Alles over Deepak Chopra 21 dagen overvloed meditatie – Overvloed creëren/ Creating Abundance

Deze geweldige 21-dagen meditatie uitdaging “Overvloed creëren”/ “Creating Abundance” van Deepak Chopra bestaat uit 21 geluidsopnames van ongeveer 15 minuten. Daarin legt Chopra dingen uit, en geeft iedere dag een “centrale gedachte voor de dag” / affirmatie, en een mantra over het thema van die dag. Daarna volgt er een korte meditatie.

De Inhoud van de Overvloed meditatie-reeks

Ik vind het een geweldige verzameling oefeningen en levenswijsheden, die jouw blik op de wereld totaal kunnen veranderen. Er blijkt van van alles mogelijk te zijn voor jou wat je zelf totaal niet voor mogelijk had gehouden. Veel dingen blijken niet vast te staan. Er zijn ons in onze opvoeding misverstanden aangeleerd over hoe de wereld werkt. Je hoeft bijvoorbeeld niet altijd hard te werken om iets te bereiken. Jouw gedachten bepalen hoe de wereld eruit ziet. Diep van binnen ben jij zelf het Universum. Vind de verbinding met je eigen Ziel terug, en diepe wensen en verlangens zullen spontaan vervuld worden.
Er zijn 21 meditaties / dagen, allemaal met een eigen verschillend onderwerp en thema.

Zingend Mediteren / Kirtan-Mantra en Deepak Chopra / Overvloed

Wat heeft dit alles met Zingend Mediteren te maken, zul je je misschien afvragen?
Wel, Deepak Chopra zegt in meditatie 4 van de 21 dagen abundance meditatie namelijk het volgende:

Puur bewustzijn bestaat in de ruimte tussen gedachtes. (…) Maak verbinding met het Universum, gelukzaligheid van de overstijgende Stilte, puur BewustZijn. bestaat in de ruimte tussen gedachtes.

Bij Zingend Mediteren werkt dit precies hetzelfde.
In de diepe Stilte tussen 2 Kirtan-Mantra’s in ervaar je dat jij zelf Stilte en BewustZijn BENT. Jij zelf bent verbonden met de Bron, de Oorsprong, en je voelt de directe verbinding met dit Verenigde Veld, “the Unified Field”.

Dave Stringer, een bekende Amerikaanse Kirtan-zanger, zegt het zo:

Voor mij is God de Stilte nadat de muziek is uitgeklonken.


Ontvang Gratis Bloemlezing met Inspirerende en Rustgevende Citaten & Tips Zingend Mediteren


YouTube Video’s Deepak Chopra 21 dagen overvloed meditatie

De video’s “21 days of abundance” zijn niet altijd beschikbaar op YouTube, want ze worden door YouTube soms verwijderd. Ik probeer steeds een actuele YouTube playlist hieronder te posten, maar die zal dus niet altijd werken.
Ze staan op dit moment ook allemaal op Spotify, daar kun je hem met een gratis abonnement afluisteren, zowel op je computer als op je mobiel met de app.
https://open.spotify.com/album/5MrmwtYoFaB3nQVj4jTbmL

Je kunt natuurlijk deze meditatie (en alle anderen meditaties van Deepak Chopra en Oprah Winfrey) betaald beluisteren via chopracentermeditation.com.
Deze overvloed meditatie is 1 van de vele Oprah & Deepak meditaties.

Nederlandse Vertaling Overvloed / Abundance meditatie

Er is ook een Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke overvloed meditatie op Youtube te vinden. Ik hou zelf eigenlijk nooit zo van vertalingen. Als je bijvoorbeeld de films van Harry Potter in het Engels kent, dan is zijn de Nederlandstalige films toch altijd een teleurstelling. Er is minder zorg aan besteed, en in de vertaling gaat altijd wat van de oorspronkelijkheid verloren. Naast dat ik me afvraag of deze Nederlandse filmpjes legitiem zijn, is deze vertaling in mijn gevoel wat ondermaats. ‘Centrale gedachte’ is voor mij bijvoorbeeld geen passende vertaling voor het begrip ‘Centering thought’.

Mocht je toch geïnteresseerd zijn in een Nederlandse vertaling, kijk dan hier.


Beter meer dan 21 dagen doen over de 21 dagen overvloed meditatie

Ik doe zelf meerdere dagen over 1 meditatie, dus ik krijg het nooit “af” in 21 dagen. In 1 dag kan ik het niet laten binnenkomen wat er allemaal gezegd wordt. Hoewel het weinig woorden zijn, kan een geluidsopname ook een “overvloed” aan (vaak nieuwe) nieuwe info zijn, die tijd nodig heeft om in te dalen.

Ik weet niet waar het idee vandaan komt om het meditatie programma ” Creating Abundance” van Deepak Chopra in 21 dagen (21-day challenge) te doen. Misschien is het wel een beetje Amerikaans: binnen 3 weken succes, je hele leven veranderd :-). Het doet me een beetje denken aan de huidige yoga opleidingen. 20 jaar geleden duurde alle yoga-opleidingen 3 of 4 jaar, en aan het einde daarvan (of pas daarna) ging het kwartje soms vallen. Nu kun je in India in 1 maand een 200-uurs training volgen, en dan “Tadaaa..” ben je in 1 keer “Yoga-Docent”.

Ik voelt voor mij in ieder geval niet goed om het zo snel te doen. Ik las ook over mensen die ontevreden waren na de 3 weken, dat ze het gevoel hadden dat ze er nog lang niet alles uit hadden kunnen halen.

deepak chopra 21 day meditation challenge, ovevloed meditatie, creating abundance

Ik doe nu zelf 3-4 dagen over 1 meditatie , die ik dan iedere ochtend beluister tot de inhoud ingedaald is. Dat is dus gemiddeld 1 of 2 meditaties per week. Ik doe er dan tussen de 2 tot 3 maanden over, maar dan is het ook echt ingezonken en heb ik me een nieuwe visie op “de werkelijkheid” eigen gemaakt.

Betekenis van het woord Overvloed / Abundance

Deepak Chopra zegt over overvloed / abundance: het is onze natuurlijke staat.

De letterlijke vertaling van het Engelse woord Abundance is:

 • Overvloed
 • Weelde, Luxe, Pracht
 • Onbekrompen(heid)
 • Uitbundig(heid)
 • Veelheid
 • Rijkelijk
 • Een grote hoeveelheid van iets

Enkele betekenissen van het Nederlandse woord overvloed of over-vloed

 • Onuitputtelijkheid
 • Overvloedigheid
 • Rijkdom
 • Stroom
 • Zee
 • Meer dan voldoende

De tegenstelling van Overvloed is schaarste, gebrek, tekort, gemis.
Negatieve betekenissen overvloed zijn: meer dan nodig, buitensporig, overdreven, exces .

Het boek: Creating Affluence, the A-Z Steps to a Richer Life

In 1993 heeft Deepak Chopra een boek de titel ‘Creating Affluence’ geschreven. De Meditatie-reeks Creating Abundance is hierop gebaseerd.
Appart hieraan is dat in de titel van het boek het woord Affluence gebruikt wordt in plaats van Abundance, zoals bij de meditatie.
Het verschil ligt subtiel, maar Abundance vertaalt meer als het begrip overvloed, terwijl met Affluence meer het naar je toestromen van overvloed bedoeld wordt (fluent = vloeiend).
Het boek is ook in het Nederlands vertaald en heet dan “Leven in Overvloed”.


Ontvang Gratis Bloemlezing met Inspirerende en Rustgevende Citaten & Tips Zingend Mediteren


Samenvatting 21 dagen overvloed meditatie Deepak Chopra

Dagelijkse Mantra en Focusgedachte

Bij iedere dag hoort een ‘Centering Thought”, een ‘Focus-Gedachte’ (letterlijk vertaald: centrerende gedachte), een soort van affirmatie voor die dag, een gedachte die je door de dag heen overweegt. En ook een sankriet Mantra’s, een korte spreuk die je innerlijk kunt herhalen als je door de dag heen afgeleid raakt (de weg kwijt raakt, zeg maar).

Je kunt deze mantra’s en focus-gedachtes overigens ook gebruiken zonder de geluidsopnames gehoord te hebben. Het verhaal van Deepak Chopra verheldert en verdiept deze Mantra en Focus-Gedachte wel, dus het effect ervan zal (veel) groter zijn mét meditatie erbij.

Samenvatting per dag

Dit zijn mijn beknopte samenvattingen van de teksten van de ‘abundace meditation’ , in mijn persoonlijke vertaling. Om de werkelijke betekenis en diepte te ervaren moet je de volledige originele meditaties meerdere malen doen en afluisteren.

Deepak Chopra, 21 dagen, overvloed meditatie, Creating Abundance, week 1, leven in overvloed

Week 1: dag 1-7

Dag 1 van Creating Abundance, de Leven in overvloed meditatie van Deepak Chopra.
De waarheid over Overvloed.
Focus-Gedachte: Vandaag aanschouw ik alle overvloed die mij omringt.
Sanskriet Mantra: “So Hum ” of “So Ham” ~ I Am – Ik ben.

Samenvatting:
Overvloed is de ervaring waarin al onze behoeftes gemakkelijk worden vervuld, en onze wensen spontaan vervuld worden. Als we in ieder moment van ons bestaan vreugde, gezondheid, geluk, levenskracht (vitaliteit) en de zin van het leven voelen.
Je hoeft overvloed niet te zoeken, je hoeft het alleen op te merken en er voor open te staan. Stilte en Natuur weerspiegelen de overvloed.

Dag 2
De Bron van alle overvloed.
Focus-Gedachte: Ik creëer mijn persoonlijke overvloed uit een oneindige / onuitputtelijke Bron.
Sanskriet Mantra: “Aham Brahmasmi” – De Essentie van mij is het Universum.

Samenvatting:
Alles is gemaakt van hetzelfde basismateriaal en komt uit dezelfde Bron, ook wel genoemd God, de Hogere Kracht, de Heilige Geest, de Kosmos, het Universum of het Verenigde veld (the Unified Field).
De sleutel tot een overvloedig leven is het omarmen van het idee dat alle Overvloed van dit Veld komt. Laat je weerstand die je misschien tegen het ervaren van overvloed hebt los, geef ieder idee op dat je beperkt bent.
Je kunt alles wat je hart begeert zijn, doen en hebben, zolang als je gelooft dat het mogelijk is, het jou en anderen dient, en geen schade toebrengt aan niemand.
Onbeperkte overvloed in je leven uitnodigen vraagt alleen jouw bewustZijn, Intentie en Stilte.

Dag 3
Mind, Matter & Spirit – Verstand, Materie en Geest
Focus-Gedachte: Vandaag focus ik mij op wat ik in mijn leven wil aantrekken.
Sanskriet Mantra: “Sat, Chit, Ananada” – Zijn – Bewustzijn, – Gelukzaligheid.

Samenvatting:
Als je iets niet kunt zien of aanraken, betekent alleen dat het op dit moment voor jou niet kan bestaan in jouw driedimensionale wereld. Sommige mensen zien tekort waar andere mensen overvloed zien, door boodschappen die ze in het verleden hebben gekregen.
De Buitenwereld is een constructie van onze eigen interpretaties: onze woorden, onze gedachtes en wat we geloven. Je gelooft dat materie een onveranderlijke werkelijkheid is. Maar materie en vorm zijn voortdurend in verandering, dus wat is dan ‘Realiteit’?
Denken is potentiële energie, en daardoor kunnen we de fysieke wereld veranderen door onze gedachtes en wat we geloven te veranderen.
En ook Overvloed komt van binnen uit, vanuit gedachte, intentie, aandacht en verwachting.
Jij als een krachtig creatief wezen kan je gewaarwording, denken en realiteit veranderen door je gedachtes en verwachtingen te veranderen.

Dag 4
Puur Bewustzijn
Focus-Gedachte: Vanaf dit moment nodig ik onbegrensde overvloed in mijn leven uit.
Sanskriet Mantra: “Aham Brahmasmi” – De Essentie van mij is het Universum.

Samenvatting:
Het Collectieve Bewustzijn is de verzameling overtuigingen, die gebaseerd zijn op wat anderen ons geleerd hebben. Het komt voort uit antwoorden zoeken buiten jezelf, en het aanvaarden van hoe anderen vinden hoe het leven zou moeten zijn.
Sociale hypnose heeft ons geleerd dat zaken zoals geld, liefde, vreugde, welvaart en erkenning schaars zijn.
Als je contact maakt met Puur Bewustzijn, is ware overvloed een natuurlijk gegeven. alles is mogelijk in de Geest. Het refereert aan zichZelf, het evolueert uit zichZelf, en het heeft zijn eigen regels.
Word een stille getuige van je eigen gedachtes, vraag dingen aan je Hart, en je zult Weten. Puur Bewustzijn bestaat in de Ruimte tussen je gedachtes.
Maak verbinding met de Universele Geest, om zo gelanceerd te worden in de gelukzaligheid van de alles-overstijgende Stilte

Dag 5
Het veld van het Oneindige / alle Mogelijkheden
Focus-Gedachte: Vandaag omarm ik mijn potentieel om te zijn, doen en te hebben wat ik ook maar kan dromen.
Sanskriet Mantra: “Sat, Chit, Ananada” – Zijn – Bewustzijn, – Gelukzaligheid.

Samenvatting:
Transformatie wordt teweeggebracht door 2 eigenschappen van bewustzijn: focus of aandacht, en intentie, een duidelijke visie of uitkomst.
De aandacht stuurt de energie, en de intentie maakt het tastbaar. Alles waar we in ons leven de aandacht op vestigen wordt groter, en schakelt het universum in ons te helpen de gewenste uitkomst te bereiken.
Door tijdens het mediteren het veld van alle mogelijkheden binnen te gaan, kunnen we onze creatieve krachten aanschouwen, en zo iedere situatie in ons leven veranderen.
Laat de intentie over aan het veld van alle mogelijkheden en sta het universum toe de details te organiseren.
Jij bezit de kracht om een leven te leven vol met liefde, plezier, gezondheid, compassie, vrienden, materiële bezittingen en alles wat je nog meer kiest.

Dag 6
De Zaden van Succes
Focus-Gedachte: Alles wat ik verlang is in mij
Sanskriet Mantra: “Ram”- (=een Hinduistische God).

Samenvatting:
In plaats van onszelf te vergelijken met iets of iemand anders, kun je vervulling zoeken van binnen uit. Je kunt zelf alles creëren wat je nodig hebt om gelukkig en succesvol te zijn. In iedere terugval, tegenslag, of probleem wat je ervaart zit een ‘Zaadje van Succes’. In iedere situatie heb je de mogelijkheid nieuwe creatieve oplossingen te vinden, andere nieuwe opties te verkennen.

Dag 7
Spontane vervulling van Succes
Focus-Gedachte: Ik gebruik mijn bewuste intentie om mijn dromen te manifesteren.
Sanskriet Mantra: “Sat, Chit, Ananada” – Zijn – Bewustzijn, – Gelukzaligheid.

Samenvatting:
Dromen die uitkomen, wonderen of een gelukkig toeval kunnen in een moment gerealiseerd worden en zijn het gevolg van bewustzijn, inzicht en intentie.
Als JIJ weer samenvalt met je Ziel, kunnen je verlangens en wensen spontaan vervuld worden. Je lichaam is een prachtig gereedschap hiervoor. Merk hoe je lichaam voelt als je denkt aan een huidige omstandigheid die je zou willen veranderen, en als je aan je droom en verlangen denkt. Let aandachtig op deze gevoelens gevoelens van gemak of ongemak, van verdriet of blijheid. Opmerkzaam zijn hoe het voelt helpt je om creatieve keuzes te maken die je brengen bij waar je naar verlangt.

Einde week 1
Gedurende de 1e week hebben we de realiteit van overvloed verkend. De bron waar het vandaan komt ( het Universum) en hoe we overvloed in ons bewustzijn aantrekken


Ontvang Gratis Bloemlezing met Inspirerende en Rustgevende Citaten & Tips Zingend Mediteren


Deepak Chopra, 21 dagen, week 2, overvloed meditatie, Creating Abundance, leven in overvloed

Week 2: dag 8-14

Dag 8 van Creating Abundance, de Leven in overvloed meditatie van Deepak Chopra.
de Wet van zuivere Mogelijkheid
Focus-Gedachte: Door de Wet van Zuiver Mogelijkheid kan ik alles, altijd en overal creëren.
Sanskriet Mantra: : “Om Pavan Namah” – Ik ben het Absolute Bestaan, ik ben het Veld van Mogelijkheden.

Samenvatting:
Jij bent in je wezenlijke Zijn puur Bewustzijn, puur Potentieel en het veld van alle mogelijkheden. Het collectieve bewustzijn projecteert een overkoepelend gevoel van schaarste, en het bedrieglijke gevoel van competitie.
Als we de diepe Stilte in gaan, kunnen we afstemmen op ons Innerlijk Weten, op “Spirit” en op ons hogere Zelf. Hierdoor kalmeert het gekakel in ons hoofd.
Bevrijd jezelf van de gewoonte om te oordelen over mensen of situaties. Dit veroorzaakt turbulentie, die het verbinden met je hogere Zelf in de weg gaat zitten.

Dag 9
de Wet van Geven
Focus-Gedachte: Ik geef wat ik wil ontvangen, vandaag en iedere dag.
Sanskriet Mantra: : “Om Vardhanam Namah”. – Ik voed het Universum, en het Universum voedt mij.

Samenvatting:
Alles in het hele universum bestaat bij de gratie van geven en nemen. Nergens in de natuurlijke wereld bestaat hamsteren. De makkelijkste manier om te krijgen waar jij naar verlangt en wat jij nodig hebt, is om anderen te helpen te krijgen wat zij willen en nodig hebben. Zo help je de stroom van overvloed circuleren. Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. Door de ‘goedheid van het leven’ te ontvangen en aan anderen aan te bieden, zul je een ware overvloed in je eigen leven creëren.

Dag 10
de Wet van Karma
Focus-Gedachte: Ik maak goede keuzes, omdat ze met volledig bewustzijn gemaakt zijn..
Sanskriet Mantra: : “Om Kriyam Namah”. – Mijn daden zijn in harmonie met de Kosmische Wet.

Samenvatting:
Ware overvloed is vaardigheid om je verlangens te vervullen met minimale inspanning.
Alles wat we doen genereert een energetische kracht, die weer naar ons terugvloeit. Je oogst wat je zaait.
De keuze die je maakt zou jou moeten voeden. Jou, en ook alle anderen die door die keuze beïnvloed worden.
Als we een bewuste keuze maken om aandacht te geven aan iets wat we hebben, dan zullen we er meer van krijgen
Richt je aandacht op je hart, en vraag aan jezelf: brengt deze keuze mij vervulling en geluk, en ook aan degenen die door deze keuze geraakt worden? Luister naar je hart voor het antwoord, en je zult altijd de bewuste keuze maken.

Dag 11
Overvloed en de Wet van de minste Inspanning
Focus-Gedachte: Ik verwacht en aanvaardt dat overvloed makkelijk naar mij toe stroomt.
Sanskriet Mantra: “Om Daksham Namah” – Mijn daden resulteren in maximale opbrengst met minimale inspanning.

Samenvatting:
Als we in fase met het universum zijn, gaat alles spontaan en moeiteloos. We vertrouwen er dan op dat alles in het universum is zoals het zou moeten zijn, in perfecte harmonie. We verwerpen het geloof dat overvloed een resultaat is van worsteling. Hoe meer je bereid bent de omstandigheden van jouw leven te accepteren, precies zoals ze nu zijn, hoe makkelijker jouw leven wordt. Het accepteren van jouw leven precies zoals het nu is plaatst je in de beste positie om je doelen te bereiken. We hoeven niet ijverig te werken om te bereiken wat we in het leven willen. Als we in harmonie met de natuur handelen, verankerd in de kennis van ons ware Zelf, en gemotiveerd door liefde, kunnen we het geluk wat we zoeken en onze verlangens zonder enige moeite realiseren. Neem de verantwoordelijkheid over jouw leven zonder jezelf de schuld van iets te geven. Doe afstand van de neiging om anderen tot jouw zienswijze te overtuigen of over te halen.

Dag 12
de Wet van Voornemen (Intentie) en Verlangen
Focus-Gedachte: Ik plaats mijn voornemens (intenties) in de grote oceaan van alle mogelijkheden en sta het Universum toe door mij te werken.”
Sanskriet Mantra: “Om Ritam Namah” – Mijn acties en verlangens worden ondersteund door de kosmische Intelligentie.

Samenvatting:
Als we een overvloed-bewustzijn hebben zien we het leven als een wonderlijk avontuur, waarin onze behoeftes ‘gemakkelijk’ vervuld worden. We hebben dan het vermogen om overal waar we komen schoonheid te zien, om dankbaarheid als belangrijkste ’emotie’ te hebben, om naar iedereen die we tegen komen ons hart open te houden, en te vertrouwen in het ‘kosmische plan’.

Visualisatie / Meditatie

Dag 13
de Wet van Onthechting
Focus-Gedachte: Terwijl ik de behoefte om mijn leven te regelen loslaat, brengt het Universum mij in overvloed het Goede.
Sanskriet Mantra: “Om Anandham Namah – Mijn daden zijn gelukzalig vrij van gehechtheid aan de uitkomst .

Samenvatting:
Als je het idee van een overvloedig universum accepteert, dan laat je het verlangen gaan om de omstandigheden te controleren, en om oplossingen te forceren om jouw verlangens te vervullen.
De wet van onthechting leert ons om onze intentie te focussen op waar je naar verlangt, de stappen noodzakelijke stappen te zetten om onze dromen te verwezenlijken, en om veiligheid te vinden in de wijsheid van onzekerheid door iedere gehechtheid aan het resultaat los te laten, een belangrijke stap in het bereiken van onze doelen.
In de Geestelijke Wereld bestaan geen fysieke grenzen, mogelijkheden zijn grenzeloos, en er is geen ruimte of tijd. Er is alleen maar pure mogelijkheid, die je activeert door je gedachtes, aannames en intenties.

Dag 14
de Wet van Dharma (Levensdoel)
Focus-Gedachte: Er is een manier waarop ik mijn ware Doel in het leven kan vervullen.
Sanskriet Mantra: “Om Varunam Namah” – Mijn leven is in Harmonie met de Kosmische Wet.

Samenvatting:
De wet van Dharma kan jouw diepste verlangens vervullen. Onderdeel 1 is om je ware Zelf te ontdekken. Onderdeel 2 en 3 zijn om jouw unieke talent te ontdekken, en dit te delen om zo geluk te brengen voor jou en anderen. Waar gaat jouw hart van zingen? Waar leef jij van op? Geef aandacht aan de Geest / Ziel die in jou leeft, erken bewust jouw unieke talent, en vraag jezelf hoe je dat het beste kunt gebruiken om de wereld te dienen.


Einde week 2
In de 2e week bekeken we hoe we meer overvloed kunnen aantrekken door het toepassen van de 7 spirituele wetten van succes.


Ontvang Gratis Bloemlezing met Inspirerende en Rustgevende Citaten & Tips Zingend Mediteren


Deepak Chopra, 21 dagen overvloed meditatie, week 3, Creating Abundance, leven in overvloed

Week 3: dag 15-21

In de 3e week bespreken we de vele manieren waarop overvloed zich in ons leven kan manifesteren.

Dag 15 van Creating Abundance, de Leven in overvloed meditatie van Deepak Chopra.
Synchrodestiny Leven
Focus-Gedachtee: Terwijl ik bewust leef in het huidige moment, hou ik van het wonder van Synchrodestiny
Sanskriet Mantra: “Aham Brahmasmi” – De kern van mijn wezen is de Ultieme realiteit, de Oorsprong en de Grond van het Universum, de Bron van alles wat bestaat.

Samenvatting:
Chopra noemt het samenkomen van “Toevalligheden” en Bestemming “Synchrodestiny”.
Belangrijk onderdeel van Synchodestiny is het herkennen en vieren van de Kosmische Dans. En vertrouwen dat er een Ritme aanwezig is in het Bestaan, en dat als we leven in harmonie met dat Ritme, alles waar we naar verlangen moeiteloos naar ons toe komt. Deze moeiteloze “flow” van schijnbare toevalligheden kan de ultieme voldoening in ons leven brengen. Als je ontspant in het ritme van het leven, dan is het alsof je op de vriendelijke stroom van een rivier meegevoerd wordt naar een plek met alles wat je ooit gewenst hebt. Merk de “toevalligheden” op, en zie het universum in je leven aan het werk , om je te helpen jouw dromen te verwezenlijken.

Dag 16
Leven in Dankbaarheid
Focus-Gedachte: Vandaag denk ik eraan om Dankbaar te zijn.
Sanskriet Mantra: “Om Vardhanam Namah” – Ik koester / voed het Universum, en het Universum koestert / voedt mij.

Samenvatting:
Ervaren van Dankbaarheid is 1 van de meest effectieve manieren om met je Ziel in contact te komen. Als je dankbaarheid voelt, stapt je Ego uit de weg.
Dankbaarheid is onafhankelijk van welke situatie of persoonlijke ervaring dan ook.
Oprechte dankbaarheid is ook 1 van de meest krachtige manieren om meer Goeds in ons leven uit te nodigen. Alsof je tegen het Universum zegt: breng me alsjeblieft meer van dit. Iedere ervaring is een geschenk. Je ervaart gelukzaligheid zonder een speciale reden. Je realiseert je dat alles wat je ervaart een geschenk is. Ervaar het zaadje van goedheid in iedere situatie, om je tot een meer liefhebbend en dankbaar wezen te ontwikkelen.

Persoonlijke ervaring:
Laatst ergerde ik mij aan een automobilist die keihard doorreed in plaats van mij voorrang te verlenen. Toen dacht ik aan aan deze “dag van dankbaarheid”, en zag het als een herinnering aan hoe ik zelf soms ook doe, maar eigenlijk niet zo wil zijn. Ergernis verdwenen :-).

Dag 17
Leven zonder Zorgen
Focus-Gedachte: Ik ga licht van Hart en Zorgeloos door de dag, in de wetenschap dat Alles goed is.
Sanskriet Mantra: “Sat, Chit, Ananada” – Zijn – Bewustzijn, – Gelukzaligheid.

Samenvatting:
Bij mensen die bezorgd zijn dat ze tekort komen echoën hun lichamen hoogstwaarschijnlijk deze gevoelens van angst, zorgen of spanning.
Als we de intelligentie van het Universum leren te vertrouwen, keert het lichaam keert terug naar zijn natuurlijke staat van blijheid en kalmte.
Als je je weer verbind met je natuurlijke staat, ga je van Ego naar je ‘ware Zelf’. Je ervaar plezier in alles waar je van houdt, inclusief jezelf.
Als Spiritueel Wezen heb je niets te vrezen. Alles wat echt bestaat in deze wereld is Liefde.

Dag 18
Leven in Eenheid
Focus-Gedachte: Ik vier mijn Eenheid met alle Leven, in de wetenschap dat we allemaal Een zijn.
Sanskriet Mantra: Tat Tvam Asi (=Jij bent Dat) – Ik zie de ander in mijzelf, en mijzelf in anderen.

Samenvatting:
Als de materiële wereld je enige werkelijkheid is, lijkt het of iedereen afgescheiden van elkaar leeft, en de mogelijkheden en middelen beperkt zijn. In deze visie van tekort beginnen we bijvoorbeeld te geloven dat, als iemand anders ergens succes in heeft of liefde vind, dat we dan zelf overgeslagen worden. We worden meegezogen in een concurrentiestrijd die ons tegen elkaar opzet, en verhindert dat we echte gelukzaligheid kunnen ervaren.
We zijn echter allemaal 1, en delen de Ene Alles doordringende Spirit / Geest /Energie. Als je dat beseft verdwijnt de competitie. We beseffen dan dat als 1 iemand succes heeft, we allemaal succes hebben. In deze staat zijn wonderen gewoon, en kunnen we alles creëren wat we wensen.
Geef de ander in gesprekken jouw onverdeelde aandacht, en wees oprecht geinteresserd naar hun leven. Als je iemand ziet die hulp nodig heeft, geef die.

Dag 19
Liefde leven
Focus-Gedachte: Vandaag herinner ik mijzelf eraan om te houden van alles en iedereen wat/die ik ontmoet.
Sanskriet mantra: “Sat, Chit, Ananada” – Zijn – Bewustzijn, – Gelukzaligheid.

Samenvatting:
De Indiase wijsgeer Nisargadatta Maharaj zei tegen zijn volgers: Leven is Liefde, en Liefde is Leven. De uitvoering en de vorm mogen misschien verdraaid zijn, maar het motief is altijd Liefde. Liefde is de grootste drijvende kracht in het Universum, en als we Liefde echt ervaren, vinden we ons (hogere) Zelf. Hoeveel je ook lief hebt, Liefde raakt nooit op, omdat Liefde is wat je werkelijk bent diep van binnen.
Liefde voor alle wezens helpt ons om de ware natuur van onze geest te realiseren.
Leef de Liefde, die je bedoeld was om te Zijn, die je Bent, en zie jouw leven opbloeien.
Oefen het leven van Liefde door (vandaag) eenvoudigweg een vriendelijk woord of een vriendelijke gedachte voor iedereen te hebben die je tegenkomt.

Dag 20
Leven in Weelde
Focus-Gedachte: Vandaag trakteer ik mezelf op momenten van weelde.
Sanskriet mantra: “Om Ritam Namah” – mijn handelingen en verlangens worden ondersteund door Kosmische Intelligentie.

Samenvatting:
Als je jezelf waardevol vindt (als tegenstelling van waardeloos), omring je jezelf met weelde. Kleine verwennerijtjes die niet direct voor het dagelijks leven nodig zijn. Vind jij jezelf waard om verwend te worden met kleine dingen die weinig kosten, maar heel veel voor je betekenen? Jij bent een schat, en je verdient al het goede van de wereld. De buitenwereld echoot al jouw gedachtes, overtuigingen en intenties, en door je zelfwaardering te vergroten, verhoog je de kwaliteit van jouw leven.
Oefen weelde door vandaag iets te doen wat je verwennerij vindt.

Dag 21
Leven in Overvloed
Focus-Gedachte: Ieder moment van iedere dag, leef ik mijn leven in overvloed.
Sanskriet Mantra: “So Hum ” of “So Ham” ~ I Am – Ik ben.

Visualisatie over overvloed.

Affirmaties

 • Ik ben onbeperkte overvloed
 • Ik ben gelukzaligheid
 • Ik ben buitengewone gezondheid
 • Ik ben onvoorwaardelijke Liefde
 • Ik ben complete harmonie
 • Ik ben innerlijke Vrede.

Einde van de ‘leven in overvloed meditatie’ van Deepak Chopra, Creating Abundance.

Extra: dag 22

Later is er blijkbaar een dag 22 aan de 21 Day Abundance Meditation toegevoegd: Happiness & Humanity.

Dag 22
Blijheid en Menselijkheid.
Focus-Gedachte: Door mijn overvloed bewustzijn te verhogen, lever ik mijn aandeel in het genezen van de wereld.
Sanskriet mantra: “So Hum ” of “So Ham” ~ I Am – Ik ben.

vertaalde Samenvatting:
volgt


Ontvang Gratis Bloemlezing met Inspirerende en Rustgevende Citaten & Tips Zingend Mediteren


De Whatsapp kettingbrief 21 dagen Abundance meditatie

Er gaat ook een ketting-app rond, een soort kettingbrief /ketting-mail per Whatsapp. Je wordt dan door een bekende uitgenodigd voor een groepsapp op Whatsapp over deze overvloed meditatie. So far, so good, leuk samen een meditatiereeks doorlopen en ervaringen delen denk je dan. Bij iedere dag hoort ook een opdracht. Je wordt geacht deze opdracht binnen een bepaalde tijd te doen en een boodschap “gedaan” in de groep te plaatsen. Verzuim je dat dan wordt je uit de groep verwijderd (zo wordt er gezegd). Op dag 3 wordt er dan gesteld dat je een aantal bekenden / vrienden van jou uit moet nodigen om een nieuwe Whatsapp-groep op te zetten..

Voor de duidelijkheid: dit maakt absoluut géén deel uit van de oorspronkelijke 21 dagen overvloed meditatie reeks / 21 day challenge van Deepak Chopra. Dit is een pyramide-spel er omheen bedacht door iemand (of een groep mensen) die deze meditatie (wellicht met goede bedoelingen) wou promoten en verspreiden via een kettingbrief en er oefeningen / opdrachten bij verzonnen heeft. Deze opdrachten zijn zogenaamd om de meditatie-cursus te versterken. Voor mijn gevoel (en ook dat van anderen) strookt de inhoud en de toegevoegde ‘opdrachten’ in deze kettingbrief niet met het gedachtengoed van Deepak Chopra , en ook niet met wat hij in deze meditaties uitlegt.

De originele 21 meditation Challenge is gewoon iedere dag luisteren (en dan niet gratis via Youtube, maar betaald via zijn website), en de mantra en de ‘Focus-Gedachte’ (centering thought) van de dag toepassen. Dat is de hele Challenge van Deepak Chopra. Het is al meer dan genoeg voor mij om deze nieuwe informatie een plekje in mijzelf te geven en daadwerkelijk toe te passen. De echte transformatie gebeurt van binnen, niet buiten jouzelf met een opdracht (hoewel het uitvoeren van die opdracht natuurlijk altijd iets binnen jou kan verschuiven).

Zelf ben ik ook bij deze meditatie uitgekomen via zo’n kettingbrief via Whatsapp, Dat idee is op zich nog niet zo verkeerd. De dagelijkse verplichtte opdrachten en controle daarop stuitte mij al meteen een beetje tegen de borst. Nu is dat wel iets wat ik van mezelf herken, dus laat ik maar gewoon doorgaan dacht ik. Maar ik ben meteen uit de groep gestapt toen ik min of meer gedwongen werd om een aantal anderen uit te nodigen of anders uit de app gekieperd zou worden. Ik zie wel dat er ook een positief persoonlijk effect kan uitgaan van het uitnodigen van anderen, maar mijn gevoel zei meteen heel hard “STOP!”.

Degene van wie ik dit via app kreeg toegestuurd heeft trouwens niemand uitgenodigd en is toch in de groeps-app gebleven, dat kan blijkbaar (soms) ook.

Uiteindelijk heb ik zelf op mijn eigen manier (buiten een groeps-app) een paar mensen uitgenodigd om de meditatie te beluisteren. Het is natuurlijk ook waardevol voor andere mensen, dus op eigen initiatief andere mensen uitnodigen ernaar te gaan luisteren is voor mijn gevoel helemaal OK.

Opdrachten uit de kettingbrief / ketting-app via Whatsapp

Een korte samenvatting van de opdrachten uit de kettingbrief / ketting-app via Whatsapp. NB: deze horen bij mijn weten helemaal NIET bij de originele 21-dagen overvloed meditatie van Deepak Chopra.
De inhoud van deze opdrachten stroken soms ook helemaal niet met de originele meditatie. Ze zijn namelijk veel te veel resultaat gericht. De resultaten komen omdat jij van binnen verandert, niet omdat je de opdrachten braaf doet. Chopra schrijft bij dag 12: ik sta het Universum toe door mij te werken. Dat is iets totaal anders dan het universum voor jouw karretje proberen te spannen :-).
Ook wordt je met deze opdrachten geacht hard te werken, en alle opdrachten rap te voltooien, anders wordt je uit de groep verwijderd. Dit “harde werken voor beloning” staat in schril contrast met wat Chopra zegt op dag 20: “Weelde is onze natuurlijk staat van zijn”.
Het gaat om “Zijn”, niet om “opdrachten voltooien”.

Hieronder de opdrachten, daarbij wordt vermeldt: nadat je de opdracht hebt ontvangen, heb je 24 uur om deze te volbrengen. Aan de groepsleiders wordt gevraagd de volgende dag te checken wie de opdracht wel en wie niet gedaan heeft.
Er wordt soms zelfs gezegd dat de groepsleider dingen aan de opdrachten mag toevoegen, of de volgorde mag veranderen.


Ontvang Gratis Bloemlezing met Inspirerende en Rustgevende Citaten & Tips Zingend Mediteren


 1. Maak een lijst van 50 mensen die de ontwikkeling van jouw leven hebben beïnvloed.
 2. Maak een lijst van mensen in jouw familie en sociale netwerk van wie jij het gevoel hebt dat ze in overvloed leven.
  (Opdracht kan ook zijn: maak een lijst met schulden die je hebt.)
 3. Geen opdracht.
  (Opdracht kan ook zijn: teken zoveel geld, aandelen, etc zodat je je schulden daarmee zou kunnen afbetalen.)
 4. Schrijf vijf dingen op die jij echt zou willen veranderen in je leven.
  Schrijf 5 situaties op die ogenschijnlijk toevallig leken.
 5. Start je eigen meditatie overvloed Whatsapp groep!
 6. Opdracht zit in de meditatie verwerkt.
 7. Maak een lijst van mensen (alleen namen), welke op de 1 of andere manier energie van je slurpen.
 8. De opdracht is om geen oordeel te hebben over wat je dan ook vandaag mag tegenkomen. Schrijf 3 momenten op waarbij het gelukt is en 3 momenten waarbij er wellicht toch een oordeel veelvuldig in je gedachte kwam.
 9. Schrijf 5 van jouw persoonlijke eigenschappen op die je beperken. Deze gebreken zorgen ervoor dat je niet kunt bereiken /krijgen wat je werkelijk wil, materieel of immaterieel.
 10. Kies uit de vijf ‘defecten’, welke je opschreef bij opdracht 9, twee punten waaraan je zou willen werken. Maak een actieplan en schrijf ten minste twee concrete actiepunten op die jou in het dagelijkse leven ondersteunen en helpen die ongewenste eigenschappen op korte termijn te transformeren.
 11. Geloof je dat je super hard moet werken om echte overvloed te bereiken? Op welke gebieden in je leven zou je meer overvloed willen ervaren? Met welke oude opvattingen of gedragspatronen ben je klaar en er aan toe om los te laten om ruimte te creëren, zodat je wensen vervuld kunnen worden?
 12. Wat is je belangrijkste intentie? Heb je het uitgesproken en duidelijk gecommuniceerd ? Hoe kan deze intentie jou en anderen op de best mogelijke manier dienen?
 13. Welke doelen heb je in jouw leven? Hoeveel waarde hecht je aan de uitkomst? Hoe kan je meer genieten van de weg ernaar toe?
 14. Wat brengt jou de ultieme vreugde? Hoe voelt die vreugde in je dagelijkse leven en je huidige werk? Hoe kun je meer vreugde in je leven ervaren en dichterbij je Dharma of je hoogste goed komen?
 15. Schrijf een bedankbrief naar een persoon, van wie je denkt dat deze jou heeft gekwetst op een bepaald moment, bepaalde manier.
 16. Maak in je dagboek een lijst van dingen die je nog moet doen in het leven. Het idee is om jezelf te vergeven voor alles wat je (nog) niet hebt gedaan.
 17. Maak een lijst van alles wat je hebt. Materieel, spiritueel, tastbaar en niet tastbaar.
 18. Hoe definieer jij eenheid? Wat vind je van diversiteit? Hoe helpt meditatie jou om meer gevoel van eenheid te ervaren?
 19. Kies een persoon waarvan je denkt dat diegene zich niet goed voelt, en deel het verhaal van dag 19 met deze persoon.
  Hoe manifesteert luxe zich in je leven ? Welke luxe geschenken geef je jezelf? Hoe kan je anderen meer luxe geven?
 20. Post in deze groep een bericht, filmpje of audio (wat jij het leukst en prettigst vindt) met jouw ervaringen van deze 21 daagse reis naar een overvloedig leven.
  Hoe is je leven veranderd tijdens de Overvloed Uitdaging? Wat is nu belangrijk voor je? Wat is jouw beschrijving van overvloed vandaag ?

Benoem hieronder in een reactie jouw favoriete thema uit deze overvloed meditatie, en licht kort toe hoe je tot die keuze gekomen bent.


Ontvang Gratis Bloemlezing met Inspirerende en Rustgevende Citaten & Tips Zingend Mediteren

8 antwoorden op “Alles over Deepak Chopra 21 dagen overvloed meditatie – Overvloed creëren/ Creating Abundance”

 1. Ik mis de extra dag 22 van Deepak Chopra in je overzicht :

  https://youtu.be/HiuU7kqEkp4

  A visualisation for worldwide abundance and well-being

  (mantra: SO HUM)

  Thanks for being part of this global transformation

  During these 3 weeks Deepak Chopra guided us to help us awaken to our inner knowing and the reality that we are inherently abundant spiritual beings.

  As you continue your journey, when you look into the silence of your heart, continue to feel that shared connection with all humanity and enjoy your natural desire to give, receive and be a part of the expansion of happiness across our planet.

  “As I elevate my abundance consciousness, I do my part to heal the world.”

  Namaste.

 2. Heel fijn deze site. Ik heb een goed gebruik van gemaakt. Ik heb alleen een opmerking bij dag 20. Daar staat als mantra Sat Chit Ananda, maar dat moet zijn Om Ritam Namah?.
  Hartelijk dank voor de mooie vertaling

  1. Hoi Inke, graag gedaan, en bedankt voor het doorgeven van de correctie. Ik heb de mantra van dag 20 aangepast.

 3. Min favoriet thema is de wet van de minste inspanning, dag 11. Wat er diep in mij zit is is het geloof dat er hard gewerkt moet worden voor je iets kunt bereiken (mijn ouders waren middenstanders). Dat ging zelfs zo ver dat ik kon geloven dat als ik iets kreeg of ontving waar ik niet hard voor gewerkt had, het eigenlijk helemaal niets waard was. Daar werd ik me van bewust door dag 11.

  1. Hoi Marty, alle video’s staan in de afspeel lijst. De affirmatie en mantra kan ik pas goed vertalen als ik de meditatie een paar keer gedaan heb (ik doe meerdere dagen over 1 meditatie), dus dat gaat wat langzamer :-). Ik heb net dag 7 en 8 erbij gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.