Laatste nieuwsbrieven 2023 Christina von Dreien in het Nederlands vertaald

Nieuwsbrieven en Instagram-berichten van Christina von Dreien uit 2023, vertaald uit het Duits door Hansuman Kirtan voor Facebook-groep en het Telegram-kanaal “Christina von Dreien Nederlands”.

Voor eerdere nieuwsbrieven van Christina uit het jaar 2022 en de jaren 2020-2021 klik op de link.

Nieuwsbrieven Christina 2023

Klopt onze geschiedschrijving? 6-5-2023

Lieve Jullie,

de werkelijkheid is veel groter en heel anders, dan dat wij soms denken.

Er zijn oude culturen, die vroeger op de aarde bestaan hebben, waarover je in schoolboeken niets lezen zult. Deze culturen hebben ons ook bijvoorbeeld kennis of technologie nagelaten. Officieel is dat niet bekend, maar onofficieel weten bepaalde mensen het.

Veel wordt bewust geheim gehouden, zodat het publiek er niet achter komt. Want wanneer dit openlijk bekend zou zijn, zou men ook publiekelijk veel, van wat tot nu toe als waarheid werd beschouwd, moeten herzien.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het ondergrondse bouwwerk in het Bucegi-gebergte in Roemenië, dat ook verbonden is met andere ondergrondse bouwwerken in de wereld.

Veel van wat men ons over het verleden van de mensheid en de aarde verteld heeft is – zoals zoveel anders – een leugen of bestaat uit halve waarheden. Dit is voor mensen, die nooit iets anders hebben gehoord dan de officiële geschiedenis, niet eenvoudig te begrijpen.

Wanneer we een goede verbinding met onszelf en onze ziel hebben, kunnen we er beter mee omgaan, dat ons wereldbeeld verandert, wanneer we nieuwe informatie krijgen, omdat we onze innerlijke steun in onszelf vinden en niet in een wereldbeeld.

Er zullen in de toekomst steeds meer dingen in het openbaar komen, die het gangbare wereldbeeld op zijn kop kunnen zetten.

Jullie Christina

Onze innerlijke leiding 30-4-2023

Lieve Jullie,

Ieder van ons heeft zijn eigen innerlijke leiding. Dat is onze intuïtie. Door onze intuïtie kunnen we bewust onze ziel waarnemen en voelen wat juist voor ons is. Uiteindelijk weten alleen wijzelf wat de weg van onze ziel is. Andere mensen kunnen ons ideeën geven, maar wat voor ons klopt kunnen alleen wijzelf echt voelen . In de samenleving zijn wij geprogrammeerd geworden, om onze verantwoordelijkheid en leiding over ons eigen leven af te geven aan andere mensen. Daarom is het goed wanneer we onszelf steeds weer eraan herinneren, dat we zelf de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven hebben, en dat ieder van ons een eigen innerlijke leiding heeft. Dat betekent echter niet, dat we alles alleen moeten doen, maar het moedigt ons aan om de kracht, die we zelf voor ons leven hebben, weer naar onszelf terug te halen, en deze niet aan anderen af te geven. Als we dat doen, kunnen we onze scheppingskracht veel bewuster gebruiken.

Dat zal ertoe leiden, dat we steeds moediger de weg van ons hart gaan.

Jullie Christina

Nieuwe opvattingen 23-4-2023

Vraag aan Christina:
Hoe kunnen we oude patronen en ongewenste opvattingen veranderen, die in onszelf zitten?

CvD: Het begint altijd met een duidelijke innerlijke beslissing. We moeten in ons dagbewustzijn werkelijk iets nieuws willen. We moeten daartoe reflecteren op onze persoonlijke opvattingen en wat we hiervoor in de plaats zouden willen in ons leven. En op basis hiervan kunnen we nieuwe opvattingen creëren, die in overeenstemming zijn met ons werkelijke verlangen. We kunnen deze nieuwe opvattingen voortdurend oefenen en inprenten, totdat ze onze nieuwe “normaliteit” worden. Dit gaat alleen door herhaling. En bovenal moeten we beginnen, in ons leven actief naar onze nieuwe opvattingen te handelen.

Uit het tijdschrift “ die Freien” https://diefreien.ch/christina-von-dreien/

Love Stream 19
Zaterdag 13 mei 2023
15-18.00 uur

weer met veel actuele en spannende onderwerpen, zoals
Wat bedoelt Christina met ascensie?
Wat is jullie uw huidige inschatting van gebeurtenissen in de wereld?
Hoe neemt Christina de huidige situatie op een fijnstoffelijk niveau waar?
Is een radicale ineenstorting nodig, zodat het nieuwe ontstaat?
Wat kunnen wij doen?
Enz.

Verkoop online deelname vanaf de volgende nieuwsbrief, omdat het onafhankelijke LoveStream platform momenteel nog afgebouwd wordt

Jullie Christina en Team

Jezelf in de aarde wortelen 16-4-2023

Lieve jullie,,

Als we ons een vreemde in de samenleving voelen, omdat we voelen dat veel dingen verdraaid zijn, dan is het moeilijker om ons hier op aarde te wortelen en ons thuis te voelen.

Maar alleen als we onszelf kunnen wortelen, is het voor ons mogelijk, om ons licht werkelijk op aarde brengen.

Hier is een lijst met een paar ideeën, hoe je jezelf in de aarde kan wortelen:

🌸 Je kunt jezelf ervan bewust zijn dat je eigen wortels niet per se iets met de samenleving zelf te maken hoeven te hebben, maar met de aarde. De aarde is liefdevol.

🌸 Je kunt jezelf ervan bewust zijn dat de aarde jouw aanwezigheid en liefde voelt. De aarde is een voelend wezen.

🌸 Je kunt jezelf ervan bewust zijn dat je niet alleen op aarde bent, maar dat er andere mensen zijn die van je houden.

🌸Je kunt jezelf de goede dingen herinneren, die er hier op aarde te ervaren zijn.

🌸Je kunt jezelf eraan herinneren, dat er een reden is waarom je op aarde leeft. Het is geen toeval. Het heeft nut.

🌸 Je kunt jezelf voorstellen hoe vanuit jouw voeten en vanuit jouw wortelchakra wortels tot in het hart van de aarde groeien.

🌸 Je kunt jouw hart openen en de aarde bedanken, voor alles wat ze aan je schenkt.

🌸 Je kunt jezelf ervan bewust zijn dat jouw lichaam en alles wat je aan kunt raken, van de aarde af komt en haar daarvoor bedanken.

🌸Je kunt deze lijst naar believen uitbreiden.

Jullie Christina

Het gevoel, hier een vreemde te zijn 10-4-2023

Lieve Jullie,

sommige mensen voelen zich een vreemde op aarde. Ze vinden dat ze niet in de huidige samenleving passen, en vragen zich af waarom ze überhaupt hier zijn.

Deze mensen zien de vele gruwelijke dingen in onze samenleving en begrijpen niet, waarom ze in deze wereld leven, omdat ze in zichzelf toch voelen, dat het eigenlijk mogelijk zou zijn, om met alle levende wezens in vrede te leven.

De zielen van deze mensen hebben hun spirituele thuis op andere planeten en in andere dimensies, waar het normaal is, dat alle levende wezens in vrede met elkaar te leven.

De reden, waarom zielen uit plaatsen met een hogere trilling hier op aarde incarneren, is bijvoorbeeld om hier te helpen een nieuw bewustzijn te brengen, en om anderen te helpen om in dit nieuwe bewustzijn te komen.

Wanneer je dus ergens niet bij past, hoeft dat niet iets negatiefs te zijn. Het kan ook betekenen dat je hier bent om iets nieuws te brengen.

Jullie Christina

Telegram Christina 26-3-2023

Waar we innerlijk naar op zoek zijn – dat, waar we werkelijk naar verlangen – vinden we niet buiten in de wereld, maar eigenlijk alleen maar in onszelf.

Natuurlijk kunnen andere mensen ons erbij helpen, de weg naar binnen te gaan, omdat we zo geconditioneerd zijn, dat we vaak eerst buiten onszelf zoeken.
Uiteindelijk kunnen we de weg daarheen echter alleen zelf gaan.

Als we eenmaal in onszelf hebben gevonden, waar we naar op zoek waren, kunnen we dat ook naar buiten in de wereld doorgeven.

Alleen dan, wanneer we dat, wat we buiten in de wereld willen zien, ook in onszelf kunnen voelen, kan het zich werkelijk in de wereld manifesteren.

Onze Scheppingskracht 20-3-2023

Lieve jullie,

Hoe gerichter en doelbewuster onze gedachtes en gevoelens door ons uitgezonden worden, hoe hoger ons bewustzijn is, en des te sterker de uitwerking die ze hebben op het geheel.

We zijn ons veel te weinig bewust van onze impact als individuele mensen, en de kennis van onze ware scheppingskracht wordt al duizenden jaren opzettelijk voor ons verborgen gehouden.

Want onze scheppingskracht wordt afgeleid en wordt in andere banen geleid, wanneer we bv voortdurend met angst geconfronteerd worden. In een sfeer van angst kunnen we niet echt creatief zijn en geen zinnige oplossingen vinden.

We zijn dan heel goed manipuleerbaar door degenen, die momenteel de mensheid in de richting van hun doelen willen sturen.

Daarom: versterk jezelf met goede, gefundeerde informatie en gelijkgestemde mensen, zo vaak als je kunt!

Jullie Christina

De 4e dimensie 16-3-2023

Lieve jullie,

ik hoor vaak de vraag, waarom het zo genoemd wordt, dat de aarde nu van 3D naar 5D gaat, en hoe het dan met de 4e dimensie zit.

De vierde dimensie is dat, wat men vaak de astrale wereld noemt.

Deze dimensie bestaat net zoals de derde dimensie hier op aarde, maar veel mensen nemen deze niet bewust waar. Als je bewust fijnstoffelijke energieën kan waarnemen, kan je ook de astrale wereld waarnemen.

Er bestaan daar heel uiteenlopende wezens. Er zijn lichtvolle wezens, maar er zijn ook wezens die manipulatief zijn en de mensheid in hun manipulatie willen houden. Het is in de vierde dimensie dus niet allemaal lichtvol, en een deel van de manipulatie, die we hier in de derde dimensie hebben, komt uit de vierde dimensie.

Er zijn verschillende gebieden in de vierde dimensie. Er zijn delen die lichtvoller zijn en andere die dat niet zijn.

Zoals ik het zie, wordt de vierde dimensie op den duur gereinigd van de wezens die niet bereid zijn om het licht aan te nemen, omdat de aarde haar trilling verhoogt, en alle wezens die niet bereid zijn zich aan deze trilling aan te passen, zullen op een gegeven moment de aarde moeten verlaten.

De trillingsverhoging van de aarde verandert niet alleen de fysieke wereld, maar heeft ook een energetische, reinigende werking.

Jullie Christina

Verwondingen helen 10-3-2023

Lieve Jullie,

wanneer we onze trilling verhogen, ontstaat daardoor ook meer moeiteloosheid in ons leven. Maar het feitelijke proces van de trillingsverhoging voelt niet altijd aangenaam.

Soms worden we ons bewust van blokkerende overtuigingen die we nog in ons dragen.

Soms komen oude psychische verwondingen in ons bewustzijn, of thema’s waarvan we dachten dat we ze geheeld hadden – maar nu merken we dat deze nog niet volledig geheeld zijn.

Dat is niet altijd aangenaam. Maar doordat we ons er bewust van worden, kunnen we deze gebieden helen.

Wanneer we meer licht en liefde op de aarde willen brengen, is een deel van het proces, dat we ook de psychische verwondingen helen, die ons ervan weerhouden, om ons licht steeds helderder te laten schijnen en onze liefde steeds meer te leven.

Jullie Christina

De waarheid voelen 24-2-2023

Lieve Jullie,

Veel mensen vinden het steeds moeilijker om te weten, wat of wie ze moeten geloven.

Dat is vaak ook helemaal niet zo gemakkelijk.

Want niet alles wat er lichtvol uitziet, is ook echt lichtvol. Dit is in de geestelijke wereld zo, en ook hier op aarde.

Er zijn mensen in het openbaar, zoals politici maar ook mensen die over spiritualiteit spreken, of eenvoudigweg in het dagelijks leven, die heel goed kunnen spreken en met woorden omgaan.

Zelfs wanneer de woorden die gezegd worden mooi zijn, betekent dat niet het energetisch zuiver is.

Wanneer we met ons hart en onze intuïtie verbonden zijn , kunnen we de waarheid echter veel beter herkennen. We kunnen leugens van waarheid, en het echte van het onechte onderscheiden.

Ons hart voelt de waarheid.

Soms kan het zijn, dat je je eigen hart niet meer waarneemt, omdat je het hebt gesloten, omdat je gekwetst werd. Dan is een van de eerste stappen die we moeten doen, dat we onze verwondingen helen, dat we vergeven en weer bereid te zijn, om ons hart te openen.

Wanneer we met ons hart en onze intuïtie verbonden zijn, wordt het veel gemakkelijker voor ons om aan te voelen wat waar is, en wat niet waar is. We kunnen en moeten onszelf dan ook duidelijk begrenzen, maar desondanks kunnen we tegelijkertijd Liefde laten stromen.

Dit is geen tegenstrijdigheid.

jullie Christina

Telegram Christina 15-2-2023

We zijn allemaal verschillend en daarom is het ook heel normaal, dat we niet altijd dezelfde mening hebben. Wat we echter altijd kunnen doen, is erop te letten, dat we respectvol met elkaar omgaan.

Er zijn veel kwesties in de wereld, die bedoeld zijn om ons als mensheid te verdelen.
Dat, wat ons weer bij elkaar brengt, is Liefde en de herinnering eraan, dat we in wezen allemaal hetzelfde willen: dat het onszelf en anderen goed gaat.

Het doet ons goed, als we onszelf steeds weer aan dat herinneren, wat ons als mensheid met elkaar verbindt.

Meer licht verspreiden 12-2-2023

Telegram Christina

Wanneer we meer licht willen verspreiden, hoeven we niet per sé iets “buitengewoons” te doen.

We kunnen in ons dagelijks leven meer licht verspreiden, wanneer we bij de “kleine” dingen beginnen. Deze “kleine” dingen kunnen dan wederom andere mensen ertoe inspireren, hetzelfde te doen.
Wij kunnen bijvoorbeeld:

🌸 Glimlach naar iemand, zomaar.

🌸Aan iemand vragen hoe het met hem gaat, en werkelijk naar hem luisteren.

🌸 Dieren helpen die onze hulp nodig hebben.

🌸 Dankjewel zeggen – soms eenvoudiigweg innerlijk – voor alles wat we hebben, ook voor schijnbaar vanzelfsprekende dingen.

🌸Met andere mensen gesprekken voeren, die inspirerend zijn en meer diepte hebben, bijvoorbeeld over de vraag praten, wat iemand gelukkig maakt of waar jij de zin van het leven in ziet .

🌸 Iets goeds voor jezelf doen, of jezelf omarmen, vooral dan, wanneer het juist niet goed met je gaat.

🌸 Je eigen weg vinden en niet blindelings de verwachtingen en opvattingen van de maatschappij volgen. Dat doet ons goed en tonen daardoor aan andere mensen, dat er nog meer is dan de huidige algemene opvattingen.
….

🌸 Breid deze lijst uit met punten die voor jou goed aanvoelen.

✨✨✨💗

Waaraan herken je jouw trillingsverhoging? 5-2-2023

Lieve Jullie,

onze trilling te verhogen is een proces. Soms vragen mensen zich af, waaraan ze kunnen herkennen dat hun trilling zich verhoogd heeft.

Natuurlijk zijn we allemaal verschillend, maar er zijn toch bepaalde dingen die bij velen hetzelfde zijn. Hier zijn een paar voorbeelden:

🌸 Je volgt je hart meer en je merkt je intuïtie beter op.

🌸Je DNA activeert zich meer, waardoor ook je paranormale krachten zich kunnen activeren. Je neemt energieën en andere dimensies duidelijker waar.
Daardoor ontstaan mooie ervaringen, maar tegelijkertijd reageer je ook gevoeliger op de energieën van andere mensen en plaatsen.

🌸Je kunt met bepaalde mensen niet meer zo goed praten als vroeger, omdat het verschil in bewustzijn groter geworden is.

🌸Sommige mensen worden afwijzend of boos op je, als je begint je eigen ware weg te gaan. Ze reageren zo, omdat het in hen thema’s aanraakt, waar ze op dit moment nog niet naar kunnen kijken.

🌸 Je voelt beter aan, welke voedingsmiddelen je werkelijk goed doen.

🌸Je doet meer aan zelfreflectie, en je wilt dat, waarvoor je hier bent gekomen, leven .

🌸Je hebt steeds meer momenten, waarin er geen angsten en zorgen meer zijn, maar je in vertrouwen bent.

🌸Over het algemeen voel je je steeds vaker blijer en lichter.

Zo zullen we geleidelijk de matrix verlaten, die bedoeld is om ons in precies het tegenovergestelde van dit alles te houden.

Jullie Christina

Vrede 30-1-2023

Lieve jullie,

de meeste mensen willen eigenlijk vrede. Er zijn maar weinig mensen die werkelijk oorlog willen. Dit handjevol mensen zorgt ervoor, dat er dan bijvoorbeeld geen vreedzame oplossing ontstaan kan.

Juist in deze tijd, waarin bepaalde groepen bewust oorlog willen creëren, zijn er mensen nodig die de vrede verankeren. Dat gaat alleen, wanneer je ook echt bewust daarvoor kiest.

Dit betekent dat er mensen nodig zijn, die geweld en oorlog niet meer stilzwijgend accepteren, maar bewust ‘nee’ er tegen zeggen, en zich vervolgens richten op wat ze in plaats daarvan willen: op Vrede.

Onze gedachten en emoties hebben invloed.

Ze gaan het collectieve veld in en verbinden zich daar met andere gelijksoortige gedachten. Als we bewust voor vrede kiezen, wordt het veld voor vrede daardoor een stuk groter.

We kunnen weliswaar het lijden op aarde niet altijd voorkomen – maar we kunnen proberen om persoonlijk iets helends en vredigs uitstralen. Dat helpt veel meer dan we weten, en het helpt ook alle anderen die open zijn voor deze positieve energieën, en zorgt er ook voor, dat de lager trillende energieën uitgevlakt worden.

Jullie Christina

Omdat ze de Liefde niet kennen 27-1-2023

Nieuwsbrief 27-1-2023, Telegram 25-1-2023

Lieve Jullie,

als ik naar mensen kijk, zie ik soms spontaan wat voor bewustzijn er in dat lichaam geïncarneerd is. Ik heb al heel uiteenlopenden gezien.

In mijn laatste tekst heb ik geschreven, dat de levensplannen die we op ons zielsniveau maken altijd voor iets positiefs gemaakt zijn.
Dat klopt ook, zolang het lichtvolle zielen zijn die incarneren. Een ziel is altijd met de Liefde verbonden, zelfs waneer ze die, zodra ze eenmaal op de aarde is, niet altijd meer kan voelen en de Liefde soms onder dikke lagen bedekt is.

Maar er zijn ook andere wezens, die geen verbinding met Liefde hebben. Daarom hebben ze geen inlevingsvermogen, geen begrip en geen geweten.

Deze wezens kunnen ook incarneren. Omdat ze de Liefde niet kennen, maken ze levensplannen, die niets met Liefde van doen hebben.

De mensheid is momenteel en al gedurende lange tijd zogezegd tot slaaf gemaakt door deze wezens. Dat is de reden waarom er zoveel verschrikkelijke toestanden in de wereld zijn.
De mensen worden door deze wezens bewust in angst gehouden.

Deze wezens hebben de lager trillende energie van mensen nodig – ze voeden zich daarmee. Ze hebben geen eigen Licht en geen Liefde, die ze van binnenuit voedt. Daarom stelen ze de energie van anderen, bijvoorbeeld van de mensen.

Het is daarom belangrijk, dat we de angst in onszelf helen, dat we nee zeggen tegen dingen die niet goed voor ons zijn, en ons Licht laten stralen.

Wanneer we onszelf innerlijk bevrijden, helpt dit de aarde, zodat ook zij zich bevrijden kan.

Jullie Christina

Ons Levensplan 22-01-2023

Lieve Jullie,

ons levensplan, dat we zelf maken voor onze geboorte, gaat er altijd over, dat we bepaalde themas willen helen, dat we bepaalde dingen willen herkennen, of dat we met ons licht anderen willen helpen.

Ons levensplan is voor ons dus altijd positief, ook wanneer we dat misschien niet altijd zo zien, als we eenmaal hier op Aarde zijn.

Voor ons levensplan plannen we niet iedere week vooruit, maar alleen bepaalde grote situaties.

Hoe we op deze situaties reageren als we op de Aarde zijn, hangt van ons persoonlijk af. Dat is onze vrije wil.

Afhankelijk van onze reactie kan het zijn, dat onze ziel daardoor het levensplan bijstelt.

Het kan bijvoorbeeld zijn, dat we medeleven willen leren. Als we dat eenmaal geleerd hebben, zullen de andere situaties die we uitgekozen hebben om mededogen te leren niet meer plaatsvinden, omdat de reden waarom deze situaties in ons leven zouden komen, al vervuld is.

Door de manier en wijze, hoe we met de omstandigheden en gebeurtenissen in ons leven omgaan, beïnvloedden we in belangrijke mate het verdere verloop.

Dat we deze invloed hebben, is een deel van onze scheppingskracht.

Jullie Christina

Van binnen uit de Aarde 13-1-2022

Nieuwsbrief 13-1-2022, Telegram 11-1-2023

De aarde heeft een eigen trilling die omhoog gaat, onafhankelijk van hoeveel mensen met deze trillingsverhoging meegaan.

De energieën in de mensen zijn vaak zwaar, omdat veel mensen met hun bewustzijn in oude energieën zijn, en dat door bepaalde krachten gebruikt wordt.

Maar als we de natuur in gaan, wordt de zwaarte minder en kunnen we de energie van de aarde beter waarnemen.

Van boven uit het universum komen hoger trillende energieën op de aarde, en van onder uit het binnenste van de aarde zelf, komt ook licht aan de oppervlakte van de aarde.

Wanneer we dit licht waarnemen, kan het ons helpen om vertrouwen te krijgen, omdat we waarnemen dat er iets goeds op de aarde gebeurt. De aarde zelf wil naar een positieve toekomst, en dat kan je energetisch al aan haar merken, ook wanneer we dat in de materie nog niet zien.

Liefde 10-1-2023

Lieve jullie,

Liefde is eenheid en is het enige, dat niet kan worden gesplitst.

Liefde betekent dat we medeleven en begrip hebben. Het betekent dat we mild zijn en dat we vergeven.

Maar liefde betekent ook dat we ons afschermen van dingen die ons schade berokkenen, want ware liefde heeft niets ermee te maken, dat we alles goed vinden en overal ja op zeggen.

Ware liefde betekent ook waarheid en heeft daarom niets te maken met dat we dingen die schadelijk zijn negeren, of ‘ze in onze gedachten goedpraten.

Uiteindelijk zijn het waarheid en liefde die genezen (helen). In ons persoonlijke leven, maar ook in het grote geheel. Daarom is het zo belangrijk, dat we ons steeds weer tot onze diepste kern wenden, want die bestaat uit liefde en licht.

Jullie Christina

Het zal niet lukken 8-1-2023

Lieve jullie,

Ieder mens die nog een verbinding met zijn ziel heeft, hunkert naar een leven in een paradijselijke wereld. Dat hebben we allemaal gemeen omdat het zich als een herinnering in onze diepste kern bevindt .

Al die mensen die op zielsniveau besloten hebben: “Ik wil in een geheelde en vreedzame wereld leven en ik wil graag helpen dit te realiseren”, zullen dat doen.”

Want dat is, wat ze in hun ziel besloten hebben.

En dan zullen ze daar ook naartoe geleid worden, onafhankelijk van wat er op de aarde gebeurt.

De dingen die nu op aarde gebeuren kunnen, de trillingsverhoging van de aarde hoogstens compliceren, maar niet verhinderen.

Want de aarde heeft op haar zielsniveau besloten, dat ze naar haar oorspronkelijke staat terug wil keren.

En dat is niet te verhinderen. Je kunt je niet tegen een planeet verzetten, dat gaat eenvoudigweg niet.

Maar er zijn mensen met grootheidswaanzin. die geloven dat ze dat wel kunnen.

Maar dat kunnen ze natuurlijk niet.

De aarde bevindt zich in een toestand van verandering, en dat weten ook de onlichte krachten, krachten, die proberen om alles om te draaien en in een andere richting te sturen.

Maar dat zal uiteindelijk niet gebeuren, omdat de aarde het niet wil en omdat de mensen in steeds grotere aantallen ontwaken.

(Christina in Love Stream nummer 14, 21 mei 2021)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.