Christina von Dreien-

Na veel vragen, onder meer met over het versturen van de flyers naar landen in de EU, hier nogmaals alle informatie.

Wij zouden ons erover verheugen, als jij wilt helpen deze boodschap overal te verspreiden, en daarmee een belangrijke impuls te geven.

De flyers worden momenteel in verschillende talen vertaald en wij zullen ze vervolgens publiceren.

Christina’s vredes-aktie “We are Peace”
Een oproep aan alle broeders en zusters van het Licht

Wat JIJ nu aan de Vrede kunt bijdragen :
(Uittreksel uit de flyer)

1 Zeg ja tegen jouw leven. Het is een eer om als mens hier te zijn.
2 Zoek jouw waarheid niet in de buitenwereld, maar in je eigen binnenwereld. Neem veel tijd voor stilte
3 Voel je hart en leef het, volg de impuls van je hart. Je hart leidt je met de waarheid van het moment daar heen, waar het nu voor jou goed is.
4 Erken dat iedere vreedzame actie, hoe klein ook, in een mondiaal energetisch veld verweven wordt. Zo draag je direct bij aan wereldvrede.
5 Wees je ervan bewust dat alles wat je uitzend, naar je terug zal komen.
6 Zie al je medemensen als je zussen en broers – ongeacht welke huidskleur, nationaliteit, religie of opvattingen ze hebben. We komen allemaal uit dezelfde liefdevolle Schepperbron.
7 Ga niet resoneren met onlichte acties van verdeeldheid, veroordeling, haat, geweld en oorlog.
8 Informeer je over wat er momenteel in de wereld gebeurt. Doe onafhankelijk onderzoek in zoveel mogelijk onafhankelijk media en gebruik je onderscheidingsvermogen. Hou je dan bezig met positieve dingen: ga de natuur in, lees opbeurende teksten, onderhoud contact met mensen die goed voor je zijn, en doe dingen waar je blij van wordt en die je bewustzijn hoog houden… enzovoort.
9 Breng geen enkel levend wezen schade toe, noch in gedachten, noch in woord of daad.
10 Kies voor innerlijke vrede en voor vrede in de wereld – steeds weer opnieuw. Als je eruit valt, begin dan gewoon opnieuw.
Herinner jouw immense Scheppers-kracht, en herinner je dat je een goddelijk wezen bent, geschapen door een liefhebbende Bron. Dat is je ware grootsheid en je werkelijke waarde.
11 Ongeacht wat er in jouw leven gebeurd is, wat je hebt meegemaakt en wat je hebt doorgemaakt, en of je momenteel boosheid of afwijzing voelt: je kunt NU voor de Liefde kiezen. Ze brengt heling in je persoonlijke leven en in alles, wat er op de aarde bestaat.
12 Weet dat er iedere dag meer van ons komen, die actief liefde en licht in het veld zetten, en dat we samen erin zullen slagen. Aan het einde is alles goed. Dit staat al onherroepelijk vast.

Jullie Christina en Team

==
De nieuwe flyer is blijkbaar nog niet in het Nederlands vertaald, die komt dus nog.

Download de oude Nederlandse folder “We are peace”(andere inhoud) uit 2018 hier.

Eigen verantwoordelijkheid 24-11-2024

Lieve Jullie,

Zelfverantwoordelijkheid kent verschillende niveaus.

Het betekent bijvoorbeeld dat je weet dat alles wat je hebt aan gedachten en gevoelens effect heeft op je leven en dat je daarmee je binnenkant en dus ook je buitenkant kunt veranderen.

Je wacht dan niet rustig af tot er buiten iets gebeurt en je leven verandert, maar je weet dat jij zelf een beslissende invloed hebt op je leven.

Maar persoonlijke verantwoordelijkheid betekent niet dat je altijd alles alleen moet doen.

Zelfverantwoordelijkheid betekent ook dat je voelt waar je eigen grenzen liggen en dat je weet wat je alleen kunt doen en wanneer je hulp van anderen nodig hebt.

Maar het antwoord ligt uiteindelijk, ondanks alle hulp die je van buitenaf krijgt, altijd in jouzelf.

Jullie Christina

Zielenfamilie 20-11-2023

Lieve Jullie,

Iedereen heeft een zielenfamilie. Als je bewust met je ziel verbinding maakt, kun je van daaruit ook jouw zielenfamilie waarnemen.

Sommige zielen die tot onze zielenfamilie behoren, bevinden zich in de fijnstoffelijke wereld en anderen zijn ook fysiek geïncarneerd.

Het kan zijn dat de fysieke familie, waar je op aarde in geboren bent, bij je zielenfamilie hoort. Maar het kan ook zijn dat de fysieke aardefamilie niet tot jouw eigen zielenfamilie behoort.

Als de aardefamilie geen deel uitmaakt van de zielenfamilie, is het moeilijker om hier op aarde vanaf het begin wortels te vormen.

Je kunt desondanks nog steeds wortels vinden in jouw eigen licht, in jouw ziel, en in de aarde.

Jullie Christina

Met het hart zien 16-11-2023

Lieve Jullie,

We hebben allemaal bepaalde wereldbeelden en ideeën. Aan de ene kant zijn er de wereldbeelden, overtuigingen en opvattingen, die ons door bepaalde mensen of door de samenleving zijn opgedrongen en die we overgenomen hebben. Aan de andere kant is er een blik op de wereld die uit ons eigen hart komt. Het doel zou zijn, om de wereld zo te gaan zien zoals ons hart die ziet – dat wil zeggen dat we ook met ons hart gaan zien en vanuit ons hart gaan handelen.

(Christina in “Bewustzijn schept vrede”)

Ongehoorzaamheid van de liefde 13-11-2023

De focus op liefde laat iemand altijd op een manier handelen, dat hij noch zichzelf noch andere levende wezens schade toebrengt, want liefde ondersteunt en beschermt altijd het leven.

Wanneer van een liefhebbend iemand verwacht of verlangd wordt dat hij anderen beschadigt, dan kan hij dus niet gehoorzamen. Deze houding zou men als de ‘ongehoorzaamheid van de liefde’ kunnen omschrijven.

Christina in “De ongehoorzaamheid van de liefde”,

Individueel bewustzijn 4-11-2023

Lieve Jullie,

Op het niveau van de Goddelijke Bron is er het Alles-Is-Eén Bewustzijn.

Op alle andere niveaus van de spirituele wereld is het zo – hoe hoog de trilling ook is – dat de zielen voelen dat ze met alle anderen verbonden zijn, maar elke ziel heeft zijn eigen individuele bewustzijn.

Hoe hoger de trilling van het bewustzijn van een ziel is, hoe meer ook het weten daar is, dat men met iedereen verbonden is, en dat alles, zelfs de kleinste dingen die men denkt, voelt en doet, een energetisch uitwerking op het collectief heeft.

Wanneer we op aarde zijn, zijn we weliswaar energetisch ook met iedereen verbonden, maar op fysiek niveau zijn we gescheiden van elkaar. Dit betekent, dat we ook alleen kunnen zijn en ons bewust met andere mensen moeten verbinden, om op het fysieke vlak samen te zijn .

We kunnen op aarde via ons fysieke lichaam ervaringen hebben, die we in de spirituele wereld niet op deze manier zouden kunnen hebben.

Jullie Christina

Wensen 24-10-2023

Lieve Jullie,

We manifesteren op elk moment met onze gedachten, gevoelens, woorden en handelingen.

Wanneer je bewust iets wilt manifesteren, gaat het niet alleen om de wensen die je wilt manifesteren. Het gaat ook over de energie en gevoelens, die achter je wens zitten.

Welke energie en welke gevoelens zitten er achter mijn wens?
Als je dit weet, kun je beter begrijpen, waar de wens precies vandaan komt. Je gaat dan meer opmerken, waar het jou eigenlijk om gaat.

Sommige wensen tonen je, wat je echt wilt en wat jou goed doet.
Andere wensen zijn er eigenlijk alleen maar, om als het ware ‘een innerlijk gat’ te vullen – waar je iets naar buiten jezelf geplaatst hebt, wat je (echter) alleen in jezelf kan vinden.

De energie en gevoelens die achter je wensen zitten, hebben een effect op je trilling.

Het is daarom altijd goed om te begrijpen, vanuit welk innerlijk verlangen een wens komt.

Daarmee trek je ook andere energieën aan in je leven.

Jullie Christina

Instructie of Aanwijzing 19-10-2023

Lieve Jullie,

In het dagelijks leven gebeurt het vaak, dat we de energieën, emoties of gedachten van andere mensen overnemen. Het doet daarom goed, om jezelf steeds weer energetisch te reinigen.

Ik heb hiervoor een instructie gemaakt en wil deze graag met jullie delen.

Men moet bewust voor deze instructie beslissen en zich in gedachten en met het hart verbinden met de liefdevolle Scheppersbron.

Ook als een instructie aan de bron energetisch een uitwerking heeft, betekent dit niet dat met deze instructie noodzakelijkerwijs al het vreemde energetische van je is verwijderd. Er zijn nog vele andere energieën die in deze instructie niet worden vermeld (zie toevoeging hieronder).

Merk daarom altijd zelf op, waar het bij jou nu om gaat. Als je vaststelt, dat je het probleem niet alleen oplossen kunt, haal dan hulp bij je fijnstoffelijke helpers en/of betrouwbare mensen, die op dit gebied ervaren zijn.

Ik zie deze instructie niet als mijn “uitvinding”, ook andere mensen kunnen soortgelijke ideeën hebben.

Dit is de instructie:

“Alle energieën, ideeën, verwachtingen en projecties die andere mensen naar mij gestuurd hebben en die niet voor mijn hoogste goed zijn, evenals alle vreemde energieën die ik van andere mensen overgenomen heb en die nu bij mij zijn, hoewel ze niet bij mij zelf horen en ze niet voor mijn hoogste goed zijn – of ik me er nu van bewust ben of niet – worden nu op al mijn niveaus verwijderd en energetisch gezien moet er met hen gebeuren, wat goed is, zodat het voor het hoogste goddelijke goed van alles en iedereen is.”

Jullie Christina

Toevoeging van de vertaler:
In het boek “Bewustzijn schept Vrede” schrijft Christina in “Hoofdstuk 5 – Dingen die je kunt opruimen” uitgebreid over de andere energieën die je ook kunt opruimen via de zogenaamde “Zuivering van de Ziel”.

Hartmeditatie 13-10-2023

Positieve gedachten hebben energetisch een sterkere werkingt dan sommige mensen denken. Vooral dan, wanneer deze gedachten ook gevoeld worden.

Een persoon met een hogere trilling en een hoger bewustzijn kan de lagere trillingen van veel andere mensen compenseren.

Daarom hoeven ook niet alle mensen noodzakelijkerwijs wakker te worden, voordat er een positieve verandering kan.

Er zijn veel studies, die deze werking aantonen.

De Universiteit van Kassel heeft bijvoorbeeld een onderzoek gedaan, waaruit bleek dat iemand die in zijn hart mediteert, 5.000 keer meer fotonen uitzendt dan ‘normaal’. Daarom leidt de weg naar genezing altijd via het hart en de liefde.

https://focusedmeditatie.at/herzenleuchte/

Jullie Christina

Geluk 9-10-2023

Geluk vinden is heel makkelijk. We hoeven alleen maar ons standpunt tegenover dat, wat wij als geluk beschouwen, te veranderen. In plaats van op het komende gelukt te wachten, kunnen we oplettend en dankbaar zijn voor het geluk dat er al is. We kunnen de wonderen daar vinden waar ze zijn: namelijk overal.

Christina in “Bewustzijn schept vrede”, 2019 Govinda Verlag

Dieren 6-10-2023

Lieve Jullie,

dieren hebben gedachten en gevoelens en ze leven net als wij mensen in verschillende bewustzijnsniveaus. Zo zijn er bijvoorbeeld dieren die een ik-bewustzijn hebben en andere dieren leven meer in een collectief bewustzijn.

Wanneer de trilling van de aarde verandert, heeft dit ook een uitwerking op de natuur. Er was vroeger een tijd op aarde, toen dieren elkaar niet op aten. Desondanks geloven tegenwoordig veel mensen, dat het normaal is dat dieren elkaar opeten, omdat deze toestand al heel lang op aarde zo is.

Wanneer er op de wereld veranderingen plaatsvinden in de natuur en bij de dieren, kan dit te maken hebben met dat de aarde haar trilling verandert en het bij de transitie hoort. Maar er zijn ook omstandigheden in de natuur, die met ons mensen samenhangen.

Sommige mensen doen de natuur en de dieren dingen aan, die wreed en niet liefdevol zijn, en veel mensen hebben het medeleven voor dieren en de natuur volledig verloren. Het leed dat de mensen de dieren aandoen, gaat energetisch in het energieveld in en heeft daar een uitwerking.

Mensen die medeleven en liefde voor dieren hebben en goed met hen omgaan, zijn niet alleen goed voor het individuele dier, maar ook voor het dierencollectief.

Hoe we met dieren omgaan, zegt veel over onszelf en de toestand van onze hele samenleving.

Jullie Christina

Ons bewustzijn kent geen grenzen 2-10-2023

Ons bewustzijn is niet aan één plaats gebonden .

Met ons bewustzijn kunnen we naar elke mogelijke plaats reizen. Zodra we sterker denken aan een plaats of persoon en onze aandacht daarheen gaat, verbinden we ons met deze plaats of met deze persoon. Wij bevinden ons dan energetisch in diens veld.

Zo kun je bijvoorbeeld met je bewustzijn naar verre oorden reizen, en observeren wat daar nu gebeurt. Of je kunt op deze wijze contact opnemen met iemand en hem zo een bericht sturen.
De ander zal de boodschap bewust of onbewust opvangen.

Ons fysieke lichaam heeft een vaste plaats, waar het zich bevindt, het reist niet met ons bewustzijn mee – tenzij we ons fysieke lichaam kunnen teleporteren.

Ons bewustzijn kent echter geen grenzen – alleen onze mensgemaakte grenzen, die door collectieve of individuele overtuigingen bepaald worden, en het karakter van ons fysieke brein
Hoe meer we deze grenzen verleggen, hoe vrijer we innerlijk worden.

Alleen maar 1 dag 29-9-2023

Wanneer genoeg mensen op de aarde gelijktijdig alleen maar 1 enkele dag met hun leven tevreden zijn, zal het hele negatieve systeem omvallen. Van de ene op de andere minuut kan alles veranderen.

(Christina in: Uiteindelijk komt alles goed, Govinda Verlag 2020)

Manifestatie en resonantie 21-09-2023

Lieve Jullie,

Ieder mens manifesteert met zijn gedachten en gevoelens, ook wanneer hij er geen weet van heeft of er niet in gelooft.

Als je in je dagelijkse bewustzijn weet, dat je gedachten en gevoelens een invloed op je leven hebben, kun je bewuster voor datgene kiezen, wat je werkelijk zou willen.

Je gevoelens hebben een sterkere invloed dan je gedachten. Als je aan iets positiefs denkt, maar op het gevoels-vlak is er bijvoorbeeld angst, dan heeft dit gevoel meer invloed op jouw resonantie dan de positieve gedachte.

Pas als de gedachtes en gevoelens bij elkaar passen, manifesteert zich werkelijk datgene waaraan je denkt.

Als je in jezelf voelt, kun je na verloop van tijd de verschillende thema’s vinden, die ermee te maken hebben dat de gevoelens en gedachtes niet bij elkaar passen.

Dit zijn vaak de thema’s waarbij je je afvraagt, ​​waarom je ondanks positieve gedachtes niet de bijbehorende resultaten in je leven behaalt.

Juliie Christina

Karma 13-9-2023

Lieve Jullie,

Karma betekent mijns inziens niet, dat iemand voor iets gestraft wordt, en het is ook niet iets dat aan iemand wordt opgelegd.

Karma betekent alleen, dat alles wat we doen en energetisch uitzenden, ook weer naar ons terugkomt.

Vanuit onze ziel gezien is er ook geen positief of negatief karma, maar zijn er eenvoudigweg oorzaken, die ergens toe leiden.

Je kan echter zelf beslissen, hoe je daarmee om wilt gaan.

Wanneer we bijvoorbeeld iemand schade toegebracht hebben, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat ons iets soortgelijks zal overkomen. Wanneer we vergeven en onszelf daarmee bevrijden, doorbreken we deze kringloop.

Jullie Christina

Licht op de Aarde 9-9-2023

Lieve Jullie,

Ieder heeft een andere manier en wijze, om zijn licht op aarde te brengen.

Er zijn mensen, die op het fysieke vlak nieuwe wegen vinden, anderen zijn hier om de waarheid aan het licht te brengen, en weer anderen bewaren fijnstoffelijk bepaalde energieën.

Verschillende mensen kunnen ons weliswaar soms op ideeën brengen, maar uiteindelijk kan alleen iedereen zelf vinden, wat zijn eigen manier is, hoe hij zijn licht op aarde met anderen deelt.

Als je je eigen manier gevonden hebt, ben je blij, en neem je in jezelf een gevoel waar, dat jou aangeeft dat je zoiets als puzzelstukje op de plaats bent, die jou in het goddelijke plan toebehoort.

Jullie Christina

Het fijnstoffelijke en het materiële 6-9-2023

Lieve Jullie,

de ziel komt uit de goddelijke bron. Iedere ziel heeft daardoor automatisch in zich de verbinding met de bron .

Als we het Goddelijke zoeken, is het om deze reden, niet ergens ver weg van ons, maar kunnen we het in onszelf vinden.

We kunnen het ook bij de aarde, de natuur en in ons lichaam vinden.

Want de fysieke dimensie, waarin wij hier op aarde leven, heeft in zichzelf net zo’n een verbinding met het goddelijke.

Veel mensen, die zich op het spirituele pad bevinden, hebben vaak een onbewuste afkeer van de materiële wereld.

Ook wanneer er op aarde nog veel verwarring, lijden en manipulatie is, is het desalniettemin zo, dat ook de fysieke dimensie de goddelijke verbinding heeft. We zouden daarom het materiële net zo moeten waarderen als het fijnstoffelijke.

Jullie Christina

Jouw binnenruimte 27-8-2023

Lieve Juliie,

ongeacht wat er buiten in de wereld aan de hand is – jij kunt daar, waar je in jouw eigen energetische ruimte bent, beslissen, of je de angst en verwarring , die zo wijdverbreid zijn in de buitenwereld, in jouw eigen ruimte binnen wilt laten of niet.

Je kunt ervoor kiezen / besluiten, om in jouw eigen ruimte de verbinding met je ziel te houden en de helderheid te behouden.

Waar de situatie in de buitenwereld iets in jouw binnenste triggert en oproept, kun je de gevoelens die bij jouzelf horen bekijken.

Dat wat buiten in de wereld opgewekt wordt, hoef je dus niet in jouw eigen ruimte toe te laten, maar je kan voor de verbinding met jouw ziel kiezen.

Zo wordt het veel gemakkelijker voor je om om te gaan met alle chaos en leed, die overal gevoed wordt, en om meer jouw midden te blijven.

Want alleen, als je in jouw midden bent, kun je ook werkelijk er voor anderen zijn.

Jullie Christina

Duisternis en Liefde 21-8-2023

Lieve Jullie,

Het is belangrijk, om ook dat van onszelf aan te kijken, wat ongemakkelijk is. Als we daar niet heen kijken, stoppen we een deel van onszelf weg.

Dan wijzen wij onszelf op dit gebied ook af. Maar als we zeggen: “Ik kijk daar naar“, nemen we dat deel naar onszelf terug, en dan kunnen we het ook genezen.

Het enige dat alles kan genezen, is liefde. Maar die moet allereerst daar heen gaan, waar ze heen moet, en dat gaat alleen maar, als we ook de ongemakkelijke zaken in onszelf aankijken. Zo geven we de liefde de mogelijkheid om deze blokkades in ons te helen.

(Christina in LoveStream 19 van 13-05-2023)

Overdracht van gedachten 15-8-2023

Lieve Jullie

Hoe weten we dat de gedachten, die we denken, ook van ons zelf komen?

We zijn allemaal telepathisch, ook al is het doorgaans onbewust. Dit is heel normaal voor ons mensen. We merken bijvoorbeeld direct, in een fractie van een seconde, of we iemand leuk vinden of niet. Dat loopt via telepathische kanalen.

Er zijn eenvoudigweg mensen die dit meer opmerken, en anderen minder.

Als iemand een sterke energie heeft en wij zijn ​​in zijn veld, dan kan het zijn, dat we dingen van deze persoon overnemen, omdat hij dat energetisch krachtig uitstraalt. Dan kunnen we gedachten hebben, die helemaal niet van ons zelf komen.

Ook daarom is het zo belangrijk, om de gedachten die we hebben, te onderzoeken en te proberen te voelen, of ze werkelijk van ons zelf zijn.

(Christina in LoveStream 19 van 13-05-2023)

Zijn we allemaal één? 11-8-2023

(vraag aan Christina)

Antwoord:
Bij de goddelijke bron zijn we allemaal één. Echter overal in de geestelijke wereld, op welk niveau dan ook, zijn we niet één, maar hebben we allemaal ons eigen bewustzijn. Wij zijn ons ervan bewust, dat we met elkaar verbonden zijn en dat, wanneer we iets doen, dit een effect heeft op alle anderen. Wij hebben niet het gevoel van afgescheidenheid dat de meeste mensen hebben, zodra ze hier op aarde zijn.

We zijn hier op aarde net zo allemaal met elkaar verbonden, maar we merken het vaak niet meer. En veel mensen gedragen zich ook alsof we niet met elkaar verbonden zouden zijn.
Maar dit is eenvoudigweg zo. Of iemand dat gelooft of niet, verandert daar niets aan.

Hoofd en hart 9-8-2023

Lieve Jullie,
mensen die in de eerste plaats vanuit hun hoofd leven, kunnen hun ziel minder voelen en nemen sneller verwachtingen en ideeën van andere mensen over.

Maar ons hoofd kan ook iets heel wonderbaarlijks zijn.

Het kan ons bijvoorbeeld erbij helpen, ons dingen af te vragen, helder te benoemen, te structureren en onder woorden te brengen.

Zodra onze ziel de leiding heeft, is ons hoofd er nog, maar is dan in zijn functie een hulp voor onze eigen zielsweg.

Wanneer we aangemoedigd worden om “vanuit het hart te leven”, gaat het er natuurlijk niet om dat ons hoofd verdwijnt, maar dat we onze ziel en ons hart volgen en ons hoofd er als hulp is.

Jullie Christina

Meer licht 4-8-2023

Lieve jullie,
het zijn niet altijd grote dingen, die een licht in ons leven brengen. Vaak zijn het ook de kleine dingen die dat doen, als we opmerkzaam zijn. Soms zien we echter deze kleine, vaak heel alledaagse dingen en situaties, over het hoofd.

Je kunt je afvragen welke kleine, vaak onopvallende momenten in het dagelijks leven jou vreugde brengen en voor jou mooi zijn.

Dit kan bijvoorbeeld de stilte in de ochtend zijn, een goed boek, momenten met mensen of dieren waar je van houdt, of simpelweg dat je tijd voor jezelf hebt.

Jouw dankbaarheid voor deze dingen brengt dan nog meer licht in je leven.

Jullie Christina

Weg naar hoger bewustzijn 30-7-2023

Lieve Julie,

ons fysieke lichaam heeft zijn eigen bewustzijn. Ook ieder orgaan heeft zijn eigen bewustzijn. We kunnen dus met ons lichaam praten en het ook iets vragen.

Het bewustzijn van ons lichaam kan zelf ook met bepaalde fijnstoffelijke wezens communiceren. Het is dus niet beperkt tot de fysieke dimensie, ook al is het lichaam zelf fysiek.

Er zijn mensen die geloven, dat het lichaam hen van een hoger bewustzijn af houdt.

Maar het lichaam is evengoed deel van het goddelijke en we kunnen een heel speciaal type van meer bewustzijn in ons lichaam hebben. Dit soort bewustzijn zouden we dus in de spirituele wereld niet kunnen hebben.

Hier op aarde heeft de weg naar een hoger bewustzijn altijd ook met het lichaam te maken.

Jullie Christina

Gebruik van onze macht 26-7-2023

Vraag aan Christina:
Als we weten dat we met gedachtes en gevoelens onze werkelijkheid creëren, dan hebben we een grote verantwoordelijkheid voor onze gedachten, die ook de gevoelens produceren. Wordt dit gegeven dat onze gedachtes zo machtig zijn gebruikt door degenen die de aarde willen controleren?

Antwoord Christina:
Ja , dat gebeurt. Als ze op het fysieke vlak iets willen manifesteren, bijvoorbeeld een oorlog, kunnen ze dat niet eenvoudigweg zomaar, want het bewustzijn van de mensen moet daar zoveel mogelijk mee instemmen.

Wanneer alle mensen geen oorlog zouden willen – het maakt niet uit met wie – dan zou er geen oorlog kunnen ontstaan. Want allen zijn zo afgestemd, dat ze dat niet willen.

Wanneer men de mensen echter overtuigt, dat oorlog nodig is, of ergens goed voor is, of dat ‘de anderen’ zo slecht zijn. dat men het nu gewoon moet doen, dan geven de mensen hun innerlijke toestemming hiervoor.

Daardoor is er dan voor de machten op de achtergrond, de energetische goedkeuring van de mensen, zodat dit gebeuren kan.

Daarom worden de media zo gestuurd, dat ze ons duidelijk voorschotelen: “Dat is goed – dat is niet goed”.

Als we willen, dat deze invloed ons niet bereikt, moeten we eerst weten, dat dit heel bewust gedaan wordt. Anders gaan we ervan uit, dat alles klopt, wat ons gezegd wordt, en merken we helemaal niet eens, dat dit met ons gebeurt.

We moeten dus weten, dat onze gedachten doelbewust gebruikt worden. Dat is weliswaar niet echt fijn, maar allen zo kunnen we het veranderen, en uitkijken dat men onze gedachten niet in deze richting worden gestuurd.

(Christina in LoveStream 21 op 22 juli 2023)

Resonantie en onderbewustzijn 20-7-2023

Onze resonantie is wat we energetisch uitzenden en daarna in ons leven aantrekken.

Onze resonantie heeft meerder niveaus. Enerzijds heeft het te maken met ons dagbewustzijn. Met wat we denken, waarin we geloven en wat we voelen.

Aan de andere kant hangt onze resonantie ook met ons onderbewustzijn samen. Alles wat we onbewust aan gedachten, gevoelens en verwachtingen hebben, is ook deel van onze resonantie.

Alles wat zich in ons onderbewustzijn bevindt, heeft uitwerking op ons, ook als we dat niet altijd opmerken.

Daarom is het belangrijk dat, we kijken naar de onderwerpen die soms vanuit het onderbewustzijn naar boven komen.
Juist als we op bepaalde situaties “automatisch” reageren en dit “automatische” reageren uit een verwonding/pijn komt.

Zodra we ons bewust worden van ets wat voor ons tot nu toe onbewust was, wordt het voor ons mogelijk om te beslissen hoe we daarmee om willen omgaan.

Telegram 10-7-2023

Er zijn verschillende toekomstmogelijkheden. Afhankelijk van hoe ons bewustzijn en onze resonantie zijn, manifesteert zich een andere toekomst.

Er zijn weliswaar dingen die zeker zo zullen gebeuren, omdat we op zielsniveau daarvoor gekozen hebben, maar veel van wat er in de toekomst gaat plaatsvinden, heeft met ons bewustzijn en onze resonantie te maken.

Dat is niet alleen bij ons persoonlijk zo, maar ook collectief.

Daarom is het ook bij voorspellingen zo, dat men altijd moet bedenken, dat een voorspelling slechts één bepaalde toekomstmogelijkheid toont. Of deze zich fysiek manifesteert, hangt evenwel ook van het bewustzijn van de mensen af.

Wij mensen zijn dus niet van voorspellingen afhankelijk, maar de voorspellingen zijn onder andere van ons mensen afhankelijk .

Beslissing van onze ziel 4-7-2023

Lieve Jullie,

De aarde verhoogt haar trilling. Ook de mensen kunnen met dit proces meegaan.

Of men in deze incarnatie aan dit proces deelneemt, hangt er niet van af of men een idee heeft, hoe de ascensie of trillingsverhoging werkt.

Wat erover beslist of we aan dit proces deelnemen, is veel meer de beslissing van onze ziel, onze geestelijke afstemming, en hoeveel liefde we in ons hebben.

Te weten hoe ascensie werkt, kan voor ons weliswaar interessant zijn, maar onze ascensie is niet afhankelijk van of we hem begrijpen.

Ons fysieke lichaam en ons energiesysteem passen zich aan de nieuwe energieën aan, wanneer we ervoor gekozen hebben, om er open voor te zijn. Of we in detail begrijpen, hoe deze aanpassing precies werkt, is mijns inziens niet belangrijk.

Belangrijk is onze geestelijke afstemming en de liefde, die we in ons hebben. Ons medeleven en ons begrip.

Daarom is er niets belangrijkers, dan aan onze heling te werken, en daarbij innerlijk alles af te leggen, wat ons verhindert onze liefde te ontplooien.

Jullie Christina

Tijd is relatief 24-6-2023

Telegram Christina

Hoe we de tijd waarnemen, hangt af van ons bewustzijn en de dimensie, waarin we leven.

Op aarde nemen we de tijd meestal zo waar, dat we bijvoorbeeld het heden los van de toekomst ervaren.

Op zielsnivo en in de spirituele wereld kunnen we echter meerdere tijden tegelijk waarnemen.

Dit betekent dat we het heden en tegelijkertijd de verschillende toekomstmogelijkheden zien, en naar gelang welke beslissingen men in het heden neemt, een andere toekomstigmogelijkheid “groter” wordt en zich dan manifesteert.

We hebben voordat we geboren werden bepaalde omstandigheden uitgekozen, die we in dit leven willen hebben, maar dit zijn slechts bepaalde grote “tussenstations”, de rest heeft ook met onze vrije wil te maken.
Ook hoe we omgaan met de geplande tussenstations hangt van ons zelf af.

Zo zijn sommige tussenstations in ons leven al vastge

Waar en Onwaar 19-6-2023

Lieve Jullie,

In de laatste nieuwsbrief ging het over het thema buitenaardse wezens en geheimhouding.

Er zijn op dit moment steeds meer mensen – ook uit militaire kringen of de NASA – die naar buiten treden en vertellen dat er werkelijk buitenaardse wezens zijn.

Dergelijke onthullingen gebeuren met verschillende bedoelingen.

Aan de ene kant zijn er de lichtkrachten, die meer waarheid in het bewustzijn van mensen willen brengen. De onlichte krachten willen dit echter op een andere manier gebruiken, bijvoorbeeld om meer angst te veroorzaken.

Je kunt dat ook goed terugzien in het negatieve beeld, wat in veel films van buitenaardse wezens wordt geschetst.

Er zijn zelfs ideeën en projecten zoals “Project Blue Beam”, waarbij door technologie hologrammen worden gemaakt, die er extreem echt uitzien – inclusief geluiden, enz.

Hoe ver deze technologie al is, kun je bv. in deze korte video zien (vervang gewoon de walvissen door UFO’s…)
https://www.youtube.com/watch?v=tN18wcQDgMk

Wij kunnen in de stroom van informatie en beelden nauwelijks meer onderscheiden, wat waar is en wat niet waar is. Het is hierbij zoals bij alles: uiteindelijk kunnen we alleen maar in ons hart voelen, wat waar is.

Jullie Christina

Het wordt verzwegen 15-6-2023

Lieve Jullie,

ondanks dat veel mensen het zich niet kunnen voorstellen, is het zo dat buitenaardse wezens de mensheid observeren, en op verschillende manieren en wijzes ook invloed hebben. Dit is niet iets wat pas sinds kort gebeurt, maar dit gebeurt al heel lang, en de geschiedenis van de mensheid is al heel lang ook met de invloed van buitenaardsen verbonden .

Officieel wordt er gezegd dat er geen bewijs is vsn buitenaardse wezens, maar onofficieel zijn er mensen in bepaalde posities, die heel goed weten dat ze wél bestaan. Dit wordt echter verzwegen.

Daarvoor zijn verschillende redenen. Eén ervan heeft te maken met het feit dat het bewustzijn van de mensheid zich zou verruimen, als het voor hen duidelijk zou zijn, dat er werkelijk buitenaardse wezens zijn ​​- zowel die geen goede bedoelingen hebben, maar ook velen die vanuit hun bewustzijn veel liefdevoller en spiritueler zijn, dan wij mensen op dit moment.

Onder andere ook van hen krijgen wij in dit veranderingsproces zeer veel hulp en ondersteuning.

Jullie Christina

Leiding van het hart 30-5-2023

Lieve jullie,

het kan gebeuren, dat je jezelf door een emotionele verwonding hebt afgescheiden van je hartsverbinding, omdat je niet met de pijn om kon gaan. Uit zelfbescherming heb je je in je hoofd teruggetrokken.

Maar wanneer je stapje voor stapje je hart geneest, en weer naar je intuïtie begint te luisteren, kun je je hart en hoofd weer in balans brengen.

Hier op aarde hebben we ons hoofd nodig. Het is een geweldige hulp, om onze aardse weg te kunnen gaan.

Desondanks moet niet in de eerste plaats het hoofd de leiding hebben, maar het hart en de ziel.

Jullie Christina

Telegram Christina 29-5-2023

Wanneer we een deel in onszelf helen, gaat deze energetische informatie in het collectieve energieveld van de mensheid en in onze familielijn binnen, en verhoogt daar de trilling.

Door ons eigen helingsproces maken we de mogelijkheid voor genezing ook in het collectief een stuk groter,

Terwijl we stap voor stap heel worden, kunnen we vrede vinden en ons hart weer meer openen.

Vertrouwen2 20-5-2023

Vraag:
Hoe komen wij in het vertrouwen, dat alles op de een of andere manier op zijn plek zal vallen?

Antwoord Christina:
Doordat je jezelf eraan herinnert, dat je in alles een hoger doel kan vinden, en dat we geleid worden door onze eigen ziel en andere wezens, die vanuit een hoger perspectief een groter overzicht op ons leven hebben. Ook wanneer we dat ons misschien niet altijd kunnen voorstellen. We hoeven dat met ons denken ook niet altijd te begrijpen.

Integendeel: als we altijd alles precies zouden willen begrijpen, kan dit ons verhinderen om in een echt vertrouwen te komen.

Want vertrouwen kunnen we tenslotte niet in ons denken vinden, maar alleen in ons hart.

(Christina in een interview in “die Freien”)

We ontmoeten elkaar bij L:ovestream 20
Zaterdag 17 juni 15-18.00 uur

Onze ziel – hersenschim of bestemming? Mei 2023

Deel 1 interview

Deel 1 van het interview met Christina von Dreien in het Zwitserse blad “Die Freien” :
Gaan we onze weg alleen, of is er een “hogere kracht” die ons leidt? Is alles voorbestemd of creëren we onze werkelijkheid vanuit ons Zelf?

Vraag:
Lieve Christina, zijn wij onze eigen Schepper, of is er zoiets als een “hoger plan”?

Christina:
Het is beide. In ons persoonlijke leven is het bijvoorbeeld zo, dat we voor onze geboorte bepaalde ervaringen kiezen, die we willen beleven. We maken een levensplan. We beslissen bijvoorbeeld, in welke familie we op de wereld willen komen, en zoeken voor onszelf bepaalde ‘stations’ in ons leven uit. Dat is dan ons hogere plan. Dat betekent echter niet dat we ons leven niet kunnen beïnvloeden. In het levensplan zijn alleen bepaalde “stations” zijn vastgelegd , en alles tussen deze punten hangt van ons zelf af. Bovendien hebben we ook altijd de vrije keuze, hoe we op onze “stations” reageren en hoe we ermee omgaan.

Over het onderwerp “vrije wil” zou ik ook willen opmerken dat onze wil toch niet zo vrij is als we denken. We worden tenslotte voortdurend gestuurd en beïnvloed door veel verschillende informatie, geloofssystemen en overtuigingen, en worden bijvoorbeeld door energievelden van andere mensen beïnvloed. Met name ook door de consumptie van allerlei media zoals televisie, kranten en radio krijgen we steeds dezelfde informatie voorgeschoteld. En we worden door alles wat we herhalen als het ware geprogrammeerd , en denken dan, dat dat de werkelijkheid is.

Hoe hoger echter ons bewustzijn is, en hoe meer we onze innerlijke waarnemer ingeschakeld hebben, hoe vrijer onze wil wordt. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat we voor onze geboorte er bijvoorbeeld voor hebben gekozen, om meer compassie te leren. We zoeken daarvoor situaties uit, waarin we dit kunnen leren. Wanneer we op aarde zijn en in zo’n situatie komen, hangt het van ons bewustzijn en onze beslissingen af ​​of we door deze situatie daadwerkelijk ook compassie leren. Zodra we het geleerd hebben, lossen de andere situaties, die we in ons levensplan hebben gepland om compassie te leren, op, ofwel vinden ze niet meer plaats, omdat ze niet langer nodig zijn. Maar als we compassie nog niet hebben kunnen leren, zal op een gegeven moment de volgende situatie in ons leven komen. die we hebben gekozen om compassie te leren.

We zijn dus altijd scheppers in ons leven, omdat onze beslissingen en onze handelingen een uitwerking op ons leven hebben, ongeacht of we ons in een situatie bevinden, die we voor onze geboorte hebben uitgekozen of niet. We zijn ook scheppers van ons lot, door elke gedachte die we denken en elk gevoel dat we hebben, want alles is trilling en onze gedachtes en gevoelens creëren werkelijkheid.

Is er teveel vertrouwen? 16-5-2023

Lieve Jullie,

Vraag aan Christina:
Is er ook een “te veel” aan vertrouwen? (Trefwoord passiviteit – men berust erin, dat het lot / de toekomst sowieso al voorbestemd is)

Antwoord:
Waar vertrouwen heeft in mijn ogen niets te maken met zeggen “ik hoef zelf niets te doen”. Vertrouwen betekent voor mij, dat ik mij bewust ben van dat er boven alles iets groters staat, dat er boven alles een goddelijk plan is.

De gebeurtenissen, die we zelf niet direct veranderen kunnen, kunnen we aan dit goddelijk plan overgeven, omdat ze groter zijn dan wijzelf.

Maar die dingen, die we persoonlijk ten goede kunnen veranderen, mogen we ook veranderen. Want wij zijn zelf ook onderdeel van het goddelijk plan, en daardoor kunnen we ook vertrouwen in onszelf hebben, dat we dat gedeelte deel dat we ten goede kunnen veranderen, ook kunnen en mogen doen.

(uit Christina’s laatste interview in het door ons zeer gewaardeerde tijdschrift “die Freie” )

Waarheid 12-5-2023

Lieve Jullie,

Vraag:
De programmeringen en overtuigingen die door opvoeding, scholing, begrip van waarden en moraal, en andere invloeden ontstaan , beletten veel mensen hun vrijheid te leven. Wat betekent voor jou “waarheid” en “vrijheid” in de universele zin?

Antwoord:
Waarheid is waarheid. Dat wat waar is, is waarheid. Hoeveel wij van de waarheid kunnen zien, hangt van ons eigen bewustzijn af. Daarom kan het zijn, dat we gedurende ons leven onze mening over bepaalde onderwerpen veranderen, omdat we plotseling dingen herkennen, die we eerder niet gezien hebben.

Vrijheid is er op verschillende niveaus. Er is een innerlijke vrijheid en een fysieke vrijheid. De innerlijke vrijheid zit in onszelf. Deze vrijheid kunnen we alleen vinden, wanneer we liefde in onszelf vinden. Dat is onze diepste essentie. Als we hiermee verbonden zijn, dan zijn we innerlijk vrij.

Jullie Christina

Klopt onze geschiedschrijving? 6-5-2023

Lieve Jullie,

de werkelijkheid is veel groter en heel anders, dan dat wij soms denken.

Er zijn oude culturen, die vroeger op de aarde bestaan hebben, waarover je in schoolboeken niets lezen zult. Deze culturen hebben ons ook bijvoorbeeld kennis of technologie nagelaten. Officieel is dat niet bekend, maar onofficieel weten bepaalde mensen het.

Veel wordt bewust geheim gehouden, zodat het publiek er niet achter komt. Want wanneer dit openlijk bekend zou zijn, zou men ook publiekelijk veel, van wat tot nu toe als waarheid werd beschouwd, moeten herzien.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het ondergrondse bouwwerk in het Bucegi-gebergte in Roemenië, dat ook verbonden is met andere ondergrondse bouwwerken in de wereld.

Veel van wat men ons over het verleden van de mensheid en de aarde verteld heeft is – zoals zoveel anders – een leugen of bestaat uit halve waarheden. Dit is voor mensen, die nooit iets anders hebben gehoord dan de officiële geschiedenis, niet eenvoudig te begrijpen.

Wanneer we een goede verbinding met onszelf en onze ziel hebben, kunnen we er beter mee omgaan, dat ons wereldbeeld verandert, wanneer we nieuwe informatie krijgen, omdat we onze innerlijke steun in onszelf vinden en niet in een wereldbeeld.

Er zullen in de toekomst steeds meer dingen in het openbaar komen, die het gangbare wereldbeeld op zijn kop kunnen zetten.

Jullie Christina

Onze innerlijke leiding 30-4-2023

Lieve Jullie,

Ieder van ons heeft zijn eigen innerlijke leiding. Dat is onze intuïtie. Door onze intuïtie kunnen we bewust onze ziel waarnemen en voelen wat juist voor ons is. Uiteindelijk weten alleen wijzelf wat de weg van onze ziel is. Andere mensen kunnen ons ideeën geven, maar wat voor ons klopt kunnen alleen wijzelf echt voelen . In de samenleving zijn wij geprogrammeerd geworden, om onze verantwoordelijkheid en leiding over ons eigen leven af te geven aan andere mensen. Daarom is het goed wanneer we onszelf steeds weer eraan herinneren, dat we zelf de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven hebben, en dat ieder van ons een eigen innerlijke leiding heeft. Dat betekent echter niet, dat we alles alleen moeten doen, maar het moedigt ons aan om de kracht, die we zelf voor ons leven hebben, weer naar onszelf terug te halen, en deze niet aan anderen af te geven. Als we dat doen, kunnen we onze scheppingskracht veel bewuster gebruiken.

Dat zal ertoe leiden, dat we steeds moediger de weg van ons hart gaan.

Jullie Christina

Nieuwe opvattingen 23-4-2023

Vraag aan Christina:
Hoe kunnen we oude patronen en ongewenste opvattingen veranderen, die in onszelf zitten?

CvD: Het begint altijd met een duidelijke innerlijke beslissing. We moeten in ons dagbewustzijn werkelijk iets nieuws willen. We moeten daartoe reflecteren op onze persoonlijke opvattingen en wat we hiervoor in de plaats zouden willen in ons leven. En op basis hiervan kunnen we nieuwe opvattingen creëren, die in overeenstemming zijn met ons werkelijke verlangen. We kunnen deze nieuwe opvattingen voortdurend oefenen en inprenten, totdat ze onze nieuwe “normaliteit” worden. Dit gaat alleen door herhaling. En bovenal moeten we beginnen, in ons leven actief naar onze nieuwe opvattingen te handelen.

Uit het tijdschrift “ die Freien” https://diefreien.ch/christina-von-dreien/

Love Stream 19
Zaterdag 13 mei 2023
15-18.00 uur

weer met veel actuele en spannende onderwerpen, zoals
Wat bedoelt Christina met ascensie?
Wat is jullie uw huidige inschatting van gebeurtenissen in de wereld?
Hoe neemt Christina de huidige situatie op een fijnstoffelijk niveau waar?
Is een radicale ineenstorting nodig, zodat het nieuwe ontstaat?
Wat kunnen wij doen?
Enz.

Verkoop online deelname vanaf de volgende nieuwsbrief, omdat het onafhankelijke LoveStream platform momenteel nog afgebouwd wordt

Jullie Christina en Team

Jezelf in de aarde wortelen 16-4-2023

Lieve jullie,,

Als we ons een vreemde in de samenleving voelen, omdat we voelen dat veel dingen verdraaid zijn, dan is het moeilijker om ons hier op aarde te wortelen en ons thuis te voelen.

Maar alleen als we onszelf kunnen wortelen, is het voor ons mogelijk, om ons licht werkelijk op aarde brengen.

Hier is een lijst met een paar ideeën, hoe je jezelf in de aarde kan wortelen:

🌸 Je kunt jezelf ervan bewust zijn dat je eigen wortels niet per se iets met de samenleving zelf te maken hoeven te hebben, maar met de aarde. De aarde is liefdevol.

🌸 Je kunt jezelf ervan bewust zijn dat de aarde jouw aanwezigheid en liefde voelt. De aarde is een voelend wezen.

🌸 Je kunt jezelf ervan bewust zijn dat je niet alleen op aarde bent, maar dat er andere mensen zijn die van je houden.

🌸Je kunt jezelf de goede dingen herinneren, die er hier op aarde te ervaren zijn.

🌸Je kunt jezelf eraan herinneren, dat er een reden is waarom je op aarde leeft. Het is geen toeval. Het heeft nut.

🌸 Je kunt jezelf voorstellen hoe vanuit jouw voeten en vanuit jouw wortelchakra wortels tot in het hart van de aarde groeien.

🌸 Je kunt jouw hart openen en de aarde bedanken, voor alles wat ze aan je schenkt.

🌸 Je kunt jezelf ervan bewust zijn dat jouw lichaam en alles wat je aan kunt raken, van de aarde af komt en haar daarvoor bedanken.

🌸Je kunt deze lijst naar believen uitbreiden.

Jullie Christina

Het gevoel, hier een vreemde te zijn 10-4-2023

Lieve Jullie,

sommige mensen voelen zich een vreemde op aarde. Ze vinden dat ze niet in de huidige samenleving passen, en vragen zich af waarom ze überhaupt hier zijn.

Deze mensen zien de vele gruwelijke dingen in onze samenleving en begrijpen niet, waarom ze in deze wereld leven, omdat ze in zichzelf toch voelen, dat het eigenlijk mogelijk zou zijn, om met alle levende wezens in vrede te leven.

De zielen van deze mensen hebben hun spirituele thuis op andere planeten en in andere dimensies, waar het normaal is, dat alle levende wezens in vrede met elkaar te leven.

De reden, waarom zielen uit plaatsen met een hogere trilling hier op aarde incarneren, is bijvoorbeeld om hier te helpen een nieuw bewustzijn te brengen, en om anderen te helpen om in dit nieuwe bewustzijn te komen.

Wanneer je dus ergens niet bij past, hoeft dat niet iets negatiefs te zijn. Het kan ook betekenen dat je hier bent om iets nieuws te brengen.

Jullie Christina

Telegram Christina 26-3-2023

Waar we innerlijk naar op zoek zijn – dat, waar we werkelijk naar verlangen – vinden we niet buiten in de wereld, maar eigenlijk alleen maar in onszelf.

Natuurlijk kunnen andere mensen ons erbij helpen, de weg naar binnen te gaan, omdat we zo geconditioneerd zijn, dat we vaak eerst buiten onszelf zoeken.
Uiteindelijk kunnen we de weg daarheen echter alleen zelf gaan.

Als we eenmaal in onszelf hebben gevonden, waar we naar op zoek waren, kunnen we dat ook naar buiten in de wereld doorgeven.

Alleen dan, wanneer we dat, wat we buiten in de wereld willen zien, ook in onszelf kunnen voelen, kan het zich werkelijk in de wereld manifesteren.

Onze Scheppingskracht 20-3-2023

Lieve jullie,

Hoe gerichter en doelbewuster onze gedachtes en gevoelens door ons uitgezonden worden, hoe hoger ons bewustzijn is, en des te sterker de uitwerking die ze hebben op het geheel.

We zijn ons veel te weinig bewust van onze impact als individuele mensen, en de kennis van onze ware scheppingskracht wordt al duizenden jaren opzettelijk voor ons verborgen gehouden.

Want onze scheppingskracht wordt afgeleid en wordt in andere banen geleid, wanneer we bv voortdurend met angst geconfronteerd worden. In een sfeer van angst kunnen we niet echt creatief zijn en geen zinnige oplossingen vinden.

We zijn dan heel goed manipuleerbaar door degenen, die momenteel de mensheid in de richting van hun doelen willen sturen.

Daarom: versterk jezelf met goede, gefundeerde informatie en gelijkgestemde mensen, zo vaak als je kunt!

Jullie Christina

De 4e dimensie 16-3-2023

Lieve jullie,

ik hoor vaak de vraag, waarom het zo genoemd wordt, dat de aarde nu van 3D naar 5D gaat, en hoe het dan met de 4e dimensie zit.

De vierde dimensie is dat, wat men vaak de astrale wereld noemt.

Deze dimensie bestaat net zoals de derde dimensie hier op aarde, maar veel mensen nemen deze niet bewust waar. Als je bewust fijnstoffelijke energieën kan waarnemen, kan je ook de astrale wereld waarnemen.

Er bestaan daar heel uiteenlopende wezens. Er zijn lichtvolle wezens, maar er zijn ook wezens die manipulatief zijn en de mensheid in hun manipulatie willen houden. Het is in de vierde dimensie dus niet allemaal lichtvol, en een deel van de manipulatie, die we hier in de derde dimensie hebben, komt uit de vierde dimensie.

Er zijn verschillende gebieden in de vierde dimensie. Er zijn delen die lichtvoller zijn en andere die dat niet zijn.

Zoals ik het zie, wordt de vierde dimensie op den duur gereinigd van de wezens die niet bereid zijn om het licht aan te nemen, omdat de aarde haar trilling verhoogt, en alle wezens die niet bereid zijn zich aan deze trilling aan te passen, zullen op een gegeven moment de aarde moeten verlaten.

De trillingsverhoging van de aarde verandert niet alleen de fysieke wereld, maar heeft ook een energetische, reinigende werking.

Jullie Christina

Verwondingen helen 10-3-2023

Lieve Jullie,

wanneer we onze trilling verhogen, ontstaat daardoor ook meer moeiteloosheid in ons leven. Maar het feitelijke proces van de trillingsverhoging voelt niet altijd aangenaam.

Soms worden we ons bewust van blokkerende overtuigingen die we nog in ons dragen.

Soms komen oude psychische verwondingen in ons bewustzijn, of thema’s waarvan we dachten dat we ze geheeld hadden – maar nu merken we dat deze nog niet volledig geheeld zijn.

Dat is niet altijd aangenaam. Maar doordat we ons er bewust van worden, kunnen we deze gebieden helen.

Wanneer we meer licht en liefde op de aarde willen brengen, is een deel van het proces, dat we ook de psychische verwondingen helen, die ons ervan weerhouden, om ons licht steeds helderder te laten schijnen en onze liefde steeds meer te leven.

Jullie Christina

De waarheid voelen 24-2-2023

Lieve Jullie,

Veel mensen vinden het steeds moeilijker om te weten, wat of wie ze moeten geloven.

Dat is vaak ook helemaal niet zo gemakkelijk.

Want niet alles wat er lichtvol uitziet, is ook echt lichtvol. Dit is in de geestelijke wereld zo, en ook hier op aarde.

Er zijn mensen in het openbaar, zoals politici maar ook mensen die over spiritualiteit spreken, of eenvoudigweg in het dagelijks leven, die heel goed kunnen spreken en met woorden omgaan.

Zelfs wanneer de woorden die gezegd worden mooi zijn, betekent dat niet het energetisch zuiver is.

Wanneer we met ons hart en onze intuïtie verbonden zijn , kunnen we de waarheid echter veel beter herkennen. We kunnen leugens van waarheid, en het echte van het onechte onderscheiden.

Ons hart voelt de waarheid.

Soms kan het zijn, dat je je eigen hart niet meer waarneemt, omdat je het hebt gesloten, omdat je gekwetst werd. Dan is een van de eerste stappen die we moeten doen, dat we onze verwondingen helen, dat we vergeven en weer bereid te zijn, om ons hart te openen.

Wanneer we met ons hart en onze intuïtie verbonden zijn, wordt het veel gemakkelijker voor ons om aan te voelen wat waar is, en wat niet waar is. We kunnen en moeten onszelf dan ook duidelijk begrenzen, maar desondanks kunnen we tegelijkertijd Liefde laten stromen.

Dit is geen tegenstrijdigheid.

jullie Christina

Telegram Christina 15-2-2023

We zijn allemaal verschillend en daarom is het ook heel normaal, dat we niet altijd dezelfde mening hebben. Wat we echter altijd kunnen doen, is erop te letten, dat we respectvol met elkaar omgaan.

Er zijn veel kwesties in de wereld, die bedoeld zijn om ons als mensheid te verdelen.
Dat, wat ons weer bij elkaar brengt, is Liefde en de herinnering eraan, dat we in wezen allemaal hetzelfde willen: dat het onszelf en anderen goed gaat.

Het doet ons goed, als we onszelf steeds weer aan dat herinneren, wat ons als mensheid met elkaar verbindt.

Meer licht verspreiden 12-2-2023

Telegram Christina

Wanneer we meer licht willen verspreiden, hoeven we niet per sé iets “buitengewoons” te doen.

We kunnen in ons dagelijks leven meer licht verspreiden, wanneer we bij de “kleine” dingen beginnen. Deze “kleine” dingen kunnen dan wederom andere mensen ertoe inspireren, hetzelfde te doen.
Wij kunnen bijvoorbeeld:

🌸 Glimlach naar iemand, zomaar.

🌸Aan iemand vragen hoe het met hem gaat, en werkelijk naar hem luisteren.

🌸 Dieren helpen die onze hulp nodig hebben.

🌸 Dankjewel zeggen – soms eenvoudiigweg innerlijk – voor alles wat we hebben, ook voor schijnbaar vanzelfsprekende dingen.

🌸Met andere mensen gesprekken voeren, die inspirerend zijn en meer diepte hebben, bijvoorbeeld over de vraag praten, wat iemand gelukkig maakt of waar jij de zin van het leven in ziet .

🌸 Iets goeds voor jezelf doen, of jezelf omarmen, vooral dan, wanneer het juist niet goed met je gaat.

🌸 Je eigen weg vinden en niet blindelings de verwachtingen en opvattingen van de maatschappij volgen. Dat doet ons goed en tonen daardoor aan andere mensen, dat er nog meer is dan de huidige algemene opvattingen.
….

🌸 Breid deze lijst uit met punten die voor jou goed aanvoelen.

✨✨✨💗

Waaraan herken je jouw trillingsverhoging? 5-2-2023

Lieve Jullie,

onze trilling te verhogen is een proces. Soms vragen mensen zich af, waaraan ze kunnen herkennen dat hun trilling zich verhoogd heeft.

Natuurlijk zijn we allemaal verschillend, maar er zijn toch bepaalde dingen die bij velen hetzelfde zijn. Hier zijn een paar voorbeelden:

🌸 Je volgt je hart meer en je merkt je intuïtie beter op.

🌸Je DNA activeert zich meer, waardoor ook je paranormale krachten zich kunnen activeren. Je neemt energieën en andere dimensies duidelijker waar.
Daardoor ontstaan mooie ervaringen, maar tegelijkertijd reageer je ook gevoeliger op de energieën van andere mensen en plaatsen.

🌸Je kunt met bepaalde mensen niet meer zo goed praten als vroeger, omdat het verschil in bewustzijn groter geworden is.

🌸Sommige mensen worden afwijzend of boos op je, als je begint je eigen ware weg te gaan. Ze reageren zo, omdat het in hen thema’s aanraakt, waar ze op dit moment nog niet naar kunnen kijken.

🌸 Je voelt beter aan, welke voedingsmiddelen je werkelijk goed doen.

🌸Je doet meer aan zelfreflectie, en je wilt dat, waarvoor je hier bent gekomen, leven .

🌸Je hebt steeds meer momenten, waarin er geen angsten en zorgen meer zijn, maar je in vertrouwen bent.

🌸Over het algemeen voel je je steeds vaker blijer en lichter.

Zo zullen we geleidelijk de matrix verlaten, die bedoeld is om ons in precies het tegenovergestelde van dit alles te houden.

Jullie Christina

Vrede 30-1-2023

Lieve jullie,

de meeste mensen willen eigenlijk vrede. Er zijn maar weinig mensen die werkelijk oorlog willen. Dit handjevol mensen zorgt ervoor, dat er dan bijvoorbeeld geen vreedzame oplossing ontstaan kan.

Juist in deze tijd, waarin bepaalde groepen bewust oorlog willen creëren, zijn er mensen nodig die de vrede verankeren. Dat gaat alleen, wanneer je ook echt bewust daarvoor kiest.

Dit betekent dat er mensen nodig zijn, die geweld en oorlog niet meer stilzwijgend accepteren, maar bewust ‘nee’ er tegen zeggen, en zich vervolgens richten op wat ze in plaats daarvan willen: op Vrede.

Onze gedachten en emoties hebben invloed.

Ze gaan het collectieve veld in en verbinden zich daar met andere gelijksoortige gedachten. Als we bewust voor vrede kiezen, wordt het veld voor vrede daardoor een stuk groter.

We kunnen weliswaar het lijden op aarde niet altijd voorkomen – maar we kunnen proberen om persoonlijk iets helends en vredigs uitstralen. Dat helpt veel meer dan we weten, en het helpt ook alle anderen die open zijn voor deze positieve energieën, en zorgt er ook voor, dat de lager trillende energieën uitgevlakt worden.

Jullie Christina

Omdat ze de Liefde niet kennen 27-1-2023

Nieuwsbrief 27-1-2023, Telegram 25-1-2023

Lieve Jullie,

als ik naar mensen kijk, zie ik soms spontaan wat voor bewustzijn er in dat lichaam geïncarneerd is. Ik heb al heel uiteenlopenden gezien.

In mijn laatste tekst heb ik geschreven, dat de levensplannen die we op ons zielsniveau maken altijd voor iets positiefs gemaakt zijn.
Dat klopt ook, zolang het lichtvolle zielen zijn die incarneren. Een ziel is altijd met de Liefde verbonden, zelfs waneer ze die, zodra ze eenmaal op de aarde is, niet altijd meer kan voelen en de Liefde soms onder dikke lagen bedekt is.

Maar er zijn ook andere wezens, die geen verbinding met Liefde hebben. Daarom hebben ze geen inlevingsvermogen, geen begrip en geen geweten.

Deze wezens kunnen ook incarneren. Omdat ze de Liefde niet kennen, maken ze levensplannen, die niets met Liefde van doen hebben.

De mensheid is momenteel en al gedurende lange tijd zogezegd tot slaaf gemaakt door deze wezens. Dat is de reden waarom er zoveel verschrikkelijke toestanden in de wereld zijn.
De mensen worden door deze wezens bewust in angst gehouden.

Deze wezens hebben de lager trillende energie van mensen nodig – ze voeden zich daarmee. Ze hebben geen eigen Licht en geen Liefde, die ze van binnenuit voedt. Daarom stelen ze de energie van anderen, bijvoorbeeld van de mensen.

Het is daarom belangrijk, dat we de angst in onszelf helen, dat we nee zeggen tegen dingen die niet goed voor ons zijn, en ons Licht laten stralen.

Wanneer we onszelf innerlijk bevrijden, helpt dit de aarde, zodat ook zij zich bevrijden kan.

Jullie Christina

Ons Levensplan 22-01-2023

Lieve Jullie,

ons levensplan, dat we zelf maken voor onze geboorte, gaat er altijd over, dat we bepaalde themas willen helen, dat we bepaalde dingen willen herkennen, of dat we met ons licht anderen willen helpen.

Ons levensplan is voor ons dus altijd positief, ook wanneer we dat misschien niet altijd zo zien, als we eenmaal hier op Aarde zijn.

Voor ons levensplan plannen we niet iedere week vooruit, maar alleen bepaalde grote situaties.

Hoe we op deze situaties reageren als we op de Aarde zijn, hangt van ons persoonlijk af. Dat is onze vrije wil.

Afhankelijk van onze reactie kan het zijn, dat onze ziel daardoor het levensplan bijstelt.

Het kan bijvoorbeeld zijn, dat we medeleven willen leren. Als we dat eenmaal geleerd hebben, zullen de andere situaties die we uitgekozen hebben om mededogen te leren niet meer plaatsvinden, omdat de reden waarom deze situaties in ons leven zouden komen, al vervuld is.

Door de manier en wijze, hoe we met de omstandigheden en gebeurtenissen in ons leven omgaan, beïnvloedden we in belangrijke mate het verdere verloop.

Dat we deze invloed hebben, is een deel van onze scheppingskracht.

Jullie Christina

Van binnen uit de Aarde 13-1-2022

Nieuwsbrief 13-1-2022, Telegram 11-1-2023

De aarde heeft een eigen trilling die omhoog gaat, onafhankelijk van hoeveel mensen met deze trillingsverhoging meegaan.

De energieën in de mensen zijn vaak zwaar, omdat veel mensen met hun bewustzijn in oude energieën zijn, en dat door bepaalde krachten gebruikt wordt.

Maar als we de natuur in gaan, wordt de zwaarte minder en kunnen we de energie van de aarde beter waarnemen.

Van boven uit het universum komen hoger trillende energieën op de aarde, en van onder uit het binnenste van de aarde zelf, komt ook licht aan de oppervlakte van de aarde.

Wanneer we dit licht waarnemen, kan het ons helpen om vertrouwen te krijgen, omdat we waarnemen dat er iets goeds op de aarde gebeurt. De aarde zelf wil naar een positieve toekomst, en dat kan je energetisch al aan haar merken, ook wanneer we dat in de materie nog niet zien.

Liefde 10-1-2023

Lieve jullie,

Liefde is eenheid en is het enige, dat niet kan worden gesplitst.

Liefde betekent dat we medeleven en begrip hebben. Het betekent dat we mild zijn en dat we vergeven.

Maar liefde betekent ook dat we ons afschermen van dingen die ons schade berokkenen, want ware liefde heeft niets ermee te maken, dat we alles goed vinden en overal ja op zeggen.

Ware liefde betekent ook waarheid en heeft daarom niets te maken met dat we dingen die schadelijk zijn negeren, of ‘ze in onze gedachten goedpraten.

Uiteindelijk zijn het waarheid en liefde die genezen (helen). In ons persoonlijke leven, maar ook in het grote geheel. Daarom is het zo belangrijk, dat we ons steeds weer tot onze diepste kern wenden, want die bestaat uit liefde en licht.

Jullie Christina

Het zal niet lukken 8-1-2023

Lieve jullie,

Ieder mens die nog een verbinding met zijn ziel heeft, hunkert naar een leven in een paradijselijke wereld. Dat hebben we allemaal gemeen omdat het zich als een herinnering in onze diepste kern bevindt .

Al die mensen die op zielsniveau besloten hebben: “Ik wil in een geheelde en vreedzame wereld leven en ik wil graag helpen dit te realiseren”, zullen dat doen.”

Want dat is, wat ze in hun ziel besloten hebben.

En dan zullen ze daar ook naartoe geleid worden, onafhankelijk van wat er op de aarde gebeurt.

De dingen die nu op aarde gebeuren kunnen, de trillingsverhoging van de aarde hoogstens compliceren, maar niet verhinderen.

Want de aarde heeft op haar zielsniveau besloten, dat ze naar haar oorspronkelijke staat terug wil keren.

En dat is niet te verhinderen. Je kunt je niet tegen een planeet verzetten, dat gaat eenvoudigweg niet.

Maar er zijn mensen met grootheidswaanzin. die geloven dat ze dat wel kunnen.

Maar dat kunnen ze natuurlijk niet.

De aarde bevindt zich in een toestand van verandering, en dat weten ook de onlichte krachten, krachten, die proberen om alles om te draaien en in een andere richting te sturen.

Maar dat zal uiteindelijk niet gebeuren, omdat de aarde het niet wil en omdat de mensen in steeds grotere aantallen ontwaken.

(Christina in Love Stream nummer 14, 21 mei 2021)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.